Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Światowy Dzień Zdrowia r. Bezpieczeństwo żywności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Światowy Dzień Zdrowia r. Bezpieczeństwo żywności"— Zapis prezentacji:

1 Światowy Dzień Zdrowia 07.04. 2015 r. Bezpieczeństwo żywności
„Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym” Opracowała : mgr Agnieszka Pątek - Gołębiowska Światowy Dzień Zdrowia r. Bezpieczeństwo żywności

2 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Cel główny Światowego Dnia Zdrowia r. Zmniejszenie liczby : chorób przenoszonych drogą pokarmową ( szczególnie zakaźnych ). Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

3 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Kluczowe fakty Dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznej i odpowiedniej pod względem wartości odżywczych żywności ma kluczowe znaczenie dla naszego życia i dobrego stanu zdrowia. Niebezpieczna żywność zawierająca szkodliwe bakterie, wirusy, pasożyty lub substancje chemiczne jest przyczyną ponad 200 chorób – począwszy od biegunki, aż po nowotwory. Każdego roku około 2 mln osób, w tym wiele dzieci, umiera z powodu biegunek wywoływanych przez bakterie obecne w żywności i w wodzie. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

4 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Kluczowe fakty Bezpieczeństwo żywności, żywienie i bezpieczeństwo żywnościowe są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Niebezpieczna żywność powoduje powstanie błędnego koła chorób i niedożywienia, w szczególności dotykającego niemowląt i małych dzieci, osoby starsze i chore. Choroby przenoszone drogą pokarmową hamują rozwój społeczno-gospodarczy, ponieważ obciążają systemy opieki zdrowotnej i narażają na straty gospodarki krajowe, turystykę i handel. W ramach całego łańcucha dostaw artykuły spożywcze przekraczają dzisiaj wiele granic między krajami. Dobra współpraca pomiędzy rządami, producentami i konsumentami sprzyja zapewnianiu ich bezpieczeństwa. Agnieszka Pątek – Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

5 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Bezpieczeństwo żywności to obszar działań mających na celu zapewnienie konsumentom ochrony przed ryzykiem zatrucia żywności chorobami przenoszonymi drogą pokarmową; inaczej zapewnienie, że żywność nie spowoduje uszczerbku na zdrowiu konsumenta, jeśli jest przygotowana i spożywana zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach Agnieszka Pątek Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

6 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Bezpieczna żywność to taka, której spożycie nie wywołuje niepożądanych skutków zdrowotnych, jak: choroby przenoszone drogą pokarmową, zatrucia oraz inne problemy zdrowotne (zaburzenia rozwoju, problemy z płodnością, nowotwory). Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

7 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
W bezpieczeństwie żywności konieczne jest uwzględnienie wszystkich aspektów łańcucha produkcji żywności począwszy od produkcji podstawowej i produkcji pasz, aż do sprzedaży lub dostawy żywności do konsumenta, ponieważ każdy element może mieć wpływ na bezpieczeństwo. Agnieszka Pątek – Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

8 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Żywność podczas wielu etapów, by trafić ostateczne na stół, narażona jest na działanie różnych czynników: chemicznych, fizycznych i biologicznych. Do zanieczyszczeń żywności może dojść podczas jej wytwarzania, pakowania, przechowywania, a także w czasie przygotowania do spożycia. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

9 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Zanieczyszczenia żywności to substancje lub organizmy, które są obecne w żywności na skutek zanieczyszczenia środowiska w następstwie procesu produkcyjnego lub nieprawidłowości w obrocie. Termin ten obejmuje obecne w żywności szkodniki, mikroorganizmy, toksyny, substancje chemiczne lub inne substancje obce, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka lub powodować nieprzydatność do spożycia. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

10 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Żywność jest zanieczyszczana wskutek: braku lub niewłaściwie wyznaczonych w zakładzie stref „czystych i brudnych ), nieprzestrzegania przez pracowników zasad higieny osobistej i higieny miejsca pracy, krzyżowania się drogi dostarczania do zakładu surowca, usuwania odpadów, wydawania produktów gotowych, braku zapewnienia dostatecznej ilości pomieszczeń magazynowych do oddzielnego przechowywania surowców i produktów, Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

