Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Testowanie oprogramowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Testowanie oprogramowania"— Zapis prezentacji:

1 Testowanie oprogramowania
Jerzy Nawrocki Doskonalenie procesów programowych Wykład 3 Testowanie oprogramowania Copyright, 2001 © Jerzy R. Nawrocki Doskonalenie Procesów Programowych, Wykład 1

2 J. Nawrocki, Wprowadzenie
Z pierwszego wykładu.. Syndrom LOOP Loop L O P ate (późno) ver budget (przekroczony budżet) vertime (nadgodziny) oor quality (kiepska jakość) + niechęć do zmian J. Nawrocki, Wprowadzenie

3 Aby rzeczy pierwsze były pierwsze
Z pierwszego wykładu.. Aby rzeczy pierwsze były pierwsze Pilne Nie pilne I “Gaszenie pożarów”, walka z czasem, robienie rzeczy na wczoraj II Zapobieganie, planowanie, szkolenia, penetracja możliwości Ważne III Przerwania, telefony, niektóre spotkania, ... IV Oglądanie stron www, niektóre listy dyskusyjne, gazety, programy TV .. Nie ważne J. Nawrocki, Wprowadzenie

4 CMM: Capability Maturity Model
Z pierwszego wykładu.. CMM: Capability Maturity Model Zarządzanie wymaganiami Planowanie przedsięwzięcia Śledzenie postępów Zarządzanie podzleceniami Zapewnienie jakości Zarządzanie konfiguracją 5. Optymalizujący 4. Zarządzany ilościowo 3. Zdefiniowany 2. Zarządzany (powtarzalny) 1. Początkowy J. Nawrocki, Wprowadzenie

5 J. Nawrocki, Wprowadzenie
Z pierwszego wykładu.. PSP 1 PSP Estymacja rozmiaru Raporty testowania Planowanie zadań Planowanie harmonogramu J. Nawrocki, Wprowadzenie

6 Doskonalenie wytwarzania
Z pierwszego wykładu.. Doskonalenie wytwarzania Wykrywanie defektów Zarządzanie zmianami Metody formalne Narzędzia zarz. konfig Przeglądy artefaktów Zarządz. zmianami Testy automatyczne Konfiguracje w katalogach Testowanie przypadkowe Chaos i anarchia J. Nawrocki, Wprowadzenie

7 J. Nawrocki, Wprowadzenie
Jerzy Nawrocki Plan wykładu Z pierwszego wykładu.. Jakość oprogramowania Wprowadzenie do testowania Testowanie białej skrzynki Testowanie czarnej skrzynki Raporty testowania J. Nawrocki, Wprowadzenie Doskonalenie Procesów Programowych, Wykład 1

8 Jakość oprogramowania
Jerzy Nawrocki Jakość oprogramowania Philip Crosby’83: zgodność z wymaganiami Jakość projektu (wymagania a projekt) Jakość wykonania (projekt a implementacja) J. Nawrocki, PSP, Lecture 7 Doskonalenie Procesów Programowych, Wykład 1

9 Jakość oprogramowania
Rodzaje wymagań Techniczne Nie-techniczne Funkcjonalne Poza-funkcjonalne J. Nawrocki, Wprowadzenie

10 Jakość oprogramowania
Metody zapewniania jakości Przeglądy Testowanie { n+=NF; } END { print n; } J. Nawrocki, Wprowadzenie

11 Jakość oprogramowania
Przeglądy Inspekcje Prezentacje Recenzje { n+=NF; } END { print n; } J. Nawrocki, Wprowadzenie

12 Jakość oprogramowania
Testowanie Testy akceptacyjne Testy systemowe Testy integracyjne Testy jednostkowe { n+=NF; } END { print n; } J. Nawrocki, Wprowadzenie

13 J. Nawrocki, Wprowadzenie
Jerzy Nawrocki Plan wykładu Z pierwszego wykładu.. Jakość oprogramowania Wprowadzenie do testowania Testowanie białej skrzynki Testowanie czarnej skrzynki Raporty testowania J. Nawrocki, Wprowadzenie Doskonalenie Procesów Programowych, Wykład 1

14 Wprowadzenie do testowania
Rola testowania Testowanie oprogramowania jest zasadniczym elementem systemu zapewnienia jakości i stanowi ostateczny przegląd specyfikacji, projektu i kodowania. -- Roger Pressman’97 J. Nawrocki, Wprowadzenie

15 Wprowadzenie do testowania
Cele testowania Testowanie = wykonanie programu celem znalezienia błędu. Jakość przypadku testowego: prawdopodobieństwo znalezienie jeszcze nie wykrytego błędu. Udany test to taki, który wykrywa jeszcze nie wykryty błąd. -- Glen Myers’79 J. Nawrocki, Wprowadzenie

16 Wprowadzenie do testowania
Powiedzenie Dijkstry Testowaniem nie można wykazać brak błędów, można w ten sposób jedynie wykazać ich obecność. -- E.W. Dijkstra J. Nawrocki, Wprowadzenie

