Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SQL A ZURE Wirtualna baza SQL zgodna z SQL Server SQL as a Service.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SQL A ZURE Wirtualna baza SQL zgodna z SQL Server SQL as a Service."— Zapis prezentacji:

1 SQL A ZURE Wirtualna baza SQL zgodna z SQL Server SQL as a Service

2 60% rozwiązanie MS 40% działanie w praktyce (napisanie prostej aplikacji typu Hello World Kilka słów o podobnych rozwiązaniach

3 Wybór bazy danych - opcje Zasoby Dedykowany Współdzielone Niska Wysoka Kontrola SQL Azure (RDBMS) Hosted On-premise

4 Typy Blob Block – Blob składa się z indywidualnych bloków – Zoptymalizowany pod steaming – Każdy blok może mieć rozmiar 4MB – Całkowita wielkość Blob może być 200 GB Strona – Blob jest kolekcją indywidualnych stron – Zoptymalizowany dla losowych operacji read/write operations – Strona jest zakresem danych podobnym do bufora – Całkowita wielkość Blob może być 1 TB

5 Scenariusze dla SQL Azure Aplikacje departamentowe – Proste aplikacje budowane indywidualnie lub na potrzeby departamentu – Potrzebne proste, samozarządzalne IT Trochę poza klasycznym IT – Klientem może być Access Lub hostowana lokalnie aplikacja ASP.NET / PHP / … Aplikacje Web – Skalowanie na życzenie, łatwe instalowanie itp.. ISV – ISV hostujący oprogramowanie dla klientów – Łatwe wsparcie systemów multitenant (w różnych scenariuszach) Data Hub – Współdzielenie i agregacja danych pomiędzy warstwami i pomiędzy enterprise – Zcentralizowane miejsce dla danych, skalowalne, synchronizacja z istniejącymi źródłami danych Ładne połączenie z innymi pojemnikami! (np. BLOB)

6 Przykładowe topologie MS Datacenter SOAP/REST HTTP/S SQL Azure używane wewnątrz DC (Azure compute – gł. ADO.NET / EF) Windows Azure T-SQL (TDS) MS Datacenter T-SQL (TDS) Aplikacja / Narzędzia SQL Azure dostępne z poza DC (On-premises – ADO.NET / ODBC / …) App Code (ASP.NET) ADO.NET Data Svcs/REST - EF HTTP/S Kod daleko SQL Data Services Aplikacja / przeglądarka Kod blisko

7 Model provisioningu Każda subskrypcja ma zero lub więcej serwerów – W ramach Azure – Określa element opłat Każdy serwer ma – Nazwę (DNS) i domenę autoryzacji – Bazę master – Jedną lub więcej baz użytkowych Każda baza ma standardowe obiekty SQL – Użytkowników, tabele, widoki itp – Jednostka spójności (transakcji) Subskrypcja Subskrypcja Server Server Baza Baza

8 Zakładanie konta Tworzenie bazy danych Konfiguracja firewalla

9 Architektura Współdzielona infrastruktura na poziomie SQL – Wymaga routingu, odpowiedniego bezpieczeństwa i izolacji Technologia skalowalnego HA zapewnia odpowiednie narzędzia do replikacji i failover – Połączony z Resource Governor Provisioning, pomiar użycia i infrastruktura bilingowa Machine 5 SQL Instance SQL DB User DB1 User DB2 User DB3 User DB4 Scalability and Availability: Fabric, Failover, Replication, and Load balancing SDS Provisioning (bazy, konta, role, …, pomiar, i billing Machine 6 SQL Instance SQL DB User DB1 User DB2 User DB3 User DB4 Machine 4 SQL Instance SQL DB User DB1 User DB2 User DB3 User DB4 Scalability and Availability: Fabric, Failover, Replication, and Load balancing

10 Repliki baz danych Replica 1 Replica 2 Replica 3 DB Replica 4 !

11 SQL Azure Wdrożenie skryptu SQL Azure TDS Gateway SQL Azure TDS Gateway Skrypt DB

12 SQL Azure Dostęp do bazy Aplikacja Change Connection String SQL Azure TDS Gateway SQL Azure TDS Gateway

13 Model programowania Mały zestaw danych (<50 GB) – Wykorzystać pojedynczą bazę – (jak w przypadku on premise SQL Server) Duże zbiory danych i/lub olbrzymia przepustowość – Database Sharding (będzie później) – Partycjonować pomiędzy wiele baz danych – Wykorzystać PLINQ / TPL – Kod aplikacji musi to uwzględniać

