Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Tworzyć grupy. Konfigurować zabezpieczenia za pomocą uprawnień NTFS. Konfigurować zabezpieczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Tworzyć grupy. Konfigurować zabezpieczenia za pomocą uprawnień NTFS. Konfigurować zabezpieczenia."— Zapis prezentacji:

1

2 Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Tworzyć grupy. Konfigurować zabezpieczenia za pomocą uprawnień NTFS. Konfigurować zabezpieczenia za pomocą uprawnień udziału sieciowego. Konfigurować ustawienia trybu offline.

3 Kontrola dostępu w systemie W2k3 Co to są uprawnienia? Co to są uprawnienia standardowe oraz specjalne? Stany uprawnień

4 Obiekty zabezpieczeń Obiektem zabezpieczeń jest konto, które może zostać uwierzytelnione. Identyfikator zabezpieczeń SID (Security identifier) Identyfikator SID jest to alfanumeryczny ciąg znaków, który generowany jest podczas tworzenia nowego konta i który w sposób unikalny identyfikuje obiekt zabezpieczeń. Lista arbitralnej kontroli dostępu DACL (Discretionary Access Control List) Z każdym zasobem skojarzona jest lista DACL, która wskazuje na użytkowników i grupy, którym zezwolono bądź zabroniono dostępu do tego zasobu. Wpis kontroli dostępu ACE (Access Control Entry) Lista DACL zawiera wiele wpisów ACE. Każdy wpis ACE wskazuje identyfikator SID, uprawnienia specjalne, informacje o dziedziczeniu oraz stan uprawnienia Allow lub Deny.

5 Podmioty zabezpieczeńIdentyfikatory zabezpieczeń Listy poufnych danych kontroli dostępu

6

7

8 Identyfikator SID jest strukturą alfanumeryczną i generowany jest w trakcie tworzenia konta. Mechanizmy kontroli dostępu w W2k3 identyfikują podmioty zabezpieczeń poprzez SID, nie przez nazwę.

9 Przykładowo, jeśli przypadkowo usuniemy konto komputera, a następnie utworzymy konto o tej samej nazwie, dla konta tego zostanie wygenerowany nowy identyfikator SID. Nowe konto ma identyczną nazwę, ale nie posiada uprawnień, które były przypisane do starego konta. Uprawnienia są bowiem powiązane z identyfikatorem SID.

10

11

12 Więcej informacji na temat kontroli dostępu znajduje się w dokumencie "Access Control Components" dostępnym w sieci Web pod adresem: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/e n-us/security/security/access_control_components.asp

13 Uprawnienia określają poziom dostępu do obiektu udzielony użytkownikowi, grupie lub komputerowi Uprawnienia stosuje się do obiektów takich jak: pliki, foldery, udostępnione foldery i drukarki Uprawnienia można przypisać użytkownikom i grupom w usłudze Active Directory lub na komputerze lokalnym

14

15 Uruchom ćwiczenie permissions.html z folderu Ćwiczenie

16 Po zrealizowaniu tej lekcji uczestnik będzie potrafił: Wyjaśnić co to są udostępnione foldery Wyjaśnić co to są foldery udostępnione dla potrzeb administracyjnych Określić wymagania dla folderów udostępnionych. Udostępnić folder Wyjaśnić, co to są opublikowane foldery udostępnione Opublikować folder udostępniony Wyjaśnić, co to są uprawnienia do folderu udostępnionego Ustawić uprawnienia do folderu udostępnionego Podłączyć się do folderu udostępnionego

17 Kopiowanie folderu udostępnionego Orginalny folder zostanie udostępniony, ale jego kopia udostępniona nie będzie Przenoszenie folderu udostępnionego Folder nie będzie udostępniony Ukrywanie folderu udostępnionego Na końcu nazwy udziału należy umieścić znak $ Użytkownicy otrzymują dostęp przez wpisanie ścieżki UNC, np.: \\serwer\sekrety$ Standardowo przy udostępnieniu folderu nadawane jest uprawnienie Read dla grupy Everyone Standardowo przy udostępnieniu folderu nadawane jest uprawnienie Read dla grupy Everyone

18

19 Kontroler domeny Windows Server 2003 Grupa Administrators Grupa Server Operators Serwer członkowski lub wolnostojący pracujący pod kontrolą systemu W2k3 Grupa Administrators Grupa Power Users

20 Przy wykorzystaniu konsoli Computer Management Przy wykorzystaniu Windows ExplorerPolecenie net share

21 Opublikowany folder udostępniony to obiekt folderu udostępnionego w usłudze Active Directory Użytkownicy mogą wyszukiwać w usłudze Active Directory opublikowane foldery udostępnione Użytkownicy nie muszą znać nazwy serwera, aby połączyć się do udostępnionego folderu

22

23

24

25 Co to jest NTFS? Uprawnienia NTFS do plików i folderów Wpływ kopiowania i przenoszenia plików i folderów na uprawnienia NTFS Co to jest dziedziczenie uprawnień NTFS W jaki sposób usunąć lub skopiować dziedziczone uprawnienia? Porady dotyczące zarządzaniem dostępem do plików i folderów za pomocą uprawnień NTFS W jaki sposób zarządzać uprawnieniami NTFS?

26 Zalety NTFS: Zabezpieczenia na poziomie pliku i folderu Niezawodność Udoskonalone zarządzanie przechowywanymi danymi Uprawnienia wielokrotne dla użytkowników

27

28

29

30

31

32 Co to są czynne uprawnienia NTFS? W jaki sposób określić czynne uprawnienia NTFS? Lączenie uprawnień do folderu udostępnianego i uprawnień NTFS W jaki sposób określić efektywne uprawnienia złożone z uprawnień do folderu udostępnionego i uprawnień NTFS?

