Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno."— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno

2 SZKOŁA POWSTAŁA W ROKU 1994 JAKO SZKOŁA NIEPUBLICZNA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ W ZESPÓŁ SZKÓŁ ZOSTAŁA PRZEKSZTAŁCONA W ROKU 2003 OD ROKU 1997 FUNKCJONUJE JAKO SZKOŁA PUBLICZNA Organem prowadzącym jest Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno

3 Posiada pracownię komputerową, pracownię językową oraz dwie pracownie fryzjerskie Szkoła ma siedzibę w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej.Szkoła ma siedzibę w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej.

4 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno Największe atuty placówki to: Twórcza i przyjazna atmosfera Twórcza i przyjazna atmosfera Profesjonalna i życzliwa kadra nauczycieli Profesjonalna i życzliwa kadra nauczycieli Doskonale wyposażone pracownie Doskonale wyposażone pracownie Szeroko rozwinięta współpraca zagraniczna Szeroko rozwinięta współpraca zagraniczna W naszej szkole możesz rozwinąć swoje zdolności i poszerzyć zainteresowania, a przede wszystkim NIGDY NIE JESTEŚ SAMOTNY I ANONIMOWY!

5 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno Co roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w imprezach międzynarodowych: Międzynarodowy Konkurs Multimedialny w Miszkolcu Międzynarodowy Dzień Sportu w Teplicach

6 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno Często z takich wyjazdów uczniowie wracają z medalami lub wyróżnieniami. Do tradycji niemal przeszły wysokie pozycje zajmowane przez naszych uczniów w konkursach gry w TENISA STOŁOWEGO czy biegach CHOSZCZEŃSKA 10

7 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno Sami również jesteśmy organizatorami wielu różnych akcji i konkursów. Jednym z ciekawszych jest organizowany corocznie KONKURS FRYZJERSKI.

8 W roku szkolnym 2011/2012 zapraszamy do następujących szkół: Liceum ogólnokształcące; profil ogólny (3 lata) Liceum profilowane; profil: zarządzanie informacją (3 lata) Technikum logistyczne; profil: technik logistyk (4 lata) Technikum ekonomiczne; profil: finanse publiczne (4 lata) Zasadnicza szkoła zawodowa; fryzjer - 3 lata (praktyki w naszej szkole!) Zasadnicza szkoła zawodowa; klasa wielozawodowa – 3 lata (zajęcia praktyczne w zakładach pracy) ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno

9 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - klasa wielozawodowaZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - klasa wielozawodowa kucharz małej gastronomii 2 lata sprzedawca 2 lata mechanik pojazdów samochodowych 3 lata cukiernik 3 lata piekarz 3 lata rzeźnik- wędliniarz 3 lata rolnik 3 lata murarz 3 lata lakiernik 2 lata blacharz samochodowy 3 lata ślusarz 3 lata elektryk 3 lata elektromechanik pojazdów samochodowych 3 lata mechanik-monter maszyn i urządzeń 3 lata stolarz 3 lata malarz- tapeciarz 2 lata posadzkarz 2 lata introligator 3 lata złotnik-jubiler 3 lata tapicer 3 lata

10 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - FRYZJER Absolwenci 3-letniej szkoły zawodowej tej specjalności mają przygotowanie do pracy w zakładach i salonach fryzjerskich. Dzięki posiadanym umiejętnościom mogą również prowadzić własne zakłady usługowe tej branży W trakcie nauki zdobywają wiedzę z zakresu technologii fryzjerskiej, rysunku zawodowego i higieny zawodowej. Zajęcia praktyczne odbywają się w szkole. Niewątpliwą atrakcją tego kierunku są liczne konkursy oraz wyjazdy na targi fryzjerskie.

