Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwierzytelnianie w sieci na potrzeby dostępu do usług

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwierzytelnianie w sieci na potrzeby dostępu do usług"— Zapis prezentacji:

1 Uwierzytelnianie w sieci na potrzeby dostępu do usług
Protokół kerberos Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki

2 Kerberos – definicja i cechy
Kerberos – protokół uwierzytelniania sieciowego. Model klient / serwer. Klient (np. użytkownik) zostaje w bezpieczny sposób uwierzytelniony na potrzeby dostępu do danej aplikacji. Możliwość zastosowania w modelu Single sign-on (SSO) Jednokrotne uwierzytelnienie daje dostęp do wielu usług Uwierzytelnianie w sposób szyfrowany – wykorzystanie kryptografii symetrycznej. Nie ma przesyłania hasła w sieci czy innych tajnych informacji – wykorzystuje się bilety i klucze. Niezależny od platformy i środowiska choć istnieje kilka implementacji: MIT, Heimdal, Microsoft.

3 Bezpieczeństwo – model AAA
Authentication uwierzytelnienie Potwierdzenie tożsamości użytkownika – przykładowe protokoły to: Kerberos, NTLM, NIS , LDAP, HTTPS, itd. Authorization autoryzacja Ustalenie uprawnień dostępu do zasobów (danych, usług, aplikacji, urządzeń, itp.) – SMB, NIS, LDAP, itd. Accounting rozliczanie Zbieranie informacji o wykorzystaniu przez użytkowników zasobów (systemu, procesora, sieci, aplikacji, itp.) – protokoły i narzędzia związane z dziennikowaniem (logowaniem) informacji.

4 Uwierzytelnienie Proces uwierzytelnienia użytkownika może przebiegać na podstawie: Tego co użytkownik wie – hasło, PIN, itp. Tego co użytkownik posiada – token programowy, karta, telefon, klucz sprzętowy, itp. Tego co jest jego częścią (cechą) użytkownika – podpis odręczny, dane biometryczne – odcisk palca, tęczówka oka, głos, itp. Silne uwierzytelnienie musi wykorzystywać przynajmniej dwa czynniki z dwóch różnych grup.

5 Nauki związane z szyfrowaniem
Dziedzina nauki zajmująca się szyfrowaniem to kryptologia. Kryptologia się na: Kryptografię – nauka o tworzeniu tzw. szyfrów systemów kryptograficznych tj. algorytmów szyfrowania i deszyfrowania. Kryptoanalizę – nauka o łamaniu szyfrów systemów kryptograficznych.

6 Pojęcia związane z szyfrowaniem
Szyfrowanie – procedura przekształcania informacji nieszyfrowanej (jawnej) w informację zaszyfrowaną (tajną) za pomocą odpowiedniego klucza. Deszyfrowanie – procedura przekształcania informacji zaszyfrowanej w jawną z wykorzystaniem odpowiedniego klucza. Klucz – ciąg znaków o określonej długości, który umożliwia wykonywanie czynności kryptograficznych takich jak szyfrowanie lub deszyfrowanie. Szyfrogram – zaszyfrowana informacja, która nie jest możliwa do odczytania bez odpowiedniego klucza deszyfrującego.

7 Szyfrowanie symetryczne
Ten sam klucz jest wykorzystywany do szyfrowania i deszyfrowania informacji. Klucz jest zazwyczaj przypisywany do danego kanału informacyjnego, a nie do posiadacza. Przykłady: DES, 3DES, AES, RC4, IDEA, Blowfish

8 Szyfrowanie asymetryczne
Klucz publiczny (jawny) dostępny w usłudze dla wszystkich, upubliczniony. Klucz prywatny (tajny) unikatowy, znany jedynie właścicielowi, chroniony.

