Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie dostępem do zasobów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie dostępem do zasobów"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie dostępem do zasobów
Koło Nowych Technologii PJWSTK

2 Wprowadzenie do labolatorium
Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Tworzyć grupy. Konfigurować zabezpieczenia za pomocą uprawnień NTFS. Konfigurować zabezpieczenia za pomocą uprawnień udziału sieciowego. Konfigurować ustawienia trybu offline.

3 Podstawy zarządzania dostępem do zasobów
Kontrola dostępu w systemie W2k3 Co to są uprawnienia? Co to są uprawnienia standardowe oraz specjalne? Stany uprawnień

4 Kontrola dostępu w W2k3 Obiekty zabezpieczeń
Obiektem zabezpieczeń jest konto, które może zostać uwierzytelnione. Identyfikator zabezpieczeń SID (Security identifier) Identyfikator SID jest to alfanumeryczny ciąg znaków, który generowany jest podczas tworzenia nowego konta i który w sposób unikalny identyfikuje obiekt zabezpieczeń. Lista arbitralnej kontroli dostępu DACL (Discretionary Access Control List) Z każdym zasobem skojarzona jest lista DACL, która wskazuje na użytkowników i grupy, którym zezwolono bądź zabroniono dostępu do tego zasobu. Wpis kontroli dostępu ACE (Access Control Entry) Lista DACL zawiera wiele wpisów ACE. Każdy wpis ACE wskazuje identyfikator SID, uprawnienia specjalne, informacje o dziedziczeniu oraz stan uprawnienia Allow lub Deny.

5 Kontrola dostępu w W2k3 Listy poufnych danych kontroli dostępu
Podmioty zabezpieczeń Identyfikatory zabezpieczeń Listy poufnych danych kontroli dostępu

6 Kontrola dostępu w W2k3

7

8 Identyfikator SID jest strukturą alfanumeryczną
i generowany jest w trakcie tworzenia konta. Mechanizmy kontroli dostępu w W2k3 identyfikują podmioty zabezpieczeń poprzez SID, nie przez nazwę.

9 Nowe konto ma identyczną nazwę, ale nie
Przykładowo, jeśli przypadkowo usuniemy konto komputera, a następnie utworzymy konto o tej samej nazwie, dla konta tego zostanie wygenerowany nowy identyfikator SID. Nowe konto ma identyczną nazwę, ale nie posiada uprawnień, które były przypisane do starego konta. Uprawnienia są bowiem powiązane z identyfikatorem SID.

10

11

12 Informacje uzupełniające
Więcej informacji na temat kontroli dostępu znajduje się w dokumencie "Access Control Components" dostępnym w sieci Web pod adresem: n-us/security/security/access_control_components.asp

13 Co to są uprawnienia? Uprawnienia określają poziom dostępu do obiektu udzielony użytkownikowi, grupie lub komputerowi Uprawnienia stosuje się do obiektów takich jak: pliki, foldery, udostępnione foldery i drukarki Uprawnienia można przypisać użytkownikom i grupom w usłudze Active Directory lub na komputerze lokalnym

14 Co to są uprawnienia standardowe oraz specjalne?

15 Ćwiczenie – Stany uprawnień
Uruchom ćwiczenie permissions.html z folderu Ćwiczenie

16 Zarządzanie dostępem do folderów współdzielonych
Po zrealizowaniu tej lekcji uczestnik będzie potrafił: Wyjaśnić co to są udostępnione foldery Wyjaśnić co to są foldery udostępnione dla potrzeb administracyjnych Określić wymagania dla folderów udostępnionych. Udostępnić folder Wyjaśnić, co to są opublikowane foldery udostępnione Opublikować folder udostępniony Wyjaśnić, co to są uprawnienia do folderu udostępnionego Ustawić uprawnienia do folderu udostępnionego Podłączyć się do folderu udostępnionego

17 Co to są foldery udostępnione?
Kopiowanie folderu udostępnionego Orginalny folder zostanie udostępniony, ale jego kopia udostępniona nie będzie Przenoszenie folderu udostępnionego Folder nie będzie udostępniony Ukrywanie folderu udostępnionego Na końcu nazwy udziału należy umieścić znak $ Użytkownicy otrzymują dostęp przez wpisanie ścieżki UNC, np.: \\serwer\sekrety$ Standardowo przy udostępnieniu folderu nadawane jest uprawnienie Read dla grupy Everyone

18 Jakie foldery udostępniane są dla potrzeb administracyjnych?
Zakończone $ - czyli ukryte. W sposób automatyczny udostępniane są wszystkie voluminy dysków twardych. Tylko grupa administratorów systemu ma do tego uprawnienia. Po wyłączeniu po restarcie i tak będą dostępne. ADMIN$ - katalog systemowy. Print$ - System32/spooldrivers IPC$ - do wykonywania procesów administracyjnych, obsługi komunikacji sieciowej

19 Kto może udostępniać foldery?
Kontroler domeny Windows Server 2003 Grupa Administrators Grupa Server Operators Serwer członkowski lub wolnostojący pracujący pod kontrolą systemu W2k3 Grupa Power Users

