Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adresy komputerów w sieci Opracowanie: Maria Wąsik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adresy komputerów w sieci Opracowanie: Maria Wąsik."— Zapis prezentacji:

1 Adresy komputerów w sieci Opracowanie: Maria Wąsik

2 Podstawowe pojęcia Komputery pracujące w sieci Internet komunikują się wykorzystując protokół TCP/IP. Protokół to zestaw norm i procedur określających zasady przebiegu komunikacji i przesyłania danych oraz sposobu działania urządzeń pracujących w sieci. Każdy komputer pracujący w sieci (host) używa do identyfikacji adresu (numeru) IP. wg czwartej wersji protokołu komunikacyjnego IPv4 przeznaczonego dla Internetu, adres IP to 32-bitowa liczba podzielona na 4 8-bitowe segmenty, oddzielone od siebie kropkami. Każdy z segmentów adresu jest liczbą z zakresu 0..255 np : 208.80.152.2

3 Podstawowe pojęcia (2) Na podstawie adresu IP można zlokalizować komputer w Internecie określając: wielkość i charakter sieci, adres sieci, adres komputera w sieci. Dystrybucją adresów zajmuje się Agencja Zarządzania Numeracją Internetową (Internet Assigned Numbers Authority – IANA) oraz organizacje lokalne działające dla poszczególnych rejonów świata. W Europie – Europejska Sieć IP (RIPE) Aby połączyć się z wybranym serwerem trzeba znać jego adres IP lub jego nazwę domenową, podobnie jak przy połączeniach telefonicznych trzeba znać numer telefonu. Tłumaczeniem nazw domenowych na numery IP zajmują się serwery DNS.

4 Klasy adresów IP Adresy IP podzielone są w zależności od rozmiaru sieci na klasy: A, B, C, D i E Najbardziej znaczący bit ma zawsze wartość 0, Pierwszy segment jest numerem sieci, co oznacza, że sieci klasy A może być 127 Pozostałe trzy segmenty służą do identyfikacji hosta, co oznacza, że w sieci tej klasy może pracować 2 24 hostów Klasa A 00000000.00000000.00000000.00000000 01111111.11111111.11111111.11111111 0.0.0.0 – 127.255.255.255

5 Klasy adresów IP Dwa najbardziej znaczące bity mają zawsze wartość 10, Dwa pierwsze segmenty stanowią adres sieci, co oznacza, że sieci klasy B może być 2 14 Pozostałe dwa segmenty służą do identyfikacji hosta, co oznacza, że w sieci tej klasy może pracować 2 16 hostów Klasa B 10000000.00000000.00000000.00000000 10111111.11111111.11111111.11111111 128.0.0.0 – 191.255.255.255

6 Klasy adresów IP Trzy najbardziej znaczące bity mają zawsze wartość 110, Trzy pierwsze segmenty stanowią adres sieci, co oznacza, że sieci klasy C może być 2 21 Pozostałe dwa segmenty służą do identyfikacji hosta, co oznacza, że w sieci tej klasy może pracować 2 8 hostów Klasa C 11000000.00000000.00000000.00000000 11011111.11111111.11111111.11111111 192.0.0.0 – 223.255.255.255

7 Klasy adresów IP Zakres bitów na pierwszym bajcie: 11100000 do 11101111, czyli adresy od 224.0.0.0 do 239.255.255.255. Adresy wykorzystywane w transmisjach typu multicast. Zakres bitów na pierwszym bajcie: 11110000 do 11111111, czyli adresy IP od 240.0.0.0 do 255.255.255.255. Adresy zarezerwowane dla celów badawczych Klasa D Klasa E

8 Maska podsieci Służy do ustalenia, która część adresu IP jest adresem hosta, a która adresem sieci – komputer musi wiedzieć, które adresy należą do jego sieci, a które pochodzą spoza niej. Wszystkie hosty w danej sieci mają taką samą maskę podsieci. Aby obliczyć adres sieci, obliczany jest iloczyn logiczny bitów adresu IP komputera i bitów maski podsieci. Domy ś lne maski podsieci: Klasa A – 255.0.0.0 Klasa B – 255.255.0.0 Klasa C – 255.255.255.0 11000001.10101010.00010000.10010110 11111111.11111111. 11111111.00000000 11000001.10101010. 00010000.00000000

9 Rodzaje transmisji w sieciach LAN Pojedyncza (unicast) – stacja nadawcza adresuje pakiet używając adresu stacji odbiorczej, pakiet jest odbierany tylko przez stację odbiorczą. Grupowa (multicast) – stacja nadawcza używa adresu multicast, który identyfikuje całą grupę w danej sieci. Pakiet jest odbierany przez stacje mające ten adres multicast. Rozgłoszeniowa (broadcast) – stacja nadawcza używa adresu broadcast, który identyfikuje wszystkie komputery w danej sieci. adresy rozgłoszeniowe: W segmentach zawierających adres hosta jest liczba 255 11000001.10101010. 00010000.00000000 00000000. 00000000. 00000000.11111111 11000001.10101010. 00010000.11111111 W celu obliczenia adresu rozgłoszeniowego należy dodać bity adresu sieci oraz zanegowane bity adresu maski podsieci

10 Adresy publiczne i prywatne Sieć lokalna komunikuje się ze światem zewnętrznym za pomocą urządzenia nazywanego bramą sieciową (ruter, komputer) Każda sieć jest widoczna dla urządzeń pracujących poza siecią pod jednym adresem. Wraz ze wzrostem liczby komputerów w Internecie powstało niebezpieczeństwo wyczerpania puli adresów IPv4, np. aby umożliwić wielu komputerom w małym biurze lub sieci domowej komunikowanie się w Internecie, każdy komputer musiałby mieć swój własny adres IP. Jest to bardzo wymagający warunek, jeśli chodzi o dostępną pulę adresów. W celu lepszego wykorzystania adresów IP zostały stworzone o specjalne prywatne pule adresowe w poszczególnych klasach adresów IP. Adresy te można dowolnie stosować w sieciach prywatnych, natomiast aby sieć prywatną podłączyć do sieci globalnej (publicznej), brama sieciowa musi mieć przyznany adres publiczny.

11 Stosowanie adresów publicznych i prywatnych w praktyce Sieć lokalna otrzymuje jeden publiczny adres IP, który jest adresem bramy sieciowej. Komputery pracujące wewnątrz tej sieci mają adresy z puli adresów prywatnych (przydzielone na stałe lub dynamiczne). Ruch sieciowy przechodzi przez ruter, który zamienia adres prywatny na adres publiczny (translacja adresu, maskarada) Adresy prywatne s ą ignorowane przez infrastruktur ę Internetu

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Adresy komputerów w sieci Opracowanie: Maria Wąsik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google