Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Replikacja – czyli podróż przez katalog tam i z powrotem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Replikacja – czyli podróż przez katalog tam i z powrotem"— Zapis prezentacji:

1 Replikacja – czyli podróż przez katalog tam i z powrotem
Tomasz Onyszko Senior Consultant | Microsoft

2 O mnie ... … przy klawiaturze od dobrych 18 lat, z tego ostatnie 9 zawodowo … grafomańsko prowadzę blog W2K.PL (jak i angielską wersję na stronach DirTeam.Com) … udzielam się czasami na wss.pl (5.5k+ ) i grupach Usenet … w wolnych od powyższego chwilach pracuję w Microsoft Consulting Services jako Senior Consultant (Identity & Access Management) Speakers: Please use this slide as a master slide.

3 Agenda Anatomia DC Topologia replikacji Mechanika raplikacji
Linked Value Replication (LVR) Urgent replication Replikacja haseł Speakers: This slide is ONLY for agenda. Use next slide to all presentations slides.

4 Anatomia DC

5 DC jaki jest każdy widzi ...
FQDN ... czyli po prostu nazwa DNS: MTSLHFDC01.W2K.PL NTDS.DIT Kontekst domeny Partycje aplikacyjne DC GUID: objectGUID: 04b1beca-e fd2-59f7b98c13e8; Invocation ID: invocationId: 04b1beca-e fd2-59f7b98c13e8; Partycje katalogu: DN: DC=W2K, DN:DC=Configuration, ....

6 Identyfikatory DC DC GUID:
Wartość atrybutu objectGUID instancji obiektu NTDSDSA kontrolera Identyfikator rejestrowany w ramach _msdcs Rekord wymagany do poprawnej replikacji Używany w ramach Topologii replikacji generowanej przez KCC High-Watermark Vector (HVM) Niezmienny w okresie życia DC NTDS == Domain Information Tree (Table) NTDS.DIT Kontekst domeny Partycje aplikacyjne

7 Identyfikatory DC Invocation ID
Wartość atrybut invocationID instancji obiektu NTDSDSA kontrolera Domyślnie taki sam jak DC GUID Zmieniany po: Odtworzeniu bazy danych DC (poprawnym !!!) Re-host partycji aplikacyjnej (+, -, +) Wymuszoniu przez wpis w rejestrze Poprzednie wartości przechowywane są w retiredReplDSASignatures NTDS == Domain Information Tree (Table) NTDS.DIT Kontekst domeny Partycje aplikacyjne

8 Naming Context (NC) Kontekst nazewniczy (NC) Partycja katalogu LDAP
Partycje w ramach bazy danych DIT DIT == Directory Information Tree Wyznaczają granice replikacji danych Typy Domeny Konfiguracji Schemat Aplikacyjna NDNC == Non-Domain Naming Context Kontrolowany zakres replikacji Pokazać na szybko w LDP.EXE gdzie to wszystko się znajduje NTDS.DIT Kontekst domeny Partycje aplikacyjne

9 Topologia replikacji

10 Metoda replikacji Replikacja katalogu (Intra-site) == Notify & pull
Zmiany wprowadzone na DC1 DC1 wysyła powiadomienie do partnerów replikacji (DC2) (notify) W ramach lokacji: Windows 2000: 5 minut (+ 30 sek) Windows 2003 i późniejsze: 15 sekund (+ 5 sek) DC2 żąda zmian (pull) DC1 wysyła zmiany do DC1 W przypadku replikacji Inter-site brak powiadmień (domyślnie) == Store & Forward Replikacja wg ustalonego harmonogramu NTDS == Domain Information Tree (Table)

11 Topologia replikacji Topologia replikacji generowana jest przez KCC \ ISTG KCC == Knowledge Consistancy Checker ISTG == Inter-Site Topology Generator Rola przydzielana per-site Domyślnie pierwszy DC w lokacji, chyba że: Zostanie zmieniony przez administratora: nTDSSiteSettings -> interSiteTopologyGenerator Nastąpi failover w wyniku braku oznak życia obecnego ISTG Topologia replikacji generowana w oparciu o obiekty lokacji (site), łączy (site links) i powiązanych z nimi kosztem (cost) NTDS == Domain Information Tree (Table)

