Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agenda Podstawy XML –Historia XML w pigułce –Struktura dokumentu XML XML a bazy danych –Alternatywa dla relacyjnych baz danych? XML w SQL Server 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agenda Podstawy XML –Historia XML w pigułce –Struktura dokumentu XML XML a bazy danych –Alternatywa dla relacyjnych baz danych? XML w SQL Server 2008."— Zapis prezentacji:

1

2 Agenda Podstawy XML –Historia XML w pigułce –Struktura dokumentu XML XML a bazy danych –Alternatywa dla relacyjnych baz danych? XML w SQL Server 2008 –Klauzula FOR XML polecenia SELECT –Typ danych XML –Metody typu XML –Korzystanie z XML Schema Podsumowanie 2 informatyka +

3 Podstawowa znajomość SQL Podstawowa znajomość SQL Server Podstawowa znajomość dowolnego języka opartego o znaczniki (XML, HTML itp.) Chęć do nauki ;-) Wymagania wstępne 3 informatyka +

4 Agenda Podstawy XML –Historia XML w pigułce –Struktura dokumentu XML XML a bazy danych –Alternatywa dla relacyjnych baz danych? XML w SQL Server 2008 –Klauzula FOR XML polecenia SELECT –Typ danych XML –Metody typu XML –Korzystanie z XML Schema Podsumowanie 4 informatyka +

5 lata 60 - poszukiwanie standardu dla dokumentów drukarskich 1978 - ANSI rozpoczyna prace nad norma 1983 - szósta wersja - SGML - staje się standardem Urzędu Kontroli Skarbowej USA 1969 - IBM zaproponowali GML wraz z hierarchiczna struktura oznaczeń Wstęp i historia XML

6 1985 - SGML standardem Komisji UE oraz Departamentu Obrony USA 1986 SGML w wersji ISO 9979:1986 Dziś mamy nowe standardy ISO oraz HTML, XML, XSL i inne - wszystko na podstawie założeń GML/SGML Wstęp i historia XML

7 Rozwój języków uogólnionego znakowania tekstu 1969: GML – Generalized Markup Language (IBM; Goldfarb, Mosher, Laurie). 1986: SGML – Standard Generalized Markup Language, ISO 8879:1986. 1991: powstaje World Wide Web. 1994: HTML 2.0 zdefiniowany jako zastosowanie SGML-a. 1998: XML – Extensible Markup Language, World Wide Web Consortium.

8 Cele jakie sobie założono przy tworzeniu XML XML powinien być bezpośrednio używalny w Internecie. XML powinien wspierać wiele różnorodnych aplikacji. XML powinien być kompatybilny z SGML-em. Pisanie programów przetwarzających dokumenty XML powinno być proste. Liczba opcjonalnych cech XML-a powinna być ograniczana do absolutnego minimum, najlepiej zera. Dokumenty XML powinny być czytelne dla ludzi i przejrzyste. Projekt XML-a powinien zostać przygotowany szybko. Projekt XML-a powinien być formalny i zwięzły. Dokumenty XML powinny być łatwe do stworzenia.

9 Cechy języka XML XML nie jest nowy – powstało wiele aplikacji,systemów, publikacji dotyczących tego języka XML jest językiem tekstowym(dokumenty XML są plikami tekstowymi) XML jest rozszerzalny – można dodawać własne znaczniki i tworzyć własne standardy XML jest elastyczny - łatwo można zmieniać strukturę dokumentu XML XML jest międzynarodowy – zalecane jest stosowanie standardu Unicode XML sam się opisuje – nazwy znaczników mogą interpretować zawartość

10 Cechy języka XML XML to rodzina języków i technologii – ilość standardów związanych z XML ciągle rośnie XML jest standardem otwartym XML jest nielicencjonowany!!!!!! XML jest niezależny od platformy sprzętowej i programowej XML jest łatwy w użyciu (chociaż początki mogą być trudne) XML może być sformalizowany poprzez definicje DTD lub XSD XML jest hierarchiczny - co umożliwia modelowanie złożonych struktur

11 Agenda Podstawy XML –Historia XML w pigułce –Struktura dokumentu XML XML a bazy danych –Alternatywa dla relacyjnych baz danych? XML w SQL Server 2008 –Klauzula FOR XML polecenia SELECT –Typ danych XML –Metody typu XML –Korzystanie z XML Schema Podsumowanie 11 informatyka +

