Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REVES1 PRZEGLAD CHARAKTERYSTYKI, HISTORII, UWARUNKOWAN FORMALNO PRAWNYCH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I PODMIOTOW ES W EUROPIE II ogólnopolskie spotkania Ekonomii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REVES1 PRZEGLAD CHARAKTERYSTYKI, HISTORII, UWARUNKOWAN FORMALNO PRAWNYCH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I PODMIOTOW ES W EUROPIE II ogólnopolskie spotkania Ekonomii."— Zapis prezentacji:

1 REVES1 PRZEGLAD CHARAKTERYSTYKI, HISTORII, UWARUNKOWAN FORMALNO PRAWNYCH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I PODMIOTOW ES W EUROPIE II ogólnopolskie spotkania Ekonomii Społecznej Warszawa 18/19 października 2007

2 REVES2 Plan Wstęp Ekonomia społeczna – poszukiwanie rozwiązań Przedsiębiorstwo społeczne Uznanie potrzeby partnerstwa Jak doprowadzić do współpracy? Przykład

3 REVES3 PRZESTRZEN I CZAS Przestrzeń – terytorium Czas – zmiana System organizacji

4 REVES4 Ekonomia społeczna – poszukiwanie rozwiązań

5 REVES5 Kilka elementów historycznych 160 lat istnienia Filozofia społeczna 19 wieku - nowe społeczeństwo Fournier, de Saint Simon - Owen – pierwsze spółdzielnie II wojna światowa - kolonie - bieda

6 REVES6 Uznanie ekonomii społecznej Lata 50/60 potrzeba współpracy Lata 70 – bezrobocie Lata 80 – analiza naukowa i odnowa Lata 90 – uznanie instytucjonalne państw i UE

7 REVES7 EKONOMIA SPOLECZNA Osoby i cele społeczne są ważniejsze od pieniędzy Metoda pogodzenia wydajności gospodarczej i celów społecznych Ponad 10 milionów zatrudnionych w 25 państwach członkowskich (10% ogólnego zatrudnienia) Ponad 1 million przedsiębiorstw wytwarzających 10% PKB we wszystkich domenach życia Nadzwyczajna zdolność do innowacji i przeprowadzania zmian

8 REVES8 Przedsiębiorstwo społeczne

9 REVES9 PRZEDSIEBIORSTWO SPOLECZNE 4 kryteria ekonomiczne ciągłe wytwarzanie towarów i/albo świadczenie usług wysoki poziom autonomii stały poziom ryzyka gospodarczego minimalny poziom płatnej pracy

10 REVES10 PRZEDSIEBIORSTWO SPOLECZNE 5 kryteriów społecznych usługi wyraźnie służą społeczeństwu inicjatywa obywatelska proces decyzyjny nie jest uzależniony od podziału kapitału dynamika partycypatywna, z udziałem wszystkich aktorów (stakeholders) ograniczony podział korzyści

11 REVES11 Uznanie potrzeby partnerstwa

12 REVES12 Komitet Regionów « W swych opiniach o zatrudnieniu Komitet Regionów podkreślił rolę i ważność szerokich partnerstw na lokalnym i regionalnym poziomie. Jednym z ważnych aspektów tych partnerstw jest aktywna działalność struktur ekonomii społecznej. Wiele doswiadczeń wskazuje na to że partnerstwa między tymi organizacjami i publicznymi władzami mogą znacznie się przyczynić do lokalnego rozwoju i zatrudnienia. »

13 REVES13 TRZECI SEKTOR Według raportu oceniającego unijną akcję pilotażową trzeci system i zatrudnienie poza działalnością w zakresie integracji do pracy, ekonomia społeczna odgrywa kluczową rolę w ulepszaniu funkcjonowania terytorium – i przez to rozwoju z rożnych punktów widzenia: wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego wzmacnianie lokalnego empowerment i kontroli nad działalnością gospodarczą powoduje wzrost społeczno-gospodarczej działalności terytorium

14 REVES14 Otwarta metoda koordynacji « w pełni zdecentralizowane podejście, aplikowane w zgodzie z zasadą subsydiarności, w którym Unia oraz kraje członkowskie, regionalne i lokalne samorządy, jak też partnerzy dialogu społecznego i społeczność obywatelska będą aktywnie współpracować, używając różnych odmian partnerstwa» Lisbon European Council

15 REVES15 Europejski Fundusz Społeczny Na temat partnerstwa: Promocja partnerstw dla reformy działań w takich polach jak zatrudnienie oraz inkluzja Wzmocnienie zdolności instytucji oraz ich wydajności na narodowym, regionalnym oraz lokalnym poziomie Wzmocnienie partnerstw poprzez przygotowanie, wdrażanie i monitorowanie strategii

16 REVES16 EFS 2007-2013 Promocja partnerstw do wprowadzenia reform w dziedzinie zatrudnienia i inkluzji Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej i wydajności publicznych administracji na poziomie narodowym, regionalnym i lokalnym Wzmocnienie partnerstw w przygotowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu strategii i akcji prowadzonych za pomocą funduszy Udział partnerów społecznych (szkolenie przez całe życie, modernizacja pracy, zajęcie się skutkami przekształceń)

