Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozdział XVII - zagadnienia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozdział XVII - zagadnienia"— Zapis prezentacji:

1 Rozdział XVII - zagadnienia
Nazwy popularnych zawodów i czynności z nimi związane. Określanie cech charakteru. Nazywanie umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu. Nazywanie wad i zalet zwodów. Mówienie o wyborze zawodu i uzasadnianie go. Konstrukcja bezokolicznikowa um ... zu. Zdania okolicznikowe celu ze spójnikiem damit. Rzeczownik w dopełniaczu. Czasownik posiłkowy werden. Odmiana słaba rzeczownika.

2 1. Nazwy popularnych zawodów i czynności z nimi związane.
Ein Model trägt schöne Kleider und nimmt an Modeschauen teil. Modelka nosi ładne sukienki i bierze udział w pokazach mody. Ein Bodyguard beschützt berühmte Persönlichkeiten und vereitelt Attentate. Ochroniarz chroni znane osobistości i udaremnia zamachy.

3 2. Określanie cech charakteru.
1. Wie muss man sein, um als Manager zu arbeiten? Jakim trzeba być, żeby pracować jako menadżer? Man muss karriereorientiert, energisch und kreativ sein, um als Manager zu arbeiten. Trzeba być zorientowanym na karierę, energicznym i kreatywnym, żeby pracować jako menadżer.

4 3. Nazywanie umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.
1. Was muss man können, um als Krankenschwester zu arbeiten? Co trzeba umieć, żeby pracować jako pielęgniarka? Um als Krankenschwester zu arbeiten, muss man Kranke pflegen können. Żeby pracować jako pielęgniarka, trzeba umieć pielęgnować chorych.

5 4. Nazywanie wad i zalet zawodów
Die Arbeit einer Polizistin ist sehr gefährlich. Praca policjantki jest bardzo niebezpieczna. Die Arbeit eines Schauspielers ist sicher interessant. Praca aktora jest z pewnością interesująca.

6 5. Mówienie o wyborze zawodu i uzasadnianie go.
Ich möchte Lehrerin werden, weil ich die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mag. Chciałabym zostać nauczycielką, ponieważ lubię pracę z dziećmi i młodzieżą. Ich möchte Flugkapitän werden, weil ich die Arbeit gefährlich aber interessant finde. Chciałbym zostać pilotem, ponieważ uważam tę pracę za niebezpieczną ale interesującą.

7 6. Czasownik posiłkowy werden
werden - zostać kimś, stać się czymś ich werde du wirst er, sie, es, man wird wir werden ihr werdet sie, Sie

8 6 a. Zastosowanie czasownika posiłkowego werden.
Es wird kalt. Robi się zimno. Bald werde ich 20. Wkrótce skończę 20 lat. Ich möchte Fahrer werden. Chciałbym zostać kierowcą.


Pobierz ppt "Rozdział XVII - zagadnienia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google