Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych LEKARSKI I LEKARSKO-DENTYSTYCZNY EGZAMIN KOŃCOWY W JĘZYKU ANGIELSKIM - UWARUNKOWANIA PRAWNE I PRAKTYKA 20-lecie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych LEKARSKI I LEKARSKO-DENTYSTYCZNY EGZAMIN KOŃCOWY W JĘZYKU ANGIELSKIM - UWARUNKOWANIA PRAWNE I PRAKTYKA 20-lecie."— Zapis prezentacji:

1 Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych LEKARSKI I LEKARSKO-DENTYSTYCZNY EGZAMIN KOŃCOWY W JĘZYKU ANGIELSKIM - UWARUNKOWANIA PRAWNE I PRAKTYKA 20-lecie Programów Anglojęzycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 2-3 grudnia 2013

2 HISTORIA EGZAMINÓW Lekarski Egzamin Państwowy (LEP) i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy (LDEP) zadebiutowały odpowiednio w listopadzie 2004 roku i marcu 2005 roku, jako egzaminy państwowe kończące staż podyplomowy Zasady przeprowadzania LEP i LDEP zostały określone w rozporządzeniu MZ w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Początkowo przepisy nie przewidywały organizowania LEP i LDEP w języku innym niż język polski Z założenia egzaminy te zostały wprowadzone w życie jako egzaminy licencyjne: ich złożenie (obok ukończenia stażu podyplomowego) stało się warunkiem niezbędnym do uzyskania prawa wykonywania zawodu

3 PROBLEMY WIEKU DZIECIĘCEGO Wymuszony 2-3 miesięczny okres bezrobocia lekarzy/lekarzy dentystów pomiędzy zakończeniem stażu podyplomowego a uzyskaniem prawa wykonywania zawodu Zmuszenie obywateli UE, którzy odbyli studia w Polsce na kierunku anglojęzycznym do przystąpienia do LEP/LDEK w języku polskim w celu uzyskania możliwości wykonywania zawodu w kraju macierzystym

4 NOWELIZACJA SYSTEMU LEP/LDEP Wprowadzenie możliwości przystępowania do egzaminu w trakcie stażu podyplomowego Wprowadzenie możliwości organizowania LEP/LDEP w języku angielskim

5 NOWELIZACJA UZL Z 12 MARCA 2008 Art Osobie, która spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a lub c oraz pkt 3-5, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli ponadto: 1) odbyła staż podyplomowy lub uzyskała uznanie stażu podyplomowego odbytego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny ze stażem podyplomowym odbytym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 2) złożyła z wynikiem pozytywnym Lekarski Egzamin Państwowy lub Lekarsko- Dentystyczny Egzamin Państwowy w języku polskim lub w języku, w jakim były prowadzone w polskich uczelniach medycznych studia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, jeżeli ukończyła studia w tym języku.

6 PORÓWNANIE SESJI LEP – STAŻYŚCI Liczba egzaminowanych % negatywnych Średni wynik Średni wsk. trudności jesień ,82147,90,751 wiosna ,2123,00,611 jesień ,86141,10,698 wiosna ,9129,40,638 jesień ,94139,90,697 wiosna ,2115,50,582 jesień ,45145,30,729 wiosna ,6132,70,657 jesień ,76144,20,732 wiosna ,19138,50,696 jesień ,48133,60,671 wiosna ,20143,20,702 jesień ,52138,20,688 wiosna ,31136,50,679 jesień ,87132,10,661 wiosna ,69135,80,671 jesień ,17137,00,691

7 LEP – NIEPOWODZENIA Uczelnia Liczba niepowodzeń Razem 1 raz2 razy3 razy4 razy 5+ razy Akademia Medyczna we Wrocławiu Collegium Medicum UJ w Krakowie Gdański UM Pomorski UM w Szczecinie Śląski UM w Katowicach UMK, CM w Bydgoszczy UM w Białymstoku UM w Lublinie UM w Łodzi UM w Poznaniu Warszawski Uniwersytet Medyczny Zagraniczne Razem

8 PORÓWNANIE SESJI LDEP STAŻYŚCI Liczba egzaminowanych % negatywnych Średni wynik Średni wsk. trudności wiosna ,3120,60,584 jesień ,3142,60,718 wiosna ,0127,30,634 jesień ,4144,50,717 wiosna ,8126,40,625 jesień ,1139,60,694 wiosna ,4114,20,568 jesień ,2132,90,617 wiosna ,8141,10,705 jesień ,1135,30,667 wiosna ,8142,50,705 jesień ,9125,00,623 wiosna ,0121,00,607 jesień ,9128,10,640 wiosna ,3122,50,623 jesień ,6136,50,687

