Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych"— Zapis prezentacji:

1 Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych
20-lecie Programów Anglojęzycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 2-3 grudnia 2013 Lekarski i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy w języku angielskim - uwarunkowania prawne i praktyka Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

2 Historia egzaminów Lekarski Egzamin Państwowy (LEP) i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy (LDEP) zadebiutowały odpowiednio w listopadzie 2004 roku i marcu 2005 roku, jako „egzaminy państwowe kończące staż podyplomowy” Zasady przeprowadzania LEP i LDEP zostały określone w rozporządzeniu MZ w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Początkowo przepisy nie przewidywały organizowania LEP i LDEP w języku innym niż język polski Z założenia egzaminy te zostały wprowadzone w życie jako egzaminy licencyjne: ich złożenie (obok ukończenia stażu podyplomowego) stało się warunkiem niezbędnym do uzyskania prawa wykonywania zawodu

3 Problemy „WIEKU Dziecięcego”
Wymuszony 2-3 miesięczny okres „bezrobocia” lekarzy/lekarzy dentystów pomiędzy zakończeniem stażu podyplomowego a uzyskaniem prawa wykonywania zawodu Zmuszenie obywateli UE, którzy odbyli studia w Polsce na kierunku anglojęzycznym do przystąpienia do LEP/LDEK w języku polskim w celu uzyskania możliwości wykonywania zawodu w kraju macierzystym

4 NOWELIZACJA SYSTEMU LEP/LDEP - 2008
Wprowadzenie możliwości przystępowania do egzaminu w trakcie stażu podyplomowego Wprowadzenie możliwości organizowania LEP/LDEP w języku angielskim

5 Nowelizacja uzl z 12 marca 2008
Art Osobie, która spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a lub c oraz pkt 3-5, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli ponadto: 1) odbyła staż podyplomowy lub uzyskała uznanie stażu podyplomowego odbytego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny ze stażem podyplomowym odbytym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 2) złożyła z wynikiem pozytywnym Lekarski Egzamin Państwowy lub Lekarsko- Dentystyczny Egzamin Państwowy w języku polskim lub w języku, w jakim były prowadzone w polskich uczelniach medycznych studia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, jeżeli ukończyła studia w tym języku.

6 Porównanie sesji LEP – stażyści
Liczba egzaminowanych % negatywnych Średni wynik Średni wsk. trudności jesień 2004 2081 1,82 147,9 0,751 wiosna 2005 267 26,2 123,0 0,611 jesień 2005 2307 3,86 141,1 0,698 wiosna 2006 360 18,9 129,4 0,638 jesień 2006 2037 5,94 139,9 0,697 wiosna 2007 335 41,2 115,5 0,582 jesień 2007 2028 3,45 145,3 0,729 wiosna 2008 275 19,6 132,7 0,657 jesień 2008 2392 3,76 144,2 0,732 wiosna 2009 2445 7,19 138,5 0,696 jesień 2009 2764 9,48 133,6 0,671 wiosna 2010 2598 5,20 143,2 0,702 jesień 2010 3283 6,52 138,2 0,688 wiosna 2011 2683 8,31 136,5 0,679 jesień 2011 4083 10,87 132,1 0,661 wiosna 2012 2991 7,69 135,8 jesień 2012 5056 6,17 137,0 0,691

7 LEP – niepowodzenia Uczelnia Liczba niepowodzeń Razem 1 raz 2 razy
Akademia Medyczna we Wrocławiu 66 7 2 1 76 Collegium Medicum UJ w Krakowie 31 6 39 Gdański UM 44 5 50 Pomorski UM w Szczecinie 28 35 Śląski UM w Katowicach 108 3 124 UMK, CM w Bydgoszczy 20 24 UM w Białymstoku 4 56 UM w Lublinie 86 99 UM w Łodzi 92 100 UM w Poznaniu 33 43 Warszawski Uniwersytet Medyczny 49 11 69 Zagraniczne 41 12 10 79 642 70 40 14 794

8 Porównanie sesji LDEP stażyści
Liczba egzaminowanych % negatywnych Średni wynik Średni wsk. trudności wiosna 2005 33 30,3 120,6 0,584 jesień 2005 729 3,3 142,6 0,718 wiosna 2006 81 16,0 127,3 0,634 jesień 2006 831 3,4 144,5 0,717 wiosna 2007 96 21,8 126,4 0,625 jesień 2007 849 7,1 139,6 0,694 wiosna 2008 125 42,4 114,2 0,568 jesień 2008 915 11,2 132,9 0,617 wiosna 2009 813 4,8 141,1 0,705 jesień 2009 581 10,1 135,3 0,667 wiosna 2010 825 3,8 142,5 jesień 2010 741 17,9 125,0 0,623 wiosna 2011 768 28,0 121,0 0,607 jesień 2011 866 12,9 128,1 0,640 wiosna 2012 788 20,3 122,5 jesień 2012 1106 7,6 136,5 0,687

