Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Włókna szklane everStick®

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Włókna szklane everStick®"— Zapis prezentacji:

1 Włókna szklane everStick®
Badania kliniczne Parametry Zastosowanie Produkty FAQ

2 Kwestionariusz ref: Taloustutkimus, Finlandia, 2000 - 2002
Rodzaj leczenia przeprowadzonego u pacjentów z co najmniej jednym utraconym lub zniszczonym zębem Liczba przypadków w roku 2000 Liczba przypadków w roku 2002 Rozwiązania protetyczne oparte na włóknach 28 % brak leczenia protezy protezy mosty mosty 47 % korony korony Próbkowanie (sampling): 300 stomatologów Brak leczenia: Tradycyjne rozwiązania protetyczne zbyt drogie, przeciwwskazania kliniczne, ruchome protezy niewygodne Wniosek: Przy użyciu włókien większą liczbę pacjentów można wyleczyć implanty implanty 53 % szyny 55 % brak leczenia 17 %

3 Porównanie czasów utrzymania mostów kompozytowych wzmocnionych włóknem i do mostów metalowych
Porównanie czasów utrzymania (%, 63 miesiące) funkcjonalny czas utrzymania 93 76 kompozytowe mosty wzmocnione włóknem mosty metalowe osadzane przy pomocy żywicy całościowy czas utrzymania 75 61 20 40 60 80 100 We wstępnych badaniach przeprowadzonych przez profesora Pekka Vallittu z Turku University 29 mostów kompozytowych wzmocnionych włóknem (Stick™, Stick Tech Ltd.) wykonano i monitorowano przez 63 miesiące (5 lat i 3 miesiące). Mosty te, przygotowane w pracowni protetycznej, miały za zadanie zastąpić od jednego do trzech brakujących zębów w szczęce lub żuchwie. Szkielet mostu składał z powierzchni adhezyjnych (bonding wings), wkładów, koron całkowitych lub kombinacji wymienionych elementów. Całkowity czas utrzymania po założonym okresie wynosił 75% (prawdopodobieństwo utrzymania Kaplan-Meier). Dwa z 29 szkieletów mostów uległo złamaniu, a trzy odkleiły się. Te odklejone mosty zostały z sukcesem nareperowane w gabinecie stomatologicznym, prowadząc do 93% całkowitego czasu funkcjonalnego utrzymania konstrukcji. Rezultaty te czekają na potwierdzenie z różnych ośrodków klinicznych. Vallittu PK. Survival rates of resin-bonded, glass fibre-reinforced composite fixed partial denture with a mean follow-up of 42 months: A pilot study. Czas utrzymania częściowych protez wzmocnionych włóknem, osadzanych przy pomocy żywicy. Średni czas obserwacji klinicznych: 42 miesiące J Prosthet Dent 2004; 91 (3): Pröbster B, Henrich GM. 11-years follow-up study of resin-bonded fixed partial dentures. 11-letnie studia nad częściowymi protezami osadzanymi przy pomocy żywicy Int J Prosthodont 1997; 10:

4 Skład włókien everStick®

5 Wkład everStick® w silikonowej osłonie

6 Skład włókien everStick®
Budowa włókien everStick: 4000 silanizowanych szklanych włókien (everStick POST 1.5) impregnowanych polimerem PMMA (polimetakrylan metylu) i monomerem bis-GMA. Żelowa baza (światłoutwardzalny monomer). Co więcej, każde pasmo włókien jest otoczone dodatkową warstwą PMMA. Włókna poprzedniej generacji - Stick fibre – nie zawierały w swoim składzie ani bis-GMA, ani zewnętrznej powłoki PMMA. Ponieważ włókno everStick zawiera w swoim składzie światłoutwardzalny bis-GMA, nie musi być impregnowane żywicą przed użyciem. Jednakże, jeśli odbudowa protetyczna została wykonana w laboratorium, przed jej osadzeniem w jamie ustnej pacjenta powierzchnię należy nasączyć żywicą. Dotyczy to także reparacji konstrukcji opartych na włóknach i ponownej aktywacji żelowej matrycy PMMA. Dodatkowa powłoka PMMA: jej zadaniem jest poprawa wiązania powierzchni włókna z materiałami akrylowymi i kompozytowym a także ułatwienie posługiwania się włóknami (elastyczność). Sama substancja bis-GMA jest zbyt lepka i łatwo klei się do instrumentów i innych materiałów.

