Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CYKLOTRON Cyklotron służy do przyspieszania jonów (w tym wypadku od B do Ar). Urządzenie to waży 240 ton. MAGNES GŁÓWNY Pole wytwarzane przez magnes główny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CYKLOTRON Cyklotron służy do przyspieszania jonów (w tym wypadku od B do Ar). Urządzenie to waży 240 ton. MAGNES GŁÓWNY Pole wytwarzane przez magnes główny."— Zapis prezentacji:

1

2 CYKLOTRON Cyklotron służy do przyspieszania jonów (w tym wypadku od B do Ar). Urządzenie to waży 240 ton. MAGNES GŁÓWNY Pole wytwarzane przez magnes główny służy do zakrzywiania toru ruchu cząstek. Średnie pole magnetyczne wynosi 2 T. REZONATOR Przy cyklotronie pracują 2 rezonatory. Przetwarzają one napięcia wysokiej częstości z około 2 kV maksymalnie do 70 kV. STRIPPER Stripper jest to cienka folia węglowa. Służy do przeładowania jonów (obdarcia ich z elektronów). Zmiana ładunku jonów powoduje zmianę toru ich ruchu, umożliwiając wyprowadzenie wiązki z cyklotronu. JONOWÓD Jonowodem prowadzona jest wiązka z cyklotronu do układu eksperymentalnego. Do ogniskowania wiązki używa się pola magnetycznego wytwarzanego przez różnego rodzaju elektromagnesy (m.in. dipole, kwadrupole).

3 WYKŁADZINY DUANTÓW SEKTORYDOLINY Wewnątrz wykładzin umieszczone są duanty, na które podawane jest napięcie (do 70kV) o wysokiej częstości (od 12 MHz do 19 MHz). Wykładziny są uziemione. W szczelinie pomiędzy brzegiem duantu a brzegiem wykładziny następuje przyspieszanie jonów. W cyklotronie są 4 sektory i 4 doliny (2 widoczne i 2 pod wykładzinami duantów). W sektorach pole magnetyczne jest wyższe niż w dolinach. Na granicy niskiego i wysokiego pola magnetycznego tworzy się tzw. soczewka magnetyczna ogniskująca przyspieszaną wiązkę.

4 CYKLOTRON v r FLFL FoFo B

5 Zasada działania Źródło jonów RF Duanty N S B

6 CYKLOTRON IZOCHRONICZNY

7 Średnie pole izochroniczne

8 Wzrost pola w funkcji promienia

9 N S

10 N S θ Bθ Bθ z, B z vrvr FT r BθBθ vrvr Siła Thomasa

11 Harmoniczne Harmoniczna parzysta (h=2) AB

12 Harmoniczna nieparzysta (h=3)

13 Przekrój pionowy: źródło jonów, linia iniekcyjna i cyklotron

14

15 Zasada działania źródła ECR (Electron Cyclotron Resonance )

16 Źródło jonów typu ECR w ŚLCJ UW 1.Elektromagnesy 2.Magnesy stałe 3.Komora wyładowań 4.Linia transmisyjna 5.Transformator 6.Falowód 7.Diafragma 8.Układ soczewek elektrostatycznych

17 DIPOL stygmatyczny POZIOM

18 OGNISKOWANIE W CZASIE - BUNCHER

19 Wiązka jonów ze źródła Funkcja Bunchera

20 Inflektor z polem magnetycznym

21 Straty prędkości i energii

22 Zakrzywienie wiązki jonów w centrum cyklotronu

23 Wyprowadzenie wiązki - Stripping STRIPPER Q1 Q2>Q1

24 Stopień jonizacji po stripperze przy niskiej energii

25 Stopień jonizacji po stripperze przy wyższej energii

26 "In the vicinity of a particle, the particle density in phase space is constant if the particles move in an external magnetic field or in a general field in which the forces do not depend upon velocity." Emitancja, Akceptancja W pobliżu wybranej cząstki, gęstość cząstek w przestrzeni fazowej jest stała, jeśli te cząstki poruszają się w zewnętrznym polu magnetycznym lub w innym polu, w którym siły nie zależą od prędkości. Twierdzenie Liouvillea

27 Przykłady emitancji z x dx/dz E=0Wiązka ròwnoległa Wiązka rozbieżna (homocentryczna) E=0 z x dx/dz

28 z x Wiązka z b a

29 Dopasowanie l 2a z a φ

30 Siła Lorentza w kwadrupolu x y S S N N Fx Fy

31 Własności optyczne kwadrupola Dryft (wolny odcinek)

32 Fx Zx Zy Fy Hy Hx

33 Wiązka w dublecie kwadrupolowym DF z s2 XOZ

34 F D D F s2 LL s s1 z

35 Dublet kwadrupolowy

36

37 Steering B N1=No.COS(φ) N2=No.sin(φ)

38 Korekcja biegu wiązki dwoma steeringami S1S2

39 Diagnostyka wiązki Kubek Faradaya V -300 V Wiązka I

40 Diagnostyka wiązki Luminofor-łapa TV Wiązka I Scyntylator

41

42 RF

43 Koniec

44 Z powodu rozrzutu prędkości i wspòłrzędnych cząstek, punkty w 6-cio wymiarowej przestrzeni fazowej zajmują skończoną objętość. Ta objętość jest inwariantem w przestrzeni kanonicznie sprzężonych zmiennych. Dla nas ważny przypadek: zmienne rozdzielają się w ròwnaniach ruchu I wtedy każda z podprzestrzeni jest inwariantem, Emitancja=const, np.:

45 Współczynnik emisji wtórnej Miedź Volt Srebro Platyna Węgiel Aluminium

46 t V(t) Jonowód Sonda cylindryczna

47 OPTYKA JONOWA Emitancja, Akceptancja Dopasowanie

48 PION

49


Pobierz ppt "CYKLOTRON Cyklotron służy do przyspieszania jonów (w tym wypadku od B do Ar). Urządzenie to waży 240 ton. MAGNES GŁÓWNY Pole wytwarzane przez magnes główny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google