9 Funkcja skrótu (hash) Podstawowe cechy funkcji skrótu:
Skrót daje się utworzyć łatwo, natomiast odwrócenie operacji ma być niemożliwe (funkcja jednokierunkowa), Wynik generowany jest na podstawie całego wejścia, Zmiana jednego bajtu (znaku) – całkiem inny wynik, Niezależnie od długości wejścia wynik ma tę samą długość dla danego algorytmu. Przykłady algorytmów: DES, MD2, MD4, MD5, SHA1, SHA256, SHA512, itp.

10 Funkcja skrótu – zastosowanie
Przykładowe zastosowania funkcji skrótu: Przechowywanie haseł w różnych systemach; przykładowo Unix/Linux – DES, MD5, SHA1, Wyliczanie sum kontrolnych dla plików czy wiadomości (zapewnienie integralności danych), Tworzenie skrótów z wiadomości dla potrzeb podpisu elektronicznego. Wykorzystanie „solenia” Ustala się dane (klucz czy dane losowe) i miesza się je z danymi, z których będzie skrót Generowany jest skrót z „posolonych” danych

11 Kerberos - historia Historia protokołu kerberos
Stworzony w MIT w obrębie projektu Athena, który rozpoczął swą działalność w 1983 r. Udostępniony publicznie od wersji IV – 1989 r. Wersja V (do dzisiaj obowiązująca) – ukazuje się w 1993 r. W 1997 r. Microsoft ogłasza wykorzystanie protokołu kerberos do uwierzytelniania, co wprowadza od wersji Windows 2000

12 Kerberos - dokumenty Dokumenty techniczne dotyczące kerberosa
RFC 1510 – opis protokołu w wersji V (przestarzały), RFC 4120 – poprawiony i aktualny opis protokołu w wersji V RFC 3244 – zmiana i ustawianie haseł – rozszerzenie Microsoftu RFC 4757 – wykorzystanie algorytmu RC4, RFC 3962 – wykorzystanie algorytmu AES, RFC 3961, RFC 4121, …

13 Kerberos – idea działania
Uwierzytelnianie oparte jest o mechanizm przydzielania biletów. Bilet ma określony czas życia. W procesie uwierzytelniania użytkownika dla dostępu do usługi uczestniczy podmiot pośredniczący Trusted Third Party (TTP). Użytkownik nie uwierzytelnia się bezpośrednio w serwerze usługi lecz za pomocą TTP. Użytkownik nie przesyła żadnych poufnych informacji jak np. hasło – wykorzystywany jest mechanizm kluczy symetrycznych.

14 Kerberos – rola haseł Hasła (ich skróty) służą jako klucze szyfrujące przesyłane wiadomości. Klucze użytkowników (hasła) przechowywane są w bazie kerberosa. Serwer usługi, tak jak użytkownik – ma swój klucz w bazie kerberosa. Szyfrowanie jest symetryczne – kerberos ma klucze w swej bazie, a użytkownik czy usługa zna ten sam klucz. Klucze sesji mają znacznik czasowy.

15 Kerberos – elementy systemu
CL – Client Klient który chce otrzymać dostęp do usługi. SS – Service Server Serwer świadczący żądaną usługę. AS – Authentication Server Serwer dokonujący uwierzytelnienia klienta. TGS – Ticket-Granting Server Serwer zajmujący się dystrybucją kluczy Trusted Third Party (w praktyce jeden system – KDC)

16 Kerberos – ogólny schemat
AS TGS AS wysyła Ticket-Granting Ticket AS wysyła Client to Server Ticket CL się uwierzytelnia CL prosi o usługę wysyłając TGT SS CL prosi o usługę okazując CST

17 Uwierzytelnienie klienta
AS Użytkownik się przedstawia (podaje login). CL wysyła otwartym tekstem wiadomość „A” z nazwą użytkownika i prośbą o dostęp do usługi. AS sprawdza czy użytkownik jest w bazie i wysyła wiad. „B” z kluczem sesji CL/TGS, zaszyfrowaną kluczem (hasłem) użytkownika. AS wysyła wiad. „C” z TGT, w którym jest ID klienta, jego adres, okres ważności i klucz sesji CL/TGS zaszyfrowany kluczem TGS. Użytkownik rozszyfrowuje wiad. „B” za pomocą swego hasła, które wprowadza przy logowaniu. Użytkownik ma klucz sesji CL/TGS który wykorzystuje do dalszej komunikacji – SSO. Użytkownik nie może odszyfrować wiad. „C”, ponieważ zaszyfrowana jest kluczem TGS. Klient może potwierdzić swą tożsamość dla TGS. A B C CL

