Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GRUNDTVIG PROJECT 2012-2013 Traditional village for future life.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GRUNDTVIG PROJECT 2012-2013 Traditional village for future life."— Zapis prezentacji:

1 GRUNDTVIG PROJECT 2012-2013 Traditional village for future life

2 Most people are the children and grandchildren citizens of East part of Poland before II World War.After II World war they went old German areas. So we have old German material culture and culture of every day living of peple from regions present Lithuania, Bielarus and Ukrainian. Our villages culture iis like this : food, songs, handicraft are from east Poland but material reamains (old coutries buildings, churches, cementeries,) are connected with past of German people living here for years.

3 We ve prepared: The Frivolits workshops The workshop of regional Kresovian songs The Google Creator Maps group Swiebodzin The Google Creator Maps group Sulechów The journalist workshops group Swiebodzin Trip 1 The journalist workshops group Swiebodzin Trip 2 The journalist workshops group Sulechów The sculpture workshop– Rusinów The ceramic workshop – Cigacice

4

5 August-September 2012.: Information about the project was disseminated in our organization, August-December 2012.: Creation of a logo design, August-September 2012.: Created survey forms (5pcs) for research, August-September 2012. : Set a target group (40 persons) and discussed the tasks of the project, September 2012-a trip to the Regional Museum-Museum in Ochla (5).

6 Report October 2012 Partners meeting - Romania, (one person) presentations of the partner institutions, division of labor, a traditional village in Romania February 2013-May 2013: press articles on the implementation and objectives of the project: okolicenajblizsze.pl, Day by Day,

7 Report - December 2012-April 2013.: Tatting handicraft workshops, a total of 18 hours for 15 people. - March-June 2013: English course (4 person-a total of 40 h), -February-March 2013: feast songs Borderlands (8h) for 38 people. It was established rules and songbook songs borderland. - February-March 2013: Media and ICT courses, a regional computer map, for 23 people, 26 hours

8 - February-April 2013: journalism workshops for 21 people, part II interviews, videos, photos, meetings with mayors, wheels housewives, church in traditional villages (Jordanowo, Gościkowo, Rusinów, Glińsk, New Wioska ), Part I ( Rudgierzowice, Lubinicko, Jeziory, Ojerzyce). -February 2013 - carving handicraft workshops, 4 hours, for 10 people. - April 2013 Project meeting - Italy (2 persons). -June 2013: workshops journalism-in the footsteps of organs for 9 people.

9 - August-June 2013: Work on the base of the project website. -August 2012 - June 2013: collection of materials: photos, list of attendees, press releases. Project Accounting. -August 2012 - June 2013: constant contact with project partners -June 2013: a report on the progress of the project.

10

11 IN ACTION …. WITH INSTRUCTOR STANISLAWA KELM

12 Instructor : Mr Waclaw Kondratiuk Meeting in The Kresovian house

13 THE 3RD AGE UNIVESITY & & THE KRESOVIAN SOCIETY

14 AND THE CHOIR AND EVEN YOUNG SOLIST

15

16

17

18 The Google maps studies Group - Świebodzin Group–Sulechów

19 The computer studies - diplomas Sulechów The computer studies - diplomas Sulechów

20

21

22 EXCURSION – SWIEBODZIN REGION EXCURSION – SULECHÓW REGION

23 We prepared 2 excursion via villages of Swiebodzin Region and 1 trip close to Sulechów. We prepared 2 excursion via villages of Swiebodzin Region and 1 trip close to Sulechów.

24 We noticed old German remais and Polish folk culture that can be presented for tourists and visitors of those areas.

25 THE GOOGLE MAPS PREPARED AFTER WORKSHOPS – SWIEBODZIN REGION The map of northern part of Swiebodzin Komun trip 2 The map of southern part of Swiebodzin Komun Trip 1

26

27

28 LUBUNICKO - PALACE JEZIORY - OLD GERMAN CEMENTERY

29 NOWY DWOREK PALACE INTERVIEW WITH LOCAL PRIEST

30 THE INTERVIEW WITH MAJOR OF JORDANOWO VILLAGE THE FAMOUS POST - CISTERIAN MONASTERY IN PARADY Ż

31 CERAMIC AND POTTERY WORKSHOP IN CIGACICE MA Ł GORZATA BUKOWICZ STUDIO

32 ADAM OLEJNIK ORGANIC RESTOURATION WORKSHOPARS ORGANUM - G Ł OGUSZ

33 Group Swiebodzin in Mr Bardelas arts studio …..

34

35 WWW. OKOLICENAJBLI Ż SZE.PL START / Aktualno ś ci / Biesiada kresowian STARTAktualno ś ci A A A al|2013-02-22 11:28:46 Ciekawe przedsi ę wzi ę cie realizuje stowarzyszenie Pomost. Te, podejmowane obecnie, ma na celu stworzenie pewnego modelu kulturowego charakterystycznego dla naszej cz ęś ci Ziemi Lubuskiej, a zwi ą zanego z adaptacj ą wzorców przywiezionych tu wraz z fal ą repatriacji i w ę drówk ą Polaków na Ziemnie Odzyskane. W pierwszej po ł owie lutego, w siedzibie Ś wiebodzi ń skiego Zwi ą zku Kresowian, odby ł a si ę Biesiada pie ś ni i piosenki kresowej wie ń cz ą ca cykl warsztatów po ś wi ę conych tradycyjnym utworom wywodz ą cym si ę z ró ż nych tradycji i kr ę gów kulturowych ci ą gle obecnych w kulturze spo ł eczno ś ci regionu ś wiebodzi ń skiego. Spotkanie zorganizowa ł o Stowarzyszenie Pomost we wspó ł pracy ze Ś ZK oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Ś wiebodzinie. Spotkanie poprowadzili Wac ł aw Kondrakiewicz (prezes Ś wiebodzi ń skiego Zwi ą zku Kresowian) wraz z Janin ą Adamczyk. Wzi ę li w nim udzia ł oczywi ś cie cz ł onkowie zwi ą zku, w tym chór Kresowe Wi ę zi z instruktork ą Agnieszk ą Stoczewsk ą. Przez d ł ugi czas, przy wspólnym ś piewaniu, wszyscy ś wietnie si ę bawili. Dorobek kulturowy i tradycje Ziemi Ś wiebodzi ń skiej zostan ą zaprezentowane na arenie mi ę dzynarodowej jako swoisty, niemaj ą cy prawdopodobnie swojego odpowiednika w Europie fenomen kulturowy. To, co przetrwa ł o z tamtych lat, a co zapewne b ę dzie wspó ł tworzy ć przysz ł o ść, zostanie pokazane zagranicznym partnerom projektu The Traditional Village for a Future Life realizowanego w ramach programu Gundtvig finansowanego ze ś rodków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce.

36

37 August 2013 Interanational exibition During the regional village festival Regional clothes competition – dolls Common biesiada Exibition in Cultural Centre in Swiebodzin The Regional Food

38


Pobierz ppt "GRUNDTVIG PROJECT 2012-2013 Traditional village for future life."

Podobne prezentacje


Reklamy Google