Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pliki Definicja pliku tekstowego Operacje wykonywane na plikach tekstowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pliki Definicja pliku tekstowego Operacje wykonywane na plikach tekstowych."— Zapis prezentacji:

1 Pliki Definicja pliku tekstowego Operacje wykonywane na plikach tekstowych

2 Pliki tekstowe zawierają informację niezakodowaną, bezpośrednio czytelną tzn. zawierają dowolny tekst

3 Etapy przetwarzania plików opis zmiennej plikowej, kojarzenie pliku z fizycznym zbiorem danych na dysku, otwieranie pliku operacje plikowe – dopisywanie tekstu do pliku, – wyprowadzanie elementów z pliku, zamknięcie pliku

4 Opis zmiennej plikowej dla pliku tekstowego TYPE zmienna_plikowa=Text; lub VAR zmienna_plikowa: Text; np. TYPE Tekstowy=Text; VAR Notes:Tekstowy; VAR nazwy : Text ;

5 Kojarzenie pliku z fizycznym zbiorem danych na dysku Assign (zmienna_plikowa, zbiór_na_dysku); Assign (notes, C:\teksty\notesik.txt ); Assign (nazwy,A:\napisy.txt);

6 Otwieranie pliku Rewrite ( z mienna_ p likowa); utworzenie i otwarcie nowego pliku do zapisu Reset ( z mienna_ p likowa); otwarcie istniejącego pliku do odczytu, wskaźnik ustawia się na pierwszym elemencie Append ( z mienna_ plikowa ); otwarcie istniejącego pliku tekstowego wyłącznie do zapisu, wskaźnik ustawia się na końcu zbioru

7 Dopisywanie tekstu do pliku Write (zmienna_plikowa,zmienna_w_programie); dopisuje tekst na końcu ostatniego wiersza, ale nie powoduje rozpoczęcia nowego wiersza lub Write ln (zmienna_plikowa,zmienna_w_programie); dopisuje tekst na końcu ostatniego wiersza i powoduje przejście do nowego wiersza np. Write(notes, slowo); Writeln(nazwy,nazwa1 );

8 Odczytywanie plików tekstowych Read (zmienna_plikowa,zmienna_w_programie); lub Readln (zmienna_plikowa,zmienna_w_programie); np. Read(notes, slowo);

9 Zamknięcie pliku Close (Zmienna_Plikowa); Wykonanie tej procedury powoduje zamknięcie pliku na dysku

10 Pozostałe funkcje stosowane przy przetwarzaniu plików tekstowych informacja, czy został osiągnięty koniec zbioru: Eof(zmienna_plikowa); SeekEof(zmienna_plikowa); informacja, czy został osiągnięty koniec linii: Eoln(zmienna_plikowa); SeekEoln(zmienna_plikowa);

11 Procedury i funkcje stosowane przy przetwarzaniu plików elementowych informacja, czy został osiągnięty koniec zbioru: Eof(zmienna_plikowa); SeekEof(zmienna_plikowa); funkcja podająca aktualną pozycję w pliku FilePos (znmienna_plikowa); funkcja zwracająca rozmiar pliku FileSize(zmienna_plikowa); wartością tej funkcji jest liczba określająca ilość elementów w pliku.

12 Procedury i funkcje stosowane przy przetwarzaniu plików elementowych procedura powodująca ustawienie położenia w zbiorze określonym pierwszym parametrem na elemencie o numerze określonym drugim parametrem: Seek(zmienna_plikowa, pozycja); Zapamiętaj Pierwszy element pliku znajduje się na pozycji zero. Konstrukcja: Seek (zmienna_plikowa, FileSize(zmienna_plikowa)); umożliwia dopisywanie do plików elementowych

13 Pozostałe procedury i funkcje stosowane przy przetwarzaniu plików usunięcie pliku Erase(zmienna_plikowa); zmiana nazwy pliku: Rename(zmienna_plikowa, nowa_nazwa);

14 Przykład Napisz program pozwalający: wprowadzić do pliku tekstowego 10 liczb całkowitych wyprowadzić dane z pliku tekstowego (wyświetlić te liczby na ekranie) zapisz program na dyskietce pod nazwą calk1.pas

15 Program plik_tekstowy1; const n=10; var calkowite:text; i,liczba:integer; begin assign(calkowite,'liczby.txt'); rewrite(calkowite); writeln ('podaj 10 liczb całkowitych:'); for i:=1 to n do begin write ('l',i,'=');readln(liczba); write(calkowite,liczba:6); end; reset(calkowite); while not eof(calkowite) do begin read(calkowite,liczba); write(liczba:6) end; close(calkowite); readln End.

16 Zadanie Zmodyfikuj program rzecz1.pas z poprzedniej lekcji tak, aby: wyświetlał ilość liczb w tym pliku, dopisz do pliku na końcu liczby 100 i 1000. Wyświetl elementy: 1, 5, 10, 15 i ostatni. Zapisz program na dyskietce pod nazwą rzecz2.pas.


Pobierz ppt "Pliki Definicja pliku tekstowego Operacje wykonywane na plikach tekstowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google