Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Multimedialne możliwości informacyjne bazy AGRO realizowane w projekcie Rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy danych AGRO w bazę bibliograficzno.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Multimedialne możliwości informacyjne bazy AGRO realizowane w projekcie Rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy danych AGRO w bazę bibliograficzno."— Zapis prezentacji:

1 Multimedialne możliwości informacyjne bazy AGRO realizowane w projekcie Rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy danych AGRO w bazę bibliograficzno -abstraktową z wykorzystaniem oprogramowania YADDA Mariusz Polarczyk, Zofia Kasprzak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej, ul. Witosa 45, 61-693 Poznań pol@up.poznan.pl; zokasprz@up.poznan.pl

2 Baza AGRO Baza AGRO zawiera opisy bibliograficzne (rekordy bazy) publikacji umieszczonych w polskich czasopismach wydawanych w języku polskim i angielskim lub innych językach obcych ze streszczeniami w języku polskim lub angielskim. Baza AGRO rejestruje publikacje z ok. 900 tytułów czasopism naukowych, popularnonaukowych i fachowych. Liczba tytułów jest zmienna ponieważ niektóre wydawnictwa zawieszają działalność. Do bazy trafiają wszystkie nowe tytuły ukazujące się w Polsce, jeżeli tematycznie odpowiadają zasobom bazy AGRO

3 Historia aplikacji bazy AGRO Stosowane wcześniej formy udostępniania bazy AGRO: klient dla DOS – Mikro CDS/ISIS klient dla WINDOWS - Mikro CDS/ISIS dla WINDOWS przeglądarka WWW utworzona na potrzeby sieci uczelnianej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

4 Menu główne bazy AGRO w aplikacji Mikro CDS/ISIS wersja 3.0

5 Wyszukiwanie za pomocą słów kluczowych w słowniku bazy

6 Ilościowy wynik zapytania bazy danych

7 Opis bibliograficzny wyszukanego dokumentu z podaniem źródła

8

9

10 Wyszukiwanie za pomocą słownika AGRO w aplikacji CDS/ISIS dla Windows

11 Ilościowy wynik kwerendy

12 Wybrany opis bibliograficzny artykułu z podaniem źródła

13

14

15 2009 – przekształcenie bazy AGRO w bazę bibliograficzno- abstraktową i bezpłatne udostępnianie wszystkim zainteresowanym w Bibliotece Wirtualnej Nauki na platformie YADDA w ICM W dniu 21 września 2009 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt.: Rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy danych AGRO w bazę bibliograficzno - abstraktową z wykorzystaniem oprogramowania YADDA, pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu Projekt realizowany jest od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2013 roku, a całkowity koszt realizacji wynosi 4.852.298,00 złotych.

16 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość. Celem projektu jest zastosowanie zaawansowanych technologii informatycznych, aplikowanych w celu stworzenia szybkiej informacji elektronicznej o zasobach i wynikach badań naukowych oraz umożliwienie dostępu do nich środowisku naukowemu i organizacjom w Polsce i za granicą.

17 Adres nowej aplikacji bazy AGRO na platformie ICM: http://agro.icm.edu.pl

18 Możliwości wyszukiwawcze w nowej aplikacji AGRO

19 Alfabetyczny wykaz tytułów indeksowanych w bazie AGRO

20 Wyszukiwanie za pomocą nazwisk autorów publikacji

21 Fragment słownika słów kluczowych w języku polskim

22 Fragment słownika słów kluczowych w języku angielskim

23 Wyszukiwanie artykułów za pomocą słów kluczowych w nowej aplikacji AGRO

24 Wynik wyszukiwania na powyższe zapytanie informacyjne

25 Jednoczesne wyszukiwanie artykułów za pomocą polskich i angielskich słów kluczowych

26 Ilościowy wynik na zadane pytanie informacyjne

27 Rekord bazy AGRO z abstraktem oraz z dostępem do pełnego tekstu artykułu

28 Promocja bazy AGRO Tablice informacyjne Ogłoszenia płatne w prasie polskiej Publikacje artykułów w fachowych czasopismach naukowych Wystawa pt.: Baza AGRO w czasie i przestrzeni Otwarte spotkania dla zainteresowanych zapewniające dostęp do bazy w technologii informacyjnej interactive table

29 Dziękujemy za uwagę. Autorzy


Pobierz ppt "Multimedialne możliwości informacyjne bazy AGRO realizowane w projekcie Rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy danych AGRO w bazę bibliograficzno."

Podobne prezentacje


Reklamy Google