Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Replikacja – czyli podróż przez katalog tam i z powrotem Tomasz Onyszko Senior Consultant | Microsoft.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Replikacja – czyli podróż przez katalog tam i z powrotem Tomasz Onyszko Senior Consultant | Microsoft."— Zapis prezentacji:

1 Replikacja – czyli podróż przez katalog tam i z powrotem Tomasz Onyszko Senior Consultant | Microsoft

2 O mnie... … przy klawiaturze od dobrych 18 lat, z tego ostatnie 9 zawodowo … grafomańsko prowadzę blog W2K.PL (jak i angielską wersję na stronach DirTeam.Com)W2K.PLDirTeam.Com … udzielam się czasami na wss.pl (5.5k+ ) i grupach Usenetwss.pl … w wolnych od powyższego chwilach pracuję w Microsoft Consulting Services jako Senior Consultant (Identity & Access Management)

3 Agenda Anatomia DC Topologia replikacji Mechanika raplikacji Linked Value Replication (LVR) Urgent replication Replikacja haseł

4 Anatomia DC

5 DC jaki jest każdy widzi... FQDN... czyli po prostu nazwa DNS: MTSLHFDC01.W2K.PL DC GUID: objectGUID: 04b1beca-e875-4378-8fd2-59f7b98c13e8; Invocation ID: invocationId: 04b1beca-e875-4378-8fd2-59f7b98c13e8; Partycje katalogu: DN: DC=W2K,...... DN:DC=Configuration,....

6 Identyfikatory DC DC GUID: Wartość atrybutu objectGUID instancji obiektu NTDSDSA kontrolera Identyfikator rejestrowany w ramach _msdcs Rekord wymagany do poprawnej replikacji Używany w ramach Topologii replikacji generowanej przez KCC High-Watermark Vector (HVM) Niezmienny w okresie życia DC

7 Identyfikatory DC Invocation ID Wartość atrybut invocationID instancji obiektu NTDSDSA kontrolera Domyślnie taki sam jak DC GUID Zmieniany po: Odtworzeniu bazy danych DC (poprawnym !!!) Re-host partycji aplikacyjnej (+, -, +) Wymuszoniu przez wpis w rejestrze Poprzednie wartości przechowywane są w retiredReplDSASignatures retiredReplDSASignatures

8 Naming Context (NC) Kontekst nazewniczy (NC) Partycja katalogu LDAP Partycje w ramach bazy danych DIT DIT == Directory Information Tree Wyznaczają granice replikacji danych Typy Domeny Konfiguracji Schemat Aplikacyjna NDNC == Non-Domain Naming Context Kontrolowany zakres replikacji

9 Topologia replikacji

10 Metoda replikacji Replikacja katalogu (Intra-site) == Notify & pull Zmiany wprowadzone na DC1 DC1 wysyła powiadomienie do partnerów replikacji (DC2) (notify) W ramach lokacji: Windows 2000: 5 minut (+ 30 sek) Windows 2003 i późniejsze: 15 sekund (+ 5 sek) DC2 żąda zmian (pull) DC1 wysyła zmiany do DC1 W przypadku replikacji Inter-site brak powiadmień (domyślnie) == Store & Forward Replikacja wg ustalonego harmonogramu

11 Topologia replikacji Topologia replikacji generowana jest przez KCC \ ISTG KCC == Knowledge Consistancy Checker ISTG == Inter-Site Topology Generator Rola przydzielana per-site Domyślnie pierwszy DC w lokacji, chyba że: Zostanie zmieniony przez administratora: nTDSSiteSettings -> interSiteTopologyGenerator interSiteTopologyGenerator Nastąpi failover w wyniku braku oznak życia obecnego ISTG Topologia replikacji generowana w oparciu o obiekty lokacji (site), łączy (site links) i powiązanych z nimi kosztem (cost)

12 Topologia intra-site DC2DC2 DC1DC1 DC3DC3 DC4DC4 DC5DC5 DC6DC6 Powyżej 7 DC w ramach lokacji dodawane są dodatkowe obiekty połączeń (losowo) Tworzona według kolejności GUID DC