12 Tworzona według kolejności GUID DC
Topologia intra-site DC2 DC5 DC1 Powyżej 7 DC w ramach lokacji dodawane są dodatkowe obiekty połączeń (losowo) DC3 DC4 DC6 Tworzona według kolejności GUID DC

13 Change notification Replikacja inter-site domyślnie podlega harmonogramowi Możliwe jest włączenie powiadomień o zmianach: Atrybut options: Obiektu łącza (site link): 1 bit (0001) Obiektu połączenia (connection): 3 bit (0100) Wymaga wydajnego łącza WAN Efektywnie replikacja jak w ramach jednej lokacji NTDS == Domain Information Tree (Table)

14 Mechanika replikacji

15 Replikacja katalogu AD
Multimaster Oparta na numerach sekwencyjnych USN Dotyczy Utworzenia \ zmian obiektów Poza atrybutami „non-replicated” Usunięcie obiektu Poprzez obiekty „tombstone” Poza obietami tymczasowymi Originating update Informacja o DC, na którym dokonana została zmiana Replicated update Wszystkie inne zmiany NTDS == Domain Information Tree (Table)

16 USN Update Sequence Number 64-bitowy numer
Utrzymywany lokalnie dla każdego DC Przypisany do każdej wykonanej transakcji Niezależne od czasu Do czasu  USN przypisane do obiektu usnCreated, usnChanged USN przypisane do atrybutu Lokalny USN, originating USN NTDS == Domain Information Tree (Table)

17 DB GUID == InvocationID
Jak to działa? Dodanie nowego użytkownika: DC: DC 1 Lokalny USN: 1000 USN: 1000 usnCreated = 1000 usnChanged = 1000 Atrybut Wartość USN # Wersji Czas Originating DC GUID Originating USN Name Jan Kowalski 1000 1 <time> <DC1 DB GUID> Sn Kowalski givenName Jan samAccountName Jan.kowalski NTDS == Domain Information Tree (Table) DB GUID == InvocationID

18 DB GUID == InvocationID
Jak to działa? Replikacja nowego użytkownika DC: DC2 Lokalny USN: 2500 USN: 2500 usnCreated = 2500 usnChanged = 2500 Atrybut Wartość USN # Wersji Czas Originating DC GUID Originating USN Name Jan Kowalski 2500 1 <time> <DC1 DB GUID> 1000 Sn Kowalski givenName Jan samAccountName Jan.kowalski NTDS == Domain Information Tree (Table) DB GUID == InvocationID

19 DB GUID == InvocationID
Jak to działa? Zmiana atrybutu obiektu na DC2 USN: 2501 givenName: Marian givenName: Jan usnCreated = 2500 usnChanged = 2501 Atrybut Wartość USN # Wersji Czas Originating DC GUID Originating USN Name Jan Kowalski 2500 1 <time> <DC1 DB GUID> 1000 Sn Kowalski givenName Marian 2501 2 <DC2 DB GUID> samAccountName Jan.kowalski NTDS == Domain Information Tree (Table) DB GUID == InvocationID

20 DB GUID == InvocationID
Jak to działa? USN: 1701 Replikacja zmiany z DC2 na DC1 givenName: Marian givenName: Jan givenName: Marian usnCreated = 1000 usnChanged = 1701 Atrybut Wartość USN # Wersji Czas Originating DC GUID Originating USN Name Jan Kowalski 1000 1 <time> <DC1 DB GUID> Sn Kowalski givenName Marian 1701 2 <DC2 DB GUID> 2501 samAccountName Jan.kowalski NTDS == Domain Information Tree (Table) DB GUID == InvocationID

21 High-Watermark vector
Utrzymywany per-DC, dla każdej z partycji katalogu Zawiera informację o najwyższych numerach USN zreplikowanych od partnera replikacji Przechowywany w atrybucie repsFrom obiektu partycji katalogu DC1 USN: 1500 DC4 USN: 2350 DC InvocationID Highest known USN DC2 GUID 34565 DC4 GUID 2350 NTDS == Domain Information Tree (Table) repadmin /showrepl /verbose DC2 USN: 34565 DC3 USN: 15432