7 Zdjęcie włókien Stick® wykonane w mikroskopie elektronowym
Zdjęcie włókien Stick® wykonane w mikroskopie elektronowym. Fotografia przedstawia 3 silanizowane włókna szklane i otaczającą je porowatą matrycę PMMA (polimer) Zdjęcie wykonano przed późniejszą impregnacją powierzchni włókien żywicą. Matryca z polimeru PMMA pomaga w impregnacji włókien żywicą.

8 Zdjęcie impregnowanego pasma włókien
Zdjęcie impregnowanego pasma włókien. Akryl wypełniający przestrzenie między pojedynczymi włóknami wzmacnia całe pasmo. Korzyści wynikające z polimero-monomerowej impregnacji: Łatwość posługiwania się - włókna everStick są niezwykle elastyczne; nie trzeba ich również strzępić 2. Wysoka wytrzymałość konstrukcji kompozytowych wzmocnionych włóknami – właściwość ta wynika z wysokiej jakości włókien everStick 3. Ulepszona adhezja włókien uwarunkowana jest obecnością unikalnej struktury IPN

9 Włókno Stick and everStick:
Porównanie tych dwóch rodzajów włókien na formówce Stick Refix L. Włókno Stick po stronie lewej, a everStick po prawej. Proszę zauważyć przeźroczystość włókna everStick

10 Korzyści kliniczne wynikające ze stosowania technologii everStick®
Wytrzymałość Doskonałe wiązanie Estetyka Nie występuje metal Korzyści kliniczne Wytrzymałość na zginanie włókien everStickC&B wynosi maksymalnie 1280 MPa – jest to wartość identyczna z wytrzymałością na zginanie złotych i chromowo-kobaltowych szkieletów mostów. Obserwacje kliniczne produktów Stick: Protezy ruchome - 5 lat Mosty akrylowe - około 4 lat. Zdolność do wiązania: Matryca PMMA uszczelniająca włókna umożliwia doskonałe wiązanie mikromechaniczne i chemiczne z kompozytami i materiałami akrylowymi Korzyści ekonomiczne: Stomatolog oszczędza na kosztach materiałów. Co więcej, czas potrzebny na przeprowadzenie procedury stosowania włókien everStick jest niewielki – oznacza to, że czas potrzebny dla opracowania jednego przypadku klinicznego jest także skrócony. Posługując się metodą bezpośrednią, stomatolog oszczędza także na kosztach laboratorium protetycznego.

11 Wytrzymałość

12 Test wytrzymałości na zginanie mierzy maksymalną liczbę powtarzających się nacisków zwarciowych, jaką może wytrzymać włókno Test 3-punktowy. Uniwersytet w Turku.

13 Wytrzymałość na zginanie
MPa Wytrzymałość na zginanie 1400 Wartości dla stopu złota i Co-Cr average Ref: P.Vallittu, J. Prosthod. vol 6, No 1, 1997: pp 55-60 1200 1000 L.Lassila, Univ. of Turku, Finland 99-00 800 600 The CRA Newsletter Reinforcement fibre Comparison - Oct. 1997 400 Na wytrzymałość na zginanie produktu finalnego składa się rodzaj użytego włókna, stopień jego impregnacji i wytrzymałość wiązania pomiędzy włóknami a polimerową matrycą. 3-punktowy test wytrzymałości wykazuje, iż wstępnie impregnowane włókna szklane są bardziej wytrzymałe niż inne rodzaje włókien. Jasnoczerwone pole obrazuje wartości wytrzymałości na zginanie dla stopów złota i chromowo-kobaltowych. 200 everStick Vectris Stick x 2 Fibrekor x 6 FiberFlex Orthodontic Ribbond Glasspan Herculite Sinfony (full strand) wire

14 Test wytrzymałości na zmęczenie mierzy liczbę powtarzających się nacisków zwarciowych, jaką może wytrzymać włókno Test 3-punktowy. Uniwersytet w Turku.