11 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Żywność jest zanieczyszczana wskutek c.d.: mieszania niewykorzystanych potraw z potrawami świeżo przygotowanymi, nieodpowiedniej jakości wody stosowanej do uprawy i procesów technologicznych , stosowania nieodpowiednich metod nawożenia ( np. zanieczyszczenia jako skutek nawożenia fekaliami), niewłaściwa higiena produkcji pierwotnej (np. zbiorów), transportu, przechowywania, produkcji, pakowania, oraz dystrybucji Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

12 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Zanieczyszczenia biologiczne mikroorganizmy chorobotwórcze (grzyby, pleśnie, bakterie, wirusy) priony pasożyty szkodniki Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

13 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Powodują one Zatrucia pokarmowe wirusowe (np. rotawirusy,norowirusy, wzw A ) bakteryjne (np. Salmonella, Campylobacter, enterokrwotoczny szczep escherichia coli ) Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

14 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Choroby odzwierzęce wywołane bakteriami ( gruźlica bydła, bruceloza, wąglik, różyca ) wywołane wirusami ( pryszczyca ) wywołane prionami (choroba neurologiczna tzw. szalonych krów - gąbczasta encefalopatia, BSE) Agnieszka Pątek – Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

15 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Choroby pasożytnicze tasiemczyce motylica włośnica inne Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

16 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Psucie żywności ( zmiana smaku, zapachu, tekstury, procesy gnilne ) Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

17 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Najczęstsze źródła zatruć potrawy z surowych produktów jaj, mięsa, mleka ( m.in. kremy do ciast, lody, tatar), potrawy przygotowywane w nieodpowiednich warunkach (zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu, brak higieny ), potrawy przygotowane z surowców pozyskanych w nieodpowiednich warunkach (złe warunki sanitarno – higieniczne w ubojni, kurniku itp. ), Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

18 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Występujące w żywności patogeny mogą powodować silną biegunkę lub wyniszczające infekcje, takie jak zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

19 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Bakterie Salmonella, Campylobacter i enterokrwotoczny szczep Escherichia coli to jedne z najczęściej spotykanych patogenów obecnych w żywności. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

20 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Przyczyny : Epidemii salmonellozy to m.in.. jaja, drób i inne produkty pochodzenia zwierzęcego. Chorób wywoływanych bakterią Campylobacter jest głównie spożycie surowego mleka, surowego lub niedopieczonego/niedogotowanego drobiu i zanieczyszczonej wody pitnej. Zakażenia enterokrwotocznym szczepem Escherichia coli jest niepasteryzowane mleko, niedopieczone/niedogotowane mięso oraz świeże owoce i warzywa. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

21 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Najczęściej występujące objawy chorób przenoszonych drogą pokarmową: gorączka, ból głowy, nudności, wymioty, bóle brzucha i biegunka. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

22 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Inne np. w przypadku zatrucia jadem kiełbasianym – zamglone i podwójne widzenie, osłabienie reakcji źrenic na światło, opadanie powiek, zaburzenia połykania i mowy. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

23 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Zatrucia jadem kiełbasianym stanowi toksyna laseczki beztlenowej, której źródłem mogą być mięso i jego przetwory, konserwy puszkowane mięsne lub warzywne, ryby i przetwory, kraby, mięczaki zawierające przetrwalniki lub toksyny. Często przyczyną zatruć są przetwory lub konserwy sporządzane w gospodarstwie domowym. Agnieszka Pątek – Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

24 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Bakterie Listeria uznawane są za powodujące jedne z najcięższych zakażeń pokarmowych z uwagi na poważne, a czasami śmiertelne skutki, szczególnie w przypadku niemowląt, dzieci i osób starszych. Może być przyczyną poronień u kobiet i zgonów noworodków. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

25 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Występowanie : Bakterie Listeria występują w niepasteryzowanych produktach mlecznych i różnych daniach gotowych do spożycia. Rozwijają się także w warunkach chłodniczych. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