18 Nadanie dostępu do usługi
TGS CL wysyła wiad. „D” z TGT otrzymanym w wiad. „C” (zaszyfrowanym kluczem TGS) i ID usługi CL wysyła wiad. „E” ze swoim identyfikatorem i znacznikiem czasowym zaszyfrowaną kluczem sesji CL/TGS. TGS rozszyfrowuje wiad. „D” i otrzymuje TGT, w którym zawarty jest klucz sesji CL/TGS. TGS mając klucz sesji CL/TGS rozszyfrowuje wiadomość „E”. TGS wysyła wiad. „F” z kluczem sesji CL/SS zaszyfrowaną kluczem sesji CL/TGS. TGS wysyła wiad. „G” z CST, w którym jest ID klienta, jego adres, ważność klucza i klucz sesji CL/SS zaszyfrowany kluczem SS. Użytkownik nie może odszyfrować wiad. „G”, ponieważ zaszyfrowana jest kluczem SS. Klient może potwierdzić swą tożsamość dla SS. D E F G CL

19 Żądanie usługi od serwera
SS CL wysyła wiad. „H” z CST otrzymanym w wiad. „G” (zaszyfrowanym kluczem SS) i ID usługi CL posiadając klucz sesji CL/TGS rozszyfrowuje wiadomość „F” i otrzymuje klucz sesji CL/SS. CL wysyła wiad. „I”, w której jest identyfikator klienta i znacznik czasowy zaszyfrowaną kluczem sesji CL/SS. SS używając własnego klucza rozszyfrowuje wiadomość „H” i otrzymuje klucz sesji CL/SS. SS mając klucz sesji CL/SS rozszyfrowuje wiadomość „I” otrzymując ID klienta. SS pozwala na dostęp do swych usług wysyłając do klienta wiadomość „J” ze zwiększonym o 1 znacznikiem czasowym zaszyfrowaną CL/SS. Klient mając klucz CL/SS odszyfrowuje wiadomość „J” i sprawdza znacznik czasowy. Rozpoczyna korzystanie z SS. H I J CL

20 Struktura nazw Użytkowników w bazie KDC określa się z języka angielskiego jako principals. W kerberosie nazwa użytkownika zdefiniowana jest jako Relam (królestwo) jest czymś w stylu nazwy domeny w usługach katalogowych. Pełna nazwa użytkownika pełni analogiczną rolę jak nazwa wyróżniona w LDAP. Nie ma struktury drzewiastej. Nawa królestwa – dowolny ciąg znaków ASCII – zwyczajowo dużymi literami. Przyjęło się, że odpowiada domenie DNS.

21 Wymagania instalacyjne
W praktyce AS oraz TGS to jeden system Key Distribution Center (KDC) Komputer powinien mieć statyczną konfigurację protokołu IP i nazwę FQDN. Konieczna jest synchronizacja czasu pomiędzy elementami systemu – NTP. Nazwa królestwa powinna być zgodna z nazwą domeny DNS oraz ze strukturą nazw LDAP przy wykorzystaniu go do autoryzacji.

22 Instalacja KDC – RH Instalacja pakietu krb5-server i związanych z nim bibliotek. Instalacja pakietu krb5-workstation zawierającego narzędzia klienckie. Pakiet krb5-server zawiera dwie usługi: krb5kdc – Key Distribution Center, kadmind – demon do zarządzanie zawartością bazy kerberosa. Główny katalog z plikami to /var/kerberos/krb5kdc znajdują się w nim: kdc.conf – główny plik konfiguracyjny KDC, kadm5.acl – plik zawierający definicję list kontroli dostępu Pliki bazy z użytkownikami.

