Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paweł Wlazło Opracowanie aplikacji do automatycznej generacji kodu dla mikrokontrolerów na podstawie jego graficznej reprezentacji Instytut Tele- i Radiotechniczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paweł Wlazło Opracowanie aplikacji do automatycznej generacji kodu dla mikrokontrolerów na podstawie jego graficznej reprezentacji Instytut Tele- i Radiotechniczny."— Zapis prezentacji:

1 Paweł Wlazło Opracowanie aplikacji do automatycznej generacji kodu dla mikrokontrolerów na podstawie jego graficznej reprezentacji Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA) elf

2 Opracowanie i wykonanie modelu programowalnego sterownika Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA)

3 Aplikacja zbudowana jest z czterech głównych modułów: Kernel Kernel Compiler Compiler GUI GUI Definitions Definitions Struktura obiektowa oprogramowania Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA)

4 Kernel Wczytywanie i zapisywanie plików XML: Wczytywanie i zapisywanie plików XML: - pliki urządzeń - pliki projektów - pliki schematów - pliki definicyjne - pliki zasobów - pliki bibliotek Przechowywanie struktur danych Przechowywanie struktur danych Stanowi interfejs do pracy z danymi Stanowi interfejs do pracy z danymi Wykorzystanie modułu QtXml biblioteki Qt: Wykorzystanie modułu QtXml biblioteki Qt: - parsowanie strumienia bajtów do struktury obiektów odpowiadających strukturze pliku - od strony programu za operację odczytu i zapisu odpowiadają dwie klasy Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA) Struktura obiektowa oprogramowania

5 Kernel przechowywanie danych: projektu, schematów i bibliotek oraz udostępnianie interfejsów między nimi Struktura obiektowa oprogramowania Klasa Creator: Klasa Creator: - klasa bazowa definiuję znaczniki podstawowe, wspólne dla wszystkich typów plików - dla każdego ze znaczników istnieje funkcją odwzorowująca jego zawartość na obiekt lub pola stworzonego obiektu - klasy dziedziczące uzupełniają listę obsługiwanych znaczników lub zmieniają sposób ich interpretacji - klasa najniższa w hierarchii udostępnia metodę do wczytywania pliku Klasa Saver: Klasa Saver: - realizuje zapis projektu, schematu, danych wynikowych - implementuje wzorzec projektowy odwiedzającego (ang. visitor) Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA)

6 Compiler sprawdza poprawność struktury schematu –czy linie mają doprowadzenia –czy nie ma połączeń typu wyjście – wyjście lub wejście – wejście bez doprowadzonego sygnału –czy nie ma połączeń o niezgodnych typach analogowe – cyfrowe –czy nie występują sprzężenia zwrotne bez ustalonej kolejności wykonywania Generuje kod wynikowy: –pliki binarne dla schematu profili (*.ebi, *.etx) –pliki tekstowe (kod języka C) dla schematu algorytmów (*.c, *.h, *.i, *.s, *.ini, *.inc) Struktura obiektowa oprogramowania Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA)

7 GUI - Graficzny Interfejs Użytkownika Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA) Struktura obiektowa oprogramowania Scena - prezentacja arkusza schematu oraz obsługa zdarzeń, każda interakcja (kliknięcie myszą, etc.) jest wpierw obsługiwana przez: widok i scenę Polecenia - reprezentują dowolna zmianę na schemacie (np.: dodawanie linii), wykonanie / cofnięcie polecenia Schowek – kopiowanie, wklejanie, przechowywanie elementów schematu: - pojedyncze elementy - grupy elementów - fragmenty schematu wraz z połączeniami

8 Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA) Struktura obiektowa oprogramowania

9 Testowanie aplikacji i sterownika CMP_IDMT3 TIMER16B Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA)

10 Testowanie aplikacji i sterownika Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA)

11 Kod języka C Testowanie aplikacji i sterownika Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA)

12 Kod języka XML Testowanie aplikacji i sterownika Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA)

13 Kod języka XML Testowanie aplikacji i sterownika Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA)

14 Podsumowanie Opracowana aplikacja umożliwia osobom bez wykształcenia elektronicznego i umiejętności programowania łatwe opracowanie algorytmów dostosowanych potrzeb procesu technologicznego, co było celem projektu. Opracowana aplikacja umożliwia osobom bez wykształcenia elektronicznego i umiejętności programowania łatwe opracowanie algorytmów dostosowanych potrzeb procesu technologicznego, co było celem projektu. Zaimplementowano hierarchiczną budowę schematów, która pozwala na tworzenie coraz bardziej złożonych algorytmów. Zaimplementowano hierarchiczną budowę schematów, która pozwala na tworzenie coraz bardziej złożonych algorytmów. W czasie realizacji projektu zapoznano się z językiem Schema XML, XML oraz z bibliotekami Qt. W czasie realizacji projektu zapoznano się z językiem Schema XML, XML oraz z bibliotekami Qt. Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA)

15 Podsumowanie Aplikacja znajdzie zastosowanie w dalszych pracach badawczo – rozwojowych oraz projektowych dotyczących badawczo – rozwojowych oraz projektowych dotyczących nowych opracowań dla energetyki i technologii ultradźwiękowych. nowych opracowań dla energetyki i technologii ultradźwiękowych. Aplikacja składa się z: Aplikacja składa się z: - 835 plików - 331 folderów - 32 MB – wielkość plików źródłowych - 124 elementy bloków funkcjonalnych w 11 kategoriach Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA)

16 Dziękuję za uwagę Opracowanie aplikacji do automatycznej generacji kodu dla mikrokontrolerów na podstawie jego graficznej reprezentacji Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych (CA) elf


Pobierz ppt "Paweł Wlazło Opracowanie aplikacji do automatycznej generacji kodu dla mikrokontrolerów na podstawie jego graficznej reprezentacji Instytut Tele- i Radiotechniczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google