13 Change notification Replikacja inter-site domyślnie podlega harmonogramowi Możliwe jest włączenie powiadomień o zmianach: Atrybut options: Obiektu łącza (site link): 1 bit (0001) Obiektu połączenia (connection): 3 bit (0100) Wymaga wydajnego łącza WAN Efektywnie replikacja jak w ramach jednej lokacji

14 Mechanika replikacji

15 Replikacja katalogu AD Multimaster Oparta na numerach sekwencyjnych USN Dotyczy Utworzenia \ zmian obiektów Poza atrybutami non-replicated Usunięcie obiektu Poprzez obiekty tombstone Poza obietami tymczasowymi Originating update Informacja o DC, na którym dokonana została zmiana Replicated update Wszystkie inne zmiany

16 USN Update Sequence Number 64-bitowy numer Utrzymywany lokalnie dla każdego DC Przypisany do każdej wykonanej transakcji Niezależne od czasu Do czasu USN przypisane do obiektu usnCreated, usnChanged usnCreatedusnChanged USN przypisane do atrybutu Lokalny USN, originating USN

17 Jak to działa? usnCreated = 1000 usnChanged = 1000 AtrybutWartośćUSN# WersjiCzas Originating DC GUID Originating USN Name Jan Kowalski10001 1000 SnKowalski10001 1000 givenNameJan10001 1000 samAccountNameJan.kowalsk i10001 1000 Dodanie nowego użytkownika: DC: DC 1 Lokalny USN: 1000 USN: 1000 DB GUID == InvocationID

18 Jak to działa? usnCreated = 2500 usnChanged = 2500 AtrybutWartośćUSN# WersjiCzas Originating DC GUID Originating USN Name Jan Kowalski25001 1000 SnKowalski25001 1000 givenNameJan25001 1000 samAccountNameJan.kowalsk i25001 1000 Replikacja nowego użytkownika DC: DC2 Lokalny USN: 2500 USN: 2500 DB GUID == InvocationID

19 Jak to działa? usnCreated = 2500 usnChanged = 2501 AtrybutWartośćUSN# WersjiCzas Originating DC GUID Originating USN Name Jan Kowalski25001 1000 SnKowalski25001 1000 givenNameMarian25012 2501 samAccountNameJan.kowalsk i25001 1000 Zmiana atrybutu obiektu na DC2 givenName: Jan givenName: Marian USN: 2501 DB GUID == InvocationID

20 Jak to działa? usnCreated = 1000 usnChanged = 1701 AtrybutWartośćUSN# WersjiCzas Originating DC GUID Originating USN Name Jan Kowalski10001 1000 SnKowalski10001 1000 givenNameMarian17012 2501 samAccountNameJan.kowalsk i10001 1000 Replikacja zmiany z DC2 na DC1 givenName: Jan givenName: Marian USN: 1701 DB GUID == InvocationID

21 High-Watermark vector Utrzymywany per-DC, dla każdej z partycji katalogu Zawiera informację o najwyższych numerach USN zreplikowanych od partnera replikacji Przechowywany w atrybucie repsFrom obiektu partycji katalogu repsFrom DC1 USN: 1500 DC1 DC4 USN: 2350 DC4 DC2 USN: 34565 DC2 DC3 USN: 15432 DC3 DC InvocationIDHighest known USN DC2 GUID34565 DC4 GUID2350 repadmin /showrepl /verbose

22 Up-to-dateness vector Utrzymywany per-DC, dla każdej partycji katalogu Zawiera informację o najwyższych numerach originating USN dlawszystkich DC Przechowywany w atrybucie replUpToDateVector obiektu partycji katalogu replUpToDateVector DC1 USN: 1000 DC1 DC4 USN: 1111 DC4 DC2 USN: 2501 DC2 DC3 USN: 12456 DC3 DC InvocationID Highest originating USN Timestamp DC2 GUID2501 DC4 GUID1111 DC3 GUID12456 repadmin /showutdvec

