Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUROP-PLAST PREZENTACJA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUROP-PLAST PREZENTACJA"— Zapis prezentacji:

1 EUROP-PLAST PREZENTACJA

2 Zawartość prezentacji Contents
Prezentacja firmy Europ-Plast Presentation of Europ-Plast Produkty / The Products Sprzedaż / Marketing Pytania / Odpowiedzi Question/ Answering

3 Prezentacja firmy Europ-Plast Presentation of Europ-Plast
Nowa siedziba inaugurowana w czerwcu 2009

4 Informacje Podstawowe General Information
Założona w / Since 2002 : spółka zależna w 100 % od EUROPE ENVIRONNEMENT subsidiary of the the group EUROPE ENVIRONNEMENT 5000 m2 - bardzo nowoczesna fabryka produkcyjna/ Ultra modern production plant of 5000 m2 Działalność / Activity: Wentylatory/ Fans: % Akcesoria/ Fittings: % Specjalistyczne urządzenia / Special design equipments: 24 % Obróbka / Machining: %

5 Ciągły wzrost obrotów A Turnover in permanent progress
Obroty firmy wzrosły prawie 2-krotnie w przeciągu 5 lat / a turnover almost doubled in 5 years Rosnące znaczenie eksportu/ The export part more and more important 5,8M€ w 2008 Wzrost eksportu w ciągu 5 lat/ Export in growth since 5 years 10-krotny wzrost obrotu od 2002/ A turnover multiplied by 10 since 2002

6 Produkcja wentylatorów The Fans Production

7 Nasza ekipa Our Team Dział Sprzedaży/ Sales Department
Francja Eksport Dział Projektowy i Produkcja/ Engineering and Production Department Pozostałe działy/ Others Departments Księgowość / Accounting Zakupy/ Purchasing Sekretariat / Reception

8 Dział sprzedaży - Francja Sales Department
Dyrektor Sprzedaży/ Sales Manager: Cédric DEBUCHY Inżynierzy Sprzedaży / Sales Engineers: Denis SUTER Frédéric SANZ Omar AGOUNIZERA Asystenci Sprzedaży/ Sales Assistants: Sylvie CARDOSO Caroline VORBURGER Wyceny/ Quotation: Frédéric PELRAS

9 Dział Eksportu Export Department
Manager Eksportu/ Export Manager: Ronan LANDOIS Manager Rozwoju Współpracy Międzynarodowej Frédéric SIROT Eksport - sprzedaż/Export Sales: Valérie VERBRUGGHE

10 Dział Projektowy i Produkcja Engineering and Production Department
Dyrektor Techniczny/ Technical Manager: David ZIMERMANN Dział Wentylatorów/ Fans Department: Sébastien GRAD Ekipa specjalistów pod kierownictwem Pascal BINDER Dział Produkcji/ Special Equipment Department: Jean STUDER Ekipa specjalistów pod kierownictwem Dominique LEININGER Dział Montażu/ Machining Department: Sylvain HUNTZINGER Ekipa pod kierownictwem Carole MASCART

11 Pozostałe działy Others Departments
Zakupy/ Purchasing: Carole MASCART Michelle FABRICI Księgowość / Accounting: Claire NAGELEISEN Sekretariat / Reception Sarah AMARI

12 Przedstawiciele Sales Representation
9 regionów we Francji 9 areas in France 11 przedstawicieli na świecie/ 11 sales representatives in the world Europa / Europe : 10 Afryka Północna/ North Africa: 2 Azja / Asia: 1 Ameryka / America: 1

13 Nasze referencje: Galwanotechnika World References: Surface treatment
Polska, 2007 Wydatek m³/h: 2 VCP 800 Portugalia, 2007 Wydatek m³/h: VCP 800

14 Nasze referencje: Laboratoria World References: Laboratory
Hong Kong, 2003, Szpital Seria 12 VCPL Portugalia, 2007, Uniwersytet Seria10 VCPL/VCPA Belgia, , Fabryka Farmaceutyczna Seria 85 VCPL