14 AzureScopeAzureScope – SQL Read

15 AzureScopeAzureScope – SQL Write

16 SQL Azure SQL Express w chmurze – Limit 1GB / 10GB / 50G / …. Bo: sensowny czas replikacji; tani hardware – Partycjonowanie poziome (klient 100TB) Dzięki partycjonowaniu kwerenda z 100 minut zeszła do 10 sekund (patrz niżej) – Dokładniej – kwerenda + masywny merge ADO.NET – działa Enterprise Library Data Access – działa Entity Framework – działa Zapytanie/połączenie ma 5 minut nim zostanie ubite Po 30 minutach połączenie jest zamykane Narzędzia: OSQL, SSMS (SQL 2008 R2), Access Migration Kit

17 Database Editions Dwa SKU dla SQL Azure: Web & Business – Web Edition: 1 $9.99/miesiąc | 5 $49.95/miesiąc – Business Edition: do 50 $99.99/10 GB/miesiąc 10 $99.99 | 20 $ | 30 $ | 40 $ | 50 $ Należy określić Web lub Business Edition – Web: EDITION = Web – Business: EDITION = Business Należy określić MAXSIZE – Web: MAXSIZE = 1GB| 5GB – Business: MAXSIZE = 10GB | 20GB | 30GB | 40GB | 50GB – Jest to rozmiar poza który baza NIE UROŚNIE – Opłata jest za realne użycie (uśredniane dziennie) – CREATE DATABASE foo1 (EDITION='business', MAXSIZE=50GB); Rośnie dowolnie, do 50 GB – CREATE DATABASE foo2 (EDITION='business', MAXSIZE=30GB); – CREATE DATABASE bar1 (EDITION='web', MAXSIZE=5GB); – CREATE DATABASE bar2 (EDITION='web'); -- Domyślnie 1GB

18 Skąd ograniczenie? SLA DataCenter ma 5 minut na podniesienie nowej instancji. Obecne algorytmy dają rade podnieść bazę do 50GB Stąd limit

19 SQL Azure – topologia Aplikacje Load Balancer TDS (tcp:1433) Aplikacja używa normalnych bibliotek : ODBC, ADO.Net, … Ale też Microsoft Access działa Load balancer przesyła sesję do warstwy TDS Data Node Gateway Skalowalność i dostępność : Fabric, Failover, Replikacja i Load balancing

20 Kompatybilność (skrót) Wspierane Tables, indexes and views Stored Procedures Triggers Constraints Table variables, session temp tables (#t) Spatial … Nie wspierane Distributed Transactions Distributed Query CLR Service Broker Physical server or catalog DDL and views

21 T-SQL – elementy które działają Stałe Więzy Kursory Zarzadzanie indeksami Lokalne tymczasowe tabele Procedury składowane Zarządzanie statystykami Transakcje Triggery (ale po co…) Tabele, join, zmienne tabelaryczne DDL: – Create/drop databases – Create/alter/drop tables – Create/alter/drop users – Create/alter/drop logins – … Funkcje użytkownika – Nie CLR! Widoki Synonimy

22 Co nie działa… Common Language Runtime (CLR) Zmiany lokalizacji plików i zarządzanie FileGroup Database mirroring Rozproszone kwerendy Rozproszone transakcje Globalne tabele tymczasowe – W SP - można Typy Spatial i indeksy Zmiany opcji w SQL Server SQL Server Service Broker Tabele systemowe Trace Flags Resource Governor BACKUP / RESTORE Full Text Search Service Broker BULK INSERT – Ale BCP z klienta działa! CDC CHANGETABLE (CT) Indeksy XML DBCC i sprawdzanie spójności FILESTREAM KILL OPENQUERY / OPENROWSET USE do zmiany kontekstu SQL Agent – Ale mamy Worker Role

23 Pomoc (1)

24 Pomoc (2)

25 Model połączenia Dowolne API – ADO.NET, ODBC, PHP Biblioteki klienckie preinstalowane w rolach Azure Wsparcie kontrolek ASP.NET Wsparcie designera EF Klient podłącza się BEZPOŚREDNIO do bazy – Nie ma USE – patrz SQL Azure - topologia

26 Logiczna a fizyczna administracja SQL Azure pozwala skupić się na logicznej administracji – Schematy – Optymalizacja kwerend – Bezpieczeństwo Usługa zajmuje się elementami fizycznymi – Lokalizacja plików – Replikacje, HA – Przeźroczysty failover – Load Balancing

27 Model bezpieczeństwa Standardowy model SQL – Login – Użytkownik – Rola Ograniczone do autoryzacji SQL – Username + password !!!! Przyszłość, AD, Windows Live ID itp. – Technicznie: Service Bus + ACS z kodem który pracuje z SQL Model bezpieczeństwa jest w 100% zgodny z on-premise SQL

28 Wracamy do przykładu

29 Tworzenie schematu lokalnie Migracja na SQL Azure


Pobierz ppt "SQL A ZURE Wirtualna baza SQL zgodna z SQL Server SQL as a Service."

Podobne prezentacje


Reklamy Google