9 LDEP – NIEPOWODZENIA Uczelnia Liczba niepowodzeń Razem 1 raz 2 razy 3 razy 4 razy 5+ razy Collegium Medicum UJ w Krakowie Gdański UM 3216 Pomorski UM w Szczecinie 415 Śląski UM w Katowicach UM w Białymstoku UM w Lublinie UM w Łodzi UM w Poznaniu UM we Wrocławiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 415 Zagraniczne Razem

10 USTAWA O ZMIANIE UZL Z 28 KWIETNIA 2011 Zniesienie LEP/LDEP Wprowadzenie Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) Określenie szczegółów organizacji LEK i LDEK w ustawie Zachowanie struktury egzaminu i porównywalności ich wyników Wprowadzenie odpłatności Test opracowany w języku innym niż język polski jest tłumaczeniem testu przygotowanego na dany LEK albo LDEK w języku polskim

11 WYNIKI LEP/LEK W JĘZYKU ANGIELSKIM Liczba zdających % negatywnych Średni wynik Średnia ogólna Różnica średnich jesień ,92 92,5133,641,1 wiosna ,06 110,6143,232,6 jesień ,37 107,9138,230,3 wiosna ,11 105,2136,521,3 jesień ,50 102,6132,129,5 wiosna ,38 103,3135,832,5 jesień ,33 112,0137,025,0 wiosna ,08 105,2138,533,3 jesień ,46 104,5133,629,1

12 LEP/LEK W JĘZYKU ANGIELSKIM – NIEPOWODZENIA Uczelnia Liczba niepowodzeń Razem 1 raz2 razy3 razy4 razy 5+ razy UM we Wrocławiu 4228/21 Collegium Medicum UJ w Krakowie 2215/30 Gdański UM 314/7 Pomorski UM w Szczecinie 415/16 Śląski UM w Katowicach 718/15 UM w Białymstoku 11/3 UM w Lublinie 11/1 UM w Łodzi 33/9 UM w Poznaniu /44 Warszawski Uniwersytet Medyczny 72110/23 Razem /169

13 WYNIKI LEK W J. ANGIELSKIM WG DZIEDZIN Dziedziny LEK Liczba pytań II 2013 IX 2013 punkty%punkty % Choroby wewnętrzne 39/37-4,9-12,5-5,6-15,0 Pediatria27-3,3-12,1-5,3-19,7 Chirurgia ogólna 26/24-4,4-17,0-2,6-10,7 Położnictwo i ginekologia 26-4,3-16,6-5,2-19,9 Medycyna rodzinna 20-3,5-17,3-3,7-18,3 Medycyna ratunkowa 19-2,6-13,9-2,9-15,0 Psychiatria11/14-2,0-17,8-2,2-15,8 Bioetyka9/10-1,2-13,8-2,0-19,7 Orzecznictwo7-1,9-27,6-1,1-16,4 Zdrowie publiczne 8-0,5-6,5-0,3-3,4

14 WYNIKI LDEP/LDEK W JĘZYKU ANGIELSKIM Liczba zdających % negatywnych Średni wynik Średnia ogólna Różnica średnich wiosna ,00 104,0141,137,1 jesień ,00 120,3135,315,0 wiosna ,00 115,0142,527,5 jesień ,00 101,3125,023,7 wiosna ,00 87,0121,034,0 jesień ,36 92,2128,135,9 wiosna ,67 95,0122,527,5 jesień ,82 106,9136,529,6 wiosna ,33 96,4129,833,4 jesień ,87 102,0128,526,5

15 LDEP/LDEK W JĘZYKU ANGIELSKIM – NIEPOWODZENIA Uczelnia Liczba niepowodzeń Razem 1 raz 2 razy 3 razy 4 razy 5+ razy UM w Lublinie 0/1 UM w Łodzi 1315/6 UM w Poznaniu 11314/41 UM we Wrocławiu /16 Razem /64

16 WYNIKI LDEK W J. ANGIELSKIM WG DZIEDZIN Dziedziny LDEK Liczba pytań II 2013 IX 2013 punkty%punkty % Stomatologia zachowawcza 44/46-3,6-8,3-4,2-9,2 Stomatologia dziecięca 35/34-6,2-17,8-4,9-14,5 Chirurgia stomatologiczna 23-4,6-20,2-3,1-13,5 Protetyka stomatologiczna 25/23-4,6-18,5-5,5-23,9 Periodontologia14-2,4-16,9-1,8-12,9 Ortodoncja20/18-5,2-25,9-4,3-23,8 Medycyna ratunkowa 10/9-1,2-12,2-0,1-1,1 Bioetyka10-1,8-17,5-0,9-9,5 Orzecznictwo7-2,0-28,8-0,5-6,9 Zdrowie publiczne 8-0,9-11,0-0,1-1,3


Pobierz ppt "Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych LEKARSKI I LEKARSKO-DENTYSTYCZNY EGZAMIN KOŃCOWY W JĘZYKU ANGIELSKIM - UWARUNKOWANIA PRAWNE I PRAKTYKA 20-lecie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google