12 Reguły tworzenia dokumentów XML Dokument XML składa się z elementów, które mogą zawierać atrybuty wraz z ich wartościami, tekst oraz inne elementy Dokument XML musi zawierać dokładnie jeden element główny (tzw. root), który zawiera w sobie pozostałe elementy Element składa się ze znaczników (otwierającego i zamykającego): …zawartość … (brak zawartości – można stosować skróconą formę ) Elementy mogą być zagnieżdżone: Jan Elementy nie mogą się przecinać: Jan 12 informatyka +

13 Reguły tworzenia dokumentów XML c.d. Elementy mogą zawierać atrybuty, które muszą posiadać wartość (ujętą w apostrofy lub cudzysłów): janekNowak Wielkość liter ma znaczenie 124A Do wykorzystania w treści dokumentu w miejscu znaków specjalnych (mogących powodować problemy z interpretacją dokumentu) przeznaczono tzw. encje: –< zastępującą znak < –> zastępującą znak > –" zastępującą znak –' zastępującą znak –& zastępującą znak & 13 informatyka + Błąd

14 Reguły tworzenia dokumentów XML c.d. Dokument spełniający wszystkie wymagania odnośnie swojej struktury jest dokumentem poprawnie sformułowanym (well formed document) Z racji prostoty reguł – łatwo jest stworzyć narzędzie weryfikujące poprawność sformułowania dokumentu. Istnieje wiele takich narzędzi (parserów XML) Jeżeli chcemy oprócz samej składni narzucić dodatkowe reguły, to trzeba skorzystać z dodatkowych technologii i narzędzi. –DTD (Document Type Definition) –XML Schema –Relax NG –Parsery walidujące Jeżeli dokument XML jest poprawnie sformułowany i spełnia wymagania opisane w DTD lub XML Schema to jest dokumentem poprawnym (valid document) 14 informatyka +

15 Agenda Podstawy XML –Historia XML w pigułce –Struktura dokumentu XML XML a bazy danych –Alternatywa dla relacyjnych baz danych? XML w SQL Server 2008 –Klauzula FOR XML polecenia SELECT –Typ danych XML –Metody typu XML –Korzystanie z XML Schema Podsumowanie 15 informatyka +

16 XML alternatywą dla relacyjnych baz danych ? Jeśli patrzeć na to od strony teoretycznej – czemu nie? 16 informatyka + o Hierarchiczna struktura oraz stosowanie atrybutów pozwala modelować relacje o XML Schema pozwala modelować dodatkowe ograniczenia o Modelowanie może być bardziej pracochłonne i nie każdy rodzaj ograniczeń da się zaimplementować

17 XML alternatywą dla relacyjnych baz danych ? C.d. W praktyce jednak pojawiają się problemy –Wzrost rozmiaru pliku -> spadek wydajności –Jednoczesny dostęp wielu użytkowników do pliku –Transakcyjność i odporność na awarie Zamiast alternatywy – uzupełnienie możliwości baz danych –Przechowywanie danych o zróżnicowanej strukturze –Zwracanie wyników zapytań w formie XML –Manipulowanie zawartością XML 17 informatyka +

18 Wynik wojny XML-SQL Pomimo tego, że XML jest pewną alternatywą dla relacyjnych baz danych – wybrano najlepsze rozwiązanie 18 informatyka + Dwie konkurencyjne technologie zmuszono do współpracy!

19 Przykład uproszczenia schematu relacyjnej bazy danych z wykorzystaniem XML 19 informatyka + Fragment poprawnie zaprojektowanej relacyjnej bazy danych!

20 Przykład uproszczenia schematu relacyjnej bazy danych z wykorzystaniem XML 20 informatyka + Schemat dokumentu XML zawierającego opis adresów i kontaktów!

21 Przykład uproszczenia schematu relacyjnej bazy danych z wykorzystaniem XML 21 informatyka + … i zamiast pięciu tabel mamy tylko jedną - i wszystkie potrzebne dane mogą być zapisane Kolumna typu XML przechowująca dane zgodne ze schematem XML pokazanym na wcześniejszym slajdzie A może uprościć to tak !!!!!!!

