Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 2 Prowadzący: dr Paweł Drozda. Odwzorowanie obiektów rzeczywistych w systemie informatycznym Dwa typy modeli: Konceptualny Model związków encji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 2 Prowadzący: dr Paweł Drozda. Odwzorowanie obiektów rzeczywistych w systemie informatycznym Dwa typy modeli: Konceptualny Model związków encji."— Zapis prezentacji:

1 Wykład 2 Prowadzący: dr Paweł Drozda

2 Odwzorowanie obiektów rzeczywistych w systemie informatycznym Dwa typy modeli: Konceptualny Model związków encji Model UML Implementacyjny Relacyjny Obiektowy Obiektowo-relacyjny dr Paweł Drozda

3 Analiza – jakie wymagania (dane, funkcjonalność) powstaje model konceptualny Projektowanie – zmiana modelu konceptualnego w model implementacyjny Implementacja Wdrożenie Utrzymanie dr Paweł Drozda

4 Model w głowie Zapis za pomocą modelu związków encji Model relacyjny Baza danych

5 Część rzeczywistości zapisana za pomocą encji (entities) Atrybuty – właściwości encji Powiązania w strukturze obiektów – związki pomiędzy encjami dr Paweł Drozda

6 pesel Przedmiot Egzamin Pracownik Student Prowadzenie nazwisko nrindeksu data nazwisko zarobki nazwa id ocena

7 dr Paweł Drozda Pesel Nazwisko Zarobki PRACOWNIK NrIndeksu Nazwisko STUDENT Id Nazwa PRZEDMIOT prowadzi zdaje

8 Odpowiednik klasy w modelu obiektowym Zbiór obiektów o tych samych cechach (atrybuty, własności, związki) Konkretny obiekt = wystąpienie encji dr Paweł Drozda

9 pesel Osoba Pies nazwisko rasa imię płeć Przykład wystąpienia Osoba: , Kucka, K Osoba: , Drozda, M Pies: Kundel, Bury Pies: Jamnik, Długi

10 dr Paweł Drozda Pesel Nazwisko Płeć OSOBA Rasa Imię PIES Osoba Pesel = Nazwisko = Kowalski Płeć = Kobieta Pies Rasa = Kundel Imię = Bury

11 Identyfikatory – jednoznacznie opisują wystąpienie encji Naturalne – PESEL, NrDowodu, itd. Sztuczne – nrIdentyfikacyjny, idpracownika Deskryptory – pozostałe atrybuty opisujące encję Deklaracja atrybutu Nazwa Dziedzina (typ danych i max rozmiar, zbiór bądź zakres dozwolonych wartości) Opcja unikalności Wartości puste (dozwolone lub nie) dr Paweł Drozda

12 pesel Osoba Film nazwisko tytuł rok zarobki adres płeć telefondługość gatunek

13 dr Paweł Drozda # Pesel * Nazwisko * Płeć * Zarobki Adres Telefon OSOBA # Tytuł # Rok (#) Gatunek * Długość Film

14 Opisują połączenia pomiędzy encjami Powiązane dwie lub więcej encji Przykład: dr Paweł Drozda STUDENTWYKŁAD uczestniczy Przewidziany dla Pytania: W ilu wykładach uczestniczy student, dla ilu studentów przewidziany jest wykład, czy wykład musi być przewidziany dla studenta, czy student musi uczestniczyć w wykładzie

15 Liczebność (unarny - rekursywny, binarny, tetrarny, n- arny) Istnienie (opcjonalny, obowiązkowy) Karynalność 1:1 – jeden do jednego 1:M – jeden do wielu N:M – wiele do wielu dr Paweł Drozda

16 adresnazwisko Klasa nazwa sala Nauczyciel Wychowawca 1b 2c 6a Jan Mucha Marta Ącka Stefan Kula Wychowawca KLASANAUCZYCIEL wychowuje ma wychowawcę

17 dr Paweł Drozda Wykładowca Prowadzenie Przedmiot Bazy danych Analiza matematyczna Logika Jan Mucha Marta Ącka Stefan Kula Prowadzenie PRZEDMIOTWYKŁADOWCA prowadzi Jest prowadzony

18 dr Paweł Drozda Student Egzamin Przedmiot Bazy danych Analiza matematyczna Logika Jan Mucha Marta Ącka Stefan Kula Egzamin PRZEDMIOTSTUDENT zdaje Jest zdawany

19 Możliwość definicji związku wieloargumentowego Co najmniej 3 encje są związane dr Paweł Drozda Kierowca Policjant Mandat Wykroczenie