17 REVES17 Instytucjonalne uznanie partnerstw Unia Europejska uznaje partnerstwa, tak jak to widać w tekscie EFS: « promocja partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez sieciowanie odpowiednich stakeholderów, takich jak partnerów społecznych i NGOsów na narodowym, regionalnym, lokalnym i transnarodowym poziomie w celu mobilizacji w kierunku reform w dziedzinie zatrudnienia i inkluzji w rynku pracy » Artykul 3 (1) przepisów EFS

18 REVES18 Jak doprowadzić do współpracy?

19 REVES19 Jak się zorganizować? Włączyć wszystkich aktorów Ustanowić równouprawnienie Współkonstrukcja (ownership) Lokalne skutki partnerstwa Warunki: wspólna wizja, rola dla każdego

20 REVES20 Nowa rola samorządu Działaność strategiczna Ułatwianie rozwoju nowych inicjatyw Ustanowienie instytucjonalnej otoczki dla partnerstw skłaniających do akcji Właczenie zatrudnienia do działności Odpowiedzialność społeczna samorzadów jako pracodawców

21 REVES21 Lokalna mobilizacja Lokalne partnerstwo jako instrument zmiany Funkcja wewnątrz narodowej polityki umożliwiająca (enabling) partnerstwo Potrzeba uznania (empowerment): zebrania się lokalnej ludności by wytworzyła nowe podejścia Zasada pomocniczości w oddawaniu decyzji do najniższego racjonalnego poziomu Zajęcie się gorącymi kwestiami lokalnie Wytworzenie wspólnej wartości dodanej

22 REVES22 LOKALNA ENERGIA Zidentyfikowanie wspólnego punktu wyjścia Przełomowa ważność umiejętności i ekspertyzy lokalnych grup i osób Współpraca a nie współzawodnictwo kluczem do lokalnej mobilizacji Spójność celów społecznych i działalności ekonomicznej Sukces w pracy nad lepszą jakością życia na poziomie lokalnym można jedynie odnieść, jeśli ludności Europy będą się uczyły jedne od drugich

23 REVES23 Sposoby działania Jasność co do powodów partnerstwa Jasne cele Wyraźna przekładnia celów we wspólnej umowie intencyjnej Praca poprzez konsensus Budowanie zawierzenia w społeczności: kwintesencja lokalnego kapitału społecznego Praca dyrygowana poprzez wspólnie ustalony roczny harmonogram Konsensus co do strategii funduszowej

24 REVES24 Poziom lokalny Tym bardziej lokalny poziom, tym bardziej problemy są ze sobą powiązane Narodowe strategie zatrudnienia są często jednowymiarowe (zatrudnienie) Lokalne bezrobocie jest połączone z mieszkalnictwem, oświatą, umiejętnościami itp. Zintegrowane podejście jest obowiązkowe na poziomie lokalnym

25 REVES25 Ale… Strategia może być wymyślona, zarządzana i wdrażana na różnych poziomach Rozwiązanie problemu wymaga przeplatania się różnych poziomów Należy ułatwiać działania lokalne (mainstreaming) opierając się na zdolności do dostosowania się i innowacji Oczyszczać bariery w systemach legalnych Stymulować partnerstwo jako model innowacyjności

26 REVES26 Przykład

27 REVES27 Przykład Roubaix (Francja) - monoprzemysłowe miasto traci cały swój przemysł - bezrobocie przekracza 50% w wielu biedniejszych dzielnicach miasta - wiele stowarzyszeń próbuje walczyć z bezrobociem i biedą - brak funduszy i koordynacji Lokalny plan wdrażania do pracy - inicjatywa miasta - wzmocnienie 60 podmiotów wdrażających do pracy - oferuje 1200 miejsc pracy - finansowanie 4 M pochodzących od miasta, powiatu, regionu, państwa i EFS - koordynuje, szkoli i wspiera lokalnych partnerów

28 REVES28 Ekonomia społeczna zasadniczym aktorem partnerstwa Dla sektora publicznego Mobilizacja Opracowanie projektu zawodowego Wzrost kwalifikacji Specjalistyczne szkolenia Dla przedsiębiorstw Określanie stanowisk pracy Prezentacja kandydatów Selekcja wstępna Informacje pomocnicze

29 REVES29 Zasadnicze elementy... Partnerstwo sektora publicznego i ES Otwarta metoda koordynacji Laczność potrzeb i zdolności Stała diagnoza terytorium Udział wszystkich stakeholders Współpraca 3 sektorów Przekrojowe podejście do lokalnych wyzwań Przynależność i tożsamość Produkcja i zbieranie kapitału społecznego Innowacja i kultura Strategiczne myślenie, lokalne akcje


Pobierz ppt "REVES1 PRZEGLAD CHARAKTERYSTYKI, HISTORII, UWARUNKOWAN FORMALNO PRAWNYCH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I PODMIOTOW ES W EUROPIE II ogólnopolskie spotkania Ekonomii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google