23 Up-to-dateness vector DC1 USN: 1000 DC1 DC4 USN: 1111 DC4 DC2 USN: 2501 DC2 DC3 USN: 12456 DC3 DC InvocationID Highest originating USN DC2 GUID2501 DC4 GUID1111 DC InvocationID Highest originating USN DC1 GUID1000 DC3 GUID12456 Up-to-date vector: DC1 Up-to-date vector: DC4 DC1 USN: 1001 DC1 DC InvocationID Highest originating USN DC1 GUID1001 DC2 GUID2501 DC3 GUID12456

24 Metadane replikacji w praktyce

25 LVR

26 Replikacja wielowartości JanJan BorysBorys JanJan BorysBorys Tomek @ 2:14 Tomek Czarek@2:13Czarek@2:13 DC1DC1 DC2DC2 TomekTomekTomekTomek Replikacja danych + rozwiązanie konfliktu Replikacja wielowartości (na przykładzie grup): Użytkownik dodany do grupy na DC2 W tym samym czasie dodany zostaje inny użytkownik na DC1 Według standardowych reguł rozwiązywania konfliktów Zachowana zostaje ostatnia zmiana Zmiany z DC2 zostają utracone

27 Linked Value Replication JanJan BorysBorys JanJan BorysBorys Tomek @ 2:14 Tomek Czarek@2:13Czarek@2:13 DC1DC1 DC2DC2 TomekTomekCzarekCzarek Replikacja danych Każda z wartości to osobna zmiana Replikacja wielowartości z użyciem LVR: Użytkownicy dodani na różnych DC w tym samym czasie Każda z wartości posiada własne metadane replikacji -> BRAK KONFLIKTU DANYCH -> BRAK KONFLIKTU DANYCH Usuwa ograniczenie do 5 tys członków w grupie CzarekCzarek TomekTomek repadmin /showvalue repadmin /showvalue

28 Linked Value Replication

29 Urgent replication

30 Pilna replikacja danych Wywoływana przez SAM lub LSA, nigdy przez zmiany z użyciem LDAP Wyzwalana w wypadku: Zmiany hasła LSA Replikacji informacji o zablokowaniu konta (lockout) Zresetowaniu hasła użytkownika Wymuszenie wygaśnięcia hasła konta użytkownika Zmiana właściciela roli RID Master Zmiana wartości atrybutu userAccountControluserAccountControl Pilna oznacza: Wymuszenie natychmiastowe cykly replikacji w ramach lokacji Ustawienie flagi urgent dla powiadomienia o zmianach

31 Kolejki replikacji

32 Replikacja haseł

33 Replikacja hasła Użytkownik zmienia hasło Domyślnie hasło jest przekazywane do PDC Emulator -> bezpośrednie wywołanie RPC -> best effort, czyli nie ma gwarancji dostarczenia hasła do PDCE AvoidPDConWAN (rejestr) -> Standardowa replikacja danych DC1DC1PDCPDC Zmiana hasła Bezpośrednie wywołanie RPC Replikacja danych katalogu

34 PDC chaining Administrator resetuje hasło \ zmiana na innym DC Użytkownik loguje się -> błąd hasła DC przekazuje hasło do PDC Emulator -> Poprawnie zweryfikowane hasło PDC Emulator inicjuję replikację danych -> Replicate single object (repadmin.exe) Użytkownik może się zalogować DC1DC1 PDCPDC Zmiana hasła LogowanieLogowanie

35 Podsumowanie

36 Oceń moją sesję Ankieta dostępna na stronie www.mts2008.plwww.mts2008.pl Dodatkowe komentarze mile widziane: E-mail: t.onyszko@w2k.plt.onyszko@w2k.pl Blog: http://www.w2k.plhttp://www.w2k.pl

37 © 2008 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows oraz inne nazwy produktów są lub mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Zamieszczone informacje mają charakter wyłącznie informacyjny. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI (WYRAŻONYCH WPROST LUB DOMYŚLNIE), W TYM TAKŻE USTAWOWEJ RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE, CO DO INFORMACJI ZAWARTYCH W TEJ PREZENTACJI.


Pobierz ppt "Replikacja – czyli podróż przez katalog tam i z powrotem Tomasz Onyszko Senior Consultant | Microsoft."

Podobne prezentacje


Reklamy Google