Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rejestracja dorobku naukowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rejestracja dorobku naukowego"— Zapis prezentacji:

1 Rejestracja dorobku naukowego
w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – doświadczenia, osiągnięcia, plany rozwojowe mgr Joanna Kasprzyk-Machata Oddział Dokumentacji i Promocji Biblioteka Główna Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2 Zadania bibliografii:
Cel bibliografii: dostarczanie wartościowej, wiarygodnej, aktualnej i kompletnej informacji o dorobku naukowym pracowników uczelni gromadzenie, rejestrowanie i udostępnianie wiadomości na temat osiągnięć naukowo-badawczych konkretnej instytucji Zadania bibliografii: rejestracja archiwizacja informacja statystyka parametryzacja promocja

3 Bibliografia zespołu osobowego:
„spis bibliograficzny rejestrujący dokumenty wytworzone przez zespół osób zorganizowanych w jednej instytucji lub tworzących jedną grupę społeczną” (M. Dembowska, Terminologia bibliograficzna. „Biuletyn Instytutu Bibliograficznego” , nr 5, s. 166) „publikacje członków jednego towarzystwa naukowego, grupy artystów, ludzi jednego zawodu, jednej grupy społecznej, jak również pracowników jednej instytucji” (E. Słodkowska, J. Wilgat, Bibliografia osobowa. [W:] Metodyka bibliograficzna. Poradnik dla autorów bibliografii specjalnych, pod red. H. Hleb-Koszańskiej, M. Dembowskiej, H. Sawoniaka. Warszawa 1963, s )

4 Przeszłość i teraźniejszość
XVII wiek - pierwsze spisy II poł. XX wieku - intensyfikacja działalności bibliograficznej opracowano 7771 bibliografii zespołów osobowych (A. Znajomski, Bibliografie zespołów osobowych – instytucji. Stan i potrzeby. [W:] Bibliografia. Teoria – Praktyka – Dydaktyka. pod red. J. Woźniak-Kasperek i M. Ochmańskiego. Warszawa, 2009, s. 120) 2013 r. na 104 biblioteki szkół wyższych 76 opracowuje bibliografie dorobku naukowego (B. Woźniak „Dokumentacja dorobku naukowego pracowników uczelni wyższych – rola bibliotek w budowaniu społeczeństwa wiedzy”, IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, Wrocław czerwca 2013 r. dostęp online Źródło: Źródło:

5 Rejestracja dorobku naukowego w Bibliotece Głównej
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 1947r. powstanie Biblioteki 1962r. utworzenie Działu Informacyjno-Bibliograficznego, przekształconego następnie w Oddział Informacji Naukowej 2011r. wyodrębnienie Oddziału Dokumentacji i Promocji ODiP - 5 pracowników biblioteczny zespół zadaniowy ds. bibliografii 12 osób (5+8) Uczelnia - prawie 800 pracowników naukowo-dydaktycznych Źródło: archiwum Biblioteki

6 Bibliografia Publikacji Pracowników
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - zawartość monografie, podręczniki, skrypty i inne wydawnictwa zwarte artykuły w czasopismach naukowych i wydawnictwach ciągłych zbiorowych (np. zeszytach naukowych uczelni ) rozdziały lub części wydawnictw zwartych referaty i komunikaty opublikowane w materiałach konferen-cyjnych recenzje opublikowane w czasopismach patenty i wzory użytkowe

7 Bibliografia Publikacji Pracowników
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – uregulowania Senat Uczelni w roku akademickim 1963/1964 zobowiązał wszystkich pracowników naukowych do przekazywania Bibliotece odbitek z każdej pracy drukowanej (Protokół z posiedzenia Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu w dniu 30 marca 1963 r.) Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 maj 2012 r. w sprawie obowiązku dokumentowania i rozpowszechniania informacji o publikacjach pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

8 Bibliografia Publikacji Pracowników
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – wersja drukowana pierwsza: Bibliografia Publikacji Pracowników Nauki Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu za lata / oprac. Jolanta Marcinkowska, Helena Pabiszowa. – Wrocław 1964. ostatnia: Bibliografia publikacji pracowników Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu za lata / oprac. Maria Stankiewicz, Elżbieta Pieńkowska. - Wrocław 2000. w latach ukazało się 10 spisów zawierających całość dorobku pracowników Uczelni z lat

9 Bibliografia Publikacji Pracowników
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – wersja elektroniczna 1993r. początek komputeryzacji Biblioteki 1996r. zakup systemu PROLIB firmy Max-Elektonik 2001r. instalacja modułu bibliograficznego PROWEB 2013r. konwersja danych do nowej wersji modułu bibliograficznego, zastosowanie formatu MARC21 w opisie ponad 25 tys. rekordów w bazie początkowy przyrost roczny ok. 1-1,2 tys. rekordów rok 2012 (po ukazaniu się Rozporządzania) prawie 4 tys. nowych rekordów

10 Bibliografia Publikacji Pracowników
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – źródła informacji formularze online dostępne na stronie wykazy przesyłane przez pracowników Uczelni analiza nowych nabytków Biblioteki

11 Bibliografia Publikacji Pracowników
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – formularze online książka artykuł w czasopiśmie rozdział w książce

12 Bibliografia Publikacji Pracowników
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Bibliografia M21 – moduł www – dorobek – wejście do bibliografii

13 Bibliografia Publikacji Pracowników
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Bibliografia M21 – moduł www prezentacja opisów - etykieta

14 Bibliografia Publikacji Pracowników
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Bibliografia M21 – moduł www prezentacja opisów – szablon MARC

15 Bibliografia Publikacji Pracowników
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Bibliografia M21 – moduł www raporty dla użytkowników

16 Bibliografia Publikacji Pracowników
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Bibliografia M21 – moduł www raporty dla użytkowników

17 Bibliografia Publikacji Pracowników
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Bibliografia M21 – moduł rejestracyjny ekran główny

18 Bibliografia Publikacji Pracowników
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Bibliografia M21 – moduł rejestracyjny kreatory

19 Bibliografia Publikacji Pracowników
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Bibliografia M21 – moduł rejestracyjny tworzenie nowego rekordu

20 Bibliografia Publikacji Pracowników
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Bibliografia M21 – moduł rejestracyjny dane parametryczne

21 Bibliografia Publikacji Pracowników
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Bibliografia M21 – moduł rejestracyjny baza pracownik - raporty

22 Bibliografia Publikacji Pracowników
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Bibliografia M21 – moduł rejestracyjny raporty

23 Bibliografia Publikacji Pracowników
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – przyszłość kontynuowanie bieżącej rejestracji dorobku uzupełnianie bazy o brakujące pozycje (od 1994r.) wprowadzanie danych bibliometrycznych (np. IF, punktacja ministerialna) dla wszystkich publikacji opublikowanych od 2013r. zwiększenie liczy hiperłączy do pełnych tekstów dostępnych online (np. repozytorium) wzrost znaczenia bazy na uczelni Polska Bibliografia Naukowa (?)

24 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Rejestracja dorobku naukowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google