Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rzadka cecha charakteru

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rzadka cecha charakteru"— Zapis prezentacji:

1 Rzadka cecha charakteru
Patriotyzm Rzadka cecha charakteru

2 Co to jest patriotyzm? Słowo patriotyzm pochodzi z języka greckiego (patriotes-rodak; ojczyzna). Obecnie słowo to oznacza postawę szacunku i miłości wobec ojczyzny, gotowość rzetelnego wypełniania obowiązków, które nakłada na każdego obywatela konstytucja.

3 Do obowiązków tych należy m.in.:
Obrona swojego kraju Poszanowanie tradycji, języka i kultury narodowej Płacenie podatków Troska o ochronę środowiska naturalnego Przestrzeganie prawa

4 Patriotyzm łączy się z szacunkiem dla innych narodów
Patriotyzm łączy się z szacunkiem dla innych narodów. Rozróżnia się patriotyzm lokalny – miłość do stron rodzinnych, do miejsca urodzenia i wychowania, miejsca zamieszkania, oraz patriotyzm regionalny – przywiązanie do krainy, dzielnicy kraju.

5 Prawdziwy patriota gotów jest poświęcić osobiste interesy nadrzędnej sprawie, jaką jest dobro ojczyzny.

6 W historii Polski możemy znaleźć wiele przykładów szlachetnego zaangażowania w jej losy, możemy poszczycić się patriotami, którzy dla ojczyzny oddali największą wartość - życie.

7 Do nich należał np. Major czwartaków Walerian Łukasiński, założyciel Towarzystwa Patriotycznego, na kilkadziesiąt lat został uwięziony w twierdzy Szlisselburg za działalność niepodległościową.

8 Romuald Traugutt, ostatni naczelnik Rządu Narodowego powołanego po wybuchu powstania styczniowego, zginął na stokach Cytadeli Warszawskiej 6 sierpnia 1864r. Naoczny świadek egzekucji, Marian Dubiecki, sekretarz Traugutta, pisał: Wielki jęk piersi wielu tysięcy rozległ się, głusząc huk bębnów i dźwięk muzyki wojskowej.

9 Wiek XX przyniósł dwie wojny światowe, a także dwa typy systemów totalitarnych – komunistyczny i hitlerowski. Trudno byłoby policzyć, ilu polskich patriotów przelało krew za ojczyznę, zarówno w czasie wojen, jak i prześladowań komunistycznych.

10 Jednym z nich był szef Kedywu (Kierownictwa Dywersji) Armii Krajowej generał August Emil Nil-Fieldorf stracony w kazamatach Urzędu Bezpieczeństwa w 1953r.

11 Na kilka lat przed upadkiem PRL, w październiku 1984r
Na kilka lat przed upadkiem PRL, w październiku 1984r., funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa bestialsko zamordowali księdza Jerzego Popiełuszkę. Jego patriotyczne kazania, wygłaszane w okresie stanu wojennego w warszawskim kościele św.Stanisława Kostki, przyciągały tysiące wiernych z całej Polski.

12 Patriotyzm wyraża się nie tylko przez ofiarę z życia
Patriotyzm wyraża się nie tylko przez ofiarę z życia. Przykładem współczesnego patrioty był papież Jan Paweł II, który przypominał, jak wiele zawdzięcza ziemi rodzinnej, podkreślał, że bardzo obchodzi go los współczesnej Polski i uczył Polaków miłości ojczyzny, a więc patriotyzmu na czas pokoju.

13 „Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.”
„Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom.” Jan Paweł II „Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.” Jan Paweł II

14 Co robić aby młode pokolenie kochało ojczyznę?
Młode pokolenia Polaków powinny poznawać obiektywną historię narodu, a także patriotyczną literaturę Norwida, Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza i innych autorów, w tym również współczesnych. Aby zrozumieć i docenić bohaterów przeszłości, i mieć własne przemyślenia jak być patriotą teraz, w obecnych realiach, w których potrzebna jest aktywność społeczeństwa obywatelskiego.

15 Co robić aby młode pokolenie kochało ojczyznę?
Przede wszystkim niezbędne jest tworzenie odpowiednich warunków do realizacji zawodowej Polaków, żeby nie musieli wyjeżdżać z kraju. To powinno być jednym z naczelnych zadań Rzeczypospolitej Polskiej.

16 Patriotyzm jako natchnienie
Patriotyzm od wieków zajmuje ważne miejsce w dziedzinie kulturotwórczej, w pracach malarskich wielu mistrzów pędzla, w dziełach kompozytorów, rzeźbiarzy, poetów, pisarzy Teatr, film, prasa, radio, telewizja – stanowią istotny potencjał w zakresie prezentacji patriotycznych treści. Ważnym celem jest oddziaływanie na wrażliwość odbiorcy, aby sobie uświadomił co znaczy patriotyzm.

17 Jakimi tak naprawdę jesteśmy patriotami?
Wywieszanie flagi przed domem, stało się dziś zapomnianą tradycją. To, co kiedyś było marzeniem wielu Polaków, teraz jest stereotypem.

18 Ostatnio wielu ludzi zapomniało również o obowiązkach, które dotyczą każdego Polaka, to znaczy udziału w wyborach. Dziś coraz mniej ludzi chce interesować się polityką. Przez wielu jest ona zbyt zawiła i niezrozumiała. Nie chcą oni być odpowiedzialni za sytuację w kraju, omijają więc lokale wyborcze szerokim łukiem. Przez tyle lat toczyły się walki o równe i dostępne dla wszystkich prawa wyborcze, teraz, kiedy je mamy nie chcemy z nich korzystać.

