Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zabezpieczeniem i gwarancją powodzenia tego przedsięwzięcia jest unikatowość i najwyższa jakość głównego produktu PhytoChi. Spełnia on wszystkie niezbędne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zabezpieczeniem i gwarancją powodzenia tego przedsięwzięcia jest unikatowość i najwyższa jakość głównego produktu PhytoChi. Spełnia on wszystkie niezbędne."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Zabezpieczeniem i gwarancją powodzenia tego przedsięwzięcia jest unikatowość i najwyższa jakość głównego produktu PhytoChi. Spełnia on wszystkie niezbędne wymogi i zalecenia do stosowania w profilaktyce zdrowotnej. Jest jednym z głównych elementów zdrowego stylu życia. Historia PhytoChi, to połączona historia kilku tysięcy lat doświadczeń tradycyjnej medycyny chińskiej oraz 50 lat badań człowieka legendy, doktora Alberta Leunga. O unikatowości tego produktu świadczą trzy najważniejsze elementy: Unikalna formuła stworzona przez światowej sławy eksperta, który już wielokrotnie udowodnił w swojej przeszłości, że potrafi tworzyć produkty w których zakochują się ludzie. Zioła najwyższej jakości. Osobista kontrola nad dostawcami oraz własne badania laboratoryjne każdej partii. Opatentowany system ekstracji Phyto-True (TM), który jest nie tylko wyznacznikiem najwyższej jakości sposobów ekstrakcji, ale przede wszystkim pierwszym kompleksowym i pierwszym opatentowanym na świecie systemem ekstrakcji ziół.

4 Dr Albert Y. Leung - Twórca toniku PhytoChi. Światowa legenda badań nad roślinami leczniczymi. Ekspert wielu amerykańskich firm na przestrzeni ostatnich 50 lat. W swoim dorobku ma tworzenie linii produktowych dla największych firm farmaceutycznych, kosmetycznych i biotechnologicznych na świecie. Doktor Albert Y. Leung jest członkiem wielu organizacji branżowych i stowarzyszeń włączając w to Nowojorską Akademię Nauk. Wcześniejsze produkty ziołowe jego autorstwa osiągały wielomilionowe obroty w wartości sprzedaży. PhytoChi jest najbardziej dojrzałym tonikiem. Wynikiem 50 lat pracy Doktora Leunga połączonej z kilkoma tysiącami lat doświadczeń Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM).

5 EARTH POWER SYSTEM jest przedsięwzięciem, które powstało na bazie najlepszych rozwiązań MLM ostatnich lat. Jego głównym celem jest dawanie możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb ludzi, takich jak: dobra kondycja fizyczna i psychiczna dobra kondycja finansowa Zabezpieczeniem przedsięwzięcia jest nie tylko wysoka jakość produktu, własność laboratorium i wytwórni, lecz również mobilność i szybkość realizowania projektów przez Zarząd Firmy w pełnym współdziałaniu z Radą Menadżerów, wyłonioną z grupy współpracowników sieci dystrybucyjnej tzw. struktury marketingowej.

6 EARTH POWER EUROPE oferuje wspólny biznes praktycznie każdemu zainteresowanemu: konsumentowi pragnącemu nabywać produkt w niższej cenie konsultantowi, który poza własną konsumpcją pragnie zbudować własną strukturę dystrybucyjną, w ramach globalnej sieci marketingowej. Gwarancją sprawiedliwych zarobków jest Plan Marketingowy EPE, jednakowy dla wszystkich, płacący prowizje proporcjonalnie do osiąganych wyników. Plan Marketingowy Earth Power stanowi kodeks zasad i procedur określających: - sposób budowania struktury MLM - sposób naliczania wypłat prowizji i dodatkowych bonusów - tryb i możliwość zdobywania stopni kariery.