22 Agenda Podstawy XML –Historia XML w pigułce –Struktura dokumentu XML XML a bazy danych –Alternatywa dla relacyjnych baz danych? XML w SQL Server 2008 –Klauzula FOR XML polecenia SELECT –Typ danych XML –Metody typu XML –Korzystanie z XML Schema Podsumowanie 22 informatyka +

23 Struktura bazy danych dla dalszych przykładów 23 informatyka + Zaznaczone kolumny są typu XML i będą przechowywać złożone dane

24 Dane w postaci XML potrzebne od zaraz… Problem : Jak pobrać z bazy danych informacje od razu w postaci XML? A po co akurat XML? –Bo aplikacja potrafi takie dane od razu przetworzyć –Bo takie są wymagania biznesowe naszego klienta –Bo system, z którym współpracujemy potrafi pracować tylko z danymi XML –Bo łatwo takie dane potem przetworzyć na dowolna inna potrzebną postać (HTML, PDF, RTF, SVG …) Ok. Wiemy po co. Ale jak? –Klauzula XML w zapytaniu SELECT:) 24 informatyka +

25 Klauzula FOR XML polecenia SELECT Dodana do dowolnego polecenia SELECT powoduje zwrócenie jego wyniku w formie dokumentu lub fragmentu dokumentu XML Kilka trybów generowania XML –RAW –AUTO –EXPLICIT –PATH Tryby RAW i AUTO dają możliwość generowania wartości kolumn jako atrybutów lub elementów Tryby EXPLICIT i PATH dają największe możliwości –Tryb XPATH korzysta z wyrażeń języka XPath –Tryb EXPLICIT korzysta z tabeli uniwersalnej 25 informatyka +

26 Dane do obróbki – lista klientów W przykładowej bazie mamy tabelę z danymi klientów Załóżmy, że chcemy zwrócić właśnie te dane. Nic prostszego: 26 informatyka +

27 No tak. Ale potrzebujmy te dane w postaci XML! Nie ma problemu – skorzystamy z klauzuli FOR XML Zaczniemy od najprostszego wariantu : FOR XML RAW 27 informatyka +

28 Oooops! To nie jest dokument XML! Klauzula FOR XML RAW zwróciła nam fragment dokumentu XML. Nie do końca nadaje się on do dalszej obróbki po stronie aplikacji, gdyż żaden szanujący się parser nie przymknie oka na brak elementu głównego! 28 informatyka +

29 Klauzula FOR XML RAW z opcją ROOT Oczywiście da się to poprawić 29 informatyka + Zmieńmy jeszcze row na coś milszego dla oka…

30 Klauzula FOR XML RAW z opcją ROOT Opcja RAW także dopuszcza podanie w nawiasie nazwy elementu 30 informatyka +

31 Klauzula FOR XML RAW z opcją ELEMENTS Aplikacja potrzebuje elementów a nie atrybutów! Co wtedy? 31 informatyka +

32 Klauzula FOR XML RAW to za mało ! FOR XML Raw jest OK, ale potrzebujemy nieco więcej możliwości! Jak generować dokument XML z hierarchią elementów? –Np.: lista klientów i ich zamówień Odpowiedź : klauzula FOR XML AUTO –Domyślnie generuje dla wiersza element o nazwie takiej jak tabela –Dla kolumn tworzone są atrybuty o nazwach takich jako kolumny –Przeznaczona do zapytań operujących na wielu tabelach –Potrafi tworzyć proste hierarchie (heurystycznie poprzez analizowanie kolejnych wierszy i porównywanie wartości kolumn) –Obsługuje wszystkie opcje omawiane przy FOR XML RAW 32 informatyka +

33 Klauzula FOR XML AUTO - przykład 33 informatyka + Wpływa na hierarchię!

34 Klauzula FOR XML AUTO - przykład 34 informatyka + Tym razem po ID zamówienia

35 Coraz więcej możliwości:) Co jeszcze da się zrobić? 35 informatyka + Da się zrobić wszystko. Kwestia czasu i nakładu pracy. Do tej pory podejście do generowania XML polegało na: –Dodaniu do DOWOLNEGO zapytania klauzuli FOR XML (AUTO lub RAW) –Skorzystaniu z ich opcji do dopracowania postaci dokumentu Gdy to za mało – sięgamy po FOR XML EXPLICIT –Specjalnie skonstruowane zapytanie –Złożona konstrukcja. –Trudne modyfikowanie –Ogromne możliwości