15 Nasze refernecje: Przemysł Lotniczy World References: Aeronautical Industry
Wielka Brytania, 2002 (Klient: Airbus) Rumunia, 2007 (Klient: Romaero) 2 linie m3/h

16 Nasze referencje: Przemysł Metalurgiczny World References:Metal Process Industry
Węgry, 2007 (Klient: Alcoa) 1 linia 41000m3/h: VCP 900

17 Nasze referencje: Przemysł Chemiczny World References: Chemical Industry
Maroko, 2007 (Klient: OCP) Wydatek m3/h: VCP HP 450

18 Nasze referencje: Baterie World References: Battery
Rosja, Klient:Tumensky Wydatek 20000m3/h : 11 VCP SGL 1000

19 Nasze referencje: Uzdatnianie wody World References: Water treatment
Holandia, 2005 Klient: OTV / Rossmark WWTP of Den Haag Wydatek:175000m3/h: 9 VCP / VCP HP / VCPL Katar, 2007 Klient: Degrémont Wydatek m3/h: 10 VCP HP/VCP Dubaj, 2008/2009 Klient : Degrémont – Besix Wydatek: m3/h 14 VCP HP / VCP

20 Nasze referencje: Kompostownia World References: Composting Plant
Arabia Saudyjska, 2008 French client for delivery in SA

21 Produkty Products

22 Materiały Materials PVC : Chlorek Poliwinylu
PE HD : Polietylen o dużej gęstości PP H: Polypropylène Homopolymère PP S: Polypropylène difficilement inflammable PVDF : Polyfluorure de Vinylidène PPS-el: Polypropylène difficilement inflammable éléctro conducteur

23 Nasz asortyment Our Product Range
Wentylatory promieniowe Centrifugal Fans Wentylatory osiowe Axial Fans Akcesoria wentylacyjne Ventilation Fittings Obróbka Physical Treatments

24 Gama VCPL VCPL Range Gama: od VCPL 110 do VCPL 315,
Range: from VCPL 110 to VCPL 315, mécano boulonné z napędem bezpośrednim/ Assembled Fan by screw and ball , Direct drive Wydatek od 50 do 5000m3/h Airflows from 50 to m3/h Ciśnienie do1500 Pa / Pressure up to 1500 Pa. Wykonanie PPh w standardzie / Standard material PPh Instalacje: : Laboratoria, filtry z węglem, aktywnym, Wymiana powietrza/Applications: Laboratory, with Active Coal Filter, Replacement air

25 VCPL PA i HP Dwa warianty VCPL : Two variant of VCPL: VCPL PA:
Dla ciśnienia 100 mm CE (Bras articulé par ex…) For low Airflow /Pressure, 100mm CE (e.g.,articulated arm… ) VCPL HP: Dla ciśnienia w zakresie – m3/h i wysokiego ciśnienia (3000 Pa) Fans for Airflows between 1,000 to 3,000 m3/h and high pressure (3000 Pa).

26 Gama VCPA VCPA Range Gama: od VCPA 125 do VCPA 400
Range: from VCPA 125 to VCPA 400, Wykonanie ręczne, napęd bezpośredni i przez przekładnię Hand manufactured, Direct drive and belt driven Wydatek od 200 do m3/h Airflows from 200 to m3/h Ciśnienie do Pa. Pressure up to 2.500Pa. Wykonanie standardowo z PPH, inne materiały na życzenie Standard in PPh, other material in option Instalacje : TS, wszystkie typy wentylacji Applications: ST, all type of ventilation

27 Gama VCP VCP Range Airflows from 10.000 to 100.000 m3/h
Gama: od VCP 450 do VCP 1250 Range: from VCP 450 to VCP 1250 Wykonanie ręczne, napęd bezpośredni i przez przekładnię Hand manufactured, Direct drive and belt driven Wydatek – m3/h Airflows from to m3/h Ciśnienie do 2.000Pa Pressure up to Pa. Instalacje : TS, wszystkie typy wentylacji Applications: ST, all type of ventilation

