Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RUMUNIAROMANIA COMENIUS. Piatra Neamt to miasto w północnej Rumunii, stolica okr ę gu Neam ţ. Liczy 107 504 mieszka ń ców. Piatra Neam ţ le ż y w dolinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RUMUNIAROMANIA COMENIUS. Piatra Neamt to miasto w północnej Rumunii, stolica okr ę gu Neam ţ. Liczy 107 504 mieszka ń ców. Piatra Neam ţ le ż y w dolinie."— Zapis prezentacji:

1 RUMUNIAROMANIA COMENIUS

2 Piatra Neamt to miasto w północnej Rumunii, stolica okr ę gu Neam ţ. Liczy mieszka ń ców. Piatra Neam ţ le ż y w dolinie Bystrzycy. Otoczone jest przez góry: Pietricica (590 m), Cozla (679 m), Cernegura (852 m), Bâtca Doamnei (462 m) i Cârloman (617 m). Ś rednia wysoko ść miasta wynosi 345 metrów. Le ż y około 350 km na północ od Bukaresztu. Piatra Neamt is the capital city of Neam ţ County, in the historical region of Moldavia, eastern Romania. Because of its privileged location in the Eastern Carpathian mountains, it is considered one of the most picturesque cities in Romania. It is also the capital of the Nord-Est (North-East) development region, which consists of six Moldavian counties.

3

4 Dzień pierwszy – First day Zatrzymali ś my si ę w Sibiu, gdzie nocowali ś my u Chi ń czyków. Zjedli ś my przepyszny obiad, a nast ę pnie zwiedzali ś my Stare Miasto i robili ś my du ż o zdj ęć. Wieczorem, około 21, wrócili ś my do o ś rodka i z ogromn ą ch ę ci ą wzi ę li ś my gor ą cy prysznic. We stayed in Sibiu in Chinaman house. We ate delicious dinner, next we visited the Old Town, where we could take lots of photos. At 9 PM we came back to our hostel and we all wanted to have a hot shower.

5

6 Dzień drugi – second day Rano wyruszyli ś my do miejscowo ś ci Brasov, gdzie zjedli ś my obiad składaj ą cy si ę z papki kukurydzianej i goł ą bków. W nocy poszli ś my zwiedza ć do cudowne miasto. In the morning we left Sibiu. Our next place to stay was Brasow, when we ate unusual dinner. It was a corn mush with traditional rolls made of cabbage and meat. At night we went sightseeing this wonderful city.

7

8 Dzień trzeci – Third day W Pietra Neamt zamieszkali ś my w internacie z własnymi łazienkami. T ę miejscowo ść tak ż e zwiedzili ś my, a nawet wyjechali ś my kolejk ą na jedn ą z gór. Byli ś my tak ż e w zamku Draculi, gdzie musieli ś my pokona ć 1480 schodów!Wszyscy byli wycie ń czeni po tym dniu. We stayed at rooms with our own bathrooms. We visited Pietra Neamt, also we run into mountain by coaster. We have also been in Draculas castle, where we had to defeat 1480 stairs! We were all exhausted.

9

10 Dzień czwarty – Fourth day Najpierw byli ś my na oficjalnym powitaniu projektu Comenius. Potem zobaczyli ś my Jezioro Czerwone i płyn ę li ś my promem. W drodze do jeziora min ę li ś my w ą wóz, oraz tunel, który kiedy ś słu ż ył do poruszania si ę. At first we were at official welcome to our Comenius project. Next we drove to Red Lake, we passed gorge and tunnel which was used by the people in the past. We also sailed a ferry.

11

12 Dzień piąty – Fifth day Wyjechali ś my o 9 rano. Zwiedzali ś my rezerwat z ż ubrami i nied ź wiedziem. Byli ś my tak ż e w ko ś ciele prawosławnym oraz w twierdzy Neamt, któr ą zdobył król Sobieski. Wieczorem cz ęść grupy poszła na basen. We went at 9 AM. We visited Reserve of bisons and bear. We were also in a chuch and in Neamt fortress which was conquered by Sobieski. In the evening some of us went to the swimming pool.

13

14 Dzień szósty – Sixth day Dzisiejszy dzie ń sp ę dzili ś my w autokarze, w drodze do Bułgarii. Jechali ś my ok.12 godzin. O 20 dotarli ś my do o ś rodka, gdzie sp ę dzili ś my noc. Na obiad jedli ś my gor ą ce kubki. Potem cz ęść z nas grała w piłk ę no ż n ą, a druga cz ęść poszła na wieczorny spacer nad morze. Today we spent our day in our bus in a trip to Bulgaria. Our trip lasted about 12 hours. We got there at 20 PM, and we spent night in hostel. We ate hot cups as dinner. Next some of us played football, another part of us went to the sea by night.

15

16 KONIEC – THE END


Pobierz ppt "RUMUNIAROMANIA COMENIUS. Piatra Neamt to miasto w północnej Rumunii, stolica okr ę gu Neam ţ. Liczy 107 504 mieszka ń ców. Piatra Neam ţ le ż y w dolinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google