36 Klauzula FOR XML EXPLICIT 36 informatyka + Największe możliwości w zakresie budowania złożonych struktur XML Precyzyjne wymagania co do struktury wyniku zapytania, które ma być przetworzone na XML (tabela uniwersalna) Skomplikowany mechanizm definiowania tabeli uniwersalnej dla uzyskania konkretnej struktury XML

37 Klauzula FOR XML EXPLICIT 37 informatyka + Spróbujmy sklecić przykład (podobny do tego z trybu AUTO)

38 Klauzula FOR XML EXPLICIT 38 informatyka + Rezultat zapytania z poprzedniego slajdu (bez klauzuli FOR XML):

39 Klauzula FOR XML EXPLICIT 39 informatyka + Rezultat zapytania z poprzedniego slajdu (z klauzulą FOR XML):

40 Klauzula FOR XML EXPLICIT – fajna ale żmudna 40 informatyka + Jest jakiś sposób na uniknięcie jej stosowania? TAK:) Klauzula FOR XML PATH –O wiele przyjemniejsza w stosowaniu –Porównywalne możliwości –Łatwiejsze modyfikowanie (znacznie lepsza czytelność zapytań) Wady? A owszem… –Trzeba poznać język XPath (chociaż trochę)

41 Klauzula FOR XML PATH i język XPath 41 informatyka + Język XPath służy do wskazywania węzłów lub grup węzłów w dokumencie XML Wyrażenia XPath można porównać do ścieżek w systemie plików. Wyrażenie: \dane\adres\pocztowy\ulica wskazuje na katalog ulica i jego zawartość.

42 Klauzula FOR XML PATH i język XPath 42 informatyka + Wyrażenie: /dane/adres/pocztowy/ulica wskazuje na element ulica i jego zawartość. jan.nowak@pocza.pl 00-950 Warszawa Marszałkowska 23 1

43 Klauzula FOR XML PATH i język XPath 43 informatyka + Przykłady wyrażeń XPath /dane/adres/email[2]/wartosc –Element wartosc drugiego elementu email będącego dzieckiem elementu adres, będacego dzieckiem elementu głównego dane //email –Elementy email występujące w dowolnym miejscu w dokumencie //adres/*/@typ –Atrybuty @typ dowolnych elementów będących dziećmi elementu adres /dane/adres/*[@typ=skype]/text() –Zawartośc tekstowa dowolnego elementu, który ma atrybut typ o wartości skype, będącego dzieckiem elementu adres, będącego dzieckiem elementu głównego dane

44 Klauzula FOR XML PATH 44 informatyka + Kompromis pomiędzy możliwościami a prostotą korzystania Znacznie łatwiejsza od EXPLICIT Pozwala na definiowanie złożonych struktur przy wykorzystaniu odpowiednich nazw kolumn (przypominających wyrażenia XPath) Pozwala na zagnieżdżanie zapytań i uzyskiwanie tą droga złożonej struktury XML Istotna jest kolejność kolumn (najpierw te definiujące atrybuty, potem kolejne elementy) Możliwość wykorzystania znaku * (gwiazdka) jako nazwy kolumny

45 Klauzula FOR XML PATH 45 informatyka + Obsługuje opcje znane z trybu RAW i AUTO Istotna jest kolejność kolumn w zapytaniu (najpierw atrybuty, potem elementy)

46 Klauzula FOR XML PATH 46 informatyka + Opcja TYPE!

47 Klauzula FOR XML PATH – przykład 2 47 informatyka +

48 Klauzula FOR XML – inne opcje 48 informatyka + Wszystkie warianty klauzuli FOR XML zawierają jeszcze jedną istotna opcję – TYPE Pozwala ona na traktowanie zwróconej wartości jako zmiennej typu XML, co ułatwia zagnieżdżanie wyniku zapytania w innym i budowanie złożonych hierarchii Podobna sytuacja występuje przy opcji XSNIL. Powoduje ona,że w przypadku gdy element ma wartość null to i tak będzie umieszczony w wynikowym dokumencie