22 Up-to-dateness vector
Utrzymywany per-DC, dla każdej partycji katalogu Zawiera informację o najwyższych numerach originating USN dla „wszystkich” DC Przechowywany w atrybucie replUpToDateVector obiektu partycji katalogu DC1 USN: 1000 DC4 USN: 1111 DC InvocationID Highest originating USN Timestamp DC2 GUID 2501 <UT> DC4 GUID 1111 DC3 GUID 12456 NTDS == Domain Information Tree (Table) repadmin /showutdvec DC2 USN: 2501 DC3 USN: 12456

23 Up-to-dateness vector
Up-to-date vector: DC1 DC InvocationID Highest originating USN DC2 GUID 2501 DC4 GUID 1111 DC1 USN: 1001 DC1 USN: 1000 DC4 USN: 1111 Up-to-date vector: DC4 NTDS == Domain Information Tree (Table) DC InvocationID Highest originating USN DC1 GUID 1001 DC2 GUID 2501 DC3 GUID 12456 DC InvocationID Highest originating USN DC1 GUID 1000 DC3 GUID 12456 DC2 USN: 2501 DC3 USN: 12456

24 Metadane replikacji w praktyce

25 LVR

26 Replikacja wielowartości
Jan Jan Borys Borys Tomek Tomek Tomek @ 2:14 Czarek @2:13 DC2 DC1 Replikacja danych + rozwiązanie konfliktu Replikacja wielowartości (na przykładzie grup): Użytkownik dodany do grupy na DC2 W tym samym czasie dodany zostaje inny użytkownik na DC1 Według standardowych reguł rozwiązywania konfliktów Zachowana zostaje ostatnia zmiana Zmiany z DC2 zostają utracone NTDS == Domain Information Tree (Table)

27 Linked Value Replication
Jan Jan Borys Borys Tomek Czarek Tomek @ 2:14 Czarek @2:13 DC2 DC1 Tomek Replikacja danych Każda z wartości to osobna zmiana Czarek Replikacja wielowartości z użyciem LVR: Użytkownicy dodani na różnych DC w tym samym czasie Każda z wartości posiada własne metadane replikacji -> BRAK KONFLIKTU DANYCH Usuwa ograniczenie do 5 tys członków w grupie NTDS == Domain Information Tree (Table) repadmin /showvalue <DC> <object DN>

28 Linked Value Replication

29 Urgent replication

30 Urgent replication „Pilna” replikacja danych Wyzwalana w wypadku:
Wywoływana przez SAM lub LSA, nigdy przez zmiany z użyciem LDAP Wyzwalana w wypadku: Zmiany hasła LSA Replikacji informacji o zablokowaniu konta (lockout) Zresetowaniu hasła użytkownika Wymuszenie wygaśnięcia hasła konta użytkownika Zmiana właściciela roli RID Master Zmiana wartości atrybutu userAccountControl Pilna oznacza: Wymuszenie natychmiastowe cykly replikacji w ramach lokacji Ustawienie flagi „urgent” dla powiadomienia o zmianach NTDS == Domain Information Tree (Table)

31 Kolejki replikacji

32 Replikacja haseł

33 Replikacja hasła Użytkownik zmienia hasło
Zmiana hasła Bezpośrednie wywołanie RPC Replikacja danych katalogu DC1 PDC Użytkownik zmienia hasło Domyślnie hasło jest przekazywane do PDC Emulator -> bezpośrednie wywołanie RPC -> „best effort”, czyli nie ma gwarancji dostarczenia hasła do PDCE AvoidPDConWAN (rejestr) -> Standardowa replikacja danych NTDS == Domain Information Tree (Table)

34 PDC chaining Administrator resetuje hasło \ zmiana na innym DC
Logowanie Zmiana hasła DC1 PDC Administrator resetuje hasło \ zmiana na innym DC Użytkownik loguje się -> błąd hasła DC przekazuje hasło do PDC Emulator -> Poprawnie zweryfikowane hasło PDC Emulator inicjuję replikację danych -> Replicate single object (repadmin.exe) Użytkownik może się zalogować NTDS == Domain Information Tree (Table)

35 Podsumowanie

36 Oceń moją sesję Ankieta dostępna na stronie www.mts2008.pl
Dodatkowe komentarze mile widziane: Blog: Speakers: Please do not remove nor edit this slide! This is information about evaluation form.

37


Pobierz ppt "Replikacja – czyli podróż przez katalog tam i z powrotem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google