Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielka Brytania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielka Brytania."— Zapis prezentacji:

1 Wielka Brytania

2 Flaga Wielkiej Brytanii:

3 Wielka Brytania to powszechnie używana nazwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które należy do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Posiada w niej prawo veta. To jeden z dowodów na to, że Wielka Brytania to jedno z najważniejszych państw współczesnego świata. Również to, że jej wojska stacjonują w 80 krajach świata i jest mocarstwem atomowym, posiadając 200 głowic.

4 Zabytki Wielkiej Brytanii

5 Big Ben

6 Big Ben is the name of the bell weighing 14 tons mounted on top of the 106 meter high tower. It is considered a symbol of the United Kingdom. This bell hangs on one of the two towers of the London parliament. Big Ben jest to nazwa ważącego 14 ton dzwonu umieszczonego na szczycie 106 metrowej wieży. Uważany jest on za symbol Wielkiej Brytanii. Dzwon ten zawisa na jednej z dwóch wież londyńskiego parlamentu.

7 Pałac Holyrood

8 Edinburgh is the residence of the British monarch in Scotland
Edinburgh is the residence of the British monarch in Scotland. Situated on a hill, on the eastern end of the Royal Mile, which among other things leads to zamku.W year there were 1128 Holyrood Abbey. Edynburgu jest rezydencją monarchów brytyjskich w Szkocji. Położony jest na wzniesieniu, na wschodnim końcu Royal Mile, która między innymi prowadzi do zamku.W roku 1128 znajdowało się tu Opactwo Holyrood.

9 Pałac Westminsterski

10 Place of meetings of both chambers of Parliament of the United Kingdom
Place of meetings of both chambers of Parliament of the United Kingdom. Palace is located in London, in the City of Westminster, on the left bank of the River Thames. Miejsce posiedzeń obu izb Parlamentu Zjednoczonego Królestwa. Pałac znajduje się w Londynie, w dzielnicy City of Westminster, na lewym brzegu rzeki Tamizy.

11 Stonehenge

12 One of the most famous European megalithic monuments, dating from the Neolithic period and the Bronze Age. Megalith is located within 13 km from the city of Salisbury in Wiltshire in southern England. Jedna z najsłynniejszych europejskich budowli megalitycznych, pochodząca z epoki neolitu oraz brązu. Megalit położony jest w odległości 13 km od miasta Salisbury w hrabstwie Wiltshire w południowej Anglii.

13 Tower Bridge

14 Drawbridge in London sometimes confused with the adjacent London Bridge London Bridge, conducted by the River Thames, near the Tower of London, from which it takes its name. Most zwodzony w Londynie mylony niekiedy z sąsiednim mostem Londyńskim London Bridge, przeprowadzony przez Tamizę, w pobliżu Tower of London, od której bierze swą nazwę.

15 Loch Ness

16 Freshwater lake located in Scotland, with a length of about 37 km
Freshwater lake located in Scotland, with a length of about 37 km. It is situated at a height of 16 m above sea level, southwest of the city of Inverness. It is the largest body of water on the tectonic line known as the Great Glen, which runs from the north from Inverness to Fort William in the south. Słodkowodne jezioro położone w Szkocji, o długości około 37 km. Położone jest na wysokości 16 m n.p.m., na południowy zachód od miasta Inverness. Jest to największy zbiornik wodny na linii tektonicznej znanej jako Great Glen, która biegnie z północy od Inverness do Fort William na południu.

17 Pałac Buckingham

18 Is the official residence of the British monarch and the largest royal palace in the world still fulfilling its original function. Jest oficjalną rezydencją brytyjskich monarchów i jednocześnie największym na świecie pałacem królewskim wciąż pełniącym swą pierwotną funkcję.

19 Zamek w Edynburgu

20 It is one of the most powerful and oldest fortresses in Britain
It is one of the most powerful and oldest fortresses in Britain. It is not only the symbol of Edinburgh but throughout Scotland. Jest jedną z najpotężniejszych i najstarszych fortec w Wielkiej Brytanii. Jest to symbol nie tylko samego Edynburga ale i całej Szkocji.

