Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie strukturalne i obiektowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie strukturalne i obiektowe"— Zapis prezentacji:

1 Programowanie strukturalne i obiektowe
Instrukcje iteracyjne. Pętle repeat i while mgr inż. Agata Pacek

2 Instrukcje iteracyjne
Instrukcje iteracyjne bywają nazywane pętlami. Powodują, że określone instrukcje lub bloki instrukcji są wykonywane wielokrotnie zadaną ilość razy (iteracje ograniczone) lub do czasu spełnienia określonego warunku (iteracje nieograniczone - warunkowe).

3 Instrukcje iteracyjne
W języku Pascal jedną z najczęściej używanych instrukcji iteracyjnych jest pętla for. for licznik:=wartość to wartość do instrukcja; gdzie licznik jest zmienną, której wartość jest aktualizowana za każdym wykonaniem pętli.

4 Instrukcje iteracyjne
Program wyświetlający liczby całkowite od 1 do 10 program rosnace; var i:integer; begin for i:=1 to 10 do writeln(i); readln; end.

5 Instrukcje iteracyjne
Program wyświetlający liczby całkowite od 10 do 1 program malejace; var i:integer; begin for i:=10 downto 1 do writeln(i); readln; end.

6 Instrukcje iteracyjne
Napisz program, który wyświetli liczby od 2 do 20 co dwa ( )

7 Instrukcje iteracyjne
Przykład implementacji pętli for for i:=0 to 9 do begin y:=y+2; writeln(y); end;

8 Instrukcje iteracyjne
W języku Pascal możliwa jest konstrukcja pętli, która będzie automatycznie wykonywana do czasu spełnienia określonego warunku. Taką pętlą jest pętla repeat. repeat instrukcja until warunek;

9 Instrukcje iteracyjne
program petla_repeat; var x :integer; begin repeat writeln('Wykonuje iteracje do czasu az x bedzie rowne 5, teraz x= ',x); writeln('podaj cyfre od 1 do 5 przypisze ja zmiennej x'); readln(x); until x=5; writeln('Koncze dzialanie nacisnij ENTER'); readln; end.

10 Instrukcje iteracyjne
Język Pascal umożliwia nam jeszcze jedną iterację, która zadziała odwrotnie, wykonując pętlę dopóki warunek będzie spełniony. while warunek do instrukcja;

11 Instrukcje iteracyjne
program petla_while; var x :integer; begin x:=5; {przypisujemy zmiennej x wartość 5 by umożliwić chociaż jedno przejście przez pętle} while x=5 do writeln('Wykonuje iteracje tak dlugo jak x bedzie rowne 5, teraz x= ',x); writeln('wpisz cyfre 5 dla kolejnego wykonania petli'); writeln('wartosc inna niz 5 zakonczy dzialanie petli'); readln(x); end; writeln('Koncze dzialanie nacisnij ENTER'); readln; end.

12 Instrukcje iteracyjne
Napisz program, który znając pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego i różnicę ciągu wyznaczy 10 kolejnych wyrazów tego ciągu oraz sumę ciągu. Zmodyfikuj powyższy program tak by kolejne wyrazy ciągu były liczone do momentu, aż kolejny wyraz przekroczy 100.

13 Zadanie 1 program ciagi; uses CRT; var an,a,r,suma,i:integer; begin
clrscr; writeln('Podaj pierwszy wyraz ciagu arytmetycznego'); readln(a); writeln('Podaj roznice ciagu'); readln(r);

14 Zadanie 1 suma:=a; for i:=1 to 10 do begin an:=a+(i-1)*r;
suma:=suma+an; writeln('a',i,'=',an); writeln('suma=',suma); end; readln; end.

15 Zadanie 2 program ciagi; uses CRT; var a,an,r,suma,i:integer; begin
clrscr; writeln('Podaj pierwszy wyraz ciagu arytmetycznego'); readln(a); writeln('Podaj roznice ciagu'); readln(r); suma:=a; i:=1;

16 Zadanie 2 while a<100 do begin an:=a+(i-1)*r;
writeln('a',i,'=',an); suma:=suma+an; i:=i+1; end; writeln('suma=',suma); writeln('ilosc wyrazow ciagu=',i-1); readln; end.


Pobierz ppt "Programowanie strukturalne i obiektowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google