Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona danych osobowych: wybrane aspekty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona danych osobowych: wybrane aspekty"— Zapis prezentacji:

1 Ochrona danych osobowych: wybrane aspekty
Kancelaria Prawna Stanek Kancelaria Prawna Stanek || 29 stycznia 2013 r.

2 Pojęcie danych osobowych
dane osobowe = wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowa-nia osoby fizycznej. Na przykład: imię, nazwisko, adres; dane o stanie zdrowia; adres (nie zawsze); adres IP (nie zawsze). numer karty bibliotecznej (?) Wprowadzenie Ochrona danych osobowych Przetwarzanie danych Podmioty przetwarzające Zabezpieczenia danych Dane w systemach informatycznych Naruszenia bezpieczeństwa, sankcje Zakończenie Kancelaria Prawna Stanek || 29 stycznia 2013 r.

3 Ochrona danych osobowych
zawiera się w ochronie prawa do prywatności; to ochrona prewencyjna; Prawo określa, jak powinien działać podmiot przetwarzający dane osobowe; Kontrola nad sposobem przetwarzania danych osobowych. Wprowadzenie Ochrona danych osobowych Przetwarzanie danych Podmioty przetwarzające Zabezpieczenia danych Dane w systemach informatycznych Naruszenia bezpieczeństwa, sankcje Zakończenie Kancelaria Prawna Stanek || 29 stycznia 2013 r.

4 Podstawa przetwarzania
Podstawy przetwarzania: zgoda; realizacja obowiązku wynikającego z przepisów; realizacja umowy; wykonywanie zadań dla dobra publicznego; usprawiedliwione cele administratora danych lub ich odbiorcy; bardziej rygorystyczne wymagania w przypadku danych wrażliwych Wprowadzenie Ochrona danych osobowych Przetwarzanie danych Podmioty przetwarzające Zabezpieczenia danych Dane w systemach informatycznych Naruszenia bezpieczeństwa, sankcje Zakończenie Pochodzenie rasowe lub etniczne Poglądy polityczne Przekonania religijne lub filozoficzne Przynależność partyjną lub związkową Stan zdrowia Kod genetyczny Nałogi Życie seksualne Skazania Orzeczenia / mandaty Kancelaria Prawna Stanek || 29 stycznia 2013 r.

5 Przetwarzanie danych osobowych
Zbieranie Utrwalanie Przechowywanie Opracowywanie Zmienianie Udostępnianie Usuwanie Wprowadzenie Ochrona danych osobowych Przetwarzanie danych Podmioty przetwarzające Zabezpieczenia danych Dane w systemach informatycznych Naruszenia bezpieczeństwa, sankcje Zakończenie Kancelaria Prawna Stanek || 29 stycznia 2013 r.

6 Podmioty przetwarzające dane osobowe
Role w procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie Wprowadzenie Ochrona danych osobowych Przetwarzanie danych Podmioty przetwarzające Zabezpieczenia danych Dane w systemach informatycznych Naruszenia bezpieczeństwa, sankcje Zakończenie Kancelaria Prawna Stanek || 29 stycznia 2013 r.

7 Zabezpieczenia danych osobowych
Obowiązek zabezpieczenia niezależny od roli; Ochrona odpowiednia do zagrożeń i kategorii chronionych danych, z uwzględnieniem zabezpieczenia przed: Udostępnieniem nieupoważnionym; Zabraniem; „Nielegalnym” przetwarzaniem; Zmianą; Utratą; Uszkodzeniem; Zniszczeniem; Obowiązek opracowania „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych” Wprowadzenie Ochrona danych osobowych Przetwarzanie danych Podmioty przetwarzające Zabezpieczenia danych Dane w systemach informatycznych Naruszenia bezpieczeństwa, sankcje Zakończenie Kancelaria Prawna Stanek || 29 stycznia 2013 r.

8 Dane w systemach informatycznych
Szczególne rygory przy przetwarzaniu w systemach informatycznych; System powinien zapewniać: Poufność; Integralność; Rozliczalność; Prawo przewiduje konkretne wymagania, np. dot. siły hasła, częstotliwości jego zmiany, logów. Wprowadzenie Ochrona danych osobowych Przetwarzanie danych Podmioty przetwarzające Zabezpieczenia danych Dane w systemach informatycznych Naruszenia bezpieczeństwa, sankcje Zakończenie Kancelaria Prawna Stanek || 29 stycznia 2013 r.

9 Wymagania dla systemów informatycznych (odpowiedzialność)
Odpowiedzialność za zabezpieczenie danych w systemie Oprogramowanie instalowane Użytkownik Usługa (SaaS) Usługodawca (zwykle) Wprowadzenie Ochrona danych osobowych Przetwarzanie danych Podmioty przetwarzające Zabezpieczenia danych Dane w systemach informatycznych Naruszenia bezpieczeństwa, sankcje Zakończenie Kancelaria Prawna Stanek || 29 stycznia 2013 r.

10 Sankcje za naruszenia Wprowadzenie Ochrona danych osobowych
Przetwarzanie danych Podmioty przetwarzające Zabezpieczenia danych Dane w systemach komputerowych Naruszenia bezpieczeństwa, sankcje Zakończenie Kancelaria Prawna Stanek || 29 stycznia 2013 r.

11 Ograniczenie wolności
Sankcje za naruszenia Sankcje Administracyjne Decyzja (nakaz) Karne Grzywna Ograniczenie wolności Pozbawienie wolności Cywilne Odszkodowanie Wprowadzenie Ochrona danych osobowych Przetwarzanie danych Podmioty przetwarzające Zabezpieczenia danych Dane w systemach komputerowych Naruszenia bezpieczeństwa, sankcje Zakończenie Kancelaria Prawna Stanek || 29 stycznia 2013 r.

12 Zakończenie www.giodo.gov.pl www.kancelariastanek.pl
Wprowadzenie Ochrona danych osobowych Przetwarzanie danych Podmioty przetwarzające Zabezpieczenia danych Dane w systemach informatycznych Naruszenia bezpieczeństwa, sankcje Zakończenie Kancelaria Prawna Stanek || 29 stycznia 2013 r.


Pobierz ppt "Ochrona danych osobowych: wybrane aspekty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google