Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Dłutowie, imienia „Lotników Września 1939 roku” oraz przekazania sztandaru, w 190 rocznicę istnienia szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Dłutowie, imienia „Lotników Września 1939 roku” oraz przekazania sztandaru, w 190 rocznicę istnienia szkoły."— Zapis prezentacji:

1 Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Dłutowie, imienia „Lotników Września 1939 roku” oraz przekazania sztandaru, w 190 rocznicę istnienia szkoły r.

2 Andrzej Oset   Szkolny patron   Dnia 15 września 2002 roku w Szkole Podstawowej w Dłutowie, w 190 rocznicę jej istnienia, miała miejsce doniosła uroczystość związana z nadaniem szkole imienia „Lotników Września 1939 roku” oraz przekazania sztandaru. O godzinie 1130 uczniowie oraz licznie przybili goście zgromadzili się w kościele parafialnym w Dłutowie pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: gen. bryg. pil. Piotr Luśnia – Z-ca D-cy 3 Korpusu Obrony Powietrznej we Wrocławiu, który reprezentował Ministra Obrony Narodowej oraz Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, ppłk nawigator dr Andrzej Marciniuk z małżonką Mirosławą – Pomocnik Komendanta – Szef Wydziału Społeczno–Wychowawczego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, który reprezentował Komendanta-Rektora szkoły, ppłk dypl. pil. Dariusz Pacek – D-ca 32 Bazy Lotniczej w Łasku wraz z delegacją, mjr dypl. pil. Krzysztof Szubert – D-ca 10 Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Łasku wraz z delegacją, Grażyna Maślanka-Olczyk – wicestarosta powiatu pabianickiego, Kazimierz Hudzik – wiceburmistrz Zelowa, Bogdan Bujak – poseł na Sejm RP, Halina Cyrulska – wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz przedstawiciele władz gminnych. Na uroczystość przybyły również rodziny poległych lotników 4 września 1939 r., pochowanych na naszym cmentarzu oraz członkowie Łódzkiego Klubu Seniora Lotnictwa przy Aeroklubie Łódzkim.

3 Ksiądz Dziekan Dekanatu Dłutowskiego – proboszcz parafii Wiesław Koper, ks. Jacek Ambroszczyk – dyrektor CARITAS oraz ks. kapelan płk Stanisław Wróblewski wspólnie koncelebrowali mszę świętą, w czasie, której poświęcono oraz przekazano ufundowany przez Komitet Rodzicielski przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie sztandar szkoły podstawowej. Przed poświęceniem Przewodniczący Rady Gminy Dłutów Jacek Dyba odczytał akt nadania szkole imienia „Lotników Września 1939 roku”, a przedstawiciel rodziców – Sylwia Obrzut odczytała akt ufundowania i przekazania sztandaru. Po eucharystii wszyscy zgromadzeni goście w asyście Orkiestry Wojskowej Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej z Radomia udali się na cmentarz parafialny, gdzie odbyła się druga część tej doniosłej uroczystości: złożenie kwiatów na grobie lotników poległych 4 września 1939 roku, przybliżenie sylwetek pochowanych tam lotników oraz apel poległych. Na cmentarzu w Dłutowie znajduje się mogiła zbiorowa załogi porucznika obserwatora Kazimierza Żukowskiego: sierż. pil. Józef Siwik, kpr. strz. rtg. Władysław Kramarczyk, kpr. strz. rtg. Aleksander Stepnowski z 212 Eskadry Bombowej, która 4 września 1939 roku wystartowała na samolocie PZL P-37 B „Łoś” z zadaniem bombardowania niemieckich jednostek pancernych w rejonie Wielunia i Częstochowy. Nad miejscowością Ślądkowice koło Dłutowa „Łoś” został zaatakowany przez myśliwce wroga i zestrzelony. Cała załoga zginęła.

4 Następnie przechodząc obok mogiły żołnierzy września złożyliśmy kwiaty i udaliśmy się do szkoły. Tam gen. bryg. pil. Piotr Luśnia dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej i wraz z przybyłymi gośćmi dokonał wpisu do kroniki szkoły. Po zajęciu miejsc dyrektor szkoły mgr Danuta Syryczyńska przywitała wszystkich przybyłych gości. Po przywitaniu przedstawiciele dwunastu klas szkoły podstawowej złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Potem były przemówienia, został również odczytany list od Barbary Labuda – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, która złożyła gratulacje i życzenia w imieniu prezydenta i własnym. Tak zakończyła się oficjalna, trzecia część naszej uroczystości. Na zakończenie miało miejsce przejście w asyście orkiestry na stadion sportowy, gdzie Orkiestra Wojskowa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej z Radomia wykonała pokaz musztry paradnej. Po pokazie wszyscy uczestnicy naszej uroczystości zostali zaproszeni na grochówkę wojskową, a goście na okolicznościowy poczęstunek. Odbyła się jeszcze loteria fantowa oraz sprzedaż publikacji-cegiełek: Szkoła Podstawowa w Dłutowie , autorstwa Andrzeja Oset i Roberta Adamka. Tak zakończyła się uroczystość, która mimo często padającego deszczu utkwi nam na zawsze w naszych sercach. Nad całością czuwali: dyrektor szkoły – mgr Danuta Syryczyńska i nauczyciel mgr Andrzej Oset – autor wzoru sztandaru i inspirator nadania szkole imienia, który działania zmierzające do tego rozpoczął w 1997 r.

5 „. Lotnikiem być – do sławy krok
„...Lotnikiem być – do sławy krok. Ojczyźnie oddać siły, A gdy zapadnie śmierci mrok, Mieć śmigło u mogiły ...” Zygmunt Mieczysław Jankielewicz

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 Zdjęcia: Fotografia Szkolna MAWI Opracował: Andrzej Oset
Koniec Zdjęcia: Fotografia Szkolna MAWI Opracował: Andrzej Oset


Pobierz ppt "Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Dłutowie, imienia „Lotników Września 1939 roku” oraz przekazania sztandaru, w 190 rocznicę istnienia szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google