Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MULTIMEDIALNE ŹRÓDŁA INFORMACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MULTIMEDIALNE ŹRÓDŁA INFORMACJI"— Zapis prezentacji:

1 MULTIMEDIALNE ŹRÓDŁA INFORMACJI

2 MULTIMEDIA Zaliczamy do środków masowego przekazu. Wykorzystują one różne formy informacji oraz różne formy ich przekazu (np. tekst, dźwięk, grafikę, animację, wideo). Ich celem jest dostarczanie odbiorcom informacji lub rozrywki. Termin „multimedia” ma również zastosowanie w mediach elektronicznych służących do rejestrowania oraz odtwarzania treści multimedialnych. Multimedia posiadają cechy tradycyjnych technik mieszanych i sztuk pięknych, jednak mają szerszy zakres. Termin „bogate media” jest synonimem terminu multimedia interaktywne.

3 TERMINOLOGIA Po raz pierwszy termin multimedia został użyty w roku 1965 do określenia Exploding Plastic Inevitable, przedstawienia Andiego Warhola, które było połączeniem muzyki rockowej, kina, eksperymentalnego oświetlenia i performance’u. W ciągu następnych lat słowo to nabierało innych znaczeń. Pod koniec lat 70. określało prezentacje składające się z kilku jednoczesnych pokazów slajdów zgranych w czasie ze ścieżką dźwiękową. W latach 90. nabrało swojego obecnego znaczenia. W mowie potocznej termin multimedia odnosi się do kombinacji mediów elektronicznych składających się z filmu, obrazów, dźwięków i tekstu, która umożliwia odbiór interaktywny. Wiele informacji dostępnych obecnie w Internecie odpowiada tej definicji.

4 UŻYCIE SŁOWA I KONTEKST
Termin media jest liczbą mnogą słowa medium i oznacza środki masowego przekazu. Natomiast słowo "multimedia" jest pleonazmem, czyli określa wielokrotność jednej formy mediów takich jak np. zbiór płyt CD. Nazwę „multimedia” stosuje się jedynie do określenia różnych form mediów. Termin „multimedia” jest niejednoznaczny. Treść statyczną (np. książkę papierową) można traktować jako multimedia, jeśli posiada zarówno obrazki jak i tekst, albo jako formę interaktywną, jeśli użytkownik przewraca strony kiedy chce. Termin ‘wideo’, nieużywany wyłącznie do określenia fotografii ruchomej, w terminologii multimedialnej jest także niejednoznaczny. Jako wideo często opisuje się format pliku, format dostarczania lub format prezentacji, a nie formę treści informacji, takiej jak obrazy statyczne i ruchome. Wielorakie formy treści informacji często nie są uważane za multimedia jeśli nie zawierają nowoczesnych form prezentacji jak audio czy wideo. Również pojedyncze formy treści informacji przetwarzające tę informację za pomocą pojedynczej metody (na przykład nieinteraktywne audio) są często nazywane multimediami aby rozróżnić media statyczne i media dynamiczne.

5 ZASTOSOWANIE MULTIMEDIÓW
Techniki multimedialne wykorzystywane są w: Edukacji; Przemyśle twórczym; Reklamie; Przemyśle; Inżynierii; Rozrywce i sztukach pięknych.

6 EDUKACJA W edukacji multimedia wykorzystywane są do tworzenia komputerowych kursów szkoleniowych (potocznie zwanych CBT), pomocy edukacyjnych i publikacji takich jak: encyklopedie i almanachy. Przykładowo: CBT pozwala użytkownikom na przejrzenie serii prezentacji, opracowań wybranego tematu i powiązanych ze sobą ilustracji w różnych formatach, zaś gra edukacyjna jest nieformalnym terminem używanym do określenia powiązania edukacji z zabawą.

7 PRZEMYSŁ TWÓRCZY Przemysł twórczy wykorzystuje multimedia w różnych celach. Służą one głównie w przemyśle rozrywkowym, reklamie, dziennikarstwie, mediach, czy obsłudze oprogramowania. Projektant multimediów może zająć się każdą dziedziną w ciągu swojej kariery. Wymagane są od niego zdolności techniczne, analityczne i kreatywne.