23 Konfiguracja KDC W pliku /var/kerberos/krb5kdc/kdc.conf w sekcji [realms] znajdują się definicje obsługiwanych królestw. Definicje są w postaci atrybutów i ich wartości poprzedzonych znakiem „=” Najważniejsze opcje wchodzące w skład definicji królestwa: nazwa królestwa – zgoda z nazwą domeny i pisana dużymi literami, maser_key_type – rodzaj funkcji skrótu, którą zaszyfrowany jest główny klucz do bazy, supported_ecnrypes – rodzaje algorytmów szyfrowania (skrótu), które obsługuje KDC. Nimi mogą być szyfrowane klucze. acl_file – ścieżka na plik z listami kontroli dostępu (kadm5.acl), admin_keytab – ścieżka do pliku z kluczami do usługi kadmin,

24 Konfiguracja KDC c.d. Przykładowy plik konfiguracyjny KDC (kdc.conf):
[realms] STUDENCI.WSZIB.EDU.PL = { #master_key_type = aes256-cts acl_file = /var/kerberos/krb5kdc/kadm5.acl dict_file = /usr/share/dict/words admin_keytab = /var/kerberos/krb5kdc/kadm5.keytab supported_enctypes = aes256-cts:normal aes128-cts:normal des3-hmac-sha1:normal arcfour-hmac:normal des-hmac-sha1:normal des-cbc-md5:normal des-cbc-crc:normal des-cbc-crc:v4 des-cbc-crc:afs3 }

25 Konfiguracja uprawnień
Uprawnienia użytkowników do zarządzania atrybutami użytkowników w bazie są w postaci list kontroli dostępu. Zawarte są w pliku /var/kerberos/krb5kdc/kadm5.acl. Przykładowa postać pliku: STUDENCI.WSZIB.EDU.PL * STUDENCI.WSZIB.EDU.PL c Każda linia zawiera: nazwę użytkownika (lub wyrażenie regularne ją opisujące), uprawinienia użytkownika – takie jak: zmiana haseł, dodawanie użytkowników, usuwanie użytkowników, itp. lub wszystkie uprawnienia, co oznaczone jest „*”. Nadane uprawnienia w królestwie: Użytkownicy o nazwie kończącej się na „admin” – wszystkie, Użytkownik pwch zmiana haseł użytkowników.

26 Baza użytkowników Wszyscy użytkownicy (principals) znajdują się w bazie. Użytkownicy to zarówno osoby jak i usługi. Baza zawiera tylko nazwy użytkowników i skróty z ich haseł, będące kluczami szyfrującymi podczas komunikacji. Baza zaszyfrowana jest hasłem, z którego skrót zwany jest master key. Algorytm jakim jest wykonane skrót określony jest w pliku konf. KDC Klucz jest przechowywany w pliku zwanym stash file znajdującym się w głównym katalogu kerberosa Stash file ma taką nazwę jak królestwo poprzedzoną kropką Bazę dla KDC dla królestwa STUDENCI.WSZIB.EDU.PL można utworzyć za pomocą kdb5_util ~]#kdb5_util create -r STUDENCI.WSZIB.EDU.PL -s

27 Zarządzanie użytkownikami
Zarządzanie bazą użytkowników za pomocą programów: kadmin.local – program uruchamiany lokalnie na KDC z uprawnieniami użytkownika root, kadmin – umożliwia podłączenie się do KDC z innego komputera użytkownikowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia. Programy te działają albo w trybie interaktywnym albo wsadowym. Przykład wywołania programu kadmin.local: ~]#kadmin.local -r STUDENCI.WSZIB.EDU.PL Proste dodanie użytkownika w konsoli programu kadmin kadmin.local: addprinc -pw haslo_użytkownika nazwa_użytkownika