17 Wprowadzenie do testowania
Pracochłonność testowania Testowanie: ~ 30% - 40% całkowitej pracochłonności. Testowanie systemów krytycznych: 70% - 80% całkowitej pracochłonności (!) -- Roger Pressman’97 J. Nawrocki, Wprowadzenie

18 Wprowadzenie do testowania
Dobry test.. .. ma duże prawdopodobieństwo znalezienia błędu, .. nie jest nadmiarowy, .. powinien być najlepszy w swoim rodzaju, .. nie powinien być ani zbyt prosty ani zbyt skomplikowany. J. Nawrocki, Wprowadzenie

19 Wprowadzenie do testowania
Zasady testowania Wszystkie testy powinny być powiązane z wymaganiami użytkownika Testowanie należy planować na długo przed jego rozpoczęciem W przypadku testowania obowiązuje zasada Pareto (80 /20) J. Nawrocki, Wprowadzenie

20 Wprowadzenie do testowania
Zasady testowania Testowanie należy przeprowadzać “od dołu do góry”. Testowanie wyczerpujące nie jest możliwe Pewne testy powinny być wykonane przez niezależną trzecią stronę. J. Nawrocki, Wprowadzenie

21 Wprowadzenie do testowania
Nawyki skutecznego działania Aby rzeczy pierwsze były pierwsze Zaczynaj mając koniec na względzie Bądź proaktywny J. Nawrocki, Wprowadzenie

22 Wprowadzenie do testowania
Jerzy Nawrocki Wprowadzenie do testowania Praktyki XP A ja tam lubię ręcznie potestować! Opracuj przypadki testowe możliwie jak najwcześniej Stosuj testowanie automatyczne J. Nawrocki, Wprowadzenie Doskonalenie Procesów Programowych, Wykład 1

23 Wprowadzenie do testowania
Testowanie porównawcze Wielokrotne implementacje Czasami filtry interfejsu mogą być pomocne (dwa moduły implementują nie te same ale bardzo podobne funkcje) J. Nawrocki, Wprowadzenie

24 J. Nawrocki, Wprowadzenie
Jerzy Nawrocki Plan wykładu Z pierwszego wykładu.. Jakość oprogramowania Wprowadzenie do testowania Testowanie białej skrzynki Testowanie czarnej skrzynki Raporty testowania J. Nawrocki, Wprowadzenie Doskonalenie Procesów Programowych, Wykład 1

25 Testowanie białej skrzynki
Graf przepływu Liczba niezależnych ścieżek (złożoność cyklomatyczna - McCabe’76): V(G) = P + 1 P: liczba węzłów decyzyjnych Utwórz zbiór podstawowy niezależnych ścieżek Przygotuj przypadki testowe: każdą ścieżkę ze zbioru podstawowego należy przejść przynajmniej raz. J. Nawrocki, Wprowadzenie

26 Testowanie białej skrzynki
1 2 3 void PrintGraph(int n){ int r, c; for(r=0; r<n; r++){ printf("\n%d:", r); for(c=0; c<n; c++) if(Connected(r, c)) printf(" %d", c); } printf("\n"); 0: 1 2 3 1: 0 2: 0 3: 0 J. Nawrocki, Wprowadzenie

27 Testowanie białej skrzynki
if r>=n goto .. void PrintGraph(int n){ int r, c; for(r=0; r<n; r++){ printf("\n%d:", r); for(c=0; c<n; c++) if(Connected(r, c)) printf(" %d", c); } printf("\n"); printf(“”, r); c=0; if c>=n goto .. if not Connected goto .. printf(“”, c) c++; r++; printf(“\n”); J. Nawrocki, Wprowadzenie

28 Testowanie białej skrzynki
if r>=n goto .. void PrintGraph(int n){ int r, c; for(r=0; r<n; r++){ printf("\n%d:", r); for(c=0; c<n; c++) if(Connected(r, c)) printf(" %d", c); } printf("\n"); printf(“”, r); c=0; if c>=n goto .. if not Connected goto .. printf(“”, c) c++; r++; V(G) = = 4 printf(“\n”); J. Nawrocki, Wprowadzenie

29 Testowanie białej skrzynki
if r>=n goto .. A A - G printf(“”, r); c=0; if c>=n goto .. B if !Connected goto.. C printf(“”, c) D c++; E r++; F printf(“\n”); G J. Nawrocki, Wprowadzenie

30 Testowanie białej skrzynki
if r>=n goto .. A A - G printf(“”, r); c=0; if c>=n goto .. B A - B - F - A - G if !Connected goto.. C printf(“”, c) D c++; E r++; F printf(“\n”); G J. Nawrocki, Wprowadzenie

31 Testowanie białej skrzynki
if r>=n goto .. A A - G printf(“”, r); c=0; if c>=n goto .. B A - B - F - A - G A - B - C - E - B - F - A - G if !Connected goto.. C printf(“”, c) D c++; E r++; F printf(“\n”); G J. Nawrocki, Wprowadzenie

