Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK ZACZĄĆ? RMA PORTAL 27 January, 2015 ZEBRA TECHNOLOGIES.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK ZACZĄĆ? RMA PORTAL 27 January, 2015 ZEBRA TECHNOLOGIES."— Zapis prezentacji:

1 JAK ZACZĄĆ? RMA PORTAL 27 January, 2015 ZEBRA TECHNOLOGIES

2 SPIS TREŚCI PAGE 2 Zalety Nawigacja po RMA Portalu Zgłaszanie nowej naprawy Warunki naprawy Informacje dot. wysyłki Informacje kontaktowe Informacje dot. faktury Potwierdzenie szczegółów RMA Szczegóły zgłoszonego RMA Sprawdzanie statusu naprawy Organizowanie odbioru przesyłki Statystyki naprawy Zatwierdzanie wyceny naprawy płatnej Gwarancja & Warunki naprawy

3 ZALETY PAGE 3 Dostęp 24x7 Możliwość zgłaszania napraw online Możliwość drukowania dokumentów przesyłki Sprawdzanie statusu naprawy Informacje śledzenia przesyłki Usługa odbioru przesyłki Statystyki naprawy Akceptania wyceny naprawy płatnej Sprawdzanie gwarancji oraz warunków naprawy Wielojęzyczny interfejs Dostęp do dokumentacji o produktach oraz innych źródeł informacji

4 NAWIGACJA PO PORTALU RMA PAGE 4 RMA Portal jest dostępny pod adresem: http://www.motorolasolutions.com/US- EN/Support/Online+RMA/Europe+Middle+East+and+Africa http://www.motorolasolutions.com/US- EN/Support/Online+RMA/Europe+Middle+East+and+Africa Nowych klientów prosimy o kliknięcie na link “PSION” pod “Rejestracja zgłaszania napraw online (RMA)”, a następnie po wypełnieniu formularza rejestracji nowego użytkownika o potwierdzenie przyciskiem „Potwierdź”. Po otrzymaniu potwierdzenia o aktywacji Państwa konta, mogą Państwo zgłaszać naprawy przez “PSION” przez kliknięcie “Logowanie do Portalu RMA” Jeśli potrzebują Państwo wsparcia, prosimy o kontakt poprzez email na adres admin_rma@motorolasolutions.com. admin_rma@motorolasolutions.com

5 NAWIGACJA PO PORTALU RMA PAGE 5 Przydatne linki Menu główne Portalu RMA Menu startowe, ważność hasła oraz informacje o ostatnim logowaniu Inne przydatne linki i informacje

6 ZATWIERDZANIE GWARANCJI I WARUNKÓW NAPRAWY PAGE 6 Proszę kliknąć na „Zatwierdzanie gwarancji / warunków naprawy” Proszę wprowadzić tutaj numer seryjny Proszę kliknąć na „Sprawdź” Wyniki

7 ZGŁASZANIE NOWEJ NAPRAWY PAGE 7 Proszę kliknąć na „Zgłoś nową naprawę”

8 SZCZEGÓŁY WNIOSKU NOWEJ NAPRAWY PAGE 8 Proszę wprowadzić numer seryjny Proszę kliknąć na „Znajdź produkt” Jeśli numer seryjny nie zostanie znaleziony, proszę wybrać rodzinę produktów z menu rozwijanego Proszę wybrać problem Proszę kliknąć na „Dodaj Produkt” Proszę kliknąć na „Kontynuuj” Proszę dodać dodatkowy opis usterki Proszę wybrać opis problemu Państwa zgłoszenie wyświetli się tutaj zanim je Państwo zaakceptują. Jeśli chcą Państwo zalogować kolejną naprawę, proszę powtórzyć wszystkie kroki. Gdy wszystkie numery seryjne zostanę wprowadzone, proszę kliknąć „Kontynuuj”