8 REKLAMA Wiele elektronicznych mediów, zarówno „starych” (tradycyjne środki masowego przekazu) jak i „nowych” (głównie Internet), wykorzystywanych przez grafików reklamowych to również multimedia. Fascynujące prezentacje są wykorzystywane w reklamie w celu przyciągnięcia uwagi odbiorców. Przemysłowa, biznesowa czy wewnątrzbiurowa komunikacja jest zwykle projektowana przez firmy, które zajmują się nowoczesnymi multimedialnymi prezentacjami (wykorzystującymi więcej niż tradycyjne pokazy slajdów), w celu sprzedaży pomysłów lub urozmaicenia szkoleń. Zajmujący się reklamą w multimediach są również zatrudniani przy rządowych, czy niekomercyjnych projektach.

9 PRZEMYSŁ W sektorze przemysłowym multimedia wykorzystywane są przez udziałowców, przełożonych i współpracowników. Multimedia są także pomocne w dostarczaniu materiałów do szkoleń zawodowych dla pracowników oraz w reklamie i sprzedaży produktów na całym świecie przy użyciu nieograniczonych technologii opartych na sieci internetowej.

10 INŻYNIERIA W inżynierii, szczególnie w projektowaniu technicznym lub motoryzacyjnym, multimedia są przede wszystkim używane do opracowania budowy nowych maszyn bądź pojazdów motoryzacyjnych. Programy multimedialne zastosowane w inżynierii są znane jako: CAD (ang. Computer Aided Design), czyli projektowanie wspomagane komputerowo CAE (ang. Computer Aided Engineering), czyli konstruowanie wspomagane komputerowo. Zarówno CAD jak i CAE pozwalają na oglądanie produktu z różnych perspektyw, umożliwiają wykrycie wadliwych elementów i wykonanie dalszych manipulacji zanim nastąpi etap produkcji. Multimedia mogą być używane przez programistów do symulacji komputerowych począwszy od zabawy po szkolenia militarne lub przemysłowe.

11 ROZRYWKA I SZTUKI PIĘKNE
Multimedia są w używane w przemyśle rozrywkowym, a zwłaszcza w filmach, w których wykorzystuje się efekty specjalne lub animacje. Gry multimedialne są popularną rozrywką, która dostępna jest na CD-ROM-ach, bądź on-line. Również niektóre gry wideo wykorzystują elementy multimedialne. Multimedialne oprogramowania, które pozwalają użytkownikom na aktywne uczestnictwo zamiast biernego odbioru informacji nazywane są Interaktywnymi Multimediami. W dziedzinie sztuki istnieją tzw. multimedialni artyści, których umysły są w stanie połączyć odmienne techniki używając różnego rodzaju mediów pozwalających na interakcje z widzami. Jednym z bardziej znaczących artystów jest Peter Greenaway, który łączy kino z operą i wieloma cyfrowymi mediami. Inne podejście wiąże się z powstaniem multimediów, które mogą być wystawiane w miejscach tradycyjnie przeznaczonych do wystawiania dzieł sztuki, np. w galeriach sztuki.

12 MMS (ANG. MULTIMEDIA MESSAGING SYSTEM)
MMS to aplikacja umożliwiająca wysyłanie i odbieranie wiadomości multimedialnych. MMS jest typową funkcją większości telefonów komórkowych. Elektroniczna encyklopedia multimedialna przedstawia informacje w sposób lepszy niż tradycyjna encyklopedia i dlatego użytkownicy w przyjemny sposób uczą się szybciej. Na przykład, artykuł na temat II wojny światowej zawiera hiperłącza do artykułów pochodzących z krajów, które wzięły udział w wojnie. Gdy użytkownik kliknie na hiperłącze automatycznie uzyska informacje na temat konkretnego państwa. Będzie też mógł obejrzeć film na temat Wojny na Pacyfiku albo przyjrzeć się mapom z okresu II wojny światowej. Hiperłącza umożliwiają użytkownikowi dostęp do informacji w sposób bezpośredni, inaczej niż w przypadku drukowania materiałów do nauki, gdzie zdobywanie wiedzy odbywa się etapami (najpierw trzeba materiał wydrukować by móc się z niego uczyć). Taka metoda może przyspieszyć uczenie się i zdobywanie doświadczenia przez użytkownika, zwłaszcza, gdy materiały, do których mamy bezpośredni dostęp zawierają dodatkowe elementy takie jak zdjęcia, obrazki czy też multimedialne pliki audio i video. (Mówi się też, że niektórzy ludzie uczą się szybciej patrząc lub słuchając niż czytając tekst).

13 Serdecznie dziękuję za uwagę. Wykonał: Adrian Gorczyca


Pobierz ppt "MULTIMEDIALNE ŹRÓDŁA INFORMACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google