20 dr Paweł Drozda Lekarz Pielęgniarka Operacja Pacjent Sala

21 Gdy związek wieloargumentowy – zamienia się w encję dr Paweł Drozda MandatPOLICJANTKIEROWCA WYKROCZENIE

22 dr Paweł Drozda Ze strony ważniak

23 Podwójne wystąpienie encji w związku Zarówno dla związków dwuargumentowych jak i wieloargumentowych dr Paweł Drozda rodzic Osoba

24 dr Paweł Drozda Stadion Mecz Drużyna Sędzia Gospodarze Goście

25 Gdy związek posiada specyficzne cechy Można stworzyć encję dla związku z atrybutami odnoszącymi się do związku dr Paweł Drozda

26 Stadion Drużyna Sędzia Mecz liczba widzów typ meczu data

27 dr Paweł Drozda Gaża Występuje FILM AKTOR Gdy związek posiada atrybuty – konieczność wprowadzenia dodatkowej encji Pojawiają się związki typu wiele Od strony związku – obowiązkowe

28 Encja (nie słaba) przekształcana do relacji z tą samą nazwą oraz tym samym zbiorem atrybutów dr Paweł Drozda PESEL Osoba nazwisko płeć telefon Osoba PESELnazwiskotelefonpłeć

29 Encja Relacja Atrybut encji Atrybut relacji Typ danych atrybutu encji Typ danych atrybutu relacji Identyfikator klucz podstawowy Obowiązkowość atrybutu NOT NULL Opcjonalność NULL Pozostałe ograniczenia atrybutów encji ograniczenia integralnościowe relacji dr Paweł Drozda

30

31 1:1 – klucz obcy w wybranej tabeli 1:M – klucz obcy w tabeli po stronie wiele N:M – nowa tabela dr Paweł Drozda

32 Dodany klucz obcy po stronie związku obowiązkowego dr Paweł Drozda Pesel Nazwisko Zarobki NAUCZYCIEL Id Nazwa KLASA Wychowuje

33 Dodany klucz obcy po stronie mniejszej tabeli dr Paweł Drozda Pesel Nazwisko Zarobki PRACOWNIK Id IP KOMPUTER Uzywa

34 Związki przyjmują postać relacji Klucze encji uczestniczących w związku jako atrybuty relacji Gdy związek ma własny klucz – dołączany do atrybutów relacji dr Paweł Drozda

35 Student Egzamin Przedmiot Egzamin idprzedmiotunrindeksu

36

37 dr Paweł Drozda Student nrindeksunazwiskoadresprzedmiotocena MaliniakŚwierkowa 6Analiza MaliniakŚwierkowa 6Algebra MaliniakŚwierkowa 6Bazy danych MaliniakŚwierkowa 6W-F KowalAkacjowa 1Algebra KowalAkacjowa 1Bazy danych KowalAkacjowa 1W-F NowakRóżana 4/78PTO NowakRóżana 4/78Sieci4

38 dr Paweł Drozda nrindeksu, przedmiot – pole unikalne Problemy (anomalie): Redundancja Przy wprowadzaniu danych Przy usuwaniu danych Przy aktualizacji Rozwiązanie – rozkład relacji na relacje Student oraz Egzamin

39 dr Paweł Drozda Student nrindeksunazwiskoadres MaliniakŚwierkowa KowalAkacjowa NowakRóżana 4/78 Egzamin nrindeksuprzedmiotocena Analiza Algebra Bazy danych W-F Algebra Bazy danych W-F PTO Sieci4 Rozwiązanie:

40 dr Paweł Drozda adres i nazwisko – tylko w jednej krotce (rozwiązanie redeundancji) przy wstawianiu nowego studenta – niekoniecznie przedmiot i ocena (rozwiązanie problemu wstawiania) usunięcie egzaminu nie usuwa studenta (rozwiązanie problemu usuwania) aktualizacja adresu, nazwiska – tylko raz (rozwiązanie problemu aktualizacji)

41 dr Paweł Drozda Definicja Jeśli dwie krotki relacji R są zgodne dla atrybutów A 1,…,A n to muszą być zgodne w pewnym atrybucie B Zapis A 1,…,A n B Gdy: A 1,…,A n B 1 … A 1,…,A n B m, to zapisujemy A 1,…,A n B 1,…,B m

42 dr Paweł Drozda Student nrindeksunazwiskoadresprzedmiotocena MaliniakŚwierkowa 6Analiza MaliniakŚwierkowa 6Algebra MaliniakŚwierkowa 6Bazy danych MaliniakŚwierkowa 6W-F KowalAkacjowa 1Algebra KowalAkacjowa 1Bazy danych KowalAkacjowa 1W-F NowakRóżana 4/78PTO NowakRóżana 4/78Sieci4

43 dr Paweł Drozda Zależności funkcyjne nrindeksu nazwisko nrindeksu adres ponieważ: Maliniak, Świerkowa Kowal, Akacjowa Nowak, Różana 4/78

