Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bazy danych SQL – język zapytań Instalacja MySQL – serwer WAMP Konfiguracja MySQL Narzędzia do MySQL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bazy danych SQL – język zapytań Instalacja MySQL – serwer WAMP Konfiguracja MySQL Narzędzia do MySQL."— Zapis prezentacji:

1

2 Bazy danych SQL – język zapytań Instalacja MySQL – serwer WAMP Konfiguracja MySQL Narzędzia do MySQL

3 Logowanie do bazy danych Tworzenie nowego użytkownika Tworzenie kopii zapasowej bazy Odtwarzanie kopii zapasowej bazy danych Przeglądanie bazy danych MySQL za pomocą MySQL Browser

4 Konfiguracja sterownika ODBC Łączenie się z bazą danych MySQL z poziomu MS Access Konstruowanie zapytań Korespondencja seryjna

5 Tabela – uporządkowana lista zawierająca dane określonego typu (nazwy tabel powinny być unikatowe) Schemat – informacje dotyczące bazy danych, znajdujących się w niej tabel i ich właściowości. Kolumna – pojedyncze pole tabeli określonego typu Wiersze – rekordy tabeli

6 Tabela – uporządkowana lista zawierająca dane określonego typu (nazwy tabel powinny być unikatowe) Schemat – informacje dotyczące bazy danych, znajdujących się w niej tabel i ich właściowości. Kolumna – pojedyncze pole tabeli określonego typu Wiersze – rekordy tabeli

7 Klucz główny – kolumna (lub zbiór kolumn), która jednoznacznie identyfikuje wiersz w tabeli Właściwości klucza głównego Dwa wiersze nie posiadają tej samej wartości klucza głównego Kolumny wchodzące w skład klucza nie mogą być puste Kolumny klucza nie mogą być modyfikowalne ani aktualizowane Wartości kluczy głównych nie można stosować wielokrotnie

8 SQL – język zaprojektowany specjalnie do komunikacji z bazami danych SQL – nie jest językiem wymyślonym przez konkretnego producenta – prawie wszystkie znaczące bazy danych wykorzystują SQL SQL – język prosty w nauce – kilka słów kluczowych w języku angielskim SQL – prostota – dzięki niemu można kreować złożone zapytania SQL – rozszerzenia dla języka – indywidualne rozwiązania producentów

9 Instalacja niezależnego pakietu pobranego ze strony dev.mysql.com/downloads/ – Windows; Linuxdev.mysql.com/downloads/ Instalacja z pakietem zintegrowanym z PHP i Apache pod Windows – WAMP, XAMP – zalecana do nauki Instalacja w Linux – większość dystrybucji Linux posiada przygotowane bazy danych MySQL

10 my.ini – plik konfiguracyjny w Windows – folder instalacyjny my.cnf – plik konfiguracyjny w Linux (/etc/my.cnf) Ustawienie kodowania polskich znaków utf-8 Pozostałe dane konfiguracyjne w bazie danych mysql (konta użytkowników, przywileje, informacje o tabelach …)

11 Po instalacji – ustawić hasło administratora bazy danych (root) Usunąć użytkowników bez nazwy i hasła Założyć konto dla użytkownika w roli administratora Zmiana kodowania z latin1 (kodowanie domyślne) na utf-8

12 [client] default-character-set = utf8 [mysqld] default-character-set = utf8 collation_server = utf8_polish_ci skip-character-set-client-handshake [mysql] default-character-set = utf8

13 MySQL Query Browser – zalecane MySQL Administrator – zalecane PHPMyAdmin Narzędzia MySQL oraz sterownik ODBC do pobrania ze strony dev.mysql.com/downloads/ dev.mysql.com/downloads/

14 Część druga

15 Informacje niezbędne do logowania -u nazwa użytkownika (root - administrator) -p hasło użytkownika -h nazwa komputera lub adres IP Logowanie w trybie tekstowym jako root mysql –h localhost –u root –p Logowanie w trybie graficznym – MySQL Administrator; MySQL Query Browser (prezentacja)prezentacja

16 Tworzenie nowego użytkownika w trybie tekstowym GRANT prawo [(lista kolumn)] ON baza_lub_tabela TO użytkownik [IDENTIFIED BY hasło] [WITH GRANT OPTION] (prezentacja)prezentacja Przykład założenia konta użytkownika o pełnych prawach GRANT ALL ON *.* TO adam@% IDENTIFIED BY admin WITH GRANT OPTION GRANT ALL ON *.* TO adam@localhost IDENTIFIED BY admin WITH GRANT OPTION

