Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cztery państwa tworzące Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cztery państwa tworzące Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii:"— Zapis prezentacji:

1 The United Kingdom of Great Britain Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii
Cztery państwa tworzące Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii: Anglia Walia Szkocja Północna Irlandia Four countries create The United Kingdom of Great Britain: England Wales Scotland Northern Ireland

2 Prepared by: Jagoda Staniszewska & Natalia Szczepocka
Scotland Szkocja

3 Location Położenie It covers the northern part of the British Isles and the Hebrides, Orkney and Shetland. On the south it borders with England. Obejmuje północną część wysp Brytyjskich oraz Hebrydy, Orkady i Szetlandy. Na południu graniczy z Anglią.

4 National symbols Symbole narodowe
The royal coat of arms of Scotland Królewski herb Szkocji It was used as the official coat of arms of the Kingdom of Scotland until the Acts of Union of 1707. Był używany jako oficjalny herb Królestwa Szkocji aż od Dziejów Związku roku 1707.

5 Anthem of Scotland Hymn Szkocji
English version O Flower of Scotland, When will we see Your like again, That fought and died for, Your wee bit Hill and Glen, And stood against him, Proud Edward's Army, And sent him homeward, Tae think again. Scottish version O Flouer o Scotland, Whan will we see, Yer like again, That focht and dee'd for, Yer wee bit Hill an Glenn, An stuid agin him, Prood Edward's Airmie, An sent him hamewart, Tae think again.

6 Flag of Scotland Flaga Szkocji
The first of these (called Saltire) refers to the patron of Scotland – Saint Andrew. He doesn’t want to die on a cross on which Jesus was crucified, so he died on a oblique beams. This was his last request. Pierwsza z nich (zwana Saltire) nawiązuje do patrona Szkocji – Świętego Andrzeja. On nie chciał umrzeć na krzyżu, na którym został ukrzyżowany Jezus, więc zmarł na ukośnych belkach. To była jego ostatnia prośba.

7 Scotland in our heads… Szkocja w naszych głowach…
We usually associate Scotland with characteristic instrument – bagpipes, kilts and famous town – Glasgow. Zazwyczaj kojarzymy Szkocję z charakterystycznym instrumentem – dudami, szkockim spódnicami, które noszą nazwę kilts i słynnym miastem – Glasgow.

8 Edynburg or Glasgow? Edynburg czy Glasgow?
Of course, Edynburg is a capital of Scotland! But Glasgow is considered as commercial capital of Scotland. It’s the biggest city of this country. Oczywiście, że Edynburg jest stolicą Szkocji. Ale Glasgow jest uważane za komercyjną stolicę Szkocji. Jest największym miastem tego państwa.

9 Loch Ness I think everybody knows the legend about a monster from the lake, right? The legend about Nessie! Nessie is a monster from the Loch Ness. And Loch Ness is located in the Scottish Highlands. Myślę, że każdy zna legendę o potworze z jeziora, prawda? Legenda o Nessie’m! Nessie to potwór z jeziora Loch Ness. A jest ono położone na szkockich wyżynach.

10 Scotland on pictures Szkocja na obrazach

11 Bibiliography Bibliografia

12 Thank you for your attention. Dziękuję za uwagę.
The End… Koniec… Thank you for your attention. Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Cztery państwa tworzące Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google