20 W jaki sposób udostępnić folder?
Przy wykorzystaniu konsoli Computer Management Przy wykorzystaniu Windows Explorer Polecenie net share

21 Co to są opublikowane foldery udostępnione?
Opublikowany folder udostępniony to obiekt folderu udostępnionego w usłudze Active Directory Użytkownicy mogą wyszukiwać w usłudze Active Directory opublikowane foldery udostępnione Użytkownicy nie muszą znać nazwy serwera, aby połączyć się do udostępnionego folderu

22 W jaki sposób opublikować obiekt udostępniony?
Computer management -> shares -> na konkretnym zasobie (właściwości z menu kontekstowego) -> zakładka Publish Active Directory users and computers - > w danym OU -> new shared folder

23 Tylko i wyłącznie dla użytkowników którzy dostają się przez sieć do zasobu są takie uprawnienia

24

25 Zarządzanie dostępem do plików i folderów za pomocą uprawnień NTFS
Co to jest NTFS? Uprawnienia NTFS do plików i folderów Wpływ kopiowania i przenoszenia plików i folderów na uprawnienia NTFS Co to jest dziedziczenie uprawnień NTFS W jaki sposób usunąć lub skopiować dziedziczone uprawnienia? Porady dotyczące zarządzaniem dostępem do plików i folderów za pomocą uprawnień NTFS W jaki sposób zarządzać uprawnieniami NTFS?

26 Co to jest NTFS? Zalety NTFS:
Zabezpieczenia na poziomie pliku i folderu Niezawodność Udoskonalone zarządzanie przechowywanymi danymi Uprawnienia wielokrotne dla użytkowników Dziennik transakcji -> logowanie -> np. przy wyłączeniu zasilania struktura naszego voluminu nie ulegnie uszodzeniu Jeśli jednostka (klaster) dysku zostanie uszkodzony to zostaje oflagowany EFS –szyfrowanie plików Quoty – ile miejsca user może użyć Mniejsze jednostki alokacji

27 Uprawnienia NTFS do pliku i folderu

28

29

30 W jaki sposób skopiować lub usunąć dziedziczone uprawnienia?

31 Porady dotyczące zarządzania dostępem do plików i folderów za pomocą uprawnień NTFS

32 Określanie uprawnień efektywnych
Co to są czynne uprawnienia NTFS? W jaki sposób określić czynne uprawnienia NTFS? Lączenie uprawnień do folderu udostępnianego i uprawnień NTFS W jaki sposób określić efektywne uprawnienia złożone z uprawnień do folderu udostępnionego i uprawnień NTFS?

33 Co to są czynne uprawnienia?
Uprawnienia mogą być łączone Uprawnienia do pliku są silniejsze niż uprawnienia do folderu Uprawnienia w trybie Deny nadpisują wszystkie pozostałe uprawnienia Uprawnienie Take ownership

34 W jaki sposób określić czynne uprawnienia NTFS do plików i folderów?

35

36 Zarządzanie dostępem do współdzielonych plików za pomocą ustawień trybu offline
Co to są pliki trybu offline? W jaki sposób pliki trybu offline są synchronizowane? Opcje buforowania plików w trybie offline W jaki sposób włączyć buforowanie plików w trybie offline?

37 Co to są pliki trybu offline?
Pliki trybu offline pełnią ważną funkcję w zarządzaniu dokumentami, pozwalając użytkownikowi na spójny dostęp do plików zarówno w trybie online jak i offline Zalety korzystania z plików w trybie offline: Obsługa użytkowników mobilnych Automatyczna synchronizacja Wzrost wydajności Ułatwienie tworzenia kopii zapasowych

38 W jaki sposób pliki trybu offline są synchronizowane?

39 Opcje buforowania plików w trybie offline

40 W jaki sposób można włączyć buforowanie plików offline
Konsola Computer Management Program Windows Explorer

41 Ciekawostki Połączenie z udostępnionym udziałem:
Z punktu widzenia hakera najciekawszy jest, umożliwiający wymianę danych pomiędzy programami poprzez potoki nazwane, udział IPC$. udział ten jest dostępny we wszystkich systemach Windows, jego zablokowanie uniemożliwia nie tylko działanie wielu programów ale również zdalne zarządzanie systemem i przeglądanie jego zasobów, domyślnie prawo nawiązania podłączania z tym udziałem jest przyznane anonimowemu użytkownikowi (nie dotyczy to systemu Windows 2003), istniejący interfejs Win API umożliwia pobieranie wielu cennych informacji o systemie i kontach użytkowników poprzez sesje SMB, nawiązanie pustej sesji jest jedną z najpopularniejszych technik gromadzenia przydatnych podczas ataku na systemy Windows danych.

42 Ciekawostki Kolejny listing pokazuje sposób nawiązania pustej sesji ze zdalnym systemem Windows. Po uwierzytelnieniu w zdalnym systemie jako użytkownik anonimowy (opcja /u: "") z pustym hasłem ("") możemy np. wyświetlić udostępniane przez ten komputer zasoby. Problem z kontem użytkownik anonimowy w systemach starszych Przy udostępnianiu plików i drukarek pojawia się problem z użytkownikiem anonimowym, ponieważ można nawiązywać sesje i wyciągać pewne cenne informacje. Zagrożone są systemy starsze i domeny z poziomem 2000 z systemami starszymi.

