Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GĘSTOŚĆ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GĘSTOŚĆ."— Zapis prezentacji:

1 GĘSTOŚĆ

2 GĘSTOŚĆ-(masa właściwa) – jest to stosunek masy pewnej porcji substancji do zajmowanej przez nią objętości

3 WZÓR

4 Jednostką gęstości w układzie SI jest kilogram na metr sześcienny – kg/m³

5 Inne jednostki to m.in. kilogram na litr – kg/l, oraz gram na centymetr sześcienny – g/cm³

6 Gęstość ciał stałych i ciekłych można wyznaczyć przez ważenie próbek o znanej objętości.

7 Przy wyznaczaniu gęstości cieczy stosuje się areometry
Przy wyznaczaniu gęstości cieczy stosuje się areometry. Areometry wypełnione cieczą o znanej gęstości mogą służyć do wyznaczania gęstości innych cieczy. Przy wyznaczaniu gęstości gazów stosuje się między innymi ważenie naczyń z gazem o różnym ciśnieniu gazu.

8 Areometr

9 Gęstość większości substancji zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury (jednym z wyjątków jest woda w temperaturze poniżej 4 °C). Zjawisko to wynika z rozszerzalności cieplnej ciał. Podczas przemian fazowych gęstość zmienia się skokowo (w temperaturze przemiany), podczas krzepnięcia zazwyczaj wzrasta (najbardziej znanymi wyjątkami są woda, żeliwo, a z pierwiastków bizmut, gal i german).

10 Piknometr

11 Piknometr - naczynie szklane, które pozwala na dokładny pomiar masy cieczy przy ściśle określonej objętości. Metoda piknometryczna jest jednym z najprostszych sposobów wyznaczania gęstości cieczy (metod densymetrycznych).

12 Gęstość ciała stałego wyznaczyć możemy także za pomocą wagi HYDROSTATYCZNEJ

13

14 Inne przyrządy do wyznaczania gęstości:

15 MIERNIK TDS

16 Do pomiaru gęstości krwi

17 MENZURKA

18 Sposoby obliczania gęstości ciał
O regularnym kształcie

19 Masę ciał mierzymy za pomocą wagi, lub siłomierza, który ma skalę w gramach (g) albo kilogramach (kg). Objętość ( V ) ciał o regularnych kształtach obliczamy mnożąc przez siebie krawędzie, które mają wspólny wierzchołek. V = a * b * c

20 Doświadczenie Cel: obliczanie gęstości ciała o regularnym kształcie.
Konieczne przyrządy: prostopadłościan, waga, linijka. Kolejne czynności: Ważymy prostopadłościan i zapisujemy jego masę Mierzymy długość, szerokość i wysokość prostopadłościanu. Następnie mnożymy je przez siebie. W ten sposób otrzymujemy objętość. Zgodnie ze wzorem obliczamy gęstość dzieląc masę przez objętość.

21 Sposoby obliczania gęstości ciał
O nieregularnych kształtach

22 Masę ciał mierzymy za pomocą wagi, lub siłomierza, który ma skalę w gramach (g) albo kilogramach (kg). Objętość ciał o nieregularnych kształtach obliczamy za pomocą menzurki.

23 Doświadczenie Cel: obliczanie gęstości ciała o nieregularnym kształcie. Konieczne przyrządy: kula, waga, menzurka. Kolejne czynności: Ważymy kulę i zapisujemy jej masę Wlewamy wodę do menzurki i zapisujemy jej objętość (V1) następnie wkładamy tam kulkę i zapisujemy objętość (V2). Różnica pomiędzy odczytami V1- V2 to objętość zanurzonego ciała. V= V1- V2 Zgodnie ze wzorem obliczamy gęstość dzieląc masę przez objętość.

24 KONIEC


Pobierz ppt "GĘSTOŚĆ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google