Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŚWIETLANIE INFORMACJI NUMERYCZNEJ WYŚWIETLANIE MULTIPLKSOWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŚWIETLANIE INFORMACJI NUMERYCZNEJ WYŚWIETLANIE MULTIPLKSOWE."— Zapis prezentacji:

1 WYŚWIETLANIE INFORMACJI NUMERYCZNEJ WYŚWIETLANIE MULTIPLKSOWE

2 Wskaźniki półprzewodnikowe Obserwuje się obecnie ogromne zainteresowanie półprzewodnikowymi wskaźnikami cyfrowymi ze strony konstruktorów sprzętu profesjonalnego i powszechnego użytku. Zainteresowanie to wynika z licznych zalet tych przyrządów, do których należą: niskie napięcie zasilania, dobra czytelność, możliwość uzyskiwania różnych barw, duży kąt widzenia, duży czas życia, duża szybkość działania, możliwość scalenia z układem dekodująco-sterującym, duża powierzchnia cyfry w stosunku do objętości wskaźnika. Wadami półprzewodnikowych wskaźników cyfrowych są: stosunkowo duży pobór prądu, małe rozmiary cyfr. WYŚWIETLANIE INFORMACJI NUMERYCZNEJ

3 Wskaźniki monolityczne i hybrydowe WYŚWIETLANIE INFORMACJI NUMERYCZNEJ Wskaźniki z diod świecących są zasilane napięciem stałym lub zmiennym, którego wartość zależy od żądanej luminancji oraz od rodzaju materiału półprzewodnikowego, z którego są zbudowane diody. Przeciętna wartość napięcia wymaganego do uzyskania luminancji około 300 nitów wynosi około 1,8 V dla diod wykonanych z GaAsP, a około 2,2 V dla diod z Gap. Ponieważ diody segmentu są połączone szeregowo, dlatego wartości napięć segmentowych są wielokrotnością napięć podstawowych. Pobór mocy przez wskaźnik z diod świecących waha się w zależności od wymiarów znaku od 60÷200 mW.

4 Wskaźniki mozaikowe i segmentowe WYŚWIETLANIE INFORMACJI NUMERYCZNEJ Obecnie produkuje się segmentowe i mozaikowe wskaźniki cyfrowe. Wskaźniki mozaikowe są budowane w postaci pola wypełnionego punktami świetlnymi. Są to najczęściej mozaiki 35-punktowe z punktem dziesiętnym. We wskaźnikach segmentowych najczęściej stosuje się 7-segmentowy układ cyfr w kształcie ósemki. Wskaźnik 7-segmentowy umożliwia odtworzenie wszystkich cyfr (od 0 do 9) oraz niektórych liter (A,C,E,F,H,I,L,O,P,S,U). Rys. 1 Schemat układ wskaźnika segmentowego 8051

5 Wskaźniki mozaikowe i segmentowe WYŚWIETLANIE INFORMACJI NUMERYCZNEJ Rys. 2 Wskaźniki segmentoweRys. 3 Wskaźniki mozaikowe

6 Transkodery kodu BCD na kod 7-segmentowego wskaźnika WYŚWIETLANIE INFORMACJI NUMERYCZNEJ Najbardziej popularnym kodem dziesiętnym jest kod o wagach Układ 47 dokonuje zamiany kodu 8421 BCD na kod wskaźnika 7-segmentowego. Wyjście układu umożliwia przełączanie prądu o maksymalnej wartości do 20 mA. Układ 47 zawiera dodatkowo układy, umożliwiające: kontrolę poprawności działania wskaźników i układu, modulację natężenia światła z możliwością wygaszania zera. Rys. 4 Układ sterowania wskaźnikiem segmentowym o wspólnej anodzie Rys. 5 Układ sterowania wskaźnikiem segmentowym o wspólnej katodzie a)oznaczenie segmentów wskaźnika, b)schemat ideowy, c)rozpływ prądów i rozkład napięć w obwodzie wyjściowym dekodera

7 Transkodery kodu BCD na kod 7-segmentowego wskaźnika WYŚWIETLANIE INFORMACJI NUMERYCZNEJ W statycznych układach sterujących półprzewodnikowymi wskaźnikami cyfrowymi liczba wymaganych transkoderów i wzmacniaczy jest identyczna jak liczba wskaźników. Tego typu układy sterowania stosuje się przy niewielkiej liczbie wskaźników. Rys. 6 Schemat logiczny Układu statycznego sterującego wskaźnikami 7-segmentowymi

8 Transkodery kodu BCD na kod 7-segmentowego wskaźnika WYŚWIETLANIE INFORMACJI NUMERYCZNEJ W tym przypadku wartość R, powinna być tak dobrana, żeby nie prze­kroczyć dopuszczalnej wartości prądu segmentu. Zaletą takiego rozwiązania jest: lepsze wykorzystanie transformatora zasilacza, zmniejszenie poboru mocy z zasilacza stabilizowanego, zmniejszenie pojemności kondensatorów w zasilaczu stabilizownym (ze względu na mniejszy pobór prądu). Rys. 7 Schemat logiczny Układu statycznego sterującego wskaźnikami 7-segmentowymi, zasilanego prądem przemiennym

9 Schemat ideowy układu sekwencyjnego sterowania wskaźnikami półprzewodnikowymi WYŚWIETLANIE INFORMACJI NUMERYCZNEJ Wszystkie segmenty wskaźników są zwarte. Sterowane ze wzmacniaczy, na które podawana jest informacja w kodzie segmentowego wskaźnika. Impulsy z rozdzielacza (Rys. 8) sterują, poprzez wzmacniacze, dołączaniem napięcia +5 V do wybranego wskaźnika. W czasie trwania impulsu z rozdzielacza świecą wybrane segmenty jednego tylko wskaźnika. Rys. 8 Schemat ideowy układu sekwencyjnego sterowania 7–segmentowymi wskaźnikami półprzewodnikowymi

10 Schemat ideowy układu sekwencyjnego sterowania wskaźnikami półprzewodnikowymi WYŚWIETLANIE INFORMACJI NUMERYCZNEJ Rys. 9 Schematy ideowe sterowania kluczami anodowymi wskaźników ze wspólną anodą. Na rysunku przedstawiono schematy ideowe sterowania kluczami anodowymi wskaźników ze wspólną anodą. Do realizacji kluczy wybrano tranzystory p-n-p sterowane w obwodach baz.

11 Bibliografia: 1.Jan Pieńkoś, Janusz Turczyński - Układy scalone TTL w systemach cyfrowych 2.Wojciech Głocki – Układy cyfrowe WYŚWIETLANIE INFORMACJI NUMERYCZNEJ

12 Grzegorz Matras III rok ETI Instytut Techniki UP Kraków 2011 WYŚWIETLANIE INFORMACJI NUMERYCZNEJ


Pobierz ppt "WYŚWIETLANIE INFORMACJI NUMERYCZNEJ WYŚWIETLANIE MULTIPLKSOWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google