15 Rozłożenie głównych naprężeń
Model GFR-CFPD 2-D Model pozbawiony GFR-CFPD 2-D GFR = wzmocnienie włóknami szklanymi 2-D = 2-wymiarowa fotografia CFPD = częściowa proteza kompozytowa (composite fixed partial denture) W przypadku konstrukcji GFR-CFPD maksymalne naprężenia występują w miejscu połączenia przęsła z zębami filarowymi i wynoszą 75 Mpa. Obecność włókien szklanych sprawia, iż naprężenia te koncentrują się równomiernie wokół włókien szklanych obecnych w przęśle (zielone pole) w nie w materiale kompozytowym. W przypadku nie wzmocnionego włóknami szklanymi mostu CFPD maksymalne naprężenia wynoszą 107 Mpa i koncentrują wokół materiału kompozytowego połączenia przęsła z zębami filarowymi. Włókna są głównym czynnikiem przenoszącym naprężenia, a przez to odciążającym całą konstrukcję protetyczną. W konsekwencji, zmniejsza się ryzyko pęknięć. Shinya A, Matsuda T. AAFP (American Academy of Fixed Prosthdontics), Chicago USA, 2002 Feb

16 Wytrzymałość materiałów na zmęczenie
Wytrzymałość materiałów na zmęczenie Ref: P.Vallittu, Dent. Mater., 10: , March,1994 Wytrzymałość materiału na zmęczenie jest ważniejsza od wytrzymałości materiału na zginanie. Przedstawia to sytuację w jamie ustnej, gdzie powtarzające się naciski zwarciowe „męczą” włókna. Zielony słupek obrazuje wytrzymałość niewzmocnionego akrylu, który wytrzymuje 13,000 nacisków zwarciowych (ugryzień) Niebieski słupek pokazuje wytrzymałość na zmęczenie akrylu wzmocnionego metalem; wytrzyma on 36,000 nacisków zwarciowych (ugryzień) Czerwony słupek pokazuje wytrzymałość włókna Stick wzmocnionego PMMA. Konstrukcja wzmocniona tym rodzajem włókien wytrzyma 1,200,000 nacisków zwarciowych (ugryzień) zanim akryl złamie się na zewnętrznych krawędziach. Obszar wzmocniony włóknami nie ulegnie uszkodzeniu. 36 000 13 000 cycles of loading Akryl + włókno Stick Akryl + metal Akryl

17 Wiązanie (bonding)

18 Włókna polietylenowe z kompozytem
Włókna polietylenowe z kompozytem. Proszę zauważyć puste przestrzenie pomiędzy włóknami osłabiające całą konstrukcję. Włókna Stick® i everStick® doskonałe wiążą się z materiałami kompozytowymi, adhezyjnymi i cementami kompozytowymi. Siła wiązania w metodzie bezpośredniej jest taka sama lub nawet przewyższa tę uzyskiwaną w metodzie pośredniej.

19 SEM –mikrofotografia włókna polietylenowego
Włókna polietylenowe : zdjęcie przedstawia sytuacje testową, gdzie włókna zostało celowo złamane. Gdy sprawdzono każde pojedyncze włókno, okazało się, ze to akryl odłamał się od powierzchni włókna. Wiązanie pomiędzy włóknem a akrylem jest słabe. (SEM=zdjęcie z mikroskopu elektronowego) SEM –mikrofotografia włókna polietylenowego

20 (Źródło: T. M. Lastumäki et al
(Źródło: T.M. Lastumäki et al. Journal of Materials Science: Materials in Medicine 14 (2003) pp. 1-7.) Mikrofotografia elektronowa przedstawia połamane celowo włókna Stick®. Wiązanie pomiędzy włóknem a akrylem jest bardzo wytrzymałe. Wynika to z faktu, iż akryl (PMMA) wnika w strukturę włókna – przy próbie złamania, powstaje tzw. pęknięcie kohezyjne. W wyjątkowej strukturze IPN (Interpenetrating Polymer Network) ma miejsce zjawisko częściowego rozpuszczania się polimerów matrycy w żywicy używanej do wiązania. Dzięki tej reakcji dochodzi do znaczącego zwielokrotnienia zdolności wiązania się włókien z materiały kompozytowymi, adhezyjnymi czy cementami kompozytowymi.

