Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacyjny program komputerowy AnalizatorOZE jako narzędzie oceny wykorzystania instalacji OZE w budynkach mieszkalnych Gliwice, 26 czerwca 2013 r. Zadanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacyjny program komputerowy AnalizatorOZE jako narzędzie oceny wykorzystania instalacji OZE w budynkach mieszkalnych Gliwice, 26 czerwca 2013 r. Zadanie."— Zapis prezentacji:

1 Innowacyjny program komputerowy AnalizatorOZE jako narzędzie oceny wykorzystania instalacji OZE w budynkach mieszkalnych Gliwice, 26 czerwca 2013 r. Zadanie badawcze nr 3: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie Opracowanie : mgr inż. Łukasz Bownik, mgr inż. Andrzej Chomiak Etap nr 19 Kierownik części zadania badawczego : dr inż. Włodzimierz Boroń

2 2 Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie Narzędzia komputerowego wspomagania analiz wykorzystania OZE w budynkach mieszkalnych program komputerowy AnalizatorOZE strona internetowa

3 3 Określenie wymagań dla systemu Użytkownicy Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Przypadki użycia Model systemu Model analityczny Model danych Realizacja systemu Architektura systemu Projektowanie obiektów Implementacja systemu Testy systemu Budowa programu komputerowego AnalizatorOZE Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

4 4 Schemat blokowy procesu analizy wykorzystania OZE w budynkach Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

5 5 Moduły funkcjonalne w programie komputerowym AnalizatorOZE Moduł wprowadzania danych o budynku Moduł obliczania zapotrzebowania na energię dla budynku roczne wektory godzinowe Moduł obliczania produkcji energii w źródle roczne wektory godzinowe Moduł bilansowania energii w budynku bilans ciepła i bilans energii elektrycznej w interwałach godzinowych Moduł obliczania wartości funkcji korzyści (kryterium wyboru) Moduł oceny dominacji dla wariantów decyzji (rozwiązań) ranking rozwiązań Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

6 6 Przykład algorytmu obliczania godzinowego zapotrzebowania energii dla budynku (H) Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

7 7 Przykład algorytmu obliczania godzinowej produkcji energii w źródle OZE (pompa ciepła) Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

8 8 Algorytm obliczeniowy w zakresie funkcji korzyści i rankingu rozwiązań OZE Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

9 9 Główne okno programu komputerowego AnalizatorOZE Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

10 10 Moduł wprowadzania danych o budynku Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

11 11 Moduł obliczania zapotrzebowania na energię dla budynku - Ogrzewanie plik csv Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie plik csv

12 12 Moduł obliczania zapotrzebowania na energię dla budynku – przygotowanie CWU Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

13 13 Moduł obliczania zapotrzebowania na energię dla budynku - Chłodzenie Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

14 14 Moduł obliczania zapotrzebowania na energię dla budynku – Energia elektryczna Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

15 15 Moduł obliczania produkcji energii w źródle - Pompa ciepła Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie plik csv

16 16 Moduł obliczania produkcji energii w źródle - Kolektor słoneczny Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

17 17 Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

18 18 Moduł obliczania produkcji energii w źródle - Kocioł na paliwa konwencjonalne Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

19 19 Moduł obliczania produkcji energii w źródle - Agregat kogeneracyjny CHP Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

20 20 Moduł obliczania produkcji energii w źródle - Panel fotowoltaiczny PV Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

21 21 Moduł obliczania produkcji energii w źródle - Mikrowiatrak Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

22 22 Moduł obliczania produkcji energii w źródle – Mała elektrownia wodna Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

23 23 Moduł obliczania produkcji biogazu – Mikrobiogazownia Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

24 24 Moduł bilansowania energii w budynku - bilans ciepła Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

25 25 Moduł bilansowania energii w budynku - bilans energii elektrycznej Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

26 26 Moduł bilansowania energii w budynku - bilans energii całkowitej Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

27 27 Moduł obliczania wartości funkcji korzyści (bilans ciepła i energii elektrycznej) Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

28 28 Moduł oceny dominacji dla wariantów decyzji > ranking rozwiązań Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie <<< Wybrane rozwiązanie

29 29 Generowanie raportu z analizy (plik tekstowy typu RTF) Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

30 30 Użytkownicy programu komputerowego AnalizatorOZE Doradcy energetyczni Audytorzy energetyczni Certyfikatorzy budynków Architekci Projektanci instalacji energetycznych w budynkach Studenci budownictwa, energetyki i inżynierii środowiska Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

31 Architektura i funkcjonalność komputerowego systemu wspomagania analiz wykorzystania OZE w budynkach mieszkalnych Serwer zawiera: internetowa strona informacyjna programy aplikacyjne biblioteka Zdalne stacje klienckie: stacje robocze komputery osobiste Internet Serwer Użytkownicy 31 Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

32 32 Widok głównego okna strony internetowej Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie program AnalizatorOZE

33 33 Funkcje strony internetowej Udostępnianie programów komputerowych w formie paczek instalacyjnych Udostępnianie podręczników użytkownika do programów komputerowych Udostępnianie dokumentacji wytworzonej w trakcie realizacji zadania badawczego nr 3 Udostępnianie publikacji wytworzonych w trakcie realizacji projektu Udostępnianie spisu norm oraz legislacji krajowej i unijnej, dotyczących zwiększenia wykorzystania zasobów OZE w budynkach Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

34 34 Podsumowanie Opracowano innowacyjny program komputerowy AnalizatorOZE wspomagający ocenę zastosowania OZE w budynkach mieszkalnych Opracowany program komputerowy AnalizatorOZE poddawany jest testom i weryfikacji na bazie zdefiniowanych przykładowych obiektów budowlanych (walidacja programu w ramach realizacji przez ITI EMAG dla NCBiR Etapu nr 19 w zadaniu badawczym nr 3) Promocja programu komputerowego AnalizatorOZE : Boroń W., Bownik Ł., Chomiak A.: Innowacyjny program komputerowy AnalizatorOZE jako narzędzie wsparcia oceny bilansów energii w budynkach, rozdział w monografii pod redakcją prof.Tadeusza Trzaskalika, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013 r. Program telewizyjny EkoSonda – prezentacja zadania badawczego nr 3 i promocja programu komputerowego AnalizatorOZE, TVP 3 Katowice, emisja 27 czerwca 2013 r. Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19: Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

35 35 Przykład użycia programu komputerowego AnalizatorOZE (screencast)

36 36

37 37 Dostęp do komputerowego systemu wspomagania analiz wykorzystania OZE w budynkach mieszkalnych Zadanie badawcze nr 3 – Etap nr 19:

38 Dziękujemy Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Innowacyjny program komputerowy AnalizatorOZE jako narzędzie oceny wykorzystania instalacji OZE w budynkach mieszkalnych Gliwice, 26 czerwca 2013 r. Zadanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google