9 INFORMACJE DOT. WYSYŁKI PAGE 9 Na stronie z informacjami dot. wysyłki proszę sprawdzić czy podany adres zwrotny jest poprawny. System wyświetla domyślnie “Użyj już obecnego” wraz ze szczegółami domyślnego adresu Państwa konta. Proszę kliknąć na „Kontynuuj” Po wybraniu“Stwórz nowy adres zwrotny”, można wprowadzić tutaj szczegóły adresowe. Aby zmienić obecny adres na inny, istniejący w naszej bazie danych, proszę wybrać “Użyj istniejącego już adresu zwrotnego” Po wybraniu “Użyj istniejącego już adresu zwrotnego” w poprzednim kroku, można wybrać poprawny adres z menu rozwijanego. Proszę wybrać “Stwórz nowy adres zwrotny” jeśli pożądany adres nie znajduje się w menu rozwijanym. Można teraz wprowadzić ręcznie szczegóły adresowe.

10 INFORMACJE KONTAKTOWE PAGE 10 Na stronie informacji kontaktowych dot. wysyłki, proszę sprawdzić osobę kontaktową, numer telefonu, faksu oraz adres email osoby kontaktowej w wybranym wcześniej adresie zwrotnym. Domyślnie osobą kontaktową jest właściciel konta na Portalu RMA - Wyświetla się “Użyj obecnej osoby kontaktowej”. Proszę kliknąć na „Kontynuuj” Aby wybrać inny kontakt z listy istniejących kontaktów, proszę wybrać “Użyj istniejącej już osoby kontaktowej”. Aby wprowadzić nowe dane kontaktowe, proszę wybrać “Dodaj nową osobę kontaktową”.

11 INFORMACJE O WARUNKACH NAPRAWY PAGE 11 Pole informacji o warunkach naprawy pokazuje rodzaj naprawy połączony z konkretnym numerem seryjnym urządzenia. Wycena naprawy: Dla naprawy płatnej (Time&Material), wycena za naprawę pojedynczego urządzenia wyświetlana jest klientom z bezpośrednim kontem serwisowym u Zebra Technologies. Jeśli nie posiadają Państwo bezpośredniego konta serwisowego, wyświetlona zostanie następująca wiadomość: “Proszę wysłać urządzenie do naszego centrum napraw. Po otrzymaniu urządzenia, wycena naprawy płatnej zostanie wysłana do Pańskiego partnera biznesowego. Numer referencyjny klienta #: Proszę wprowadzić wewnętrzny numer referencyjny, jeśli go Państwo posiadają. Proszę kliknąć na „Kontynuuj” Jeśli nie zgadzają się Państwo z wyświetlonym typem naprawy, proszę wybrać„Tak” z menu rozwijanego, aby zmienić rodzaj naprawy. Następnie proszę wybrać prawidłowy typ serwisu z powyższego menu rozwijanego. Po wybraniu naprawy kontraktowej (Kontrakt bronze), proszę wpisać numer kontraktu do pola poniżej. W przypadku naprawy powtórnej, proszę wpisać numer RMA poprzedniej naprawy w polu „Numer oryginalnej naprawy”

12 DANE DO FAKTURY PAGE 12 Proszę sprawdzić adres do faktury na stronie danych do faktury. Jeśli domyślne dane do faktury są nieprawidłowe, proszę wybrać “Nie” z menu rozwijanego oraz kliknąć „Kontynuuj”. Dział Obsługi Klienta Zebra Technologies skontaktuje się z Państwerm z dalszymi instrukcjami. Jeśli nie mają Państwo bezpośredniego konta serwisowego w Zebra Technologies, zostaną wyświetlone domyślne dane do faktury Państwa partnera biznesowego, których nie będzie można zmienić. Proszę kliknąć na „Kontynuuj”

13 ZATWIERDZANIE SZCZEGÓŁÓW RMA PAGE 13 ZGŁOSZENIE POJEDYNCZEGO URZĄDZENIA: Na stronie zatwierdzania szczegółów naprawy RMA proszę sprawdzić szczegóły produktu, adres zwrotny oraz informacje kontaktowe. Proszę kliknąć na „Dodaj zgłoszenie naprawy (RMA).