49 Agenda Podstawy XML –Historia XML w pigułce –Struktura dokumentu XML XML a bazy danych –Alternatywa dla relacyjnych baz danych? XML w SQL Server 2008 –Klauzula FOR XML polecenia SELECT –Typ danych XML –Metody typu XML –Korzystanie z XML Schema Podsumowanie 49 informatyka +

50 Typ danych XML 50 informatyka + Kolumna w tabeli może być typu XML Pozwala na przechowanie bezpośrednio dokumentu XML o wielkości do 2 GB Z kolumną można skojarzyć kolekcję dokumentów XML Schema definiujących dopuszczalną zawartość kolumny XML (walidacja zgodności z XML Schema-mi) Typed XML (skojarzony z kolekcją XML Schema) może zapewnić większą wydajność ze względu na określenie typów danych oraz często mniejszy rozmiar pliku wynikowego Dokument nie jest przechowywany w oryginalnej postaci (normalizacja)! Do XML Schema wrócimy pod koniec wykładu

51 Typ danych XML 51 informatyka + Deklarowanie typu kolumny jako XML (untyped) Kolumna może zawierać dokumenty lub fragmenty dokumentów XML Przy zapisie weryfikowana jest jedynie składnia dokumentu XML Dopuszczalne odstępstwo – może być wiele elementów najwyższego poziomu (w przypadku fragmentu dokumentu XML)

52 Typ danych XML 52 informatyka + Deklarowanie typu kolumny jako XML (typed) Korzystanie z możliwości XML Schema do definiowania dodatkowych ograniczeń dla postaci dokumentu Automatyczna walidacja danych zapisywanych w bazie Sposób na definiowanie niektórych rodzajów reguł biznesowych – w postaci kolekcji schem

53 Typ danych XML - Stosowanie typu xml 53 informatyka + Przechowywanie danych o złożonej strukturze, które obsługiwane są przez aplikację. Baza jest tylko prostą przechowalnią. Modelowanie złożonych struktur danych połączone z rezygnacją z tworzenia wielu tabel w bazie. Wymiana danych z systemami zewnętrznymi Przechowywanie i umożliwienie modyfikowania złożonych struktur w ramach kolumny w tabeli\ Duże pliki XML = słabsza wydajność ! Można próbować sobie z tym radzić poprzez stosowanie Indeksów XML

54 Agenda Podstawy XML –Historia XML w pigułce –Struktura dokumentu XML XML a bazy danych –Alternatywa dla relacyjnych baz danych? XML w SQL Server 2008 –Klauzula FOR XML polecenia SELECT –Typ danych XML –Metody typu XML –Korzystanie z XML Schema Podsumowanie 54 informatyka +

55 Metody typu danych XML Typ danych XML udostępnia szereg metod służących do manipulowania zawartością dokumentu W przykładowej bazie danych stosujemy XML do przechowywania danych teleadresowych klientów. Unikamy w ten sposób tworzenia co najmniej czterech tabel w bazie Dane teleadresowe zawierać będą adresy pocztowe, email-e i identyfikatory z komunikatorów internetowych Na początku nie będziemy stosować kolekcji schem. Przyjdzie na to czas pod koniec wykładu 55 informatyka +

56 Metody typu danych XML - przykłady Wszystkie przykłady korzystania z metod typu danych XML będą przeprowadzane w oparciu o dokument XML: 56 informatyka +

57 Metody typu danych XML – value() Jak pobrać konkretną wartość z dokumentu XML? Odpowiedzią jest metoda value() –Wywołuje się ją z dwoma prametrami Wyrażeniem XQuery (właściwie zwykle jest to wyrażenie XPath) Docelowym typem danych –Zwracana jest wartość skalarna, skonwertowana do typu określonego w wywołaniu: SELECT @dane.value((//email/wartosc)[1],varchar(100)) Zwróci wartość pierwszego elementu wartosc będącego dzieckiem elementu email, który występuje gdziekolwiek w hierarchii dokumentu. Wartość ta będzie skonwertowana do typu varchar(100) 57 informatyka +

58 Metody typu danych XML – value() Metoda value() powinna być stosowana tylko gdy faktycznie chcemy pobrać wartość z dokumentu XML Jest to spowodowane tym, że nie jest ona zbyt wydajna Zastosowanie do sprawdzenia jakiegoś warunku nie jest dobrym pomysłem: SELECT CASE WHEN ISNULL(@dane.value((//email/wartosc)[1],varchar(100,) = THEN 0 ELSE 1 END as czyZawieraEmail 58 informatyka +

