Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwiązania w technologii MOSS 2007

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwiązania w technologii MOSS 2007"— Zapis prezentacji:

1 Rozwiązania w technologii MOSS 2007

2 Agenda O TiMSI Aplikacja obsługi formularzy działów BHP i OŚ
Obieg dokumentów kancelaryjnych Inne rozwiązania Pracując z MF testowaliśmy różne rozwiązania informatyczne. Sprawdzaliśmy, które będą najlepiej pasować do modelu realizowanego biznesu. W wyniku zebranych doświadczeń powstał produkt e-TAX. Narzędzie wspierające codzienną pracę podatnika i urzędnika, dzięki któremu zamierzamy pomoc MF dokonać migracji systemu POLTAX (POLTAX to system informatyczny składający się z wielu modułów, funkcjonujący od początku lat 90. Jest stosunkowo nowoczesnym rozwiązaniem opartym o bazę ORACE. Funkcjonuje w architekturze rozproszonej) do systemu e-Podatki (zcentralizowany, integrowany system podatkowo-celny). Chcemy zaprezentować nasze rozwiązanie dla Państwa (IBM) oraz pokazać gdzie możemy osiągnąć efekty synergii. Jesteśmy niszowo wyspecjalizowanym, precyzyjnie działającym zespołem profesjonalistów, który ma rozległą wiedzę o procesach zachodzących u Klienta. W odróżnieniu do IBM nie chcemy zawładnąć całym rynkiem IT tylko chcemy pomóc MF w realizacji wizji dotyczącej wprowadzenia nowego systemu podatkowego. Z naszych obserwacji wynika, że tylko IBM ma potencjał do realizacji tak złożonego i strategicznego dla MF projektu. Dlatego dzielimy się wiedzą i realizujemy prezentację.

3 O TiMSI Historia Specjalizacja Nasza strategia
Ponad 10 lat doświadczeń w projektach IT Specjalizacja Analiza potrzeb i procesów biznesowych Software development (component development) Nasza strategia Dostarczanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych zgodnych z potrzebami i wizją klienta TiMSI ma ponad 10 lat doświadczeń w realizacji projektów informatycznych. Byliśmy jednymi z pierwszych, który wprowadzali bankowość internetową w Polsce. Braliśmy udział w budowie lokalnego sytemu płatniczego, dostarczamy rozwiązania dla największych firm P&G, Allianz, Citibank, TPSA. Dzięki pracy jako podwykonawcy takich firm jak IBM, Microsoft, HP zdobyliśmy bardzo duże doświadczenie w budowie oprogramowania. Dysponujemy odpowiednim potencjał ludzkim o dużym doświadczeni. Dzięki dużej liczbie zrealizowanych projektów oraz dużej bazie komponentów softwarowych nasze rozwiązania budujemy w sposób elastyczny oraz bardzo szybki. Z MF pracujemy od ponad 5 nad tematem budowy świadomości w obszarze zamiany systemu POLTAX na nowy system do obsługi podatków. Dzięki bliskiej pracy z Klientem posiadamy źródłową wiedzę na temat architektury, systemów, organizacji oraz planowanych zmian zachodzących w MF . Współpracujący z nami konsultanci brali udział w budowie i wdrożeniu sPystemu Poltax oraz architektury e-Deklaracje. Dzięki temu mamy przegląd procesów oraz technologii zachodzących w Ministerstwie Finansów od 18 lat tzn od jesieni 1989, w ten sposób jesteśmy unikalnym centrum kompetencyjnym znającym cała historie informatyzacji aparatu skarbowego oraz doskonale znającym wszelkie rozwiązania techniczne (łącznie z modelem danych i znajomością kluczowych aplikacji lokalnych). Inne projekty (nasze sukcesy): Citibank – System do obsługi bakowości korporacyjnej, Allianz – System do obsługi obiegu dokumentów, BRE Bank – Portal korporacyjny, …

4 Nasze sukcesy Citibank – System do bankowości internetowej, System do obsługi bakowości korporacyjnej, Allianz – System do obsługi obiegu dokumentów, hurtownia danych, BRE Bank – Portal korporacyjny, Ministerstwo Środowiska – Portal korporacyjny ..

5 Jak działamy Zrozumieć klienta Identyfikacja potrzeb i kluczowych obszarów biznesowych Edukacja – budowa świadomości Narzędzia informatyczne - systemy Zarysowanie wizji Realizacja wizji Co to znaczy zrozumieć klienta? Dobra znajomość wymagań, procesów biznesowych. Ciągłe edukowanie i budowanie świadomości. Wdrażanie systemów IT oraz stworzenie wspólnej Wizji rozwoju. Bliska współprac z MF jest dla nas metodą osiągnięcia naszej strategii, dlatego współpracujemy tak blisko jak to tylko możliwe z klientem nie ograniczając się jedynie do kontaktów projektowych. Dla naszej organizacji dobre zrozumienie klienta to wspólne realizowane projekty, częste spotkania, obserwacja zachowań, rozwiązywanie problemów. Kluczowa jest zawsze precyzyjna identyfikacja potrzeb i obszarów biznesowych, które wymagają zmian lub rozwoju. Klienci z administracji publicznej nie chętnie o tym rozmawiają, ponieważ istnieje strach przed zmianami. W szczególności, gdy wszystko na pozór dobrze działa to po co to zmieniać. Identyfikacja potrzeb odbywa się za pomocą dostępnych metodyk analitycznych, przy użyciu narzędzi informatycznych oraz poprzez interakcje z Klientem. Jednocześnie gdy zakreślimy kluczowe obszary wymagające reorganizacji musimy zbudować świadomość i przełamać strach dlatego uruchamiamy działania z zakresu szkoleń, warsztatów, wizyt referencyjnych oraz inne metody edukacyjne. W konsekwencji posługujemy się narzędziami i wytwarzamy produkty (systemy) jednocześnie kształtując potrzeby klienta w danym obszarze. Na końcu powstaje Wizja wraz z koncepcją jej realizacji, która w oparciu o bieżące informacje, opracowane plany działań i korektę potrzeb zaczyna żyć. W tym samy czasie uruchamiamy równoległe działania ukazujące wiarygodność rozwiązań i angażujemy w uboczne działania oponentów.