9 LDEP – niepowodzenia Uczelnia Liczba niepowodzeń Razem 1 raz 2 razy
Collegium Medicum UJ w Krakowie 10 1 2 15 Gdański UM 3 6 Pomorski UM w Szczecinie 4 5 Śląski UM w Katowicach 8 14 UM w Białymstoku UM w Lublinie UM w Łodzi 18 UM w Poznaniu 12 UM we Wrocławiu 17 30 Warszawski Uniwersytet Medyczny Zagraniczne 9 26 79 41 16 7 155

10 Ustawa o zmianiE uzl z 28 kwietnia 2011
Zniesienie LEP/LDEP Wprowadzenie Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) Określenie szczegółów organizacji LEK i LDEK w ustawie Zachowanie struktury egzaminu i porównywalności ich wyników Wprowadzenie odpłatności Test opracowany w języku innym niż język polski jest tłumaczeniem testu przygotowanego na dany LEK albo LDEK w języku polskim

11 WYNIKI LEP/LEK w języku angielskim
Liczba zdających % negatywnych Średni wynik Średnia ogólna Różnica średnich jesień 2009 13 76,92 92,5 133,6 41,1 wiosna 2010 17 47,06 110,6 143,2 32,6 jesień 2010 19 47,37 107,9 138,2 30,3 wiosna 2011 18 61,11 105,2 136,5 21,3 jesień 2011 24 62,50 102,6 132,1 29,5 wiosna 2012 26 65,38 103,3 135,8 32,5 jesień 2012 48 33,33 112,0 137,0 25,0 wiosna 2013 52,08 138,5 33,3 jesień 2013 65 58,46 104,5 29,1

12 LEP/LEK W Języku angielskim – niepowodzenia
Uczelnia Liczba niepowodzeń Razem 1 raz 2 razy 3 razy 4 razy 5+ razy UM we Wrocławiu 4 2 8/21 Collegium Medicum UJ w Krakowie 1 5/30 Gdański UM 3 4/7 Pomorski UM w Szczecinie 5/16 Śląski UM w Katowicach 7 8/15 UM w Białymstoku 1/3 UM w Lublinie 1/1 UM w Łodzi 3/9 UM w Poznaniu 6 14/44 Warszawski Uniwersytet Medyczny 10/23 37 9 59/169

13 Wyniki LEK W J. angielskim wg dziedzin
Dziedziny LEK Liczba pytań II 2013 IX 2013 punkty % Choroby wewnętrzne 39/37 -4,9 -12,5 -5,6 -15,0 Pediatria 27 -3,3 -12,1 -5,3 -19,7 Chirurgia ogólna 26/24 -4,4 -17,0 -2,6 -10,7 Położnictwo i ginekologia 26 -4,3 -16,6 -5,2 -19,9 Medycyna rodzinna 20 -3,5 -17,3 -3,7 -18,3 Medycyna ratunkowa 19 -13,9 -2,9 Psychiatria 11/14 -2,0 -17,8 -2,2 -15,8 Bioetyka 9/10 -1,2 -13,8 Orzecznictwo 7 -1,9 -27,6 -1,1 -16,4 Zdrowie publiczne 8 -0,5 -6,5 -0,3 -3,4

14 WYNIKI LDEP/LDEK w języku angielskim
Liczba zdających % negatywnych Średni wynik Średnia ogólna Różnica średnich wiosna 2009 2 100,00 104,0 141,1 37,1 jesień 2009 3 0,00 120,3 135,3 15,0 wiosna 2010 6 50,00 115,0 142,5 27,5 jesień 2010 10 60,00 101,3 125,0 23,7 wiosna 2011 87,0 121,0 34,0 jesień 2011 22 86,36 92,2 128,1 35,9 wiosna 2012 15 86,67 95,0 122,5 jesień 2012 17 58,82 106,9 136,5 29,6 wiosna 2013 12 83,33 96,4 129,8 33,4 jesień 2013 23 60,87 102,0 128,5 26,5

15 LDEP/LDEK w języku angielskim – niepowodzenia
Uczelnia Liczba niepowodzeń Razem 1 raz 2 razy 3 razy 4 razy 5+ razy UM w Lublinie 0/1 UM w Łodzi 1 3 5/6 UM w Poznaniu 11 14/41 UM we Wrocławiu 4 5 2 14/16 16 33/64

16 Wyniki LDEK W J. angielskim wg dziedzin
Dziedziny LDEK Liczba pytań II 2013 IX 2013 punkty % Stomatologia zachowawcza 44/46 -3,6 -8,3 -4,2 -9,2 Stomatologia dziecięca 35/34 -6,2 -17,8 -4,9 -14,5 Chirurgia stomatologiczna 23 -4,6 -20,2 -3,1 -13,5 Protetyka stomatologiczna 25/23 -18,5 -5,5 -23,9 Periodontologia 14 -2,4 -16,9 -1,8 -12,9 Ortodoncja 20/18 -5,2 -25,9 -4,3 -23,8 Medycyna ratunkowa 10/9 -1,2 -12,2 -0,1 -1,1 Bioetyka 10 -17,5 -0,9 -9,5 Orzecznictwo 7 -2,0 -28,8 -0,5 -6,9 Zdrowie publiczne 8 -11,0 -1,3


Pobierz ppt "Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google