26 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Bakterie Vibrio cholerae dostają się do organizmu człowieka wraz z zanieczyszczoną wodą lub żywnością. Nie występuje w Polsce ale może być przywieziony przez osoby przyjeżdżające z krajów, gdzie są spotykane, lub z żywnością z tych krajów. Najczęściej występuje w krajach o niskim standardzie sanitarnym, nękanych wojnami i klęskami żywiołowymi, zwykle w rejonach subtropikalnych. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

27 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Przyczyny : Wybuchu epidemii cholery łączone są ze spożyciem ryżu, warzyw, kleiku jaglanego i różnych rodzajów owoców morza. Objawy: bóle brzucha, wymioty i silna wodnista biegunka, która może prowadzić do ciężkiego odwodnienia, a nawet śmierci. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

28 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Wirusy Rotawirusy i norowirusy charakteryzują się dużą stabilnością w środowisku zewnętrznym. Temperatura 60°C niszczy je dopiero po 30 minutach. Na powierzchniach nieożywionych mogą przetrwać około 2 miesięcy. Właściwości zakaźne rotawirusów redukują m.in. preparaty zawierające związki chloru. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

29 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Objawy kliniczne zakażenia: Wodniste biegunki z obecnością śluzu wskazujące na ostre zapalenie żołądka i jelita cienkiego, wymioty, gorączka do 38,5°C. Objawy wskazujące na infekcję górnych dróg oddechowych (w 20-40% przypadków zachorowań). Choroba trwa zwykle od 4-10 dni, sporadycznie może przedłużać się do kilku tygodni. Wydalanie wirusów utrzymuje się od dni, czasem dłużej. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

30 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Drogi szerzenia się zakażenia: Bezpośredni kontakt z zakażoną osobą lub jej wydalinami - głównie poprzez zakażony stolec (brudne lub niedezynfekowane ręce, styczność z zanieczyszczoną powierzchnią/przedmiotami np. bielizną, meblami, zabawkami, klamkami). Spożycie żywności lub wody zanieczyszczonej rotawirusami (droga pokarmowa). Wdychanie cząstek wirusa unoszących się w powietrzu powstałych np. z wymiocin osoby chorej. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

31 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Zapobieganie: Bezwzględne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Systematyczna dezynfekcja skażonych wirusem powierzchni. Odpowiednia higiena przygotowywania posiłków. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

32 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
WZW A Wirusowe zapalenie wątroby typu A, zwane popularnie żółtaczką pokarmową lub chorobą brudnych rąk, ma najczęściej charakter epidemii. Zakażenie następuje poprzez spożycie zanieczyszczonej wirusami wody pitnej lub owoców, warzyw i in. surowych produktów umytych w zakażonej wodzie. Zachorowaniu sprzyja bliski kontakt z osobami zakażonymi we wczesnym, bezobjawowym stadium Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

33 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Objawy : Najpierw objawy grypopodobne, następnie najbardziej charakterystyczny objaw to zażółcenie skóry, następnie dołączają się : złe samopoczucie i osłabienie, gorączka, brak apetytu, nudności i wymioty, ból brzucha, mięśni i stawów, świąd skóry, ciemniejsze zabarwienie moczu i odbarwiony stolec Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

34 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Pasożyty Pasożyty występują w tkankach zwierzęcych, ale również w glebie, wodzie. Pasożyty w różnych stadiach rozwojowych są przenoszone przez środki spożywcze, głównie mięso i ryby. Zaburzenia chorobowe polegają nie tylko na tym, że pasożyty uszkadzają narządy żywiciela i odżywiają się na koszt gospodarza, ale równie wytwarzają w ustroju człowieka substancje trujące, uszkadzające najczęściej narządy krwiotwórcze lub krwinki, powodując hemolizę i stany niedokrwistości. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

35 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Włosień kręty– źródło zakażenia to przede wszystkim mięso trzody chlewnej, dziczyzny (surowe lub niedogotowane mięso, a także półsurowe wędliny) Zarażenie włośniem krętym następuje poprzez zjedzenie surowego mięsa dzików i świń. Larwy osadzają się w mięśniach ludzkich oraz otorbiają je, wybierając mięśnie najbardziej ukrwione takie jak przepona, mięśnie międzyżebrowe, mięśnie poruszające gałką oczną, mięśnie żuchwowe. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