59 Metody typu danych XML – exist() Metoda exist () służy do sprawdzania czy wskazany węzeł istnieje Zapewnia wyższą wydajność Nie wymaga konwertowania węzła do docelowego typu: SELECT @dane.exist(//email/wartosc) as czyZawieraEmail SELECT @dane.exist('//email[position()>1]') as czyZawieraEmaile 59 informatyka +

60 Metody typu danych XML query() Metoda query () służy do pobierania z dokumentu XML zbiorów elementów zdefiniowanych poprzez wyrażenie XQuery. Zwracany zbiór jest także typu XML. Zwykle stosowana w połączeniu z wyrażeniami XPath: Lub XQuery (FLWOR): 60 informatyka +

61 Metody typu danych XML query() XQuery jest językiem służącym do odpytywania dokumentu XML. Jest specyfikacją rozwijaną, a jakże, przez konsorcjum W3C. Wyrażenia FLWOR to akronim od słów for, let, where, order by, return Pozwalają na złożone definiowanie reguł pobierania węzłów z dokumentu XML. Stosowane są raczej w przypadku bardziej złożonych struktur dokumentów XML Porównywane do polecenia SELECT z SQL 61 informatyka +

62 Metody typu danych XML – nodes() Metoda nodes() zapewnia funkcjonalność odwrotną do klauzuli FOR XML. Pozwala na wyłuskanie wartości elementów lub atrybutów z dokumentu XML i, w połączeniu z operatorem CROSS APPLY, na zwrócenie tych danych w postaci zbioru wierszy Wywołanie: kolumnaXML.nodes( [XQuery] ) Zastosujmy ją tym razem do tabeli Klient, dla klientów, którzy posiadają uzupełnione dane teleadresowe (jest ich czworo): 62 informatyka +

63 Metody typu danych XML – nodes() Problem: potrzebna jest lista klientów i ich adresów pocztowych (w formie zwykłego zbioru rekordów) CROSS APPLY oraz nodes() powodują dodanie do każdego rekordu wynikowego dodatkowej kolumny zawierającej zmienną typu xml, którą z kolei traktujemy metodą value() w celu pobrania poszczególnych wartości (pól) adresu Znak. (kropka) w wyrażeniu XPath oznacza bieżący element. W tym przypadku będzie to każdy znaleziony element pocztowy 63 informatyka +

64 Metody typu danych XML – modify() Operacje na danych typu XML nie kończą się oczywiście na różnych wariantach ich odczytu Pozostaje jeszcze kwestia modyfikowania struktury dokumentu XML: –Dodawania nowych węzłów –Modyfikacji zawartości węzłów –Usuwania węzłów XQuery nie zawiera żadnych możliwości manipulowania zawartością dokumentu W SQL Server wprowadzono XML DML, który uzupełnia ten brak Metoda modify() wywoływana jest z jednym parametrem – jednym z poleceń: insert, delete, replace value of 64 informatyka +

65 Metody typu danych XML –modify() [insert] Polecenie insert umożliwia dodawanie nowych węzłów do dokumentu XML. Składnia : insert [zawartosc] [położenie] [cel] Przykład: insert 12 as last into (//pocztowy)[1] Położenie można określać jako: –as first into –as last into –before –after 65 informatyka +

66 Metody typu danych XML –modify() [insert] 66 informatyka + Efekt wykonania polecenia insert: Tylko element główny

67 Metody typu danych XML –modify() [insert] 67 informatyka + Efekt wykonania polecenia insert: Zmienna typu XML Wstawienie zmiennej do zawartości dokumentu

68 Metody typu danych XML –modify() [delete] Polecenie delete umożliwia usuwanie węzłów z dokumentu XML. Składnia : delete [cel] Przykład: delete //adres[email] usuń wszystkie elementy adres zawierające w sobie element email [cel] może wskazywać zarówno pojedynczy element jak i grupę elementów /atrybutów 68 informatyka +

69 Metody typu danych XML –modify() [replace value of] Polecenie replace value of umożliwia zmianę zawartości węzła dokumentu XML na wskazaną. Składnia : replace value of [cel] with [zawartosc] Przykład: replace value of (//pocztowy/budynek/text())[1] with nieznany" zmień zawartość tekstową pierwszego napotkanego elementu budynek na nieznany [cel] może wskazywać co najwyżej jeden element lub atrybut 69 informatyka +