28 Atrybuty użytkownika Przykład opisu użytkownika z programu kadmin – część opisująca podstawowe atrybuty użytkownika kadmin.local: getprinc franio Principal: Expiration date: [never] Last password change: Wed Mar 17 17:11:59 CET 2010 Password expiration date: Fri Apr 16 18:11:59 CEST 2010 Maximum ticket life: 1 day 00:00:00 Maximum renewable life: 0 days 00:00:00 Last modified: Wed Mar 17 18:44:25 CET 2010 Last successful authentication: [never] Last failed authentication: [never] Failed password attempts: 0

29 Kodowanie hasła użytkownika
Ciąg dalszy opisu użytkownika z programu kadmin – część zawierająca klucze (skróty z hasła): Number of keys: 8 Key: vno 1, AES-256 CTS mode with 96-bit SHA-1 HMAC, no salt Key: vno 1, AES-128 CTS mode with 96-bit SHA-1 HMAC, no salt Key: vno 1, Triple DES cbc mode with HMAC/sha1, no salt Key: vno 1, ArcFour with HMAC/md5, no salt Key: vno 1, DES with HMAC/sha1, no salt Key: vno 1, DES cbc mode with RSA-MD5, no salt Key: vno 1, DES cbc mode with CRC-32, Version 4 Key: vno 1, DES cbc mode with CRC-32, AFS version 3 Attributes: Policy: polityka

30 Polityki związane z hasłem
W bazie KDC możliwe są do ustawienia zasady związane z bezpieczeństwem hasła (polityka). Nową politykę tworzy się w programie kadmin za pomocą polecenia add_policy. Możliwe do ustawienia parametry polityki haseł to: minlife – minimalny wiek życia hasła (klucza), maxlife – maksymalny wiek życia hasła, minlength – minimalna długość hasła, minclasses – minimalna liczba klas znaków w haśle, history – liczba pamiętanych haseł. Nazwa polityki jest jednym z atrybutów użytkownika. Ustawienie polityki użytkownikowi w czasie jego tworzenia (addprinc) lub modyfikacji (modprinc) – atrybut policy.

31 Polityki związane z hasłem
Przykład definicji polityki o nazwie „polityka” kadmin.local: addpol -minlife ”3 days” -maxlife ”180 days” -minlength 8 -minclasses 3 -history 7 polityka Wypisanie atrybutów zdefiniowanej polityki – „polityka” kadmin.local: getpol polityka Policy: polityka Maximum password life: Minimum password life: Minimum password length: 8 Minimum number of password character classes: 3 Number of old keys kept: 7 Reference count: 2

32 Konfiguracja stacji klienckiej
Na komputerze klienckim instalacja krb5-workstation. Plik konfiguracyjny klienta to /etc/krb5.conf Plik ten składa się z następujących sekcji: [logging] – ścieżki na pliki zawierające odpowiednie dzienniki (logi), [libdefaults] – ustawienia domyślne dla biblioteki kerberosa, [realms] – definicje królestw i ich parametrów, [domain_realms] – określenie zależności pomiędzy nazwami domen DNS, a odpowiadającymi im nazwami królestw, [appdefaults] – ustawienia domyślne dla aplikacji wykorzystujących kerberosa. Konfiguracja uwierzytelnienia użytkownika w czasie podłączenia do systemu z wykorzystaniem protokołu kerberos za pomocą biblioteki PAM.

33 Konfiguracja stacji klienckiej c.d.
Przykładowa zawartość sekcji [realms] pliku /etc/krb5.conf [realms] STUDENCI.WSZIB.EDU.PL = { kdc = krbserv.studenci.wszib.edu.pl:88 admin_server = krbserv.studenci.wszib.edu.pl:749 default_domanin = studenci.wszib.edu.pl } Występuje tu definicja jednego królestwa STUDENCI.WSZIB.EDU.PL, w którym: [kdc] – adres (wraz z portem) serwera usługi kerbeos, [admin_server] – adres serwera umożliwiającego administrację bazą KDC – zwykle ten sam komputer co KDC [default_domain] – nazwa domeny DNS, w której są hosty z definiowanego królestwa

