Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKONALI : Piotr Wiśniewski Adrian Kucyrka DASL 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKONALI : Piotr Wiśniewski Adrian Kucyrka DASL 2013."— Zapis prezentacji:

1 WYKONALI : Piotr Wiśniewski Adrian Kucyrka DASL 2013

2 co to jest BACKUP ? rodzaje BACKUPow wybrane narzędzia do backupow co to jest AMANDA? AMANDA charakterystyka Poziomy kopii bezpieczeństwa Typy backupu Zalety narzędzia AMANDA

3 Ochrona przed utratą danych Bezpieczeństwo Możliwość cofnięcia zmian Historia Zmniejszanie skutków awarii Odzyskiwanie pojedynczych plików utraconych w wyniku skasowania lub nadpisania ich zawartości Wykonania operacji przywrócenia do działania całego systemu, nawet bez konieczności reinstalacji systemu operacyjnego

4 Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) lub po prostu Backup – w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia. Proces wykonywania kopii bezpieczeństwa, w odniesieniu do kopii długotrwałych, jest nazywany archiwizacją. Niektóre edytory i procesory tekstu wykonują taką kopię automatycznie, aby umożliwić odtworzenie zawartości pliku w razie awarii komputera lub samego programu, a także aby umożliwić odtworzenie poprzedniej wersji pliku po stwierdzeniu dokonania niepożądanych zmian. W obu przypadkach kopia dokonywana jest automatycznie, w pierwszym wypadku jest wykonywana co pewien czas, a w drugim podczas zapisu. Taka krótkotrwała kopia jest najczęściej automatycznie nadpisywana przy wykonywaniu następnej kopii.

5 Mechanizm kopii bezpieczeństwa spotykany jest najczęściej w środowiskach serwerowych, gdzie regularne i automatyczne tworzenie kopii ważnych danych jest podstawowym mechanizmem ochrony tych danych. W zadanych odstępach czasu specjalne oprogramowanie serwera automatycznie tworzy kopie chronionych danych na zewnętrznych nośnikach, np. kasetach magnetycznych, płytach CD/DVD lub zewnętrznych dyskach twardych. Istnieją również specjalistyczne systemy, pozwalające na zdalne wykonywanie kopii bezpieczeństwa, np. przez sieć lokalną lub Internet; chronione w ten sposób dane umieszczane są na dyskach serwerów w odległych centrach archiwizacji. Taka technika pozwala skutecznie chronić dane przed większością zdarzeń losowych takich jak: kradzieże sprzętu, pożary czy powodzie.

6 Kopia pełna – kopiowane są wszystkie pliki. Najłatwiejsze w użyciu podczas odzyskiwania plików, wymagają jedynie posiadania najświeższej taśmy lub pliku. Zajmują najwięcej przestrzeni, ponieważ kopiowany jest każdy plik, nie zależnie czy uległ zmianie od czasu tworzenia ostatniej kopii. Kopia przyrostowa - polega na kopiowaniu jedynie tych plików, które zostały utworzone lub zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii przyrostowej lub normalnej oraz na oznaczeniu ich jako zarchiwizowanych. Przed utorzeniem pierwszej kopii przyrostwej należy utworzyć pełną kopię systemu. Do przywrócenia danych wymagana jest ostatnia pełna kopia i wszystkie po naj następujące kopie przyrostowe.

7 Kopia różnicowa – kopiowane są pliki które zostały utworzone lub zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii. Skraca to znacznie czas tworzenia kopii. Podczas wykonywania kopii różnicowej kopiowane pliki nie są oznaczane jako zarchiwizowane. Przed utworzeniem pierwszej kopii różnicowej zalecane jest wykonanie pełnej kopii normalnej. Jeżeli korzysta się z kombinacji kopii normalnych oraz różnicowych, to do odtworzenia danych konieczne jest posiadanie ostatniej kopii normalnej oraz ostatniej kopii różnicowej.

8 tar (Tape Archiviser) – w najnowyszych implementacjach posiada możliwość tworzenia kopi przyrostowych, dołączania plików do archiwum, aktualizacji aktualizacji. Bacula - szyfrowanie transmisji, kompresję plików w locie, zdalny monitoring ze stacji klienckiej, wykorzystanie bibliotek taśmowych, dysków twardych, dysków DVD. Informacje o wszystkich przechowywanych plikach (tzw. katalog) trzyma w bazie danych. Amanda - umożliwia skonfigurowanie pojedynczego głównego serwera archiwizującego dane znajdujące się na wielu hostach z systemami: Linux, Unix, Mac OS X i Windows. Dane mogą być archiwizowane na bardzo wielu różnorodnych urządzeniach dyskowych, taśmowych i optycznych, wykorzystujących biblioteki taśm, automatyczne zmieniarki, optyczne zmieniarki, macierze RAID, urządzenia NAS i wiele innych I wiele innych

9 AMANDA (Advanced Maryland Automated Network Disk Archiver) jest zawansowanym narzędziem tworzenia kopii bezpieczeństwa działającym w środowisku sieciowym. Stworzona na Uniwersytecie Maryland, jest dostępna bezpłatnie na licencji GPL. Źródła pakietu dostępne są na stronie projektu www.amanda.org. Obok dokumentacji dostarczanej wraz z oprogramowaniem, użytecznymi źródłami informacji o Amandzie są książki Unix Backup and Recovery.