21 WŁÓKNA Stick® i everStick® MAJĄ WYJĄTKOWĄ STRUKTURĘ IPN
IPN = Interpenetrating Polymer Network (Wnikająca Sieć Polimerowa) WłóknaStick® i everStick® charakteryzuje występowanie w ich składzie wyjątkowej struktury usieciowanego polimeru. Funkcją tej unikalnej struktury jest zwielokrotnianie zdolności wiązania się włókien z materiałami kompozytowymi, adhezyjnymi czy cementami kompozytowymi, nawet po ostatecznym naświetleniu powierzchni włókna. Unikatowa struktura IPN umożliwia właściwe wiązanie się z powierzchnią zębów laboratoryjnie wykonanych prac protetycznych podczas ich osadzania w jamie ustnej pacjenta Wyjątkowa struktura IPN umożliwia doskonałe wiązanie Włókna Stick® i everStick® doskonałe wiążą się z materiałami kompozytowymi, adhezyjnymi i cementami kompozytowymi. Siła wiązania w metodzie bezpośredniej jest taka sama lub nawet przewyższa tę uzyskiwaną w metodzie pośredniej. Tak duża wytrzymałość wiązania wynika z obecności wyjątkowej struktury IPN (Interpenetrating Polymer Network). (Źródło: T.M. Lastumäki et al. Journal of Materials Science: Materials in Medicine 14 (2003) str. 1-7.) Unikatowa struktura IPN umożliwia właściwe wiązanie się z powierzchnią zębów produktów przygotowywanych laboratoryjnie podczas ich osadzania w jamie ustnej pacjenta. Siła wiązania uzyskiwana przy użyciu włókien Stick® jest o % wyższa niż ta osiągana w pracy z innymi materiałami. (Źródło: T. Kallio et al. Dental Materials 17 (2001) str ) Znacząca przewaga włókien Stick® i everStick® polega na ich zdolności wiązania się z kompozytami nawet po ich ostatecznym utwardzeniu. Tylko włókna Stick® i everStick® posiadają strukturę IPN umożliwiającą stosowanie rozwiązań adhezyjnych wytworzonych laboratoryjnie. Klinicznie oznacza to, że – w celu uzyskania pewnego i trwałego wiązania – powierzchnia włókna może zostać ponownie rozpuszczona, gdy: -         Osadzane są prace protetyczne wykonane w laboratorium -         Wkład korzeniowy everStick®POST jest cementowany -         Kompozyt jest nakładany na włókno - Struktury zbudowane z włókien są naprawiane Rozpuszczanie polega na umyciu powierzchni włókna i nałożeniu na nią światłoutrwaldzalnej żywicy 5 minut przed wiązaniem lub cementowaniem.

22 IPN Struktura wnikającej sieci polimerowej
Klinicznie oznacza to, że – w celu uzyskania pewnego i trwałego wiązania – powierzchnia włókna może zostać ponownie rozpuszczona, gdy: Osadzane są prace protetyczne wykonane w laboratorium Wkład koronowo-korzeniowy everStick®POST jest cementowany Kompozyt jest nakładany na włókno Struktury zbudowane z włókien są naprawiane Ten slajd objaśnia kliniczne korzyści wynikające z obecności struktury IPN

23 Powierzchnia wiązania włókna Stick®
Zdjęcie po lewej stronie: obraz przed cementowaniem włókna utwardzonego światłem widoczny w mikroskopie elektronowym. Zdjęcie po prawej stronie: Zdjęcie tego samego fragmentu włókna 5 minut po nasączeniu jego powierzchni żywicą. PROSZĘ ZAUWAŻYĆ: Polimer PMMA jest częściowo usuwany z obszaru impregnowanego żywicą, co stwarza warunki niezbędne dla mikromechanicznego wiązania. „Wytrawianie” powierzchni włókna powinno odbywać się tylko za pomocą czystej, pozbawionej wytrawiaczy i wypełniaczy, żywicy. Przed nasączeniem żywicą 5 minut po nasączeniu żywicą

24 Korzyści dla stomatologów
Nie są potrzebne żadne dodatkowe inwestycje Struktury wykonane z włókien mogą być łatwo naprawiane i remodelowane Oszczędzany jest czas pracy stomatologa Wszystko można zrobić na jednej wizycie Nowa, wysokiej jakości technologia dostępna w codziennej pracy Kliniczne i ekonomiczne korzyści dla stomatologów

25 Korzyści dla pacjentów
Prace protetyczne wykonane z włókien mogą być łatwo naprawiane i remodelowane Wszystko można zrobić na jednej wizycie Oszczędność tkanek zęba Włókna Stick® to nowe, tanie rozwiązania protetyczne Kliniczne i ekonomiczne korzyści dla pacjentów

26 Korzyści kliniczne wynikające ze stosowania technologii everStick®
Oszczędność tkanek Możliwość stosowania technik bezpośrednich Łatwość naprawy struktur zbudowanych z włókien Różnorodne zastosowania Kompatybilność z większością kompozytów Włókna everStick są niezwykle skuteczne w pracy metodą bezpośrednią. Praca z nimi jest prosta, łatwo się wiążą z powierzchnią zębiny i kompozytu oraz wymagają niewielkich preparacji

27 Korzyści kliniczne wynikające ze stosowania technologii everStick®
Oszczędność tkanek Oszczędność tkanek – wymagana jest tylko niewielka preparacja zębów. Mosty na wkładach i mosty adhezyjne.

