Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poznań 24.04.2012 SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP 24 kwiecień 2012r. SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP 24 kwiecień

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poznań 24.04.2012 SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP 24 kwiecień 2012r. SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP 24 kwiecień"— Zapis prezentacji:

1 Poznań 24.04.2012 SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP 24 kwiecień 2012r. SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP 24 kwiecień 2012r. Oddziaływanie bodźców fizykalnych wytwarzanych przez turbiny wiatrowe na żywe organizmy Oddziaływanie bodźców fizykalnych wytwarzanych przez turbiny wiatrowe na żywe organizmy Prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Feliks Jaroszyk 1.Instytut Ochrony Zdrowia PWSZ w Pile 2.Katedra Biofizyki Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

2 1. Organizm żywy w środowisku zewnętrznym I. Wprowadzenie SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP

3 2. Czynniki fizyczne wytwarzane przez elektrownie wiatrowe SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP Elektrownie wiatrowe Fale sprężyste Pola elektromagnetyczne ELF (50 Hz) Pola elektromagnetyczne ELF (50 Hz) Modulacja natężenia oświetlenia (zjawisko migotania cienia, odbicie światła) Hałas infradźwiękowy (1 Hz – 200 Hz) Hałas infradźwiękowy (1 Hz – 200 Hz) Hałas niskoczęstotliwościowy (10 Hz -200 Hz) Hałas niskoczęstotliwościowy (10 Hz -200 Hz) Hałas dźwiękowy (20 Hz – 20 kHz) Hałas dźwiękowy (20 Hz – 20 kHz)

4 3. Fale sprężyste wytwarzane w turbinach wiatrowych SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP Hałas Infradźwiękowy (HI) – 1 Hz ÷ 20 Hz Hałas Niskoczęstotliwościowy (HN) – 10 ÷ 200 Hz Hałas Dźwiękowy (HD) – 20 Hz ÷ 20 kHz

5 3. 1 Drogi Percepcji Fal Sprężystych SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP droga słuchowa (ucho zewnętrzne, środkowe, wewnętrzne, nerw słuchowy, ośrodki korowe w mózgu) droga poza słuchowa (receptory Paciniego, Ruffiniego lub Merkla, system nerwowy, ośrodkowy układ nerwowy) – bodziec słuchowy uruchamiający drogę poza słuchową musi być większy o około 30 dB od bodźca drogi słuchowej

6 Sentencja farmaceutyczna SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP WSZYSTKO JEST TRUCIZNĄ, WSZYSTKO JEST LEKARSTWEM, WSZYSTKO ZALEŻY OD DAWKI

7 3.2 Krzywe progu słyszalności i bólu narządu słuchu SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP

8 3.3 Porównanie poziomów ciśnienia hałasu infradźwiękowego i niskoczęstotliwościowego generowanego przez różne źródła SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP Źródło hałasuPoziom ciśnienia akustycznego [dB] 1.turbina wiatrowa 500 kW (pomiar w odległości 200m) 64 2.w biurze (przy pracy urządzeń klimatyzacyjnych i wielu komputerów) 74 3.we wnętrzu samochodu osobowego przy prędkości 100 km/h (jazda po szosie) 103 4.we wnętrzu samochodu osobowego przy prędkości 30 km/h (jazda po bruku) 116 5.ruchliwa szosa (w odległości 5 km) 72 - 75

9 3.4 Wykorzystanie fal sprężystych w fizykoterapii SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP w terapii wibroakustycznej (TW) w masażu wibroakustycznym (MW)

10 SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP w terapii wibroakustycznej (TW) znalazły zastosowanie fale sprężyste o częstotliwościach od 0,1 Hz do 10 kHz. W organiźmie żywym człowieka na skutek skurczu komórek mięśniowych tworzy się tło mikrowibracyjne. Amplituda mikrowibracji biologicznych jest zawarta w przedziale od do. Deficyt mikrowibracji lub obniżony jego poziom (podczas snu) obniża odporność i hamuje odbudowę sił witalnych. Urządzenia wibroakustyczne pozwalają kompensować deficyt mikrowibracji w żywych organizmach.

11 SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP w masażu wibroakustycznym (MW) amplituda drgań jest około 100 razy większa jak w terapii wibroakustycznej (TW). Ponadto w przeciwieństwie do systemów (TW) w systemach (MW) nie zmienia się częstotliwość drgań lub zmienia się w niewielkich granicach. Wykorzystanie mikrowibracji do celów terapeutycznych jest przykładem zmieniających się poglądów naukowych. Do końca XX wieku dominował pogląd iż wibracje są czynnikiem szkodliwym dla zdrowia. Dopiero odkrycia XXI wieku ten pogląd zmieniły.