7 LEKSYKON OZNACZEŃ I POJĘĆ EPE Konsultant – osoba zarejestrowana w EPE, posiadająca prawo zakupu produktu w cenie klubowej oraz prawo budowania własnej struktury marketingowej w ramach EPE i otrzymywania z niej profitów. Decyduje o tym wielkość zakupu startowego, w tym przypadku 4 butelki PhytoChi. Konsument – osoba zarejestrowana w EPE, posiadająca prawo zakupu produktu w cenie klubowej. Decyduje o tym wielkość zakupu startowego, w tym przypadku 2 butelki PhytoChi. Posiada możliwość aktywowania się jako Konsultant w dowolnym czasie po zarejestrowaniu. W tym celu powinna dokonać jednorazowego zakupu 4 butelek PhytoChi. Zakup Startowy – pierwszy zakup w EPE dokonany przez Konsultanta lub Konsumenta. Nie wlicza się go do naliczania prowizji w pierwszym własnym okresie rozliczeniowym Konsultanta. Okres rozliczeniowy (OR) – jest to okres 1 m-ca kalendarzowego, w którym nalicza się prowizje i bonusy Konsultantów. Dzień zarejestrowania jest pierwszym dniem pierwszego okresu. Kwalifikacja – jest to łączny zakup własny Konsultanta oraz jego bezpośrednich Konsultantów i Konsumentów będących w I Generacji wirtualnego systemu sponsorowania dokonanych w danym okresie rozliczeniowym. Wynosi ona łącznie 8 butelek PhytoChi, w tym minimum 2 butelki zakupu własnego. Nadwyżka ww. zakupów bezpośrednich Konsultantów i Konsumentów będących w naszej I Generacji ponad 6 butelek przechodzi na następny okres rozliczeniowy, aż do wyczerpania. Brak kwalifikacji przez 4 kolejne okresy rozliczeniowe anuluje przechodzenie ww. nadwyżek na następne okresy.

8 PLAN MARKETINGOWY EARTH POWER EUROPE Dualny systemowo: Binarny + Generacyjny Pasywne dochody z całej struktury Dziedziczny Rodzinny Dodatkowe premie i bonusy Aktywne dochody generacyjne Zapadkowy Złota Karta EPE Program – AUTO AKADEMIA SUKCESU EPE

9 Nasz plan marketingowy opiera się na zasadzie budowy struktury binarnej (dwójkowej). Nawigacja w takim systemie umożliwia łatwe poruszanie się w dół własnej struktury marketingowej tylko w dwóch kierunkach: w lewo lub w prawo. Oznacza to, że struktura posiada lewą i prawą stronę, daje się łatwo przedstawić w postaci diagramu. Każdy otrzymuje po zarejestrowaniu niepowtarzalny numer identyfikacyjny ID. PRAWA STRONA binarnej struktury LEWA STRONA binarnej struktury

10 System Earth Power Europe przełamuje stereotypy i ograniczenia systemów binar- nych, wprowadzając możliwość wielokrot- nego i nieograniczonego sponsorowania. Równolegle do głównej matrycy binarnej tworzy wirtualną strukturę generacyjną, budowaną w naturalny sposób bez ograni- czeń ilości sponsorowanych osób. W takim przypadku powstaje wirtualna generacyjna struktura marketingowa wyłącznie na potrzeby naliczania dodatkowych bonusów generacyjnych. Zasadę jej tworzenia przedstawia następujący algorytm: I generacjaosoby zasponsorowane (konsultanci i konsumenci) bezpośrednio przez Ciebie II generacjaosoby zasponsorowane bezpośrednio przez konsultant ó w z I generacji III generacjaosoby zasponsorowane bezpośrednio przez konsultant ó w z II generacji IV generacjaosoby zasponsorowane bezpośrednio przez konsultant ó w z III generacji V generacjaosoby zasponsorowane bezpośrednio przez konsultant ó w z IV generacji

11 LEKSYKON OZNACZEŃ I POJĘĆ EPE cd. CYKL – podstawowa jednostka rozliczeniowa do naliczania prowizji Konsultanta w EPE płatna 80,- PLN/1cykl. Wynosi ona 24 butelki PhytoChi, zaliczone jednocześnie w prawej i w lewej stronie bezpośredniej struktury marketingowej danego Konsultanta w proporcjach ww. stron: 1:2 lub 2:1 tzn. 8:16 lub 16:8 butelek. Nadwyżka butelek ponad zaliczone pełne cykle przechodzi na następne okresy rozliczeniowe, aż do wyczerpania. Brak kwalifikacji przez 4 kolejne okresy rozliczeniowe anuluje przechodzenie ww. nadwyżek na następne okresy. PRAWA STRONA binarnej struktury LEWA STRONA binarnej struktury 1 cykl: 8 + 16 = 24 butelki = 80,- PLN BONUS GENERACYJNY – naliczany do V generacji wirtualnej struktury marketingowej GeneracjaPremia w PLN za 1 szt. I6,84 II4,56 III3,99 IV2,85 V1,71