10 Amanda -jej działanie polega na powtarzającym się wykonywaniu tzw. cykli, podczas których wykonywana jest pełna kopia wszystkich danych. Pełna kopia danych nie jest wykonywana jednorazowo, ale rozłożone jest na cały cykl. Jednocześnie archiwizowane są wszystkie dane zmieniające się w ciągu cyklu. Amanda została zaprojektowana na podstawie tradycyjnej architektury klient-serwer. Klient Amanda komunikują się z serwerem Amanda przy wykorzystaniu własnych protokołów sieciowych funkcjonujących ponad protokołami TCP i UDP.

11 Amanda składa się z kilku demonów uruchamianych na serwerze i systemach klienckich oraz szeregu programół narzędziwych o różnorodnym przeznaczeniu: amandad - demon uruchamiany w systemie klienckim, podczas wykonywania kopii bezpieczeństwa. amdupm - główny program Amandy po stronie serwera uruchaminy przez demona cron. Narzędzia administracyjne Odzyskiwanie danych

12 W razie potrzeby demon ten uruchamia inne programy klienckie. selfcheck - wykonuje weryfikację lokalnej konfiguracji, sendsize - oszacowuje wielkość kopii danych, sendbackup - przesyłanie danych na serwer archiwizacji, amcheck - weryfikacja konfiguracji (w tym połączenia z serwerem).

13 Program ten wykorzystuje podczas działania kilka innych programów: planner -- ustala co archiwizować driver - sterownik urządzenia dumper -- komunikuje się z demonami klienckimi amandad, taper -- zapisuje pobrane dane na urządzeniu taśmowym, amreport -- przygotowuje raport z wykonania jednego przebiegu Amandy.

14 amcheck - sprawdza poprawność konfiguracji Amandy (zarówno po stronie serwera jak i klienta) oraz gotowość do działania, amlabel - przygotowuje nośniki przypisując im etykiety, amcleanup - naprawia skutki nie przewidzanej przerwy w pracy systemu, amflush - wymusza zapis danych przechowywanych w katalogu tymczasowym Amandy na nośniku -- polecenie to jest przydatne gdy z jakiegoś powodu nie możliwy był zapis na nośniku podczas normalnej pracy systemu, amadmin - narzędzie administracyjne.

15 amrestore - - przywrócenie kopii amrecover - pozwala na interakcyjne odzyskiwanie plików. Jego praca możliwa jest dzięki obecności demonów indeksujących amindexd i amidxtaped

16 Pakiet AMANDA wykorzystuje poziomy kopi bezpieczeństwa. Archiwizacja dużych ilości danych wymaga zastosowania wielopoziomowego kopiowania. Uogólniając wyróżniamy dwa poziomy, pełny i kopie różnicowe zasobów. Uzyskujemy w ten sposób znaczną żywotność kopi zasobu (dostęp do kilku wersji zasobu lub zasobu usuniętego w trakcie cyklu)

17 Na końcu pliku amanda.conf znajdujemy zbiór predefiniowanych typów backup'u. Typ backup'u grupuje szereg parametrów wykonywania backup'u, odnoszących się do sposobu postępowania z archiwizowanymi danymi np. czy poddajemy dane kompresji lub które pliki mają być pominięte podczas archwizacji. Definiowane typy wykorzystywane są w pliku disklist w którym umieszczamy listę zasobów do archiwizacji Opis wszystkich opcji, jakie moga pojawić się w definicji typu, znajduję się w pliku przykładowym pliku amanda.conf

18 exclude Wyłączenie zasobu (pliku lub przestrzeni) z kopii bezpieczeństwa. Parametr możemy podać w postaci zmiennej lub listy zmiennych: --exclude=zasób --exclude = list plik z listą zasobów compress Określa metodę kompresji danych: none – brak kompresji client fast – szybka kompresja danych po stronie klienta algorytmu client best – efektywna kompresja po stronie klienta server fast – szybka kompresja po stronie severa kopii server best – efektywna kompresja po stronie servera kopii IndexParametr definiuję utrzymywanie indeksu plików kopii bezpieczeństwa. PriorityDefiniuje priorytet wykorzystywanego typu kopii bezpieczeństwa. Program Pozwala na wybór programu archiwizującego, wykorzystanego przez AMAND'e podczas wykonania danej kopii bezpieczeństwa. holdingdiskOkreśla tymczasowe urządzenie blokowe przechowujące dane.

19 format danych – otwarty backup na taśmę backup na dysk backup na cd/dvd openSource komercyjne wsparcie GUI (ZMC) wieloplatformowość raportowanie szyfrowanie kopii zapasowych wsparcie dla MSSQL certyfikat bezpieczeństwa

20 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "WYKONALI : Piotr Wiśniewski Adrian Kucyrka DASL 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google