14 SZCZEGÓŁY ZGŁOSZENIA RMA PAGE 14 Na stronie ze szczegółami numeru naprawy, proszę kliknąć na „Drukuj zgłoszenie” na dole strony aby wydrukować dokumenty do wysyłki dla Państwa urządzeń. Proszę wysłać uszkodzone urządzenie do Zebra Technologies wraz z formularzem naprawy RMA. Jeśli na formularzu naprawy RMA znajduje się wycena naprawy, proszę zauważyć, iż może być on użyty jako potwierdzenie wyceny naprawy płatnej, jeśli znajduje się na nim pieczątka firmowa oraz podpis. Dotyczy to wszystkich państw oprócz Wielkiej Brytanii, Rosji oraz RPA, gdzie potwierdzenie wyceny wymagane jest na oficjalnym papierze firmowym.

15 SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO RMA ZGŁOSZENIE KILKU URZĄDZEŃ PAGE 15 ZGŁASZANIE KILKU URZĄDZEŃ – wyświetlanie/ drukowanie formularza naprawy RMA: Na stronie szczegółów naprawy numeru RMA: Aby zobaczyć kompletny formularz RMA ze wszystkimi numerami seryjnymi, proszę kliknąć na “Wydrukuj wszystkie RMA”. Wyświetli się formularz naprawy RMA ze wszystkimi zalogowanymi numerami seryjnymi. W celu wyświetlenia / wydrukowania szczegółów naprawy osobno dla każdego zgłoszenia : Proszę przejść do “Sprawdź status naprawy”, następnie kliknąć w numer “RMA#” zgłoszenia naprawy, które życzą sobie Państwo zobaczyć – zostaną wyświetlone szczegóły konkretnego zgłoszenia. Aby wydrukować formularz naprawy RMA osobno dla każdego zgłoszenia, proszę powtórzyć powyższe kroki i kliknąć na „Drukuj zgłoszenie”.

16 SPRAWDZANIE SZCZEGÓŁÓW NAPRAWY PAGE 16 Proszę wybrać przedział czasowy Proszę kliknąć na „Sprawdź status naprawy” Status naprawy Proszę kliknąć na numer naprawy RMA w celu wyświetlenia wszystkich szczegółów każdego RMA Aby wyświetlić numery napraw RMA, które Państwo zgłosili w ciągu ostatnich 30 dni, proszę kliknąć na zakładkę “Sprawdź status naprawy” w menu głównym na stronie startowej Portalu. Na każdej stronie wyświetlanych jest do 10 numerów napraw RMA. Dla szybkiego wyszukiwania proszę podać RMA, numer seryjny, numer odbioru lub zwrotu, referencję klienta.

17 ORGANIZOWANIE ODBIORU PRZESYŁKI - odbiór jednego lub wielu urządzeń PAGE 17 Proszę kliknąć na „Sprawdź status przesyłki” Jeśli urządzenie jest objęte kontraktem uwzględniającym usługę odbioru, mogą Państwo zorganizować odbiór wysyłki na portalu RMA. W innym przypadku zostaną Państwo przekierowani na stronę przewoźnika po kliknięciu w pole „Zorganizuj odbiór (Pickup Collection), na której mogą Państwo zorganizować odbiór (płatny przez klienta). Istnieje możliwość zorganizowanie odbioru zarówno jednego jak i wielu urządzeń. Obiór wielu RMA jest jednak możliwy tylko jeśli adres odbioru jest taki sam dla wszystkich urządzeń. Proszę sprawdzić przesyłki, dla których chcą Państwo zorganizować odbiór. Aby kontynuować, proszę kliknąć na ikonę auta.

18 ORGANIZOWANIE ODBIORU liczba przesyłek PAGE 18 W przypadku wybrania wielu RMA, należy podać liczbę przesyłek: powinna ona być mniejsza lub równa liczbie wybranych RMA. Następnie proszę klikąć “Dalej".