12 MATCHING BONUS II LEKSYKON OZNACZEŃ I POJĘĆ EPE cd. MATCHING BONUS I – dodatkowa premia w wysokości 10% sumy dochodów z cykli wszystkich bezpośrednich konsultantów z I generacji wirtualnej struktury, wypłacana pod warunkiem posiadania minimum 4 Konsultantów w I generacji, posiadających kwalifikację w danym Okresie Rozliczeniowym. MATCHING BONUS II – dodatkowa premia w wysokości 10% sumy dochodów z cykli wszystkich bezpośrednich konsultantów również z II generacji wirtualnej struktury, wypłacana pod warunkiem posiadania minimum 6 Konsultantów w I generacji, posiadających kwalifikację w danym Okresie Rozliczeniowym. MATCHING BONUS I

13 LEKSYKON OZNACZEŃ I POJĘĆ EPE cd. FAST START – bonus startowy Konsultanta, naliczany wyłącznie w jego pierwszym okresie rozliczeniowym (płatny 12,- PLN od każdej butelki PhytoChi), według zasady: - własne zakupy ponad inicjacyjne - zakupy inicjacyjne wszystkich Konsultantów z I Generacji - wszystkie zakupy Konsumentów z I Generacji MENADŻER EPE – stopień kariery w systemie EPE uzyskiwany przez konsultantów po spełnieniu odpowiednich limitów obrotów własnej struktury marketingowej nadawany dożywotnio bez możliwości jego utraty w trakcie działania aktywnej umowy współpracy z EarthPower Europe. Stopień karieryLimit cykli w OR Jednorazowa nagroda pieniężna PLN Wymagana krotność powt ó rzenia limitu cykli Silver Manager5150,oo2 Gold Manager10400,oo2 Platinum Manager20700,oo2 Diamond Manager501.300,oo2 Star Diamond Manager752.000,oo2 Executive1003.000,oo2 Star Executive1754.000,oo2

14 LEKSYKON OZNACZEŃ I POJĘĆ EPE cd. Stopień karieryLimit cykli w OR Jednorazowa nagroda pieniężna PLN Wymagana krotność powt ó rzenia limitu cykli Presidential2506.000,oo3 Star Presidential37510.000,oo3 Ambasador50020.000,oo3 Star Ambasador1.00035.000,oo3 Royal Ambasador2.00050.000,oo3 SUPER BONUS - super nagroda za utrzymanie globalnej sprzedaży we własnej strukturze binarnej. Jesteśmy uprawnieni do nagrody pieniężnej za utrzymanie przez rok kalendarzowy sprzedaży w naszej binarnej strukturze marketingowej. Jest wypłacany w pierwszym okresie rozliczeniowym danego roku kalendarzowego za pełny ubiegły rok kalendarzowy według następującej tabeli:

15

16 AKADEMIA EARTH POWER EUROPE System szkoleń EPE jest dostosowany do potrzeb wszystkich jego uczestników. Gwarantuje każdemu zainteresowanemu pomoc doświadczonych menadżerów w realizowaniu zaplanowanej kariery i osiąganiu rosnących dochodów. I Stopień – jednodniowe, cykliczne, regionalne seminaria z zakresu wiedzy o produkcie i planie marketingowym oraz warsztaty dla początkujących w EPE. II Stopień – jedno/dwudniowe, cykliczne, regionalne/centralne seminaria z zakresu wiedzy o produkcie i planie marketingo-wym oraz warsztaty dla osób zainteresowanych karierą menedżerską III Stopień – trzydniowe, cykliczne, centralne seminaria z zakresu wiedzy o produkcie i planie marketingowym oraz warsztaty dla osób zainteresowanych profesjonalną karierą menedżerską VIP.

17 DOŁĄCZ DO NAS ! Zarejestruj się na www.earthpower.pl www.earthpower.pl

18

19 ZAPRASZAM DO KONTAKTU ZE MNĄ Krystyna Rogozińska 692 230 993 carkris@tlen.plcarkris@tlen.pl gg. 6282094 skype: Krystyna Rogozinska www.crystanet.pl


Pobierz ppt "Zabezpieczeniem i gwarancją powodzenia tego przedsięwzięcia jest unikatowość i najwyższa jakość głównego produktu PhytoChi. Spełnia on wszystkie niezbędne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google