Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Windows XP Administracja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Windows XP Administracja"— Zapis prezentacji:

1 Windows XP Administracja
Marek Tadeusz Radecki

2 Tematyka Konsola odzyskiwania systemu Programy administracyjne
*.cpl *.msc Zakładanie kont użytkowników w systemie Nadawanie uprawnień do zasobów systemowych Archiwizacja rejestru systemowego

3 Link – konsola odzyskiwania

4 Link - rejestr

5 Link – narzędzia konfiguracyjne

6 Konsola odzyskiwania systemu
attrib del fixboot more set batch delete fixmbr mkdir systemroot bootcfg Dir format type cd disable rd chkdsk enable logon ren cls exit map rename copy expand md Rmdir help net chdir diskpart listsvc

7 Konsola odzyskiwania Aby uruchomić komputer i skorzystać z Konsoli odzyskiwania Włóż dysk instalacyjny do stacji dysków, a następnie ponownie uruchom komputer ze stacji dysków CD-ROM. Po uruchomieniu tekstowej części Instalatora postępuj zgodnie z monitami; wybierz opcję naprawy lub odzyskiwania, naciskając klawisz R. Jeśli używany jest system z podwójnym lub z wielokrotnym rozruchem, wybierz instalację, do której musisz uzyskać dostęp z Konsoli odzyskiwania. Po wyświetleniu monitu wpisz hasło lokalnego konta administratora. W wierszu polecenia systemu wpisz odpowiednie polecenie Konsoli odzyskiwania; wpisz polecenie help, aby wyświetlić listę poleceń, lub polecenie help nazwa_polecenia, aby uzyskać pomoc dotyczącą określonego polecenia. Aby zamknąć Konsolę odzyskiwania i uruchomić ponownie komputer, wpisz polecenie exit.

8 Fixboot FIXBOOT To polecenie służy do zapisania nowego kodu sektora rozruchowego systemu Windows na partycji systemowej. W składni polecenia nazwa_dysku jest literą dysku, na którym sektor rozruchowy zostanie zapisany. To polecenie naprawia uszkodzenie sektora rozruchowego systemu Windows. To polecenie zastępuje ustawienie domyślne powodujące zapis do systemowej partycji rozruchowej. Polecenie fixboot jest obsługiwane tylko na komputerach z procesorami x86.

9 Fixmbr FIXMBR To polecenie pozwala naprawić główny rekord rozruchowy partycji rozruchowej. W składni polecenia nazwa_urządzenia jest opcjonalną nazwą urządzenia wymagającego nowego rekordu MBR. Tego polecenia używa się, jeżeli wirus uszkodził rekord MBR i nie można uruchomić systemu Windows. Ostrzeżenie: To polecenie może spowodować uszkodzenie tabel partycji w przypadku obecności wirusa lub problemu ze sprzętem. Korzystając z tego polecenia, można utworzyć partycje, które będą niedostępne. Firma Microsoft zaleca, aby przed użyciem tego polecenia uruchomić program antywirusowy. Nazwę urządzenia można uzyskać z danych wyjściowych polecenia map. Jeśli nie zostanie określona nazwa urządzenia, zostanie naprawiony główny rekord rozruchowy urządzenia rozruchowego, na przykład: Jeśli polecenie fixmbr wykryje nieprawidłową lub niestandardową sygnaturę tabeli partycji, polecenie fixmbr wyświetli monit o zezwolenie przed zastąpieniem głównego rekordu rozruchowego. Polecenie fixmbr jest obsługiwane tylko na komputerach z procesorami x86.

10 Podsumowanie FIXMBR dla Master Boot Record = MBR trzyma informacje o całym dysku FIXBOOT dla Boot sectora = Boot Sector to pierwszy sektor partycji i trzyma informacje o indywidualnej partycji niezbędne do zastartowania systemu ulokowanego na tej partycji. Czyli - najpierw naprawić się powinno przez FIXMBR (żeby MBR mógł szukać partycji z flągą boot) a potem FIXBOOT - żeby MBR miał co znaleźć.

11 Programy administracyjne
C:\Windows\system32 Pliki *.cpl Pliki *.msc

12 Pliki administratora dir c:\windows\system32\*.cpl /w
dir c:\windows\system32\*.msc /w

13

14 Sposoby uruchamiania -> +
W oknie wpisujemy polecenia uruchomienia programu

15 Dostosowanie menu Start

16 Wybrane polecenia *.cpl
timedate.cpl

17 Do czego jest potrzebny aktualny czas systemowy ?
Logowanie do systemu Archiwizacja danych i ich odzyskiwanie Spójność danych w bazach i całym systemie Praca w sieci Uaktualnianie systemu i programów Wszelkie dane w systemie bez aktualnej daty są praktycznie bezużyteczne

18 wscui.cpl Centrum zabezpieczeń systemu Windows

19 Sprawdzanie systemu winver.exe
Jaka jest wersja systemu operacyjnego (Windows XP Professional) wersja aktualizacji (jaka jest wersja Service Pack

20 sysdm.cpl właściwości systemu

21 Panel Sterowania

22 Widok klasyczny Widok klasyczny Widok kategorii Panel sterowania

23 Opcje folderów Metoda I Start -> Panel sterowania ..
Przełącz do widoku klasycznego Ikona [Opcje folderów] Otwórz Zakładka [Widok]

24 Metoda II Start - > Mój komputer Narzędzia -> Opcje folderów …

25 Opcje folderów Administrator użytkownik

26 Opcje folderów Administrator użytkownik

27 Tworzenie kont użytkowników compmgmt.msc

28 Tworzenie konta Nazwa użytkownika – unikalna nazwa używana do jego identyfikacji (RadeckiM) Pełna nazwa użytkownika (Radecki Marek Tadeusz – Kierownik) Opis – Opcjonalne miejsce na wpisanie opisu użytkownika lub konta (Kierownik Wydziału – Administrator Domenowy) Hasło – tu wpisz hasło dla konta Powtórz hasło – wpisz ponownie hasło w celu uniknięcia pomyłki

29 Nowy użytkownik Użytkownik musi zmienić hasło po następnym logowaniu – wymusza zmianę hasła podczas pierwszego logowania. Włączenie tej opcji wyklucza dwie następne Użytkownik nie może zmieniać odbiera osobie korzystającej z konta możliwość zmiany hasła Hasło nigdy nie wygasa – nadpisuje ustawienia „maksymalny czas ważności hasła” konfigurowane w „Zasadach grupy”. Określa że hasło nigdy nie traci ważności Konto jest wyłączone – wyłącza konto. Wyłączenie konta nie powoduje jego usunięcia, gdy konto jest wyłączone nie można go wykorzystywać do logowania

30 Nadawanie uprawnień

31 secpol.msc Ustawienia zabezpieczeń lokalnych

32

33

34 diskmgmt.msc zarządzanie dyskami

35 fsmgmt.msc Foldery udostępnione

36 devmgmt.msc Menadżer urządzeń

37 dfrg.msc Defragmentator dysków

38 regedit.exe edytor rejestru

39 Kopia rejestru


Pobierz ppt "Windows XP Administracja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google