28 Gama VCP HP VCP HP Range Gama od VCP-HP 75 do VCP-HP 1120
Range: from VCP-HP 75 to VCP-HP 1120 Wydatek 100 – m3/h Airflows from 100 to m3/h Ciśnienie od 2000 do 5000Pa Pressure between 2000 to 5000 Pa Instalacje : Stacje uzdatniania wody, przemysł chemiczny, process Applications: ST, Water treatment plant, Chemical industry, process

29 Gama VAT VAT Range Gama od VAT 160 do VAT 450
Range: from VAT 160 to VAT 450 Wydatek de 400 à m3/h Airflows from 400 to m3/h Ciśnienie do 1200 Pa. Pressure 1200 Pa. Instalacje: Laboratoria, przesył powietrza, Ventilateur en ligne Applications: Laboratory, Air transfer, Fan in line

30 Gama VPH VPH Range Różne modele do poszczególnych zastosowań
Several model for specifics applications VPH T : do montażu na dachu for Roof Fixation VPH P : do montażu na ścianie for Wall Fixation VPH V : kanałowy in line

31 Gama VPH VPH Range Wydatek od 50 do 6000m3/h i ciśnieniu 1500 Pa.
Airflows from 400 to m3/h Możliwe zabezpieczenie silnika dla VPH T i V Possibility of protecting the motor for VPH T and V Zalety: Wysoki wydatek, niskie ciśnienie Advantage: High Airflow, Low pressure Instalacje: trprzesył powietrza, wentylacja budynków Applications: Air transfer, Building ventilation

32 Wentylatory ATEX ATEX Fans
Dla wentylatorów: VCPA, VCP i VCP HP możliwe jest wykonanie zgodnie z normą ATEX On demand, VCPA, VCP and VCP HP in accordance with the ATEX regulation Wykonanie: PPs el lub PE el Materials: PPs or PE el Certyfikat ATEX strefa 1(cat. 2G) i 2(cat. 3G) ATEX certificate zone 1 and 2

33 Obróbka fizyczna Physical treatments
Odkraplacz / Droplet separator Dévésiculeur radial / Radial demister Filtr na węglu aktywnym Active Coal Filter

34 Akcesoria wentylacyjne Ventilation fittings
PVC : ø 50mm  ø 2000mm Zakres asortymentu: ø 90mm and ø 400 PP (PPh) and PE (PEHD) : ø 50mm  ø 2000mm Asortyment : ø 90mm and ø 400 Możliwe wykonanie PPs / PPsEL / PEEL

35 Obrabiarka numeryczna Numeric cuting machine
Départ fabrication interne: For internal production Wirnik / Impeller Flanc de volute / scroll ... Wszystkie elementy przed obróbką ręczną …All pieces before hand manufacturing Pièces seulement usinées sur demandes spécifiques Pieces only machining on specicifics requests

36 Wyposażenie specjalisyczne Special design equipments
Wykonanie urządzeń pod wymiar/ plan Special pieces hand made Zawór ręczny/ Damper Wyciąg wentylacyjny (dymu) Fume extration hood I inne/ Others…

37 Sprzedaż Marketing

38 Dodatkowo Tools Najnowszy katalog / Nowe broszury w 7 językach /
New TradeCatalog Dostępny na stronie www/ Available in our Website Nowe broszury w 7 językach / New brochures in 7 languages Lista cen / Price list updated

39 Dodatkowo Tools Strona internetowa w 5 językach/
A new Website in 5 languages: Program do doboru wentylatorów: wkrótce/ coming soon

40 Kontakty Et bon vent.... 1, rue des Pins, F-68700, ASPACH-LE-HAUT
Ronan LANDOIS Tél : +33 (0) Fax : +33 (0) Cédric DEBUCHY Tél : +33 (0) Fax : +33 (0) Et bon vent....


Pobierz ppt "EUROP-PLAST PREZENTACJA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google