36 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Objawy : 2-3 dni po zakażeniu – objawy jelitowe, ból brzucha, biegunka, Ból mięśni podczas osadzania się larw w mięśniach a także ból podczas oddychania, Objawy alergiczne – obrzęknięte oczy . Agnieszka Pątek - Gołębiowska espół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

37 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Tasiemiec uzbrojony – pasożyt trzody chlewnej. Źródłem zakażenia może być człowiek wydalający z kałem jaja pasożyta, zaś trzoda to podwójne zagrożenie - oprócz jaj w kale, w mięsie i przetworach mogą znajdować się wągry. Źródłem mogą być również niedokładnie umyte warzywa (rosnące na glebie użyźnianej nawozami naturalnymi). Agnieszka Pątek - Gołębiowska espół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

38 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Tasiemiec nieuzbrojony – pasożyt bydła. U człowieka do zakażenia dochodzi przez spożycie zakażonego surowego mięsa (tatar) lub nie poddanego prawidłowej obróbce termicznej. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

39 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Objawy zarażenia się tasiemcem : zgaga, nudności, bóle brzucha, zaparcia na przemian z biegunką, rozszerzenie źrenic, eozynofilia, wilczy apetyt lub brak apetytu, wstręt do niektórych (niegdyś lubianych ) potraw, nocne dreszcze, rozdrażnienie nerwowe, wychudzenie, niedokrwistość, niekiedy zapalenie wyrostka robaczkowego. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

40 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Owsiki - są pasożytami bytującymi w jelicie grubym. Osiągają około 12 mm długości. Najczęściej występują u dzieci w wieku 3-7 lat. Do zakażenia dochodzi przez spożycie pokarmów zanieczyszczonych jajeczkami z larwami. Charakterystycznym objawem jest: Nieznośne swędzenie okolicy odbytu, zwłaszcza nocą. Przyczyna świądu jest wędrówka dojrzałych samic, które właśnie tam składają swe jaja. Drapanie się stwarza możliwość przedostania się jaj na ręce, pościel lub odzież i do ich przypadkowego połknięcia. Z jaj wylęgają się larwy, które wędrują do jelita grubego. Agnieszka Pątek – Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

41 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
TOKSOPLAZMA GONDI toksoplazmoza nabyta – spożywanie surowego lub niedogotowanego mięsa, nieprzegotowanego mleka, niemytych owoców z ogrodu, po którym chodzą zarażone zwierzęta. Objawy: gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, objawy grypopodobne, zapalenie mózgu i opon mózgowych, dolegliwości stawowe, zmiany pozapalne zajętych narządów. Choroba ta może atakować mózg, a także prowadzić do śmierci organizmu. Toksoplazma gondi często także atakuje tkankę nerwową płodu. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

42 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Priony czynniki zakaźne zbudowane z białka, powodują niektóre choroby neurodegeneracyjne. Gąbczasta encefalopatia bydła (BSE, choroba szalonych krów) to atakująca zwierzęta choroba prionowa uznawana za odpowiedzialną za wywoływanie wariantu choroby Creutzfeldta- Jakoba (vCJD) u ludzi. Najbardziej prawdopodobną drogą dostawania się prionów do organizmu człowieka jest spożycie produktów z wołowiny zawierających tkanki stanowiące szczególne zagrożenie (np. tkankę mózgu). Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

43 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Pamiętaj!!!! W sytuacji wystąpienia niepokojących Cię objawów chorobowych lub narażenia na kontakt z osobą chorą, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Zbagatelizowanie dolegliwości oraz opóźnienie w udzieleniu stosownej pomocy mogą spowodować groźne dla zdrowia, a nawet życia, następstwa!!! Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

44 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

45 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Utrzymuj czystość : Myj ręce przed kontaktem z żywnością i podczas jej przygotowywania, Myj ręce po wyjściu z toalety, Myj i odkażaj wszystkie powierzchnie i sprzęty wykorzystywane podczas przygotowania żywności, Chroń kuchnię i żywność przed owadami i innymi zwierzętami, Agnieszka Pątek – Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