70 Agenda Podstawy XML –Historia XML w pigułce –Struktura dokumentu XML XML a bazy danych –Alternatywa dla relacyjnych baz danych? XML w SQL Server 2008 –Klauzula FOR XML polecenia SELECT –Typ danych XML –Metody typu XML –Korzystanie z XML Schema Podsumowanie 70 informatyka +

71 Typ danych XML – co to jest XML Schema? 71 informatyka + XML Schema pozwala na narzucenie dodatkowych ograniczeń na zawartość dokumentu XML Dokument XML Schema ….to też dokument XML Ogromne możliwości modelowania zawartości dokumentów Stworzona i rozwijana przez konsorcjum W3C ( http://www.w3.org/XML/Schema )http://www.w3.org/XML/Schema Dużo wiedzy do rozpoznania i przyswojenia :-) …a i tak zdarzają się sytuacje, gdy nie ma możliwości zamodelowania tego co chcemy osiągnąć

72 Typ danych XML – co to jest XML Schema? 72 informatyka + Dokument XML Schema może być rozumiany jako formalna specyfikacja jakiegoś dokumentu XML Jeżeli otrzymam od kogoś plik z XML Schema to wiem, jak ma wyglądać dokument XML spełniający stawiane wymagania. Ten mechanizm jest powszechnie stosowany W SQL Server XML Schema jest stosowana do nakładania ograniczeń na zawartość kolumn typu XML. Pozwala to przenieść umiejętności ze świata XML do relacyjnych baz danych

73 Korzystanie z XML Schema – istotne fakty 73 informatyka + Kolumna typu xml przyjmie każdy poprawnie sformułowany dokument XML lub fragment dokumentu XML. Nałożenie ograniczeń na dopuszczalną strukturę i zawartość dokumentów XML – poprzez XML Schema Collection XML Schema Collection może zawierać jedną lub więcej schem opisujących dopuszczalne struktury dokumentów XML Ograniczenie nakłada się przy deklarowaniu typu kolumny – przez podanie w nawiasie nazwy kolekcji schem Przy każdej próbie zapisu wartości XML do kolumny z nałożonymi ograniczeniami następuje jej walidacja ze schemami z kolekcji. Jeżeli jest zgodna z którąś ze schem zapis dochodzi do skutku Korzystanie z kolekcji schem może poprawić wydajność zapytań operujących na zawartości XML (chociażby przez fakt, że znane mogą być typy danych zawartych w poszczególnych elementach i atrybutach)

74 Korzystanie z XML Schema 74 informatyka + Korzystanie z XML Schema Collection składa się z dwóch etapow –Utworzenie kolekcji schem – Deklarowanie w tabelach kolumn jako xml(?) gdzie ? Jest nazwą kolekcji schem: Adresy xml(DaneAdresowe) not null

75 Korzystanie z XML Schema 75 informatyka + Po utworzeniu kolekcji schem jest ona widoczna w oknie object browser (narzędzia SQL Server Management Studio): CREATE XML SCHEMA COLLECTION DaneAdresowe AS N' { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/2/830613/slides/slide_75.jpg", "name": "Korzystanie z XML Schema 75 informatyka + Po utworzeniu kolekcji schem jest ona widoczna w oknie object browser (narzędzia SQL Server Management Studio): CREATE XML SCHEMA COLLECTION DaneAdresowe AS N

76 Korzystanie z XML Schema 76 informatyka + Deklaracja kolumny typu xml korzystającej z kolekcji schem: [DaneTeleadresowe] [xml](DOCUMENT [dbo].[DaneAdresowe]) NULL W naszym przykładzie użyjemy jej w tabeli z danymi klientów:

77 Korzystanie z XML Schema 77 informatyka + Sam proces tworzenia dokumentu XML Schema jest na tyle złożony, że zasługuje na osobny wykład lub dwa :-) Omówiony zostanie pokrótce, żeby zrozumieć zasadę działania a nie wdawać się w niuanse modelowania dokumentów XML. Cel modelowania: –Dane teleadresowe mogą się składać z dowolnej liczby adresów pocztowych i email. –Adres email składa się tylko z jednej wartości – ciągu zawierającego sam adres –Adres pocztowy składa się z obowiązkowych pól miejscowość i kod pocztowy oraz z opcjonalnych: poczta, ulica, budynek i lokal. –Dodatkowo kod pocztowy składa się z dwóch cyfr, znaku myślnika i trzech cyfr –Adres email musi zawierać znak @ i jedną kropkę.

