Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy C# Grupa.NET PO. Agenda Typy stałe –Podstawowe typy danych –Rzutowania Typy Referencyjne Tablice Operatory Kontrola przepływu Metody Try-catch-finally.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy C# Grupa.NET PO. Agenda Typy stałe –Podstawowe typy danych –Rzutowania Typy Referencyjne Tablice Operatory Kontrola przepływu Metody Try-catch-finally."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy C# Grupa.NET PO

2 Agenda Typy stałe –Podstawowe typy danych –Rzutowania Typy Referencyjne Tablice Operatory Kontrola przepływu Metody Try-catch-finally

3 Geneza języka C# Język C, C++ Visual Basic Java Java Język C# Język C#

4 Platformy.NET

5 CTS - Common Type System

6 Typy C# - język silnie typowany –Kompilator pilnuje poprawności typów… –…a później robi to CLR (Common Language Runtime) Nie można zmieniać typu po deklaracji –Nie dotyczy typów dynamicznych (dynamic) Podział –typy proste (typy skalarne) –typy referencyjne –wskaźniki (unsafe code)

7 Typy proste

8 Podstawowe typy danych Integer Types Floating-Point Types Decimal Boolean Character Null

9 Typ: liczby całkowite byte < short < int < long –sbyte, byte, char, short, ushort, int, uint, long, ulong

10 Integer Types

11 Typy: Liczby zmiennoprzecinkowe float (System.Single) double (System.Double) Precyzja –float 7 cyfr –double 15-16 cyft

12 Floating-Point Types

13 Decimal

14 int i = 5; float f = 1.5F; double d = 1.3534534d; string name = "Michal"; char ch = 'a'; Przykładowe użycie typów

15 Przed użyciem trzeba zainicjować // deklaracja int liczba; // inicjalizacja liczba = new int(); // domyślnie zero (0) liczba = 0; // deklaracja i inicjacja int liczba = new int(); int liczba = 0;

16 Var Kompilator sam wykrywa właściwy typ zmiennej –tylko tam gdzie jest deklaracja z inicjacją Rozwiązanie dla leniwych Często poprawia czytelność kod int a = 5; // int int b = a; // int var c = 10; // int var d = c; // int var s = "Kurs C#"; // string SqlConnection conn = new SqlConnection(); var conn = new SqlConnection(); var conn = Namespace.Class.Method(new Class(param1), param2));

17 Literal Values int i = 12; float a = 1.12345f; double b = 2.12345d; decimal c = 3.12345m;

18 Typ: Boolean bool (System.Boolean) Wartości: true, false

19 Typ: Char Reprezentuje 16-bit znaki Unicode Dokładnie 1 znak char literka = 'A'; char znak = '5'; char inicjaly = 'wp'; //error int kod = znak; //char -> int

20 Character Type – Escape Characters 1

21 2

22 Strings string = ciąg znaków = tekst string tekst = cos tam; string src1 = c:\\moje dokumenty; string src2 = @c:\moje dokumenty;

23 Strings - @

24 Strings are Immutable string str = jakis tekst; str = str +... Dodatkowy tekst; Zupełnie nowy string

25 String.Format Bardzo wygodne formatowanie napisów – Napisy –Liczby –Waluty –Daty String.Format(Witaj {0}!, imie); String.Format(Cena: {0:C2}., kwota); String.Format(Jest {0:yyyy} rok., miesiąc: {0:MM}, data);

26 Type: Null 2 Null – brak wartości Przypisanie wartości null do stringa nie oznacza, że jest on pusty () tylko, że nie ma wartości!

27 Konwersja i rzutowania Explicit Cast Implicit Conversion Type Conversion Parse() i TryParse()

28 Explicit Cast Operator rzutowania

29 Implicit Conversion rzutowanie

30 Type Conversion Jaka będzie wartość boolean? TRUE W przypadku niepowodzenia zwraca wyjątek.

31 Parse() i TryParse() Parse() – konwertuje ciąg znaków na typ numeryczny (w przypadku niepowodzenia wyrzuca wyjątek) TryParse() – jak wyżej (nie wyrzuca wyjątku, zwraca wartość false)

32 Operatory Około 50 operatorów Podstawowe –+, -, ++, -- Mnożniki –*, /, % Przypisanie –=, +=, -= Warunkowe –==,, =, !=, !, &&, || Inne –[], new, (), is, as, =>

33 Typy referencyjne

34 Czyli co? –class –interface –delegate –array Referencja do danyc

35 Klasy vs Object Klasa –Definicja class Person { public string Name { get; set; } public int Age { get; set; } public Person() { Name = string.Empty; Age = 0; } Obiekt –Powołana do życia instancja klasy Person p1 = new Person(); p1.Name = "Jan Nowak"; p1.Age = 60; var p2 = new Person(); var p3 = p1;


Pobierz ppt "Podstawy C# Grupa.NET PO. Agenda Typy stałe –Podstawowe typy danych –Rzutowania Typy Referencyjne Tablice Operatory Kontrola przepływu Metody Try-catch-finally."

Podobne prezentacje


Reklamy Google