12 SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP 4.1 Naturalne pola elektryczne i magnetyczne 4. Pola elektryczne i magnetyczne Rycina. Naturalne stałe pole elektryczne Ziemi

13 SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP Rycina. Naturalne zmienne pole elektryczne Ziemi

14 SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP Rycina. Teoretyczny przebieg rozkładu linii sił pola Ziemi

15 SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP Rycina. Rozkład linii sił pola geomagnetycznego Ziemi zdeformowany oddziaływaniem wiatru słonecznego

16 SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP 4.2 Sztuczne pola elektryczne i magnetyczne wytwarzane przez linie energetyczne i systemy transformatorowe, urządzenia generatorowe w elektrowniach cieplnych, jądrowych, wodnych, wiatrowych itp. urządzeniach elektrycznych trakcji kolejowej, tramwajowej, samochodowej, sprzętu TV, sprzętu AGD itp. sprzęt elektromedyczny, sprzęt fizykoterapeutyczny itp. wytwarzane przez linie energetyczne i systemy transformatorowe, urządzenia generatorowe w elektrowniach cieplnych, jądrowych, wodnych, wiatrowych itp. urządzeniach elektrycznych trakcji kolejowej, tramwajowej, samochodowej, sprzętu TV, sprzętu AGD itp. sprzęt elektromedyczny, sprzęt fizykoterapeutyczny itp.

17 SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP Tabela 1. Przykładowe związki pomiędzy f, λ, energią kwantów dla promieniowania niejonizującego. Częstotliwość (f)Długość fali (λ) Energia kwantu (w jednostkach kT) 1 Hz300.000 km1,5·10 -13 10 Hz30.000 km1,5·10 -12 100 Hz3.000 km1,5·10 -11 1000 Hz300 km1,5·10 -10 100 kHz3 km1,5·10 -8 1 MHz = 10 6 Hz300 m1,5·10 -7 1GHz = 10 9 Hz30 cm1,5·10 -4 100GHz = 10 11 Hz3 mm1,5·10 -2 1000GHz = 10 12 Hz0,3 mm1,5·10 -1

18 SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP Tabela 2. Dopuszczalna wartość składowej elektrycznej i magnetycznej pola elektromagnetycznego 50 Hz na terenach zabudowy mieszkaniowej CZĘSTOTLIWOŚĆ POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO ( ) SKŁADOWA ELEKTRYCZNA ( ) SKŁADOWA MAGNETYCZNA ( ) 50160

19 SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP Tabela 3. Dopuszczalna wartość składowej elektrycznej i magnetycznej pól elektromagnetycznych o i dotyczących terenów dostępnych dla ludności. CZĘSTOTLIWOŚĆ POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO ( ) SKŁADOWA ELEKTRYCZNA ( ) SKŁADOWA MAGNETYCZNA ( ) 0102500 501060

20 SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP Wrażenie widzenia wiąże się wyłącznie z oddziaływaniem na narząd wzroku fal elektromagnetycznych z zakresu VIS (fale o długościach od 380 nm do 700 nm). Fale te noszą nazwę promieniowania widzialnego. Tylko takie fale są rejestrowane przez receptory widzenia nazywane czopkami i pręcikami rozmieszczonymi w siatkówce oka. 5. Efekt migotania cienia

21 SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP Występujące periodycznie zmiany natężenia oświetlenia danej powierzchni można nazwać migotaniem cienia (EMC). Migotanie cienia może być wywołane w sposób naturalny lub sztuczny. Do naturalnego sposobu można zaliczyć wytwarzanie cienia przez przesuwające się chmury przesłaniające światło słoneczne.

22 SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP Migotanie cienia wytworzone w sposób sztuczny może mieć wpływ negatywny na zdrowie człowieka. Dotyczy to w szczególności osób po wstrząśnieniu mózgu oraz osób chorych na padaczkę (epileptyków) przy określonych częstotliwościach migotania cienia.

23 SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP Z badań zespołu brytyjskich naukowców wynika: Procentowe pogorszenie samopoczucia u epileptyków % 1 Turbiny wiatrowe 2,5 3,5 16 24 Częstotliwość EMC w Hz 5 15 10 20

24 SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP W przypadku turbin wiatrowych trójłopatowych wolnoobrotowych maksymalna ilość obrotów wynosi 20 obr/min. Częstotliwość (f) rotacji silnika wiatrowego jest równa Hz (około 0,33 Hz). Maksymalna częstotliwość EMC wynosi 0,99 Hz. Ponieważ są trzy łopaty, stąd częstotliwość EMC jest równa 30,33 Hz = 0,99 Hz

25 SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP Wniosek Efekt EMC pochodzący z turbin wiatrowych nie może spowodować pogorszenia samopoczucia u epileptyków.

26 SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP Bibliografia Prezentowany referat został oparty na trzech specjalistycznych opracowaniach wykonanych przeze mnie na zlecenie SEO: 1.Oddziaływanie hałasu akustycznego oraz infradźwiękowego na żywy organizm człowieka 2.Oddziaływanie niskoczęstotliwościowych pól elektromagnetycznych z zakresu ELF na żywy organizm człowieka 3.Oddziaływanie efektu stroboskopowego i migotania cienia na żywy organizm człowieka

27


Pobierz ppt "Poznań 24.04.2012 SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP 24 kwiecień 2012r. SEMINARIUM Energetyka wiatrowa – fakty – mity SENAT RP 24 kwiecień"

Podobne prezentacje


Reklamy Google