34 Testowanie działania KDC
Musi być skonfigurowany klient – plik /etc/krb5.conf. W celu wykonania uwierzytelnienia użytkownika można użyć polecenia kinit Po pomyślnym uwierzytelnieniu użytkownik otrzyma bilet TGT, który zostanie zapisany w cache’u. Wyświetlenie zawartości cache’u użytkownika wykonuje się poleceniem klist. Standardowo bilety trzymane są w katalogu /tmp i mają do nich dostęp tylko ich właściciele. Nazwy plików są według schematu krb5cc_numer. Wyczyszczenie cache’a użytkownika odbywa się za pomocą polecenia kdestroy. Zmiana hasła przez użytkownika – polecenie kpasswd.

35 Testowanie działania KDC c.d.
Przykład wyświetlenia zawartości cache’a użytkownika: Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0 Default principal: Valid starting Expires Service principal 03/18/10 15:31:23 03/19/10 15:31:23 Kerberos 4 ticket cache: /tmp/tkt0 Bilet który ma użytkownik: znajduje się w pliku /tmp/krb5cc_0 ważny jest przez dobę, jest to bilet na bilety – TGT , a więc może dać dostęp do innych usług (użytkownik może otrzymać inne bilety dzięki niemu).

36 Uwierzytelnianie – użycie PAM
PAM (Pluggable Authentication Modules) to modularny system uwierzytelniania użytkownika. Umożliwia zastosowanie wielu rodzajów uwierzytelniania Takich jak m. in. hasło, odcisk palca, system kerberos czy LDAP , itp. Pozwala definiować różne sposoby uwierzytelniania do różnych usług. Dzięki temu użytkownik nie musi istnieć w systemie by mieć dostęp do usługi Np. konfiguracja serwera pocztowego z użytkownikami w kerberosie. Możliwe jest wykorzystywanie wielu różnych modułów Np. moduł pam_cracklib służy do sprawdzania złożoności hasła. PAM ujednolica proces uwierzytelnienia użytkownika Aplikacja prosi o uwierzytelnienie, a PAM wykonuje resztę.

37 Konfiguracja PAM – RH Katalog z plikami konfiguracyjnymi PAM to /etc/pam.d Konfiguracja uwierzytelniania w systemie – system-auth Linia składa się z: typ kontrola moduł argumenty_modułu. Typ określa grupę do której odnosi się moduł; możliwe są: auth – uwierzytelnia użytkownika, a następnie może nadać odpowiednie przywileje użytkownikowi, jak np. członkostwo w grupie, account – zarządza kontem użytkownika na podstawie określonych zasad przydzielania zasobów; np. liczba maksymalnych logowań, dzień tygodnia, maksymalna liczba zalogowanych itp., password – moduł odpowiedzialny za zmianę hasła; tu może być zrobione sprawdzanie złożoności hasła, session – wykonanie czynności po uwierzytelnieniu użytkownika; np. montowanie systemów plików, zbieranie informacji, itp.

38 Konfiguracja PAM c.d. Możliwe jest wystąpienie kilku linii określających ten sam typ, a więc auth, account, password czy session. Kolejne linie tego samego typu definiują stos. Proces uwierzytelniania przebiega przez kolejne elementy stosu, a więc wykonywane są odpowiednie moduły. Końcowy wynik uwierzytelnienia zależy od ostatecznego wyniku przejścia przez stos – ustawiana jest flaga typu uwierzytelnienie się „powiodło” lub się „nie powiodło”. Kontrola definiuje sposób zachowania PAM-API, a więc określa co ma nastąpić w wypadku powodzenia czy porażki w procesie uwierzytelnienia przez dany moduł – jaką wartość flagi ustawić i czy przerwać wykonanie stosu. Daje to możliwość różnych sposobów uwierzytelnienia.