28 Korzyści kliniczne wynikające ze stosowania technologii everStick®
28 MPa 27 MPa Przewidywalne wiązanie w metodzie bezpośredniej Szkielet mostu kompozytowego wzmacnianego włóknami Cement kompozytowy Przewidywalne wiązanie w metodzie bezpośredniej: doskonała wytrzymałość wiązania włókien everStick z zębiną i kompozytem pozwala na wykonywanie konstrukcji wzmacnianych powierzchniowo Wytrawione szkliwo

29 Korzyści kliniczne wynikające ze stosowania technologii everStick®
Możliwość stosowania technik bezpośrednich Możliwość stosowania technik bezpośrednich: zdjęcie z praktyki stomatologicznej. Istnieje możliwość natychmiastowego uzupełnienia brakującego zęba zaraz po jego ekstrakcji poprzez wykonanie mostu kompozytowego, korony akrylowej lub korony z utraconego (usuniętego) zęba.

30 Korzyści kliniczne wynikające ze stosowania technologii everStick®
Łatwość naprawy struktur zbudowanych z włókien Łatwość naprawy bezpośrednio w jamie ustnej struktur zbudowanych z włókien dostępna dzięki obecności unikalnej struktury IPN

31 Korzyści kliniczne wynikające ze stosowania technologii everStick®
Różnorodność zastosowań Różnorodność zastosowań: włókna everStick dzięki swojej wszechstronności są wielofunkcyjne.

32 Korzyści kliniczne wynikające ze stosowania technologii everStick®
Kompatybilność z większością kompozytów Kompatybilność z większością kompozytów: w pracy z włóknami możliwe jest stosowanie dowolnych kompozytów – nie ma więc potrzeby dodatkowych inwestycji

33 Wskazania UZUPEŁNIENIA RUCHOME MOSTY KORONY SZYNY
Protezy Naprawa protez Aparaty ortodontyczne MOSTY Mosty kompozytowe Mosty hybrydowe, adhezyjne i na wkładach (inlay’ach) Rozwiązania protetyczne na czas leczenia implantologicznego Mosty tymczasowe KORONY Korony kompozytowe Korony tymczasowe SZYNY Szynowanie periodontologiczne Szynowanie po urazach Retainery ortodontyczne Włókna Stick i everStick są jedynymi dostępnymi na rynku materiałami mogącymi służyć zarówno do wzmacniania kompozytów jak i akryli. Wkłady koronowo-korzeniowe WKŁADY KORONOWO-KORZENIOWE

34 Produkty everStick®

35 everStick®STARTER KIT - ZESTAW WPROWADZAJĄCY(art. 10003)
ZAWARTOŚĆ 14 cm włókna everStick®C&B 30 cm2 siatki everStick®NET Stick®REFIX D – formówka silikonowa Stick®STEPPER instrument Stick®CARRIER instrument (przenośnik) Stick®RESIN 5 ml Stick®FLOW kompozyt + 10 końcówek WSKAZANIA mosty i korony szyny protezy

36 everStick®C&B (art. 100230, wcześniej everStick®)
ZAWARTOŚĆ 2 x 12 cm włókien o średnicy1.5 mm WSKAZANIA mosty adhezyjne wkłady (Inlay’e) i mosty hybrydowe mosty i korony całkowite mosty tymczasowe

37 everStick®PERIO (art. 100201)
ZAWARTOŚĆ 2 x 12 cm włókien o średnicy 1.2 mm WSKAZANIA Lingualne / palatynalne szynowanie Labialne / okluzyjne szynowanie periodontologiczna szyna łączona z mostem adhezyjnym pourazowe szynowanie powierzchni wargowej

