Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Region, w którym mieszkamy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Region, w którym mieszkamy"— Zapis prezentacji:

1 Region, w którym mieszkamy
Region where we live Region, w którym mieszkamy

2 WHERE DID THE CZESTOCHOWA NAME COME FROM?
Once upon a time, when there was only a forest on Warta, came a man called Czenstoch. He built a hut near the river. He domesticated goats, bred cattle, gathered mushrooms and berries. He lived in piece and quite for a long time. Suddenly one day a prince who was hunting in the forest noticed Smoke coming from a hut. He told one of his knights to check whose this property was. Knight came back and told that this was Czenctoch's hut. After sime time this area started to be called Częstochowa which changed into Częstochowę. WHERE DID THE CZESTOCHOWA NAME COME FROM?

3 SKĄD WZIĘŁA SIĘ NAZWA CZĘSTOCHOWA?
Bardzo dawno temu, gdy nad Wartą były tylko lasy, przywędrował nad Wartę nie wiadomo skąd człowiek o przydomku Czenstoch. Blisko rzeki zbudował sobie chatę. Z czasem oswoił sobie kozy, pasał bydło, zbierał w lesie grzyby i jagody. Żył sobie w spokoju i ciszy długo. Pewnego razu przejeżdżał książę przez las na polowanie. Zobaczył dym unoszący się znad chaty i wysłał rycerza żeby sprawdził czyja to zagroda. Rycerz wysłany na zwiady wrócił mówiąc, że chata Czenstocha tam stoi. Z czasem przyjęła się nazwa Czenstochowa, która później zmieniła się w Częstochowę.

4 The map of region of Częstochowa

5 A traditional costume/ Strój ludowy

6 Folk jewellery/ Tradycyjna biżuteria
They wore red beads around their necks for ornamentation. On the last string of the beads there was a medallion with a likeness of the Mother of God. This elemet refers to the cult of Black Madonna in Jasna Góra. Wykończenie stroju stanowiły czerwone korale. Przy ostatnim sznurze korali nosiły kobiety medalik z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Akcent ten nawiązuje do kultu Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

7 Cracow- Częstochowa Jurassic Highland Chain/ Jura Krakowsko- Częstochowska
Cracow- Częstochowa Jurassic Highland Chain is part of the Jurassic System of south- central Poland stretching between the cities of Cracow and Częstochowa. Polish Jura Chain consist of a hilly landscape with Jurassic limestone rocks, cliffs, valleys and vast limestone formations featuring some 220 caves. Jura Krakowsko- Częstochowska jest częścią systemu jurajskiego w południowo- centralnej Polsce rozciągającym się pomiędzy Krakowem i Częstochową. Jura składa się z pagórkowatego krajobrazu z jurajskich skał wapiennych, klifów i dolin, a także z rozległych formacji wapiennych zawierających 220 jaskiń.

8

9 Olsztyn Olsztyn is near Częstochowa (about 15km). There are spectacular ruins of a castle among limestone rocks. From the castle hill there is a beautiful view of the countryside. Other cities near Częstochowa in Cracow- Częstochowa Jurassic Highland Chain: Złoty Potok, Bobolice, Mirów, Ogrodzieniec and Ojców. Olsztyn znajduje się koło Częstochowy (około 15km). Pośród skał wapiennych znajdują się tam niezwykłe ruiny zamku. Ze wzgórza zamkowego rozciąga się piękny widok na okolicę. Inne miasta w pobliżu Częstochowy w Jurze Krakowsko- Częstochowskiej: Złoty Potok, Bobolice, Mirów, Ogrodzieniec i Ojców.

10

11 Legends/ Legendy In the Jurassic around the castle ruins created many legends that encourage tourists to visit these places and give them attractiveness and mystery. W Jurze wokół ruin zamkowych powstało wiele legend, które zachęcają turystów do zwiedzania tych miejsc oraz nadają im atrakcyjności i tajemniczości.

12 This is one of the legends in Olsztyn:
Oto jedna z Olsztyńskich legend: W zamku ponoć ukazuje się duch Marcina Borkowica, który jako wojewoda poznański stanął na czele buntu wielmożów wielkopolskich przeciw Kazimierzowi Wielkiemu. Król wygnał go, ale niebawem miłosiernie mu przebaczył. Kiedy Borkowic dopuścił się zdrady po raz drugi, został skazany na śmierć głodową w lochach olsztyńskiego zamku. Po czterdziestu dniach zmarł. Odtąd potężna postać Marcina Borkowica pojawia się na murach zamku, brzęcząc łańcuchami i jęcząc. This is one of the legends in Olsztyn: The castle reportedly shows the spirit of Martin Borkowice, who as governor of Poznan became the head of rebellion against lords of Wielkopolska Casimir the Great. The king banished him, but soon mercifully forgive him. When Borkowic committed adultery for the second time, was sentenced to death by starvation in the dungeons of the castle of Olsztyn. After forty days he died. Since then, the powerful figure of Martin Borkowice appears on the walls of the castle, jingling chains and moaning.


Pobierz ppt "Region, w którym mieszkamy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google