21 Zamek Caernarfon

22 Medieval fortress in the Principality of Gwynedd, in north-west Wales (United Kingdom). Primal residence a motte, was replaced in the thirteenth century, the great Gothic castle, which today forms the southern part of the city fortifications historic Caernarfon Seiont located between the river and the Menai Strait at the mouth the Irish Sea. Średniowieczna warownia w księstwie Gwynedd, w północno-zachodniej Walii (Wielka Brytania).Pierwotną rezydencję typu motte, zastąpiono w XIII wieku wielkim gotyckim zamkiem, który dziś tworzy południową część obwarowań historycznej części miasta Caernarfon, położonego między rzeką Seiont i cieśniną Menai Strait u ujścia do Morza Irlandzkiego.

23 Westminster Hall 

24 The Hall, of which the walls were built in , as part of an intended reconstruction of the whole palace, is the oldest extant building on the Palace of Westminster site. Its floor area is about 1850 sq yds, and it is one of the largest mediaeval halls in Europe with an unsupported roof. Sala, której ściany zostały zbudowane w 1097/99, w ramach zamierzonego rekonstrukcji całego pałacu, to najstarsze istniejące budynek na terenie Pałacu Westminster. Jego powierzchnia wynosi około 1850 m² jardów, i to jest jedna z największych sal średniowiecznych w Europie nieobsługiwanym dachu.

25 Tower of London

26 Tower of London, otherwise known as the Tower of London is one of the best and most interesting tourist attractions are offered in London. For hundreds of years it was the seat of rulers of England. The fortress is situated on the northern banks of the Thames, it protects several rows of old walls and moat channel which now. Tower of London, inaczej zwany Twierdzą Tower jest jedną z lepszych i ciekawszych atrakcji turystycznych jakie proponuje Londyn. Przez setki lat była ona siedzibą władców Anglii. Twierdza położona jest nad północnym brzegiem Tamizy, chroni ją kilka rzędów murów i dawne koryto fosy w którym obecnie rośnie trawa.

27 London Eye

28 Tower of London, otherwise known as the Tower of London is one of the best and most interesting tourist attractions are offered in London. For hundreds of years it was the seat of rulers of England. The fortress is situated on the northern banks of the Thames, it protects several rows of old walls and moat channel which now grows grass. London Eye (Oko Londynu) usytuowane jest naprzeciwko Parlamentu, pomiędzy mostami Waterloo, a Westminster. London Eye jest jednym z wielu londyńskich przedsięwzięć mających na celu uczczenie początku nowego milenium.

29 harrods

30 Harrods - Luxury department store on Brompton Road in Knightsbridge, London. In addition to a department store in the Harrods Group includes Harrods Bank, Harrods Estates, Harrods Casino, Harrods Aviation and Air Harrods. Harrods– luksusowy dom towarowy na Brompton Road, w dzielnicy Knightsbridge, w Londynie. Oprócz domu towarowego w skład Harrods Group wchodzą Harrods Bank, Harrods Estates, Harrods Casino, Harrods Aviation i Air Harrods.

31 kensington palace

32 Kensington Palace - the royal residence in Kensington Gardens in the Royal Borough of Kensington and Chelsea in London. It is the residence of the British royal family since the seventeenth century. Pałac Kensington - królewska rezydencja w Kensington Gardens w dzielnicy Royal Borough of Kensington and Chelsea w Londynie. Jest rezydencją brytyjskiej rodziny królewskiej od XVII w.

33 Zamek Windsor

34 Windsor Castle (Windsor Castle called) - from 1110 residence of the kings of England, located in Windsor (Berkshire county in England). Zamek królewski w Windsorze (ang. Windsor Castle) – od 1110 rezydencja królów angielskich, położona w mieście Windsor (hrabstwo Berkshire w Anglii).

35 Dziękujemy za obejrzenie prezentacji!
Wykonawcy : Joanna Zdrojowa, Julia Krawiec


Pobierz ppt "Wielka Brytania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google