32 Testowanie białej skrzynki
if r>=n goto .. A A - G printf(“”, r); c=0; if c>=n goto .. B A - B - F - A - G A - B - C - E - B - F - A - G if !Connected goto.. C A - B - C - D - E - B - F - A - G printf(“”, c) D c++; E r++; F printf(“\n”); G J. Nawrocki, Wprowadzenie

33 Testowanie białej skrzynki
if r>=n goto .. A A - G printf(“”, r); c=0; if c>=n goto .. B n = 0 if !Connected goto.. C printf(“”, c) D c++; E r++; F printf(“\n”); G J. Nawrocki, Wprowadzenie

34 Testowanie białej skrzynki
if r>=n goto .. A printf(“”, r); c=0; if c>=n goto .. B A - B - F - A - G 0 < n and 0 >= n ??? if !Connected goto.. C printf(“”, c) D c++; E r++; F printf(“\n”); G J. Nawrocki, Wprowadzenie

35 Testowanie białej skrzynki
if r>=n goto .. A A test case for: printf(“”, r); c=0; if c>=n goto .. B A - B - F - A - G if !Connected goto.. C 1 n = 2 printf(“”, c) D c++; E r++; F A-B-C-E-B-C-D-E-B-F-A-..-A-G printf(“\n”); G J. Nawrocki, Wprowadzenie

36 J. Nawrocki, Wprowadzenie
Jerzy Nawrocki Plan wykładu Z pierwszego wykładu.. Jakość oprogramowania Wprowadzenie do testowania Testowanie białej skrzynki Testowanie czarnej skrzynki Raporty testowania J. Nawrocki, Wprowadzenie Doskonalenie Procesów Programowych, Wykład 1

37 Testowanie czarnej skrzynki
Cele niepoprawne lub brakujące funkcje błędy interfesju błędy w strukturach danych błędy dotyczące wydajności błedy inicjowania i kończenia J. Nawrocki, Wprowadzenie

38 Testowanie czarnej skrzynki
void PrintGraph( int n ) n = 1 1 n = 2 1 n = 2 n = 3 1 2 n = 3 1 2 n = 3 1 2 n = 3 1 2 J. Nawrocki, Wprowadzenie

39 Testowanie czarnej skrzynki
Zupełność McCabe’a r=0; if r>=n goto .. A n = 1 1 n = 2 printf(“”, r); c=0; if c>=n goto .. B 1 n = 2 n = 3 1 2 if !Connected goto.. C printf(“”, c) D n = 3 1 2 c++; E n = 3 1 2 r++; F n = 3 1 2 printf(“\n”); G J. Nawrocki, Wprowadzenie

40 J. Nawrocki, Wprowadzenie
Jerzy Nawrocki Plan wykładu Z pierwszego wykładu.. Jakość oprogramowania Wprowadzenie do testowania Testowanie białej skrzynki Testowanie czarnej skrzynki Raporty testowania J. Nawrocki, Wprowadzenie Doskonalenie Procesów Programowych, Wykład 1

41 Raporty testowania Tester: ........................ Data: ...........
Program: Symbol testu: Cel testu: Warunki testowania: Wejście Oczekiwane wyj Faktyczne wyj J. Nawrocki, Wprowadzenie

42 Raporty testowania Tester: J. Nawrocki Data: 18.01.00
Program: GraphCol Symbol testu: N2Full Cel testu: Sprawdzić program dla grafu składającego się z 2 węzłów. Warunki testowania: - Wejście Oczekiwane wyj 0: 1 1: 0 Faktyczne wyj 0: 1 1: 0 J. Nawrocki, Wprowadzenie

43 J. Nawrocki, Wprowadzenie
Podsumowanie Testowanie jest działalnością destrukcyjną. Testowanie nie może wykazać braku błędów. Testowanie > 30% całkowitego nakładu pracy. Wszystkie testy powinny być powiązane z wymaganiami użytkownika. Testowanie na zasadzie białej i czarnej skrzynki. Wreszcie! J. Nawrocki, Wprowadzenie

44 J. Nawrocki, Wprowadzenie
Literatura W.S. Humphrey, A Discipline for Software Engineering, Addison-Wesley, Reading, 1995. R.S. Pressman, Software Engineering. A Practitioner’s Approach, McGraw-Hill, New York, 1997. J. Nawrocki, W. Complak, Wprowadzenie do przetwarzania tekstów w języku AWK, Pro Dialog 2 (1994), J. Nawrocki, Wprowadzenie

45 J. Nawrocki, Wprowadzenie
Jerzy Nawrocki Zadania domowe Wybierz 5 najważniejszych z Twojego punktu widzenia zasad zarządzania czasem i spróbuj je wdrożyć. Zredaguj afirmację dotyczącą Twoich studiów. Napisz swoją misję. J. Nawrocki, Wprowadzenie Doskonalenie Procesów Programowych, Wykład 1

46 J. Nawrocki, Wprowadzenie
Ocena wykładu 1. Wrażenie ogólne (1 - 6) 2. Za szybko czy za wolno? 3. Czy dowiedziałeś się czegoś ważnego? 4. Co i jak poprawić? J. Nawrocki, Wprowadzenie


Pobierz ppt "Testowanie oprogramowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google