Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 10 Neuropsychologia komputerowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 10 Neuropsychologia komputerowa"— Zapis prezentacji:

1 Wykład 10 Neuropsychologia komputerowa
Percepcja II: Postrzeganie niezmiennicze Włodzisław Duch UMK Toruń Google: W Duch (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

2 Problem rozpoznawania obiektów
Rozpoznajemy obiekty niezależnie od położenia, skali i obrotów - jak? Niezmienniczość przestrzenna (spatial invariance) jest trudna, bo różne znaki zajmują częściowo te same pola recepcyjne, a te same znaki w różnych miejscach siatkówki obrócone lub innej wielkości wcale się nie pokrywają. Niezmienniczość przestrzenna to jedna z najważniejszych własności szlaku brzusznego. Uproszczenie: niezmienniczość obrazu tylko ze względu na położenie i skalę, pomijamy rotację (na to potrzeba dużo neuronów). (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

3 Rozpoznawanie Skąd niezmienniczość?
Szkic 3D na podstawie rzutów 2D, pamiętana jest tylko jedna reprezentacja 3D (Marr 1982). Podejście syntaktyczne: składaj całość z kawałków modelu. Wariant (Hinton 1981): szukaj transformacji (przesunięcia, skalowania, obrotu), dopasuj do kanonicznej reprezentacji w pamięci (por. nowsze propozycje, np. „pamięci kognitywnej”, wracające do tego pomysłu). Problem: wiele obiektów 2D może dać różne obiekty 3D; trudno jest dopasować obiekty bo przestrzeń szukania fragmentów i łączenia ich w całość jest zbyt wielka – czy naprawdę pamiętamy obiekty 3D? (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

4 Stopniowe transformacje
Niezmienniczość obróconych obrazów jest mocno ograniczona – np. rozpoznawanie obróconych twarzy jest trudne. Ograniczoną niezmienniczość rozpoznawania obiektów można uzyskać dzięki stopniowym hierarchicznym równoległym transformacjom, zwiększającym niezmienniczość i tworzącym coraz bardziej złożone cechy rozproszonych reprezentacji. Cel: nie 3D, ale zachować wystarczająco dużo szczegółów by dało się rozpoznać obiekty w niezmienniczy sposób po transformacjach. Efekt: pamięć na poziomie niezmienniczym to nie pamięć 3D ... (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

5 Model rozpoznawania Model objrec.proj.gz, wiele hiperkolumn, ale bardzo prostych. Uwzględniamy obszary i transformacje między LGN, V1, V2 i V4/IT. 20 wzorców, ale tylko pionowe/poziome elementy. Kombinacje elementów na poziomie IT mają reagować niezmienniczo. Output = reprezentacja na poziomie symbolicznym. Obiekty do rozpoznawania, 3 z 6 możliwych segmentów. 18,19 = test Trening na 0-17, test na 4 rozmiary, 5, 7, 9 i 11 pikseli. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

6 Własności modelu rozpoznawania
Hiperkolumna: te same sygnały, przesunięte i częściowo się pokrywające. Elementy wewnątrz hiperkolumny konkurują, kWTA, elementy w warstwie również konkurują – hamowanie na większym obszarze. Całkowite hamowanie = max (lokalnego, z całej warstwy). Hiperkolumny dokują ekstrakcji cech w całym polu widzenia => wystarczą te same wagi (weight sharing) dla każdej hiperkolumny. Obiekty reprezentowane są za pomocą krawędzi w warstwie LGN On/Off, każda 22x22, zawinięte brzegi (geometria sferyczna). V1: 10x10 kolumn po 2x4 elementy, wyuczone reprezentacje krawędzi pionowych i poziomych, pola recepcyjne 4x4 w LGN, jest 8 pionowych i poziomych krawędzi dla on i 8 dla off, razem 16 = 4x4 jednostki. V2: 4x4 hiperkolumn, w matrycy 6x6, sygnały z kolumn 4x4, nakrywanie. V4/IT: 10x10, całe pole wzrokowe, dla tak prostych obiektów wystarczy. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

7 Więcej własności Symulacje bez wspólnych wag dla hiperkolumn dają te same rezultaty, chociaż są znacznie bardziej kosztowne; Hebbowski mechanizm prowadzi do jednakowych wag dla kolumny o tych samych (xi,yi). Bez Hebba sama korekcja błędów daje całkiem różne reprezentacje dla hiperkolumn, bo nie wykrywa korelacji wejść. Brak połączeń horyzontalnych – rep. V1 jest już ustalona, więc nie są konieczne a spowalniają uczenie; te połączenia są ważne w procesach wypełniania braków, iluzjach, rozpoznawaniu przysłoniętych obiektów. Parametry: Hebb =0.005, ale pomiędzy V1/V2 jest tylko bo współdzielenie wag daje częstsze pobudzenia = wiec zmian. Uczenie: szybkość 0.01 => po 150 epokach by stabilizować uczenie i przyspieszyć początkowe. Budowa sieci: BuildNet, sprawdzić własności połączeń, r.wt. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

8 Eksploracja sieci StepTrain, faza – i StepTrain, faza +
Całość trenowania wymaga wielu godzin; jeden obiekt może być w 4 rozmiarach i 256 pozycjach w siatce 16x16, razem są 1024 obrazy jednego obiektu, 18 obiektów treningowych, wzorce. Wytrenowana sieć po 460 epokach x 150 obiektów na epokę, po prezentacji osiąga dobre wyniki, mniej niż 2 prezentacje/wzorzec. net_updt => cycle_updt pokaże uczenie dla całego cyklu, na wytrenowanej sieci fazy – i + są takie same. Jak koreluje się aktywność V2 i V4 z wejściami w LGN? Pola recepcyjne wynikające z uśrednionej aktywacji można obejrzeć patrząc na korelacje xi z LGN, yj z V2 lub V4, dla każdego elementu hiperkolumny 8x8 przedstawiamy wszystkie ri (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