11 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno Liceum profilowane – zarządzanie informacjąLiceum profilowane – zarządzanie informacją Przygotowuje ucznia do korzystania i przetwarzania informacji pochodzących z wielu źródeł, upowszechnianych za pomocą różnych form przekazu. Jednocześnie umożliwia dalsze kształcenie zawodowe, między innymi, w następujących branżach zawodowych: informatyka informacja naukowa bibliotekoznawstwofotografika urządzenia audiowizualne techniki multimedialne systemy danychgrafika komputerowa poligrafia

12 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno Technikum logistyczneTechnikum logistyczne Technikum logistyczne to kierunek wychodzący naprzeciw nowej sytuacji gospodarki rynkowej - po wejściu Polski do Unii Europejskiej wzrośnie zapotrzebowanie na absolwentów, którzy posiadają znajomość logistyki, czyli potrafią podnosić konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw. Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

13 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno Technikum ekonomiczne.Technikum ekonomiczne. Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Techników ekonomistów zatrudniają m. in. urzędy administracji publicznejurzędy administracji publicznej banki i instytucje finansowe, urzędy skarbowebanki i instytucje finansowe, urzędy skarbowe wszystkie przedsiębiorstwa państwowe i prywatnewszystkie przedsiębiorstwa państwowe i prywatne jednostki i zakłady budżetowejednostki i zakłady budżetowe instytucje ubezpieczenioweinstytucje ubezpieczeniowe urzędy jednostek samorządu terytorialnegourzędy jednostek samorządu terytorialnego

14 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno Kandydaci do szkoły składają podania w terminieKandydaci do szkoły składają podania w terminie od 09 maja do 3 czerwca 2011 r.od 09 maja do 3 czerwca 2011 r. w sekretariacie.w sekretariacie. Wymagane dokumenty: 1.Podanie o przyjęcie do szkoły / druk do pobrania na stronie www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno 2.Potwierdzona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego ( od 22- 27 czerwca 2011 r.) 3.Dwie aktualne fotografie ( podpisane na odwrocie) 4.Karta zdrowia 5.Zaświadczenie lekarskie ( od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

15 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno O przyjęciu kandydata do poszczególnych typów szkół decydują: Punkty uzyskane z egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej przekazane przez Okręgową Komisję - maksymalnie 100 punktów Przeliczane na punkty oceny z wybranych przedmiotów świadectwa ukończenia gimnazjum – maksymalnie 60 punktów (w zależności od zawodu lub profilu kształcenia. liceum ogólnokształcące - matematyka, historia, j. obcy liceum profilowane – matematyka, informatyka, j. obcy technikum ekonomiczne: matematyka, wos, j.obcy technikum logistyczne: geografia, wos, j.obcy zasadnicza szkoła zawodowa – plastyka, biologia, wos) Kandydat może uzyskać 40 punktów za kryteria ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną (za wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum, inne osiągnięcia ucznia)

16 OCENAPUNKTY celujący15 bardzo dobry12 dobry9 dostateczny5 Zasada przeliczania ocen na punkty Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata 200 punktów ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno

17 Kandydaci do klasy wielozawodowej ( młodociani pracownicy) są przyjmowani na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, niezależnie od wyniku egzaminu gimnazjalnego. Przyjęcia do danej klasy w danym typie szkoły będą zależeć od liczby kandydatów. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc w klasie, o przyjęciu będzie decydować łączna liczba punktów uzyskanych na świadectwie oraz wyniki z egzaminu gimnazjalnego i ocena z zachowania. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno

18 Dnia 30 czerwca 2011 r. o godz. 14 00 zostaną ogłoszone wyniki postępowania kwalifikacyjnego Od 30.06 – 04.07. 2011 r. do godz. 12:00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 04 lipca 2011 r. do godz. 14:00 Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ogłosi listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły w Zespole Szkół Nr 3 w Choszcznie. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno

19 Kandydat, który w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym nie został przyjęty do wybranego przez siebie typu szkoły w Zespole Szkół Nr 3 będzie przyjęty w uzupełniającym postępowaniu kwalifikacyjnym jeśli tylko będą wolne miejsca, od 04 – 05 lipca 2011 r. Wyniki uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego ogłoszone zostaną w dniu 06 lipca 2011 r. do godz. 10 00. Kandydaci umieszczeni na liście przyjętych są zobowiązani potwierdzić wolę nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego od 06 lipca od godz. 10:00 do 08 lipca 2011 r. do godz. 10 00. 08 lipca 2011 r., godz. 13 00 Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna ogłosi listy kandydatów przyjętych po postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej na rok szkolny 2011/2012. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno

20

21 Zapraszamy! Zostań uczniem naszej szkoły!!! ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno."

Podobne prezentacje


Reklamy Google