78 Korzystanie z XML Schema 78 informatyka + Struktura schemy dla opisanego problemu (diagram z XML Spy)

79 Korzystanie z XML Schema 79 informatyka + Dodatkowe ograniczenia widoczne są dopiero w kodzie XML schema: Definiują one kodPocztowy jako szablon ##-### gdzie # oznacza cyfrę Definiują one wartość adresu email jako ciąg zawierajacy w sobie znak @ oraz kropkę

80 Korzystanie z XML Schema 80 informatyka + Spróbujmy teraz sprawdzić działanie kolekcji schem poprzez dodanie kilku wpisów do kolumny xml. Zacznijmy od wpisu z adresem pocztowym: Polecenie wykonało się poprawnie, gdyż dokument jest zgodny ze schemą

81 Korzystanie z XML Schema 81 informatyka + Kolejna próba – dokument z adresem email Polecenie wykona się poprawnie, gdyż dokument jest zgodny ze schemą

82 Korzystanie z XML Schema 82 informatyka + Kolejna próba – dokument z dwoma adresami (pocztowym i email) Polecenie wykona się poprawnie, gdyż dokument jest zgodny ze schemą

83 Korzystanie z XML Schema 83 informatyka + Kolejna próba – dokument z adresem pocztowym (błędny kod) Polecenie spowoduje błąd, gdyż dokument nie spełnia ograniczenia wynikającego ze schemy.

84 Korzystanie z XML Schema 84 informatyka + Kolejna próba – dokument z adresem email (błędna wartość adresu email) Polecenie spowoduje błąd, gdyż dokument nie spełnia ograniczenia wynikającego ze schemy.

85 Korzystanie z XML Schema 85 informatyka + Kolejna próba – dokument z nadprogramowym elementem Polecenie spowoduje błąd, gdyż dokument zawiera dodatkowy element bonus

86 Korzystanie z XML Schema 86 informatyka + Kolejna próba – dokument z brakującym elementem (adresik zamiast adres) Polecenie spowoduje błąd, gdyż dokument nie zawiera wymaganego elementu adres

87 Korzystanie z XML Schema 87 informatyka + Kolejna próba – dokument z brakującym znacznikiem zamykającym Polecenie spowoduje błąd, gdyż dokument nie jest poprawnie sformułowany. W tym przypadku nie doszło do walidacji za pomocą schemy!

88 Agenda Podstawy XML –Historia XML w pigułce –Struktura dokumentu XML XML a bazy danych –Alternatywa dla relacyjnych baz danych? XML w SQL Server 2008 –Klauzula FOR XML polecenia SELECT –Typ danych XML –Metody typu XML –Korzystanie z XML Schema Podsumowanie 88 informatyka +

89 Podsumowanie XML znajduje zastosowanie w świecie relacyjnych baz danych Nie jest dla nich alternatywą, raczej uzupełnia ich możliwości Z racji popularności XML serwery baz danych zaczynają go wspierać (wcześniej tylko jako BLOB lub CLOB) 89 informatyka +

90 Podsumowanie SQL Server 2008 posiada szereg wygodnych mechanizmów pozwalających na korzystanie z XML przy: –Przechowywaniu danych w bazie (typ danych xml) –Zwracaniu wyników zapytań w postaci XML (klauzula FOR XML) –Odpytywaniu dokumentu XML (metody value(),exist(),nodes() ) Nie wspomniano przy tej okazji chociażby o indeksach XML poprawiających wydajność zapytań korzystających z danych XML –Modyfikowaniu struktury dokumentu XML (metoda modify() ) –Definiowaniu ograniczeń dopuszczalnej struktury dokumentów XML (XML Schema Collection ) 90 informatyka +

91 …czy są pytania? 91 informatyka +


Pobierz ppt "Agenda Podstawy XML –Historia XML w pigułce –Struktura dokumentu XML XML a bazy danych –Alternatywa dla relacyjnych baz danych? XML w SQL Server 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google