Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZSENNOŚĆ. Bezsenność – subiektywna dolegliwość polegająca na zbyt krótkim lub nieregenerującym śnie. Chorobowość roczna wynosi do 35% populacji. 1,5.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZSENNOŚĆ. Bezsenność – subiektywna dolegliwość polegająca na zbyt krótkim lub nieregenerującym śnie. Chorobowość roczna wynosi do 35% populacji. 1,5."— Zapis prezentacji:

1 BEZSENNOŚĆ

2 Bezsenność – subiektywna dolegliwość polegająca na zbyt krótkim lub nieregenerującym śnie. Chorobowość roczna wynosi do 35% populacji. 1,5 x częściej chorują kobiety. Znacznie częściej osoby powyżej 65 roku życia.

3 Ze względu na czas trwania dzielimy na: - bezsenność przygodna – trwa do kilku dni; - bezsenność krótkotrwała – do 3 tyg; - bezsenność przewlekła Warunkiem rozpoznania są objawy w ciągu dnia: w bezsenności przygodnej i krótkotrwałej – senność i zmęczenie, w bezsenności przewlekłej – gorsza sprawność psychomotoryczna i obniżenie nastroju.

4 Bezsenność przygodna – może być spowodowana pracą zmianową, szybkim przekraczaniem stref czasu (jet lag, zespół odrzutowca), nagłym stresem. Bezsenność krótkotrwała – w nagłej chorobie somatycznej lub w żałobie.

5 Bezsenność przewlekłą rozpoznaje się wg klasyfikacji międzynarodowej ICD-10 gdy: osoba skarży się na trudności w zasypianiu, wybudzenia lub sen nie dający wypoczynku osoba skarży się na trudności w zasypianiu, wybudzenia lub sen nie dający wypoczynku zaburzenia snu występują co najmniej 3 razy w tygodniu przez co najmniej 1 miesiąc zaburzenia snu występują co najmniej 3 razy w tygodniu przez co najmniej 1 miesiąc zaburzenia snu prowadza do znacznie gorszego samopoczucia lub zaburzają codzienne funkcjonowanie. zaburzenia snu prowadza do znacznie gorszego samopoczucia lub zaburzają codzienne funkcjonowanie.

6 Bezsenność przewlekła może być: - pierwotna – spowodowana endogennymi nieprawidłowościami generowania snu - wtórna – do zaburzeń psychicznych, schorzeń somatycznych (w tym oun), działania lub odstawienia substancji psychoaktywnych.

7 Bezsenność pierwotna (bez uchwytnej przyczyny) zazwyczaj zaczyna się nagle, pod wpływem stresów życiowych. Po ustąpieniu czynnika wyzwalającego ostra bezsenność przechodzi w fazę przewlekła. Bezsenności pierwotnej często towarzyszy gorsze zdrowie fizyczne i psychiczne, współwystępowanie zaburzeń psychicznych, zwłaszcza afektywnych, stały lęk przed bezsennością.

8 Przedstawiono hipotezę, że przyczyną bezsenności pierwotnej jest nadczynność neuronów produkujących kortykoliberynę. Nadczynność neuronów kortykoliberynowych spowodowana jest predyspozycją genetyczna oraz ekspozycją na stresy, zwłaszcza w dzieciństwie.

9 Leczenie bezsenności W każdej postaci bezsenności istotne jest przestrzeganie zasad higieny snu – stała pora udawania się na spoczynek i wstawania, powstrzymywanie się od drzemek w ciągu dnia, abstynencja od kofeiny, alkoholu i nikotyny. W bezsenności pierwotnej zaleca się terapię behawioralną – kontrola bodźców (kojarzenia łóżka ze snem, a nie aktywnością) i ograniczenie snu (przebywanie w łóżku tylko tyle ile czasu trwa sen pacjenta, ale nie krócej niż 4,5h).

10 Metoda behawioralna nie wolno zasypiać na siłę, gdyż powoduje to napięcie, zdenerwowanie i w efekcie pogłębia zaburzenia snu nie wolno zasypiać na siłę, gdyż powoduje to napięcie, zdenerwowanie i w efekcie pogłębia zaburzenia snu po kilkunastu minutach leżenia lepiej wstać, zająć się jakąś monotonną czynnością i położyć się, gdy odczujemy znużenie po kilkunastu minutach leżenia lepiej wstać, zająć się jakąś monotonną czynnością i położyć się, gdy odczujemy znużenie nie wolno zasypiać przy włączonym radiu, telewizorze lub czytając - ponieważ w ten sposób mózg zamiast wyciszać się, ulega aktywacji nie wolno zasypiać przy włączonym radiu, telewizorze lub czytając - ponieważ w ten sposób mózg zamiast wyciszać się, ulega aktywacji nie powinno się uzupełniać niedoboru snu śpiąc długo w dzień, ponieważ utrudnia to zasypianie o pożądanej porze. nie powinno się uzupełniać niedoboru snu śpiąc długo w dzień, ponieważ utrudnia to zasypianie o pożądanej porze.

11 Leczenie bezsenności Wskazaniem do podawania leków nasennych jest głównie bezsenność krótkotrwała i przygodna. W bezsenności pierwotnej leki nasenne stosuje się w początkowej fazie terapii. Kuracja może być powtarzana po przerwie, polega na podawaniu agonistów receptora benzodiazepinowego, tj. pochodnych benzodiazepiny oraz nowych niebenzodiazepinowych leków nasennych, takich jak zopiklon ( Dobroson, Imovane ), zolpidem ( Nasen, Stilonox ), zaleplon ( Morfeo ).

12 Ze względu na możliwość tolerancji i uzależnienia zaleca się, aby pochodne benzodiazepiny przyjmować co trzeci dzień lub tylko w gorsze dni, w jak najmniejszej dawce, nie dłużej niż 4 tyg. U osób powyżej 65 r.ż leki nasenne podaje się w połowie dawki przewidzianej dla osoby dorosłej, ze względu na upośledzenie metabolizmu i większą wrażliwość układu nerwowego.

13 Przeciwwskazania do podawania benzodiazepin to: ciąża, interakcje z innymi lekami, nadużywanie alkoholu i innych środków uzależniających, prawdopodobieństwo samobójstwa, nocny niepokój w przebiegu zespołów otępiennych oraz bezdechy podczas snu. Objawy niepożądane : senność następnego dnia, zaburzenia pamięci, bezsenność z odbicia.


Pobierz ppt "BEZSENNOŚĆ. Bezsenność – subiektywna dolegliwość polegająca na zbyt krótkim lub nieregenerującym śnie. Chorobowość roczna wynosi do 35% populacji. 1,5."

Podobne prezentacje


Reklamy Google