33 Uprawnienia mogą być łączone Uprawnienia do pliku są silniejsze niż uprawnienia do folderu Uprawnienia w trybie Deny nadpisują wszystkie pozostałe uprawnienia Uprawnienie Take ownership

34

35

36 Co to są pliki trybu offline? W jaki sposób pliki trybu offline są synchronizowane? Opcje buforowania plików w trybie offline W jaki sposób włączyć buforowanie plików w trybie offline?

37 Pliki trybu offline pełnią ważną funkcję w zarządzaniu dokumentami, pozwalając użytkownikowi na spójny dostęp do plików zarówno w trybie online jak i offline Zalety korzystania z plików w trybie offline: Obsługa użytkowników mobilnych Automatyczna synchronizacja Wzrost wydajności Ułatwienie tworzenia kopii zapasowych

38

39

40 Konsola Computer Management Program Windows Explorer

41 Połączenie z udostępnionym udziałem: Z punktu widzenia hakera najciekawszy jest, umożliwiający wymianę danych pomiędzy programami poprzez potoki nazwane, udział IPC$. udział ten jest dostępny we wszystkich systemach Windows, jego zablokowanie uniemożliwia nie tylko działanie wielu programów ale również zdalne zarządzanie systemem i przeglądanie jego zasobów, domyślnie prawo nawiązania podłączania z tym udziałem jest przyznane anonimowemu użytkownikowi (nie dotyczy to systemu Windows 2003), istniejący interfejs Win API umożliwia pobieranie wielu cennych informacji o systemie i kontach użytkowników poprzez sesje SMB, nawiązanie pustej sesji jest jedną z najpopularniejszych technik gromadzenia przydatnych podczas ataku na systemy Windows danych.

42 Kolejny listing pokazuje sposób nawiązania pustej sesji ze zdalnym systemem Windows. Po uwierzytelnieniu w zdalnym systemie jako użytkownik anonimowy (opcja /u: "") z pustym hasłem ("") możemy np. wyświetlić udostępniane przez ten komputer zasoby.

43

44

45 Konto administratora, niezależnie od nazwy, zawsze ma identyfikator RID równy 500, a konto gościa 501. Konta pozostałych użytkowników mają identyfikatory RID powyżej 1000. RID grupy administratorzy domeny wynosi 512 a grupy Goście 514. Anonimowy użytkownik ma identyfikatory SID S-1-0 (puste konto) i S-1-00 (Nikt).

46 Wiedząc, że identyfikator użytkownika składa się z identyfikatora komputera uzupełnionego o trzycyfrowy identyfikator RID, haker może wyświetlić nazwy wszystkich kont użytkowników zdalnego systemu:

47

48

49 W systemach Windows XP i 2003 konto anonimowego użytkownika nie należy do grupy specjalnej Wszyscy. W rezultacie anonimowy użytkownik ma dostęp tylko do tych zasobów systemu do których został mu on jawnie nadany przez administratora. Jeżeli na liście ACL obiektu nie znajduje się identyfikator zabezpieczeń anonimowego użytkownika, próba uzyskania przez niego dostępu do danego obiektu zakończy się zgłoszeniem komunikatu błędu. Zmiana domyślnej konfiguracji systemu operacyjnego poprawiła jego bezpieczeństwo, szczególnie że: 1.Nie wszyscy administratorzy byli świadomi faktu przynależności anonimowego użytkownika do grupy specjalnej Wszyscy, 2.We wcześniejszych wersjach system Windows (w szczególności w systemie Windows NT) grupa Wszyscy miała domyślnie nadane liczne uprawnienia do obiektów systemowych, 3.Anonimowy użytkownik nie ma domyślnie żadnych praw jeżeli jakieś zasoby mają być dla niego dostępne, administrator musi zmodyfikować listę ACL tych zasobów.

50 W opisywanych systemach konto anonimowego użytkownika należy jedynie do następujących grup specjalnych: Zawierającej konta użytkowników i usług, które mogą uzyskać dostęp do komputera i jego zasobów za pośrednictwem sieci, bez używania nazwy konta i hasła grupy Logowanie anonimowe, Użytkowników, którzy w danym momencie korzystają z jakiegoś zasobu za pośrednictwem sieci grupy Sieć typowa sytuacja, Zawierającej konta wszystkich użytkowników, którzy w danym momencie są zalogowani na określonym komputerze i korzystają z jakiegoś jego zasobu grupy Interakcyjni bardzo rzadka i wymagająca zmiany domyślnej konfiguracji systemu sytuacja.

51 W celu zachowania kompatybilności z systemami Windows NT konto użytkownika anonimowego może być dodane do grupy specjalnej Dostęp zgodny z systemami starszymi niż Windows 2000. Operacja taka zostaje przeprowadzana automatycznie podczas: 1. Wybrania podczas konfiguracji kontrolera domeny opcji Uprawnienia zgodne z serwerami systemów starszych niż systemy operacyjne Windows 2000 (rysunek 3.), 2. Aktualizacji serwera Windows 2000 do wersji 2003.

52 Wdrażanie usług drukowania i zarządzanie Zarządzanie dostęp do obiektów w OU Wdrażanie zasad grupy Zarządzanie środowiskiem pracy użytkownika za pomocą zasad grupy Wdrażanie szablonów zabezpieczeń i zasad inspekcji

53


Pobierz ppt "Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Tworzyć grupy. Konfigurować zabezpieczenia za pomocą uprawnień NTFS. Konfigurować zabezpieczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google