46 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Oddzielaj żywność surową od ugotowanej : Oddzielaj surowe mięso, drób, owoce morza od innej żywności, Do przygotowywania surowej żywności używaj oddzielnego sprzętu i przedmiotów np. noży i desek do krojenia, Magazynuj żywność w oddzielnych pojemnikach, tak aby nie dopuścić do kontaktu między żywnością zdrową z już ugotowaną, Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

47 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Gotuj dokładnie : Gotuj dokładnie, przede wszystkim mięso, drób i owoce morza, Żywność taką jak np. zupy doprowadzaj do wrzenia, tak aby mieć pewność, że osiągnęła ona temperaturę 70 ⁰C. Co do mięsa i drobiu musisz mieć pewność, że soki z tych produktów są czyste – nie różowe, Odgrzewaną żywność przed spożyciem również odgrzej do temperatury powyżej 70⁰C. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

48 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Utrzymuj żywność w odpowiedniej temperaturze : Nie pozostawiaj ugotowanej żywności w temperaturze pokojowej przez okres dłuższy niż dwie godziny, Wszystkie gotowane i łatwo psujące się produkty przechowuj w lodówce ( najlepiej w temperaturze poniżej 5⁰C ), Utrzymuj wysoką temperaturę gotowanych potraw tuż przed podaniem ( ponad 60⁰C ) Nie przechowuj żywności zbyt długo nawet jeśli przechowujesz ją w lodówce Nie rozmrażaj już zamrożonej żywności w temperaturze pokojowej( zanurz produkt w ciepłej wodzie lub użyj urządzeń grzejnych ) Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

49 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Używaj bezpiecznej wody i żywności : Używaj bezpiecznej wody lub poddaj ją takim działaniom, aby stała się ona bezpieczna, Do spożycia wybieraj tylko świeżą i zdrową żywność, Wybieraj żywność, która została przygotowana tak, aby była bezpieczna np. pasteryzowane mleko, Myj owoce i warzywa, szczególnie gdy jesz je na surowo, Nie jedz żywności, która utraciła datę przydatności do spożycia, Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

50 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

51 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Agnieszka Pątek - Gołębiowska Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

52 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

53 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Zadbaj o to by kupowana żywność była bezpieczna!!! Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

54 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Zwracaj uwagę na sposób oferowania do sprzedaży produktów spożywczych – ich wygląd, zapach, smak oraz oznakowanie (data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, skład ). Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

55 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Sprawdzaj czy oferowana żywność jest skutecznie chroniona przed owadami. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

56 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Nie kupuj produktów niewłaściwie przechowywanych w miejscu zakupu np. ciast kremowych, nabiału, wyrobów garmażeryjnych przechowywanych poza urządzeniem chłodniczym. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

57 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Nie kupuj produktów częściowo rozmrożonych np. lody, mrożonki. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

58 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Kupuj tylko świeże zdrowe warzywa i owoce – bez oznak zepsucia, zapleśnienia, oznak gnilnych. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

59 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Ogranicz do minimum czas transportu surowych warzyw i owoców, a także produktów wymagających przechowywania w warunkach chłodniczych od punktu zakupu do miejsca zamieszkania ( wysoka temperatura i czas sprzyjają rozwojowi drobnoustrojów ). Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

60 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Unikaj produktów spożywczych z niewiadomego źródła. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

61 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Konsumencie! Zbieraj informacje o swoim jedzeniu. Czytaj etykiety podczas robienia zakupów i przygotowywania posiłków. Dowiedz się, jakie niebezpieczne mikroorganizmy i substancje chemiczne występują w twoim regionie. Dowiedz się, jakie środki ostrożności należy stosować podczas przygotowywania posiłków z określonych artykułów spożywczych, które w razie nieodpowiedniego postępowania mogą być niebezpieczne (np. surowy drób, maniok itp.). Dowiedz się, w jaki sposób należy przygotowywać i przechowywać potrawy z innych kultur, których nie znasz (np. sushi). Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

