Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

In principio… na początku, lub w zasadzie Grzegorz Karwasz Professor in Experimental Physics Instytut Fizyki, UMK Toruń Dipartimento di Fisica, Universita.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "In principio… na początku, lub w zasadzie Grzegorz Karwasz Professor in Experimental Physics Instytut Fizyki, UMK Toruń Dipartimento di Fisica, Universita."— Zapis prezentacji:

1 In principio… na początku, lub w zasadzie Grzegorz Karwasz Professor in Experimental Physics Instytut Fizyki, UMK Toruń Dipartimento di Fisica, Universita di Trento Pierwsze trzy minuty, i nieco później…

2 Pierwsze to opowiadanie, bardziej teologiczne i abstrakcyjne, należy zestawić z drugim (Rdz 2,4-25), bardziej obrazowym i konkretnym. Ramy "tygodnia pracy", w jakie jest ono ujęte, mają za zadanie uzasadnić obowiązek świętowania szabatu (por. Wj 20,8.11). W prostej szacie literackiej tego opisu otrzymujemy doniosłe pouczenie: odwieczny i niezależny od materii Bóg jest bezwzględnym początkiem całego stworzenia, które jako pochodzące od Stwórcy jest dobre, a człowiek - jedyny w świecie widzialnym - nosi na sobie podobieństwo do Boga.Rdz 2,4-25por. Wj 20,8.11 Uproszczona opowieść © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003Pallottinum

3 Stworzyć świat?

4 1. Słońce 2. Ziemia 3. Drzewo 4. Dom 5. Człowiek 6. Chmurka

5 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a wicher potężny wiał nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. Uproszczona opowieść

6 stworzył niebo i ziemię, (?) ciemność nad głębinami, (?) wicher potężny nad wodami (?) Uproszczona opowieść /0

7 Uproszczona opowieść /1 «Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość. Bóg zobaczył, że światłość jest dobra, i oddzielił ją od ciemności.

8 Uproszczona opowieść /2 Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem

9 Un racconto semplificato /3 «Niechaj zbiorą się wody spod nieba i się ukaże powierzchnia sucha!» Bóg nazwał tę powierzchnię ziemią, a zbiorowiska wód nazwał morzem. I zobaczył Bóg, że były dobre.

10 Uproszczona opowiastka (4!) «Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy»

11 Fizyka = Natura (materia) 4. Atom 3. Nukleosynteza 2. Promieniowanie tła 1. Cząstki elementarne

12 A-tomos, elektron, jądro, … 0,000 000 000 000 000 001 m

13 Hubble (1929): przesunięcie ku czerwieni = rozszerzający się Świat Głębokie pole teleskopu Hubble: najdalsze galaktyki (odległe 13 mld lat świetlnych) Wszechświat

14 Rozszerzanie się Wszechświata

15 Radioastronomia Penzias i Wilson (1964); dziwny szum = promieniowanie reliktowe (Big Bang + 300 tys. lat) Obserwatorium radioastronomiczne w Piwnicach k. Torunia

16 Promieniowanie mikrofalowe

17 Promieniowanie reliktowe tła (±3 mK) http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/cosmology/cbr.html Istnieje układ uprzywilejowany, w którym promieniowanie tła jest izotropowe. Ziemia porusza się względem tego układu z prędkością ok. 400 km/s G. F. Smoot, M. V. Gorenstein, R. A. Muller, Phys. Rev. Letters, 39, 898 (1977).

18 http://lambda.gsfc.nasa.gov/product/cobe/dmr_image.cfm Zmiany temperatury (± 27 K) promieniowania reliktowego zaobserwowane przez satelitę COBE. Rozmiary kątowe fluktuacji są rzędu kilku do kilkunastu stopni. … po odjęciu przesunięcia Dopplera: Gorąca zupa plazmowa z początku Wszechświata t = 380.000 lat

19 Gwiazdy, galaktyki, mgławice… 1,000 000 000 000 000 000 000 000 00 m t = 2 mln lat

20 Słońce = gwiazda z odzysku Świat: 13,5 mld lat System Słoneczny: 4,5 mld

21 Słońce – gwiazda podrzędna = Słońce – gwiazda leniwa Luminosità (scala log) Słońce – mała, peryferyjna gwiazda

22 planety ? Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba I tak upłynął wieczór i poranek - dzień czwarty.

