Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy C# Grupa .NET PO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy C# Grupa .NET PO."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy C# Grupa .NET PO

2 Agenda Typy stałe Typy Referencyjne Tablice Operatory
Podstawowe typy danych Rzutowania Typy Referencyjne Tablice Operatory Kontrola przepływu Metody Try-catch-finally

3 Geneza języka C# Język C, C++ Java Visual Basic Język C#

4 Platformy .NET

5 CTS - Common Type System

6 Typy C# - język silnie typowany Nie można zmieniać typu po deklaracji
Kompilator pilnuje poprawności typów… …a później robi to CLR (Common Language Runtime) Nie można zmieniać typu po deklaracji Nie dotyczy typów dynamicznych (dynamic) Podział typy proste (typy skalarne) typy referencyjne wskaźniki (unsafe code)

7 Typy proste

8 Podstawowe typy danych
Integer Types Floating-Point Types Decimal Boolean Character Null

9 Typ: liczby całkowite byte < short < int < long
sbyte, byte, char, short, ushort, int, uint, long, ulong

10 Integer Types

11 Typy: Liczby zmiennoprzecinkowe
float (System.Single) double (System.Double) Precyzja float 7 cyfr double cyft

12 Floating-Point Types

13 Decimal

14 Przykładowe użycie typów
int i = 5; float f = 1.5F; double d = d; string name = "Michal"; char ch = 'a';

15 Przed użyciem trzeba zainicjować
// deklaracja int liczba; // inicjalizacja liczba = new int(); // domyślnie zero (0) liczba = 0; // deklaracja i inicjacja int liczba = new int(); int liczba = 0;

16 Var Kompilator sam wykrywa właściwy typ zmiennej
tylko tam gdzie jest deklaracja z inicjacją Rozwiązanie dla leniwych Często poprawia czytelność kod int a = 5; // int int b = a; // int var c = 10; // int var d = c; // int var s = "Kurs C#"; // string SqlConnection conn = new SqlConnection(); var conn = new SqlConnection(); var conn = Namespace.Class.Method(new Class(param1), param2));

17 Literal Values int i = 12; float a = 1.12345f; double b = 2.12345d;
decimal c = m;

18 Typ: Boolean bool (System.Boolean) Wartości: true, false

19 Typ: Char Reprezentuje 16-bit znaki Unicode Dokładnie 1 znak
char literka = 'A'; char znak = '5'; char inicjaly = 'wp'; //error int kod = znak; //char -> int

20 Character Type – Escape Characters
1

21 Character Type – Escape Characters
2

22 Strings string = ciąg znaków = tekst string tekst = ”cos tam”;
string src1 = ”c:\\moje dokumenty”; string src2 dokumenty”;

23 Strings

24 Zupełnie nowy string Strings are Immutable string str = ”jakis tekst”;
str = str + ”... Dodatkowy tekst”; Zupełnie nowy string

25 String.Format Bardzo wygodne formatowanie napisów Napisy Liczby Waluty
Daty String.Format(„Witaj {0}!”, imie); String.Format(„Cena: {0:C2}.”, kwota); String.Format(„Jest {0:yyyy} rok., miesiąc: {0:MM}”, data);

26 Type: Null 2 Null – brak wartości
Przypisanie wartości null do stringa nie oznacza, że jest on pusty (””) tylko, że nie ma wartości! 2

27 Konwersja i rzutowania
Explicit Cast Implicit Conversion Type Conversion Parse() i TryParse()

28 Explicit Cast Operator rzutowania

29 Implicit Conversion rzutowanie

30 Jaka będzie wartość boolean?
Type Conversion W przypadku niepowodzenia zwraca wyjątek. Jaka będzie wartość boolean? TRUE

31 Parse() i TryParse() Parse() – konwertuje ciąg znaków na typ numeryczny (w przypadku niepowodzenia wyrzuca wyjątek) TryParse() – jak wyżej (nie wyrzuca wyjątku, zwraca wartość false)

32 Operatory Około 50 operatorów Podstawowe Mnożniki Przypisanie
+, -, ++, -- Mnożniki *, /, % Przypisanie =, +=, -= Warunkowe ==, <, >, <=, >=, !=, !, &&, || Inne [], new, (), is, as, =>

33 Typy referencyjne

34 Typy referencyjne Czyli co? Referencja do danyc class interface
delegate array Referencja do danyc

35 Klasy vs Object Klasa Definicja Obiekt
Powołana do życia instancja klasy class Person { public string Name { get; set; } public int Age { get; set; } public Person() Name = string.Empty; Age = 0; } Person p1 = new Person(); p1.Name = "Jan Nowak"; p1.Age = 60; var p2 = new Person(); var p3 = p1;


Pobierz ppt "Podstawy C# Grupa .NET PO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google