44 dr Paweł Drozda Nadklucz – podzbiór atrybutów w relacji od którego wszystkie pozostałe zależą funkcyjnie Zbiór atrybutów (A 1,…,A n ) tworzy klucz relacji jeżeli: Pozostałe atrybuty są funkcyjnie zależne od (A 1,…,A n ) Nie istnieje podzbiór zbioru {A 1,…,A n }, od którego pozostałe atrybuty są funkcyjnie zależne (klucz musi być minimalny)

45 dr Paweł Drozda Zaliczenie nrindeksuprzedmiotDataocena 12345Analiza , Algebra , PTO Bazy Danych Bazy Danych Algebra , PTO Bazy Danych PTO

46 dr Paweł Drozda Klucz – (nrindeksu, przedmiot) Pozostałe dwa pola zależne funkcyjnie od nrindeksu i przedmiot nrindeksu, przedmiot data, ocena (przy założeniu że dany student może mieć jedną ocenę z zaliczenia)

47 dr Paweł Drozda Dekompozycja relacji, aż do osiągnięcia pożądanych cech schematu – różnych dla każdej postaci normalnej Własności normalizacji: zachowania atrybutów zachowania informacji zachowania zależności

48 dr Paweł Drozda Definicja – relacja jest w postaci normalnej Boycea – Codda wtw gdy dla każdej zależności nietrywialnej A 1,…,A n B zbiór {A 1,…,A n } jest nadkluczem tej relacji

49 dr Paweł Drozda Relacja: adresmiasta(kod,miasto,ulicanr) Zależności funkcyjne kod miasto, miasto,ulica kod Klucz (miasto, ulica) Relacja nie jest w BCNF ponieważ pierwsza zależność jest niezgodna z definicją

50 dr Paweł Drozda Wykładowcy w BCNF peselNazwisko Kowal Kowal Nowak Przedmioty w BCNF przedmiotpesel Analiza Algebra Bazy Danych

51 dr Paweł Drozda Odnalezienie nietrywialnej zależności funkcyjnej: A 1 A 2...A n B 1 B 2...B n, która narusza BCNF – tzn. A 1 A 2...A n nie jest nadkluczem Dodanie do prawej strony wszystkich atrybutów zależnych funkcyjnie od A 1 A 2...A n – w ten sposób powstaje nowa relacja Druga relacja będzie się składała z atrybutów A 1 A 2...A n oraz z pozostałych (poza B 1 B 2...B n ) atrybutów relacji

52 dr Paweł Drozda Zaliczenie nrindeksuprzedmiotNazwiskoocena Student w BCNF nrindeksuNazwisko Zaliczenie BCNF nrindeksuprzedmiotocena Nrindeksu, przedmiot ocena nrindeksu nazwisko

53 dr Paweł Drozda Oznaczenie: A B – dla każdego zbioru argumentów A istnieje wiele różnych argumentów z B np. dla relacji osoba: Pesel kat.prawajazdy Jeśli w relacji są co najmniej dwie zależności wielowartościowe - redundancja

54 dr Paweł Drozda Loty LotDzieńTypsamolotu 100Poniedziałek Wtorek Poniedziałek Wtorek222 na jednej trasie – dwa typy samolotów Modyfikacja – dodatkowy dzień (czwartek) dodatkowy typ samolotów (333)

55 dr Paweł Drozda Loty LotDzieńTypsamolotu 100Poniedziałek Wtorek Czwartek Poniedziałek Wtorek Czwartek Poniedziałek Wtorek Czwartek333 Doszło 5 krotek. Rozwiązanie: Dekompozycja Loty 1 LotDzień 100 Poniedziałek 100 Wtorek 100 Czwartek Loty 2 LotTypsamolotu

56 dr Paweł Drozda Konsekwencja 1NF – nie dopuszcza aby krotki zawierały atrybuty wielowartościowe Zależność trywialna X Y jest trywialna, gdy: Y jest podzbiorem X lub X suma Y =R

57 dr Paweł Drozda Definicja: Relacja jest w 4NF wtw gdy: relacja jest w 3NF i każda zależność A 1,…,A n B 1,…,B m jest trywialna lub {A 1,…,A n } jest nadkluczem

58 dr Paweł Drozda Relacja R dekomponuje się na relacje R1 i R2 bez utraty informacji, gdy: R1 iloczyn R2 (R1-R2) lub R1 iloczyn R2 (R2-R1)


Pobierz ppt "Wykład 2 Prowadzący: dr Paweł Drozda. Odwzorowanie obiektów rzeczywistych w systemie informatycznym Dwa typy modeli: Konceptualny Model związków encji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google