9 Pola recepcyjne uśrednionej aktywacji
Aktywność 16x16 LGN-on dla jednej hiperkolumny V2, 8x8 elementów; współdzielenie wag => inne tak samo. Elementy z lewego dolnego rogu V2, odbierające z 4x4 kolumn V1 i ¼ pól LGN. Jasne paski = selektywna jednostka dla krawędzi (różnych rozmiarów) w określonym położeniu. Elementy V2 nie reagują na pojedyncze linie tylko na ich kombinacje. Rozmyte równoległe paski – reakcja na te same kombinacje w różnym położeniu. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

10 Pola off V2 Aktywność LGN-off dla jednej hiperkolumny V2 współdzielenie wag => inne tak samo. Te elementy reagują bardziej na zakończenia krótszych linii. Elementy reagujące selektywnie biorą udział w reprezentacji wielu wzorców, wykrywają złożone cechy wspólne dla różnych obiektów. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

11 Korelacje V2 – obiekty wyjściowe
Reakcja jednostek V2 na wykrywanie poszczególnych obiektów, czyli korelacje V2 – uśrednione wyjście 4x5 = 20 obiektów. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

12 Korelacje V4 – obiekty wyjściowe
Uśredniona reakcja jednostek V4 na wykrywanie poszczególnych obiektów, czyli korelacje V4 – uśrednione wyjście 4x5. Większa selektywność niż w V2, bo większa niezmienniczość i reakcja na bardziej złożone cechy. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

13 Testy pól recepcyjnych
Obserwacja reakcji V2 i V4: 4 próbki używane w testach, każda pokazana we wszystkich pozycjach lewego kwadrantu wejść LGN, 11x11. Kolumny V2 reagują na ¼ całego pola. Obliczamy reakcje na poziomie V2/V4, kwadranty odpowiadają poszczególnym próbkom testowym; np. dla próbki 0 reakcje na wszystkie 8x8 pozycji tej próbki są w lewej dolnej ćwiartce dla danego elementu, cała jego aktywność dal 4 elementów jest w kwadracie 16x16. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

14 Testy V2 dla próbek Hiperkolumna V2 ma 8x8 elementów, reakcje każdego na 4 próbki uśrednione po wszystkich pozycjach są w małych kwadratach 16x16. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

15 Testy V4 dla próbek V4 ma 10x10 elementów, reakcje każdego na 4 próbki uśrednione po wszystkich pozycjach są w małych kwadratach 16x16. Niezależność od pozycji widać po całych żółtych kwadrantach. Niektóre reagują na pojedyncze cechy próbki, inne na całą próbkę, a kilka na obecność elementów, które są w każdej próbce. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

16 Testy statystyczne Tabela na następnym slajdzie podsumowuje wyniki testu prezentacji 20 obiektów we wszystkich pozycjach i reakcji (dla progu >0.5) elementów V4 na te prezentacje. Dla jednego obiektu w 256 możliwych pozycjach i 4 rozmiarach (1024 wzorce) na poziomie V4 jest średnio 10 różnych aktywacji. Szczegółowe wyniki są w objrec.swp_pre.err. Dwa nieznane obiekty 18, 19 dają same błędy. Trenowanie w celu określenia generalizacji: prezentacja nowego obiektu raz na 4 prezentacje; w 36 z 256 możliwych pozycji, rozmiary 5 lub 9 pikseli, więc 14% pozycji i 50% rozmiarów, 72 wzorce (7%). Po 60 epokach treningu, 150 obiektów/epokę, stała uczenia 0.001, obiekt 18 dał 85% poprawnych odpowiedzi na 1024 wzorce; obiekt 19 dał 66% poprawnych odpowiedzi, dla małych rozmiarów. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

17 Wyniki przed uczeniem Wyniki testu prezentacji 20 obiektów we wszystkich pozycjach i reakcji (dla progu >0.5) elementów V4 na te prezentacje przed uczeniem na 18 i 19. itm = numer obrazu; err = całkowita l. błędów (poz, rozmiary), %tot = błąd procentowy (# err/10.24), %itm = % błędów dla wszystkich prezentacji obrazów; correl = średnia korelacja z rep. V4 uniq = średnia # unikalnych rep. w V4 dla wszystkich 256 położeń (po binaryzacji). Size summary = to samo uśrednione po rozmiarach. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

18 Parę odpowiedzi Dlaczego pierwotna kora wzrokowa reaguje na zorientowane krawędzie? Bo uczenie korelacyjne w naturalnym środowisku prowadzi do tego typu detektorów; szczegółowe modele dość wiernie oddają strukturę kolumn wzrokowych jak i pokazują, że jest ona optymalna dla naturalnych tekstur i obrazów. Dlaczego układ wzrokowy rozdziela informacje na szlak grzbietowy i szlak brzuszny? Bo transformacje sygnału wydobywają jakościowo różne informacje, wzmacniając jedne kontrasty a zmniejszając inne. Bo pomoże to w skupianiu uwagi na kolejnych obiektach. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved


Pobierz ppt "Wykład 10 Neuropsychologia komputerowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google