39 Konfiguracja PAM c.d. Możliwe wartości kontroli to:
required – wykonanie modułów powoduje ustawienie końcowego rezultatu sukces lub porażkę i przejście dalej w stosie, requisite – podobnie jak required lecz przerwane jest wykonywanie stosu – w wypadku porażki, taka jest zwrócona i zakończony zostaje proces uwierzytelniania, sufficient – w wypadku porażki przechodzi się do kolejnych elementów stosu i wynik końcowy nie jest ustawiany, a w wypadku sukcesu proces uwierzytelnienia kończy się pozytywnie, optional – wykonanie modułu nie ustawia końcowego rezultatu i przechodzi się do kolejnych elementów stosu; ma głównie znaczenie gdy jest jedynym elementem stosu. W dalszej części linii znajduje nazwa modułu do wykonania wraz z listą argumentów.

40 Konfiguracja PAM – kerberos
Fragment pliku system-auth dotyczący uwierzytelnienia; widoczne jest wpierw uwierzytelnianie typowe dla systemu Linux, a następnie z wykorzystaniem kerberosa: auth required pam_env.so auth sufficient pam_fprintd.so auth sufficient pam_unix.so nullok try_first_pass auth requisite pam_succeed_if.so uid >= 500 quiet auth sufficient pam_krb5.so use_first_pass auth required pam_deny.so Podobnie, część dotycząca hasła: password requisite pam_cracklib.so try_first_pass retry=3 password sufficient pam_unix.so sha512 shadow nullok try_first_pass use_authtok password sufficient pam_krb5.so use_authtok password required pam_deny.so

41 Kerberos w systemie Windows
Firma Microsoft w używa protokołu kerberos jako natywnego do uwierzytelniania w usługach Active Directory (od początku istnienia tych usług). Wprowadzone zostało rozszerzenie – do biletu dodano pole zwane PAC – Privilege Account Certificate. Rozszerzenie to umożliwia nie tylko uwierzytelnienie klienta, ponieważ zawiera dane związane z autoryzacją użytkownika. Pole to zawiera wiele danych, głownie identyfikatory związane z bezpieczeństwem; między innymi takie jak: ID grupa podstawowej do której należy użytkownik, tablica ID grup do których należy użytkownik, SID domeny do której należy użytkownik.

42 Kerberos – protokoły sieciowe
Kerberos wykorzystuje architekturę klient / serwer. Usługa KDC musi nasłuchiwać i oczekiwać na połączenia; standardowo wykorzystuje protokół UDP – port 88. Usługa kadmin nie jest konieczna, lecz z reguły wykorzystywana – używa protokołu TCP – port 749. W serwerze DNS powinny pojawić się rekordy typu SRV określające lokalizację tych usług w sieci; przykładowo: krbserv IN _kerberos._udp SRV krbserv _kerberos-adm._tcp SRV krbserv

43 Usługa synchronizacji czasu
Network Time protocol (NTP) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki

44 NTP definicja i dokumenty
Network Time Protocol (NTP) – jest to protokół umożliwiający synchronizację czasu pomiędzy systemem klienckim (komputer, telefon, itp.), a serwerem czasu. Wykorzystuje Coordinated Universal Time (UTC). Dokładność synchronizacji sięga 10 ms, a w sieciach lokalnych może nawet osiągnąć 200 μs. Jeden z najstarszych protokołów w sieci – początki 1985 r. Dokumenty opisujące protokół NTP: RFC 1305 – specyfikacja wersji trzeciej protokołu NTP – 1992 r. RFC 778, RFC 891 I RFC 956 – starsze dokumenty mające związek z technicznymi aspektami protokołem NTP. Aktualnie obowiązuje wersja 4 jednak brak dla niej RFC. Uproszczona wersja NTP, to SNTP v.4 – RFC 2030.

