Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 1 AGRULINE Zgrzewanie elektrooporowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 1 AGRULINE Zgrzewanie elektrooporowe."— Zapis prezentacji:

1 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 1 AGRULINE Zgrzewanie elektrooporowe

2 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 2 Przecinarka do rur PE ściereczki czyszczące skrobaki Niezbędne wyposażenie Cyklina

3 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 3 Skompletuj urządzenia do zgrzewania (przygotuj narzędzia i wyposażenie), zgrzewarkę. Przygotuj i ustaw namiot pod którym będziesz zgrzewał, jako zabezpieczenie przed nadmiernym promieniowaniem oraz opadami Zgrzewanie siodełek elektrooporowych

4 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 4 Zgrzewarki uniwersalne

5 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 5 Obetnij rurę pod kątem prostym używając właściwego narzędzia oraz zaznacz długość na którą wsuniemy kształtkę elektrooporową. Długość wsunięcia = długość gniazda kształtki / 2 Wyczyść kształtkę na długości wsunięcia z brudu używając suchej szmatki Zgrzewanie elektrooporowe

6 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 6 Typ 2: d 90 – d 225 mm Typ 1: d 25- d 110 mm Skrobaki Skrobaki dostępne są w średnicach do OD 710 mm

7 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 7 Usuń warstwę utlenioną z rury stosując do tego celu skrobaki. Nie wolno kłaść skrobaka na brudnej ziemi. Wyczyść powierzchnię zgrzewania szmatką lub papierem nie pozostawiającym strzępów. Zgrzewanie elektrooporowe

8 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 8 Jeśli zamiast rury, zgrzewana jest kształtka, powierzchnia zgrzewana powinna być oczyszczona tak jak w przypadku rury. Zgrzewanie elektrooporowe

9 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 9 l Wpływ zanieczyszczenia lub utlenienia powierzchni na jakość zgrzewanie l Oczyszczenie powierzchni zgrzewanej rury jest generalnie konieczne. ( DVS 2207-part 7 - 1995) Kształtka elektrooporowa Rura nieoczyszczona Rura oczyszczona Przygotowanie zgrzewania adhesion fault Spoina właściwa

10 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 10 Wyjmij kształtkę elektrooporową z plastikowej torebki bezpośrednio przed zgrzewaniem. Nigdy nie dotykaj gniazda kształtki oraz oczyszczonego końca rury. Wyczyść kszatłtkę es to be welded have to be dried before the socket is put over the pipe. Zgrzewawnie elektrooporowe

11 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 11 Druga część złącza elektrooporowego, która ma być zgrzana, musi być również wyczyszczona ( rura i kształtka) Nasuń centrycznie kształtkę elektrooporową na przygotowaną wcześniej rurę aż do zaznaczonego miejsca. Skontroluj długość nasunięcia kszatltki Zgrzewanie elektrooporowe

12 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 12 Uchwyty

13 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 13 Uchwyty Uchwyt jest bezstopniowo regulowany w zakresie średnic od 0 do 90 stopni.

14 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 14 W przypadku zgrzewania rur ze zwojów konieczne jest mocowanie rur w uchwytach. Zgrzewanie elektrooporowe

15 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 15 AGRU zezwala na zgrzewanie swoich kształtek elektrooporowych bez uchwytów. Nie występują naprężenia w rurze. Rury są prostolinijne. Zgrzewanie elektrooporowe

16 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 16 Do obu gniazd wtykowych kształtki elektrooporowej powinny być podłączone kable elektryczne. No tensile stress on the welding cables Zgrzewanie elektrooporowe

17 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 17 4,0mm or 4,7mm connector pins on the market Use adapters from 4,7mm to 4,0mm or from 4,0mm to 4,7mm Zgrzewanie elektrooprowe

18 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 18 Parametry zgrzewania są wprowadzane do maszyny za pomocą pióra świetlnego lub skanera. Możliwe jest również ręczne wprowdzanie parametrów zgrzewania. Zgrzewanie elektrooporowe

19 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 19 Rozpoczęcie procesu zgrzewania (Zielony przycisk). Proces zgrzewania będzie wykonywany zgodnie z DTR ( instrukcją obsługi) konkretnej zgrzewarki. Zgrzewanie elektrooporowe

20 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 20 Potwierdź pytanie, jeśli rura została właściwie przygotowana, (przycisk zielony). Rura i kształtka zostały oczyszczone Zgrzewanie jest wolne od naprężeń Zgrzewanie elektrooporowe