17 ALL – nadaje użytkownikowi pełne prawa ALL PRIVILEGES – j.w CREATE – tworzenie baz danych i tabel DROP – usuwanie baz danych i tabel SELECT – przeglądanie zawartości tabel INSERT – wstawianie danych do tabel UPDATE – aktualizacja danych DELETE - usuwanie danych z tabel ALTER – pozwala na dokonywanie zmian w konstrukcji tabeli RELOAD – prawo do załadowania informacji z tabel przywilejów

18 FLUSH PRIVILEGES – po dodaniu nowego użytkownika lub zmianie uprawnień należy wczytać nowe uprawnienia SOURCE – pracując w trybie tekstowym możemy wczytać plik z instrukcjami przygotowanymi w pliku tekstowym. Wykorzystuje się również do odtwarzania bazy danych z kopii. USE -nazwa bazy danych – przejście w trybie tekstowym do określonej bazy danych po zalogowaniu na serwer

19 SHOW DATABASES– wyświetlenie nazw baz danych SHOW TABLES – wyświetlenie nazw tabel w wybranej bazie danych Wszystkie instrukcje należy wykonywać po zalogowaniu na serwer MySQL wykorzystując program mysql.

20 Tworzenie kopi zapasowej bazy – MySQL Administrator (prezentacja)prezentacja Odtwarzanie kopi zapasowej bazy danych – tryb tekstowy – mysql / source Przeglądanie bazy danych MySQL -MySQL Browser

21 Przeglądanie danych zapisanych w tabelach (prezentacja)prezentacja) SELECT * FROM nazwa_tabeli_danych; Dodawanie nowych rekordów (prezentacja)prezentacja INSERT INTO nazwa_bazy_danych(nazwy kolumn) VALUE (wartosci); Akutalizacja danych (prezentacja)prezentacja UPDATE nazwa_bazy_danych SET nazwa_kolumny=wartosc, nazwa_kolumny=wartosc; Usuwanie danych (prezentacja)prezentacja DELETE FROM nazwa_tabeli_danych

22 Filtrowanie danych realizowane jest przez klauzulę WHERE (warunek logiczny) Sortowanie realizowane jest przez klauzulę ORDER BY nazwa_kolumny,…., Sortowanie malejące – po nazwie kolumny dodajemy DESC,

23 Przykłady SELECT u.plec, u.imie, u.ur_data FROM 100_uczen u ORDER BY imie, ur_data DESC; SELECT u.plec, u.imie, u.ur_data FROM 100_uczen u WHERE imie LIKE 'A%' ORDER BY imie, ur_data DESC;

24 Część trzecia

25 Open DataBase Connectivity - otwarte łącze baz danych Interfejs pozwalający programom łączyć się z systemami zarządzającymi bazami danych. Jest to API niezależne od języka programowania, systemu operacyjnego i bazy danych. Standard ten został opracowany przez SQL Access Group we wrześniu 1992 roku. W skład ODBC wchodzą wywołania wbudowane w aplikacje oraz sterowniki ODBC.bazami danychAPIjęzyka programowaniasystemu operacyjnegoSQL Access Group

26 Sprawdzamy czy jest zainstalowany poprawny sterownik dla MySQL START->URUCHOM odbcad32.exe (prezentacja – odbc_1)odbcad32.exeprezentacja

27 DSN - nazwa źródła danych to nazwa logiczna używana przez usługę ODBC Tworzenie DSN dla Windows XP opisane zostało pod adresem support.microsoft.com/kb/305599/pl support.microsoft.com/kb/305599/pl DSN systemowe (prezentacja ) – dane zapisane w rejestrzeprezentacja DSN użytkownika – (prezentacja) dostępne tylko dla danego użytkownikaprezentacja

28 Tworzenie interfejsu bazy danych MySQL przy użyciu MS Access Utworzenie bazy danych Połączenie z bazą danych MySQL za pomocą ODBC Wybór tabel do podłączenia prezentacja

29 Przygotowanie korespondencji seryjnej Przygotowanie szablonu dokumentu Przygotowanie odpowiedniego DSN Połączenie się ze źródłem danych Wstawienie odpowiednich pól prezentacja

30 Access – ODBC - MySQL


Pobierz ppt "Bazy danych SQL – język zapytań Instalacja MySQL – serwer WAMP Konfiguracja MySQL Narzędzia do MySQL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google