45 Synchronizacja czasu – NTP
NTP ma korzenie w systemie UNIX jednak aktualnie używany praktycznie przez wszystkie systemy pełna implementacja w systemach Microsoft od Windows 2003 Server Serwery czasu tworzą drzewo synchronizacji. zegar atomowy serwer komputer wzorzec GPS stratum 0 stratum 1 stratum 2 stratum 3

46 Poziomy synchronizacji NTP
Kolejne poziomy w drzewie synchronizacji: stratum 0 – początek drzewa. Znajdują się tu wzorcowe zegary czasu UTC, takie jak: zegary atomowe, wzorce laserowe, wzorce radiowe oparte o GPS, GLONASS, itp., stratum 1 – serwery czasu podłączone bezpośrednio czy np. GPS, ale nie przez sieć, do zegarów poziomu stratum 0, stratum 2 – serwery czasu podłączone przez sieć do serwerów poziomu wyższego. Ta i powyższa warstwa powinny składać się z sprzętowych serwerów czasu, serwerów korporacyjnych itp, stratum 3 – warstwa ta przeznaczona jest dla lokalnych serwerów czasu, z którymi komunikują się już stacje klienckie.

47 Konfiguracja NTP – RH Konfiguracja stacji klienckiej jak i serwera czasu oparta jest o te same pliki konfiguracyjne. Różni się jedynie ich zawartością. Instalacja systemu NTP – instalacja pakietu ntp. Główny plik konfiguracyjny /etc/ntp.conf zawiera między innymi listę serwerów czasu użytych do synchronizacji: server 0.fedora.pool.ntp.org server 1.fedora.pool.ntp.org server 2.fedora.pool.ntp.org W Polsce znajdują się dwa główne serwery czasu zlokalizowane w Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar uruchomione od r.: tempus1.gum.gov.pl – tempus2.gum.gov.pl –

48 Konfiguracja klient/serwer NTP
Różnica pomiędzy konfiguracją klienta a serwera czasu wynika z definicji dotyczących zezwolenia na synchronizację czasu innym hostom z systemem. Ustawienie ograniczeń synchronizacji – parametr restrict. Wartość default parametru restrict – domyślne ustawienie obowiązujące wszystkich klientów. Standardowe ustawienie w dystrybucji Fedora to: restrict default kod nomodify notrap nopeer noquery Oznacza to zabronienie wszystkim klientom na synchronizację – z lokalnym systemem lecz pozwala synchronizować czas ze źródłem serwera.

49 Konfiguracja klient/serwer c.d.
Zabronienie innym komunikacji z naszym hostem (dotyczy również serwerów czasu – dla nich inna wartość restrict): restrict default ignore Konfigurując serwer czasu należy zdefiniować uprawnienia dostępu dla klientów z obsługiwanych sieci: restrict mask nomodify notrap Ustawienia te pozwalają hostom z sieci /24 na synchronizację lecz zabraniają modyfikacji serwera. Po uruchomieniu usługi synchronizacja czasu może zająć kilka minut; przyspieszenie – dodanie opcji iburst w linii definiującej serwer: server tempus1.gum.gov.pl iburst server tempus2.gum.gov.pl iburst

50 Testowanie klienta/serwera
Wykonanie konfiguracji i uruchomieniu usługi ntpd. Po zsynchronizowaniu czasu pojawią się w dziennikach systemu /var/log/messages komunikaty tego typu: Mar 20 00:18:09 dn1 ntpd[968]: synchronized to , stratum 1 Mar 20 00:18:09 dns1 ntpd[968]: kernel time sync status change 2001 Widoczne jest, że czas został zsynchronizowany z serwerem poziomu stratum 1 Do sprawdzenie stanu klienta NTP służy polecenie ntpstat ~]# ntpstat synchronised to NTP server ( ) at stratum 2 time correct to within 21 ms polling server every 64 s

51 NTP – protokoły sieciowe
NTP wykorzystuje architekturę klient / serwer. Serwer musi nasłuchiwać i oczekiwać na połączenia dla zdefiniowanych w konfiguracji sieci. NTP do komunikacji używa protokołu UDP i portu 123.


Pobierz ppt "Uwierzytelnianie w sieci na potrzeby dostępu do usług"

Podobne prezentacje


Reklamy Google