19 Wiele emocji wzbudza też hymn państwowy
Wiele emocji wzbudza też hymn państwowy. Na wielu akademiach, przedstawieniach i innych imprezach kulturalnych nie jest on właściwie wykonywany. Odśpiewywany jest on zwykle cicho i bez przekonania co do jego treści.

20 Wielu ludzi podążając za modą nosi teraz czerwono-białe szaliki, bluzki z godłem orła czy inne gadżety. Szkoda, że zazwyczaj nie oznaczają one prawdziwego przywiązania do symboli, a jedynie chęć bycia modnym.

21 Jak wynika z badań coraz więcej młodych ludzi deklaruje chęć wyjazdu za granicę. Motywuje to możliwością zdobycia większych pieniędzy, osiągnięcia sukcesu, łatwością założenia własnego biznesu.

22 Do pewnych refleksji skłonić też może. nasza świadomość narodowa
Do pewnych refleksji skłonić też może nasza świadomość narodowa. Stosunkowo mało Polaków zna historie własnego narodu. Najczęściej ogranicza się ona do znajomości kilku najważniejszych dat i wydarzeń. Ma to swoje uzasadnienie w sondażach, z których wynika, że co dziesiąty Polak z wyższym wykształceniem, co siódmy uczeń, i co siódmy student nie potrafi powiedzieć dokładnie, czego symbolem jest 11 listopada.

23 Dziennikarz K. Rogacz postawił tezę, że my po prostu nie mamy pomysłu na patriotyzm, oraz że jesteśmy uśpionymi bohaterami, nie mogącymi wykazać się podczas pokoju. Gdyby jednak sytuacja nas do tego zmusiła, znów pokazalibyśmy na co nas stać.

24 Dekalog Polaka "...Jam jest Polska, Ojczyzna twoja, ziemia Ojców, z której wzrosłeś. Wszystko, czymś jest, po Bogu mnie zawdzięczasz. 1. Nie będziesz miał ukochania ziemskiego nade mnie. 2. Nie będziesz wzywał imienia Polski dla własnej chwały, kariery albo nagrody. 3. Pamiętaj, abyś Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście osobiste i życie Czcij Polskę, Ojczyznę twoją, jak matkę rodzoną. 5. Z wrogami Polski walcz wytrwale do ostatniego tchu, do ostatniej kropli krwi w żyłach twoich.

25 Dekalog Polaka 6. Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętaj, że tchórz nie może być Polakiem. 7. Bądź bez litości dla zdrajców imienia polskiego Zawsze i wszędzie śmiało stwierdzaj, że jesteś Polakiem. 9. Nie dopuść, by wątpiono w Polskę Nie pozwól, by ubliżano Polsce, poniżając Jej wielkość i Jej zasługi, Jej dorobek i Majestat Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością Będziesz Ją miłował więcej niż siebie samego".

26 Patriotyzm ma dzisiaj wiele znaczeń i tak naprawdę odbierany jest przez każdego z osobna w indywidualny sposób. Człowiek ma swój własny, wykreowany wizerunek tej wartości.

27 „Patriotyzm powinien polegać na miłości swoich; zbyt często zaś polega na nienawiści obcych.” Kazimierz Przerwa-Tetmajer

28 Wyniki sondy internetowej

29 Patriotyzm Kiedyś Dziś Ochrona ojczyzny przed niebezpieczeństwem
Walka o polskość Walka o odzyskanie niepodległości Zachowanie narodowej tradycji i kultury Duma ze swojej ojczyzny Dbanie o to, by nie umarła polska mowa Płacenie podatków Kibicowanie polskim drużynom narodowym Kupowanie polskich produktów Przestrzeganie prawa Szanowanie organów władzy Dbanie o środowisko naturalne Pamiętanie o świętach narodowych Nie szpecenie języka przekleństwami

30 Patriotyzm Kiedyś Dziś Dbanie o dobre imię kraju
Walka o honor ojczyzny Szacunek i wiara we własny naród Twórczość patriotyczna Oddanie życia za ojczyznę Cierpienie za ojczyznę Przeciwstawianie się złu Dbanie o dobre imię kraju Szanowanie symboli narodowych Duma ze swojej ojczyzny Kierowanie się tolerancją Przeciwstawianie się złu Udział w wyborach Wychowywanie dzieci w duchu tradycji, znajomości historii

31 Patriotyzm Kiedyś Dziś
Uczciwa praca bez korupcji i sprzyjająca rozwojowi kraju Zainteresowanie sprawami politycznymi i gospodarczymi Pamięć o rodakach walczących za ojczyznę Wywieszanie flagi państwowej w święta narodowe

32 „Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są: ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie bogactwa.” Bolesław Prus

33 Źródła www.cytaty.info www.bilgoraj.com.pl www.culturis.art
Maria Wesołowska-Starnawska i Andrzej Pilipuk – „Bliżej świata”

34 Natalia Adamska z Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie
Wykonała: Natalia Adamska z Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie


Pobierz ppt "Rzadka cecha charakteru"

Podobne prezentacje


Reklamy Google