38 everStick® NET (art. 100002) ZAWARTOŚĆ
30 cm2 wstępnie nasączonej siatki z włókien WSKAZANIA szynowanie po urazach reparacje różnego typu wzmacnianie protez

39 everStick®ORTHO (art. 100016)
ZAWARTOŚĆ 2 x 12 cm włókien o średnicy 0.9 mm WSKAZANIE Retainery ortodontyczne

40 everStick®POST everStick®POST INTRO (art. 100100)
INTRO KIT – ZESTAW WPROWADZAJĄCY everStick®POST INTRO (art ) 5 x 0.9 mm 5 x 1.2 mm 5 x 1.5 mm Stick®RESIN 5 ml REFILLS - UZUPEŁNIENIA everStick®POST 0.9 mm (art ) 10 x 0.9 mm everStick®POST 1.2 mm (art ) 10 x 1.2 mm everStick®POST 1.5 mm (art ) 10 x 1.5 mm WSKAZANIA Anatomiczne opracowanie kanału

41 everStick®INTRO (art. 100240)
ZAWARTOŚĆ 1 x 5 cm everStick®C&B - włókno 1 x 5 cm everStick®PERIO- włókno Stick®Refix D – silikonowa formówka WSKAZANIA mosty i szyny opakowanie próbne

42 Stick® and Stick®NET (Stick® - linia produktów dla laboratoriów protetycznych)
ZAWARTOŚĆ Stick® (art ) 4 x 15 cm wstępnie impregnowanych włókien Stick®NET (art ) 1 x 90 cm2 wstępnie impregnowanej siatki z włókien WSKAZANIA mosty i korony mosty adhezyjne szynowanie labialne/okluzyjne protezy ruchome i stałe Produkty Stick i StickNET przeznaczone są do pracy w laboratoriach protetycznych.

43 Stick® Refix D – silikonowe formówki
AKCESORIA Stick® Flow Stick® Stepper – szeroka łopatka Stick® Refix D – silikonowe formówki Stick® Carrier - przenośnik Stick® Resin - żywica

44 Najczęściej zadawane pytania FAQ everStick®

45 Co dokładnie oznacza termin, że włókna mogą być ponownie aktywowane
Co dokładnie oznacza termin, że włókna mogą być ponownie aktywowane? Kiedy ta właściwość ma zastosowanie? Włókna po naświetleniu lampą UV są nieaktywne - nie maja właściwości łączenia się z materiałami / powierzchnią zęba. Dopiero po nawilżenu czysta żywica dochodzi do ponownego uruchomienia tych właściwości włókna (IPN) - właściwości łączenia się. Wykorzystywane jest to przy konstruowaniu wkładów (przed zacementowaniem), przy osadzaniu laboratoryjnie wykonanych mostów i przy naprawie/zmianie istniejących konstrukcji - np. zmiana wielkości/kształtu szyny periodontologicznej lub szkieletu mostu (np.gdy należy usunąć wtórną próchnicę pod zębem filarowym)

46 Jaki cement i kompozyt stosujemy do odbudowy na włóknach szklanych
Jaki cement i kompozyt stosujemy do odbudowy na włóknach szklanych?  Cementy polecane przez Stick Tech: VARIOLINKTM*  podwójnie utwardzany §PANAVIATM*                  podwójnie utwardzany §COMPOLUTE TM* podwójnie utwardzany §RELYX UNICEM TM* podwójnie utwardzany §PARAPOST CEMENT TM*  chemicznie utwardzany §BISFIL 2BTM* chemicznie utwardzany §HI-XTM* chemicznie utwardzany Uwaga: Którykolwiek cement Państwo wybiorą, proszę dokładnie wypełnić zalecenia producenta danego materiału Nie można używać cementów glass-ionomerowych i fosforanowych

47 Jak wybieramy rodzaj mostu (jedno- dwuprzęsłowy
Jak wybieramy rodzaj mostu (jedno- dwuprzęsłowy?) Jaki most w jakim przypadku klinicznym? Od czego zależy wybór? Wybór mostu zależy od warunków protetycznych - okluzji, zębów przeciwstawnych, istnienia mostów po drugiej stronie, miejsca (odcinek przedni czy trzonowce). W przypadku dużych przeciążeń - odcinek trzonowy - można zwęzić ząb przęsłowy i spłaszczyć guzki.


Pobierz ppt "Włókna szklane everStick®"

Podobne prezentacje


Reklamy Google