19 ORGANIZOWANIE ODBIORU PRZESYŁKI – urządzenie na kontrakcie z usługą odbioru PAGE 19 Proszę wyszukać adres odbioru wysyłki lub wybrać go z listy adresów zapisanych w systemie oraz wypełnić następujące pola Proszę kliknąć na “Zorganizuj odbiór”

20 ORGANIZOWANIE ODBIORU pobieranie druków nadania PAGE 20 Druki nadania mogą być pobrane na tej stronie także po zamknięciu wyskakującego okienka. Proszę pobrać druka nadania "Shipping label". Można je pograć pojedynczo lub wszystkie naraz jako.zip. W tym celu należy wybrać „Wszystko”

21 ORGANIZOWANIE ODBIORU pobieranie druków nadania PAGE 21 W celu wydrukowania druków nadania, należy kliknać na ikonę. Można take wrócić do "View Repair Status" / "Sprawdź status naprawy".

22 STATYSTYKI NAPRAWY PAGE 22 Proszę kliknąć w ”Statystyki naprawy” Proszę wybrać datę rozpoczęcia i zakończenia. Z listy stron proszę wybrać stronę dla której życzą sobie Państwo wygenerowanie wykresu Proszę wybrać rodzaj wykresu Proszę wybrać wygląd wykresu przez dobranie szerokości (mała, średnia, duża) oraz typu (kolumna lub wiersz). Proszę kliknąć „Wygeneruj wykres” Proszę sprecyzować typ naprawy przez wybranie pola naprawy płatnej, kontraktowej lub gwarancyjnej. Proszę wybrać produkt z listy, dla którego życzą sobie Państwo wygenerować wykres. Proszę kliknąć na „Wybierz wszystko” w celu wybrania wszystkich produktów oraz „Wyczyść wszystko” w celu wyczyszczenia listy.

23 STATYSTYKI NAPRAWY - przykład PAGE 23

24 Zatwierdzanie wyceny naprawy PAGE 24 Proszę wybrać „Zatwierdzanie wyceny RMA” Proszę przeczytać „Warunki regulaminu” Proszę zaznaczyć pole w celu potwierdzenia warunków regulaminu. Proszę wprowadzić numer wyceny naprawy ”PO number” Proszę kliknąć „Zatwierdź” aby zatwierdzić wycenę naprawy Proszę kliknąć „Odrzuć” w celu odrzucenia wyceny naprawy.

25 Zatwierdzanie wyceny naprawy PAGE 25 W przypadku odrzucenia wyceny mają Państwo dwie opcje „Odrzuć/Zwróc”, aby posłać urządzenie bez naprawy na podany przez Państwa adres zwrotny oraz „Odrzuć/Zutylizuj”, aby zutylizować urządzenia w centrum napraw Zebra Technologies. Proszę kliknąć OK, aby potwierdzić

26 WSKAZÓWKI PAGE 26 Jeśli wybiorą Państwo “Nie” podczas logowania Jeśli podczas logowania naprawy RMA wskazali Państwo, iż warunki naprawy lub dane do faktury są nieprawidłowe, skontaktuje się z Państwem Dział Obługi Klienta PSIONu. Wsparcie potrzebne z obsługą Portalu RMA Jeśli mają Państwo jakiekolwiek trudności związane z użytkowaniem Portalu RMA, proszę skonaktować się z Działem Obsługi Klienta PSIONu drogą emailową. W przypadku, gdy na Portalu RMA wyświetli się komunikat z błędem, uprzejmie prosimy o posłanie poprzez email zrzutu ekranu wraz ze szczegółowym opisem występującego problemu.

27 PRZYDATNE LINKI PAGE 27 Support admin_rma@zebra.com Online RMA - Europa, Środkowy Wschód & Afra http://www.motorola.com/Business/US-EN/Support/Online+RMA/Europe+Middle+East+and+Africa

28 DZIĘKUJEMY…


Pobierz ppt "JAK ZACZĄĆ? RMA PORTAL 27 January, 2015 ZEBRA TECHNOLOGIES."

Podobne prezentacje


Reklamy Google