62 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Przechowuj żywność i przygotowuj posiłki w sposób bezpieczny. Podczas kontaktu z żywnością i przygotowywania posiłków postępuj zgodnie z zasadami zawartymi w ulotce informacyjnej WHO Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności [Five Keys to Safer Food ] (utrzymuj czystość, oddzielaj żywność surową od ugotowanej, gotuj dokładnie, gotuj żywność w odpowiedniej temperaturze, używaj bezpiecznej wody i surowców). Unikaj przypalania podczas smażenia, grillowania i pieczenia żywności, ponieważ mogą wtedy powstawać toksyczne substancje chemiczne. Znajdujące się w kuchni środki chemiczne przechowuj w bezpiecznym miejscu. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

63 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Nie wykorzystuj ponownie pojemników, w których wcześniej znajdowały się substancje chemiczne, do przechowywania żywności. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

64 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Ucz osoby mieszkające w twoim pobliżu zdrowych praktyk. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

65 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Dokonuj bezpiecznych/mądrych wyborów Szczególną ostrożność zachowuj podczas przygotowywania posiłków dla kobiet w ciąży, dzieci, osób starszych i chorych (czyli osób z osłabionym układem odpornościowym). Podczas spożywania posiłków kupowanych od ulicznych sprzedawców lub pochodzących z bufetów w hotelach i restauracjach upewniaj się, że ugotowane produkty nie mają kontaktu z produktami surowym, które mogłyby doprowadzić do skażenia produktów ugotowanych. Upewniaj się, że spożywane przez ciebie produkty są przygotowywane i przechowywane w odpowiednich warunkach higienicznych (czystość, dokładne gotowanie i przechowywanie w odpowiedniej temperaturze, np. w bardzo wysokiej temperaturze lub w lodówce/w lodzie . Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

66 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Podczas robienia zakupów nie wkładaj surowego mięsa, drobiu, ryb ani owoców morza do koszyka ani wózka sklepowego; przenoś je w osobnych siatkach. Udając się na bazar, pamiętaj o tym, że żywe zwierzęta mogą przenosić wiele chorób. Nie dotykaj ich ani nie zbliżaj się do nich za bardzo. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa wody pitnej, przed jej wypiciem przegotuj ją lub poddaj uzdatnianiu. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

67 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Jedz z przyjemnością. Uczyń z bezpieczeństwa żywności sprawę priorytetową w celu zapobiegania chorobom przenoszonym drogą pokarmową, ochrony zdrowia swojej rodziny i społeczności, w której żyjesz, oraz uzyskania pewności, że żywność, którą spożywasz, jest bezpieczna. Spożywanie bezpiecznych, pożywnych i zdrowych posiłków dostarcza każdemu energii niezbędnej do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Jedzenie nas łączy. Świętuj, podając bezpieczne, pożywne i zdrowe posiłki. Dzięki jedzeniu zdobywamy nową wiedzę i nowe doświadczenia, a także uczymy się doceniać inne kultury. Żywność, gotowanie i jedzenie odgrywają kluczową rolę w każdej kulturze. Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

68 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Literatura event/en/. World Health Organization Centers for Disease Control and Prevention Jabłoński L. Epidemiologia Korycka M. Rotawirusowe zakażenia szpitalne. Przegląd Epidemiologiczny 2004; 58: Kramer A., Schwebke I., Kampf G. Jak długo patogeny szpitalne mogą przetrwać na powierzchniach nieożywionych? Przegląd systematyczny. BioMed Central: Choroby zakaźne Grzesiowski P., Lejbrandt E. Wirusowe biegunki szpitalne. Biuletyn Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa.2007; 3-4 (32): 8-10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych oraz raportów o występowaniu tych zakażeń. (Dz. U. Nr 54, poz. 484) Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

69 „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach Medyczne Szkoły Policealne im. Prof. Z. Religii ul. Młynarska 17 08 – 110 Siedlce tel. (025) Agnieszka Pątek - Gołębiowska Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

70 Dziękuję za uwagę. Agnieszka Pątek - Gołębiowska
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach


Pobierz ppt "Światowy Dzień Zdrowia r. Bezpieczeństwo żywności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google