21 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 21 Wizualna kontrola zgrzewania jest sygnalizowana przez wskaźnik zgrzewania umieszczony na kształtce. Jeśli proces zgrzewania jest przerwany (np. w przypadku przerwy w dopływie prądu ), można kszatłtkę ponownie zgrzać po ostygnięciu połączenia ( ore starting the rewelding. Zgrzewanie elektrooporowe

22 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 22 Podczas całego procesu zgrzewania ( włączając w to czas chłodzenia ) uchwyty powinny zostać zainstalowane. Lub jeśli nie wymaga się uchwytów, należy przesunąć zgrzewaną rurę. Zgrzewanie elektrooporowe

23 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 23 Zakres zgrzewanych średnic * - w przygotowaniu

24 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 24 AGRULINE Zgrzewanie opasek siodłowych

25 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 25 Zgrzewarki uniwersalne

26 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 26 Przygotuj sprzęt do zgrzewania (przygotuj narzędzia, uchwyty), sprzęt do zgrzewania. Rozstaw namiot. Zgrzewanie elektrooporowe opasek siodłowych

27 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 27 Carefully machine pipe surface in the welding area by means of a scraper knife. The area of the pipe to be welded has to be cleaned with PE- cleaner (or similar) and fluffless paper. Electro Fusion Saddle Welding

28 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 28 Unpack the electrofusion saddle immediately before welding. Never touch the inside of the socket and the scrapped pipe end. Clean fitting – to avoid dirty welding area The faces to be welded have to be dried before the socket is put over the pipe. Electro Fusion Saddle Welding

29 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 29 After this, the tapping saddle is opened, seated onto the pipe. Fixed by snapping together the top and bottom parts. Electro Fusion Saddle Welding

30 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 30 To exert the necessary welding pressure a clamp or screws has to be mounted on the tapping saddle. The proper saddle prestress may be controlled by the red indicator, which shall be visible in such case. Put on the clamping device and clamp it until the red indicator is visible or turn in the screws (gap 0-3mm) Electro Fusion Saddle Welding

31 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 31 Raise the prestress by means of the eccentric clamping device by one step, if the indicator does not become visible. Electro Fusion Saddle Welding

32 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 32 Before welding the right position of the tapping saddle should be checked. After the welding equipment has been connected properly to the tapping saddle, this is shown on the display. The welding parameters are fed in by means of a reading pencil or a scanner. Electro Fusion Saddle Welding

33 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 33 The welding parameters are fed in by means of a reading pen or a scanner. It is also possible to fed in the parameters manual E-Welding

34 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 34 Start the welding process now (Green button). The sequence of the welding process has to be taken from the manual of the used welding machine. E-Welding

35 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 35 Confirm the question, if has prepared the pipe, (Green button). Pipe or fitting are scraped and cleaned Welding is stress free E-Welding

36 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 36 Visual weld control is performed by the welding indicator on the socket. Electro Fusion Saddle Welding

37 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 37 Once the cooling time is up, under-pressure tapping may be started. For doing so, it is absolutely necessary to tension the clamp. Tapping of the pipe (see marking) after > 20 min. cooling time with clamping device or screws Electro Fusion Saddle Welding

38 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 38 It is understood that for tapping the service line must have been provided in advance. Electro Fusion Saddle Welding

39 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 39 As soon as the pipe has been tapped this way, the cutter is turned back, now allowing the pipe to be connected. The tapping saddle is closed by the sealing cap. Tighten the cap only manually; don´t make use of any instruments (e.g. tongs). Electro Fusion Saddle Welding

40 Thank you for your attention Thank you for your attention

41 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 41 Welding Faults

42 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 42 Installation Fault Angular deflection (defect of form)

43 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 43 Marking after insertation of the pipe Installation Fault

44 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 44 Installation Fault too short insertation

45 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 45 Installation Fault No marking too short insertation

46 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 46 Fittings and Saddles out of HDPE are no bulk material! This fittings are high tech systems for gas distribution!! Practical example – handling failure

47 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 47 Practical example – handling failure Fitting stored outside. Not in the warehouse and not in a box. Fitting with exposed resitance wire start to corrode!!

48 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 48 Practical example – handling failure Fitting stored outside. Not in the warehouse and not in a box. Fittings and Saddles could be damaged.

49 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 49 Scrapped branch before the saddle was welded onto a pipe. Practical example – handling failure

50 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 50 Practical example – handling failure Plastic bags are opend before using the tapping saddles.

51 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 51 Damaged branch because of bad storage!! Practical example – handling failure

52 A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 52 Pipes are no bends! It is forbidden to reheat the socket and bend the pipe. Practical example – handling failure


Pobierz ppt "A G R U Kunststofftechnik GmbH Worldwide Competence in Plastics 1 AGRULINE Zgrzewanie elektrooporowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google