43 Informacje o kontach użyszkodników
Userinfo.exe W tym momencie atakujący zdobył kilka interesujących informacji: 1.Skoro identyfikator względny RID konta jest równy 500, to konto o nazwie Administrator rzeczywiście jest kontem administratora, a nie często spotykanym wabikiem. 2.Hasło konta zostało ustawione dość dawno temu, możliwe, że podczas jego instalacji, a jego ważność nigdy nie wygasa. 3.Konto jest regularnie wykorzystywane (ponad 300 logowań) i nie ma żadnych ograniczeń związanych z dozwolonymi godzinami logowania.

44 Kto jest administratorem?
Whoisadmin.exe Gdyby natomiast okazało się, że konto o nazwie Administrator ma inny identyfikator RID, czyli że jest to konto — wabik, prawdopodobnie bez jakichkolwiek uprawnień, to do poznania nazwy prawdziwego administratora haker może wykorzystać dostępny w Internecie program WhoIsAdmin:

45 Identyfikatory SID Konto administratora, niezależnie od nazwy, zawsze ma identyfikator RID równy 500, a konto gościa — 501. Konta pozostałych użytkowników mają identyfikatory RID powyżej RID grupy administratorzy domeny wynosi 512 a grupy Goście — Anonimowy użytkownik ma identyfikatory SID S-1-0 (puste konto) i S-1-00 (Nikt).

46 Identyfikatory SID Wiedząc, że identyfikator użytkownika składa się z identyfikatora komputera uzupełnionego o trzycyfrowy identyfikator RID, haker może wyświetlić nazwy wszystkich kont użytkowników zdalnego systemu:

47 zdobycie nazw kont użytkowników
skład pakietu RpcTools program WalkSam

48 Kiedy użytkownik zmieniał hasło?

49 Anonimowy użytkownik W systemach Windows XP i 2003 konto anonimowego użytkownika nie należy do grupy specjalnej Wszyscy. W rezultacie anonimowy użytkownik ma dostęp tylko do tych zasobów systemu do których został mu on jawnie nadany przez administratora. Jeżeli na liście ACL obiektu nie znajduje się identyfikator zabezpieczeń anonimowego użytkownika, próba uzyskania przez niego dostępu do danego obiektu zakończy się zgłoszeniem komunikatu błędu. Zmiana domyślnej konfiguracji systemu operacyjnego poprawiła jego bezpieczeństwo, szczególnie że: 1.Nie wszyscy administratorzy byli świadomi faktu przynależności anonimowego użytkownika do grupy specjalnej Wszyscy, 2.We wcześniejszych wersjach system Windows (w szczególności w systemie Windows NT) grupa Wszyscy miała domyślnie nadane liczne uprawnienia do obiektów systemowych, 3.Anonimowy użytkownik nie ma domyślnie żadnych praw — jeżeli jakieś zasoby mają być dla niego dostępne, administrator musi zmodyfikować listę ACL tych zasobów.

50 Anonimowy użytkownik - 2
W opisywanych systemach konto anonimowego użytkownika należy jedynie do następujących grup specjalnych: Zawierającej konta użytkowników i usług, które mogą uzyskać dostęp do komputera i jego zasobów za pośrednictwem sieci, bez używania nazwy konta i hasła grupy Logowanie anonimowe, Użytkowników, którzy w danym momencie korzystają z jakiegoś zasobu za pośrednictwem sieci grupy Sieć — typowa sytuacja, Zawierającej konta wszystkich użytkowników, którzy w danym momencie są zalogowani na określonym komputerze i korzystają z jakiegoś jego zasobu grupy Interakcyjni — bardzo rzadka i wymagająca zmiany domyślnej konfiguracji systemu sytuacja.

51 Anonimowy użytkownik - 3
W celu zachowania kompatybilności z systemami Windows NT konto użytkownika anonimowego może być dodane do grupy specjalnej Dostęp zgodny z systemami starszymi niż Windows Operacja taka zostaje przeprowadzana automatycznie podczas: 1. Wybrania podczas konfiguracji kontrolera domeny opcji Uprawnienia zgodne z serwerami systemów starszych niż systemy operacyjne Windows 2000 (rysunek 3.), 2. Aktualizacji serwera Windows 2000 do wersji 2003.

52 Plan na następne zajęcia: Zarządzanie środowiskiem systemu Windows Server 2003
Wdrażanie usług drukowania i zarządzanie Zarządzanie dostęp do obiektów w OU Wdrażanie zasad grupy Zarządzanie środowiskiem pracy użytkownika za pomocą zasad grupy Wdrażanie szablonów zabezpieczeń i zasad inspekcji

53 Pytania ? Dziękuję za uwagę Piotr pawlik


Pobierz ppt "Zarządzanie dostępem do zasobów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google