23 Proton, neutron… Isospin=1/2 Mass m=939.56563 ±0.00028 MeV (a bit more than proton) Electric momentum D< 12x10-26 ecm Magnetic momentum m= -1,91304275±0,000000456 μB Electric charge q=(-0,4±1,1)x10-21 e (read: zero!) Lifetime t=888,65 ± 3,5 s (= academic quarter!) Isospin=1/2 Mass m=938.27231 ±0.00028 MeV (=1836 electron masses) Electric momentum D= (-3,7±6,3)x10-23 e cm Magnetic momentum m= 2,792847386 ± 0,000000066 μB Lifetime t=1,6x1025 yr (>>age of the Universe =14,5x109 yr)

24 quark

25 Opowieść dokładna

26 Masy lekkich kwarków są znane z niepewnością 50% ! Najlepsze oszacowania są następujące : 1/2(m u +m d )=4.2 MeV/c 2 ; 1.5 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/2/818257/slides/slide_26.jpg", "name": "Masy lekkich kwarków są znane z niepewnością 50% .", "description": "Najlepsze oszacowania są następujące : 1/2(m u +m d )=4.2 MeV/c 2 ; 1.5

27 Big Bang Jeśli Świat zaczął się od pojedynczego atomu, pojęcia przestrzeni i zaczu nie miały żadnego sensu; nabrały one sensu dopiero, gdy pierwotny atom podzielił się na wystarczającą ilość kwantów. Jeśli to rozumowanie jest poprawne, Świat zaczął się na moment przed powstaniem przestrzeni i czasu. Georges Lemaître This is the most beautiful and satisfactory explanation of creation to which I have ever listened. Albert Einstein To jest najpiękniejsze wyjaśnienie Stworzenia Świata (creazione) jakie kiedykolwiek słyszałem. Albert Einstein il principio

28 Fizyka: podsumowanie 0. (3 min) formowanie się materii Moment zero 1. (300 tys. lat) oddzielenie światła -1. pojęcia czasu i przestrzeni nie mają sensu 4. (9 mld lat =4/6) formowanie się Słońca 2. (2 mln lat) galaktyki

29 In principio… 0. powstanie materii 1. uwolnienie światła 2. pierwsze galaktyki 3. powstanie Ziemi 0. Bóg stworzył niebo i ziemię 1. Bóg powiedział Niech się stanie światło! 2. Bóg nazwał to sklepienie niebem 3. Bóg nazwał suchą powierzchnię Ziemią In the beginning…

30 Universe (V): General relativity Einstein equations can be written in a beautifully simple form: G = 8 π T. The G term on the left side represents all the curvature of spacetime at a point, while the T term on the right represents the mass at a point, and its properties. This is the elegant part. The complicated part comes when we realize that this formula is almost completely useless for doing actual calculations. To use it, we have to expand it into at least ten different equations, each with dozens of terms. It is possible to solve the equations with pencil and paper in very special situationswhen most of the dozens of terms happen to be zeroor in situations with low speeds, small masses, and large distanceswhen most of the dozens of terms happen to be very small and practically zero. In fact, when fully written out, the EFE are a system of 10 coupled, nonlinear, hyperbolic-elliptic partial differential equations. http://www.black-holes.org/relativity6.html

31 Dark matter, dark energy… The universe is mostly composed of dark energy and dark matter, both of which are poorly understood at present. Only 4% of the universe is ordinary matter, a relatively small perturbation.

32 Dark energy = cosmology constant? Nature, Volume 448(7151), 19 July 2007, pp 245-248 Hogan, Jenny, Nature:Volume 448(7151), 19 July 2007, pp 240-245, Unseen Universe

33 Eksperyment WMAP Here are a few of the salient numbers coming out of the WMAP analysis: the time of recombination was 380,000 years after the big bang the era of the first stars was about 200 million years after the big bang (surprisingly early) the age of the universe is 13.7 billion years the accounting of matter in the universe is as follows: atomic matter makes up about 4%, dark matter about 23%, and dark energy 73%.

34 Fingers of God

35 Ziemia, jakkolwiek bardzo wielką jest bryłą, żadnego nie ma porównania z wielkością nieba… […] że cały świat się obraca, którego granic nie znamy, ani ich nawet znać nie możemy, Nicolaus Copernicus, De revolutionibus, Norimberga, 1543

36 Na początku… Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

37 Bóg zapłać!


Pobierz ppt "In principio… na początku, lub w zasadzie Grzegorz Karwasz Professor in Experimental Physics Instytut Fizyki, UMK Toruń Dipartimento di Fisica, Universita."

Podobne prezentacje


Reklamy Google