Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adresy komputerów w sieci

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adresy komputerów w sieci"— Zapis prezentacji:

1 Adresy komputerów w sieci
Opracowanie: Maria Wąsik

2 Podstawowe pojęcia Komputery pracujące w sieci Internet komunikują się wykorzystując protokół TCP/IP. Protokół to zestaw norm i procedur określających zasady przebiegu komunikacji i przesyłania danych oraz sposobu działania urządzeń pracujących w sieci. Każdy komputer pracujący w sieci (host) używa do identyfikacji adresu (numeru) IP. wg czwartej wersji protokołu komunikacyjnego IPv4 przeznaczonego dla Internetu, adres IP to 32-bitowa liczba podzielona na 4 8-bitowe segmenty, oddzielone od siebie kropkami. Każdy z segmentów adresu jest liczbą z zakresu np:

3 Podstawowe pojęcia (2) Na podstawie adresu IP można zlokalizować komputer w Internecie określając: wielkość i charakter sieci, adres sieci, adres komputera w sieci. Dystrybucją adresów zajmuje się Agencja Zarządzania Numeracją Internetową (Internet Assigned Numbers Authority – IANA) oraz organizacje lokalne działające dla poszczególnych rejonów świata. W Europie – Europejska Sieć IP (RIPE) Aby połączyć się z wybranym serwerem trzeba znać jego adres IP lub jego nazwę domenową, podobnie jak przy połączeniach telefonicznych trzeba znać numer telefonu. Tłumaczeniem nazw domenowych na numery IP zajmują się serwery DNS.

4 Klasy adresów IP Klasa A 00000000.00000000.00000000.00000000
Adresy IP podzielone są w zależności od rozmiaru sieci na klasy: A, B, C, D i E Najbardziej znaczący bit ma zawsze wartość 0, Pierwszy segment jest numerem sieci, co oznacza, że sieci klasy A może być 127 Pozostałe trzy segmenty służą do identyfikacji hosta, co oznacza, że w sieci tej klasy może pracować 224 hostów Klasa A

5 Klasy adresów IP Klasa B 10000000.00000000.00000000.00000000
Dwa najbardziej znaczące bity mają zawsze wartość 10, Dwa pierwsze segmenty stanowią adres sieci, co oznacza, że sieci klasy B może być 214 Pozostałe dwa segmenty służą do identyfikacji hosta, co oznacza, że w sieci tej klasy może pracować 216 hostów Klasa B

6 Klasy adresów IP Klasa C 11000000.00000000.00000000.00000000
Trzy najbardziej znaczące bity mają zawsze wartość 110, Trzy pierwsze segmenty stanowią adres sieci, co oznacza, że sieci klasy C może być 221 Pozostałe dwa segmenty służą do identyfikacji hosta, co oznacza, że w sieci tej klasy może pracować 28 hostów Klasa C

7 Klasy adresów IP Klasa D Klasa E
Zakres bitów na pierwszym bajcie: do , czyli adresy od do Adresy wykorzystywane w transmisjach typu multicast. Zakres bitów na pierwszym bajcie: do , czyli adresy IP od do Adresy zarezerwowane dla celów badawczych Klasa D Klasa E

8 Domyślne maski podsieci:
Maska podsieci Służy do ustalenia, która część adresu IP jest adresem hosta, a która adresem sieci – komputer musi „wiedzieć”, które adresy należą do jego sieci, a które pochodzą spoza niej. Wszystkie hosty w danej sieci mają taką samą maskę podsieci. Aby obliczyć adres sieci, obliczany jest iloczyn logiczny bitów adresu IP komputera i bitów maski podsieci. Domyślne maski podsieci: Klasa A – Klasa B – Klasa C –

9 Rodzaje transmisji w sieciach LAN
Pojedyncza (unicast) – stacja nadawcza adresuje pakiet używając adresu stacji odbiorczej, pakiet jest odbierany tylko przez stację odbiorczą. Grupowa (multicast) – stacja nadawcza używa adresu multicast, który identyfikuje całą grupę w danej sieci. Pakiet jest odbierany przez stacje mające ten adres multicast. Rozgłoszeniowa (broadcast) – stacja nadawcza używa adresu broadcast, który identyfikuje wszystkie komputery w danej sieci. adresy rozgłoszeniowe: W celu obliczenia adresu rozgłoszeniowego należy dodać bity adresu sieci oraz zanegowane bity adresu maski podsieci W segmentach zawierających adres hosta jest liczba 255

10 Adresy publiczne i prywatne
Sieć lokalna komunikuje się ze światem zewnętrznym za pomocą urządzenia nazywanego bramą sieciową (ruter, komputer) Każda sieć jest widoczna dla urządzeń pracujących poza siecią pod jednym adresem. Wraz ze wzrostem liczby komputerów w Internecie powstało niebezpieczeństwo wyczerpania puli adresów IPv4, np. aby umożliwić wielu komputerom w małym biurze lub sieci domowej komunikowanie się w Internecie, każdy komputer musiałby mieć swój własny adres IP. Jest to bardzo wymagający warunek, jeśli chodzi o dostępną pulę adresów. W celu lepszego wykorzystania adresów IP zostały stworzone o specjalne prywatne pule adresowe w poszczególnych klasach adresów IP. Adresy te można dowolnie stosować w sieciach prywatnych, natomiast aby sieć prywatną podłączyć do sieci globalnej (publicznej), brama sieciowa musi mieć przyznany adres publiczny.

11 Stosowanie adresów publicznych i prywatnych w praktyce
Sieć lokalna otrzymuje jeden publiczny adres IP, który jest adresem bramy sieciowej. Komputery pracujące wewnątrz tej sieci mają adresy z puli adresów prywatnych (przydzielone na stałe lub dynamiczne). Ruch sieciowy przechodzi przez ruter, który zamienia adres prywatny na adres publiczny (translacja adresu, maskarada) Adresy prywatne są ignorowane przez infrastrukturę Internetu

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Adresy komputerów w sieci"

Podobne prezentacje


Reklamy Google