6 Formularze BHP i OŚ podstawowe funkcjonalności
Audyty Baza pozwoleń na wykonywanie prac niebezpiecznych Charakterystyka substancji (substancje i preparaty) Choroby zawodowe Ćwiczenia przeciwpożarowe Dokumenty wewnętrzne działu Karta Niezgodności Kontrole BHP Ocena ryzyka procesowego Ocena ryzyka zawodowego

7 Podstawowe funkcjonalności cd …
Obsługa recepcji i szkoleń (podwykonawcy, ocena szkoleń i podwykonawców, rejestracja) Pomiary środowiska naturalnego Pomiary środowiska pracy Rejestr wymagań prawnych Harmonogramy (audytów BHP, OŚ, pomiarów) Karta Zdarzenia Wypadkowego Rejestr wypadków przy pracy Obsługa zwolnień chorobowych Wizytacje/komisje lekarskie

8 Raporty

9 Formularz raportu

10 Karta Zdarzenia Wypadkowego

11 Protokół powypadkowy

12 Formularz pomiarów

13 Formularz pomiarów

14 Karta Oceny Ryzyka Zawodowego

15 Dodatkowe możliwości Współpraca z aplikacjami Office
Typowy portal korporacyjny Współpraca z innymi działami firmy Recepcja Szkolenia Biblioteki dokumentów, aktów prawnych Marketing Statystyki i raportowanie

16 Wartość dodana Podniesienie wydajności obsługi dokumentów działów BHP i OŚ Skrócenie czasu dostępu do poszczególnych dokumentów, formularzy Wizualizacja statystyk Kontrola dostępu do określonych danych Wydruki wypełnionych formularzy na szablonach zgodnych z aktualnymi regulacjami prawnymi Automatyczne uzupełnianie określonych formularzy wcześniej wprowadzoną treścią Nadzór na terminami realizacji działań z harmonogramów

17 Wymagania Windows 2003 Server SQL 2005 SharePoint Portal Server 2007
Pakiet aplikacji biurowych MS Office

18 Aplikacja kancelaryjna
Celem systemu jest usprawnienie pracy Przedsiębiorstwa poprzez wyeliminowanie obiegu papierowych wersji dokumentów

19 Jak jest obecnie?

20 Obsługa pism Sekretariat 3/24/2017 12:35 AM Pismo Dekretacja pisma
Wykonane „Do wiadomości” „Do wykonania” © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

21 Obsługa pism Tworzenie metryczki Skanowanie pisma
3/24/ :35 AM Obsługa pism Tworzenie metryczki Skanowanie pisma Dekretacja i obieg dokumentu Przypominanie o pismach do realizacji Raporty © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

22 Uprawnienia Dostęp do pism i spraw zależy od: Roli
3/24/ :35 AM Uprawnienia Dostęp do pism i spraw zależy od: Roli Miejsca w strukturze Stanowiska (np. dyrektor, kierownik) © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

23 Procesy Rejestracja pisma Obsługa pisma
3/24/ :35 AM Procesy Rejestracja pisma Obsługa pisma Przygotowanie i wysłanie pisma zewnętrznego Inne wybrane ekrany © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

24 Rejestracja pisma Utworzenie pisma i przypisanie do sprawy
3/24/ :35 AM Rejestracja pisma Utworzenie pisma i przypisanie do sprawy Wypełnienie metryczki Sposób obsługi pisma - dekretacja Do wiadomości Do wykonania bez odpowiedzi – wymagana data i czas realizacji Do wykonania z odpowiedzią – wymagana data i czas odpowiedzi Zeskanowanie lub załączenie dokumentu elektronicznego © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

25 Rejestracja pisma 3/24/2017 12:35 AM
© 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

26 Procesy Rejestracja pisma Obsługa pisma
3/24/ :35 AM Procesy Rejestracja pisma Obsługa pisma Przygotowanie i wysłanie pisma zewnętrznego Inne wybrane ekrany © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

27 Obsługa pisma Powiadomienia i przypomnienia Ekran „Moje pisma”
3/24/ :35 AM Obsługa pisma Powiadomienia i przypomnienia Ekran „Moje pisma” Szczegóły pisma Wygenerowanie odpowiedzi lub oznaczenie jako rozpatrzone © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

28 3/24/ :35 AM Obsługa pisma © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

29 Procesy Rejestracja pisma Obsługa pisma
3/24/ :35 AM Procesy Rejestracja pisma Obsługa pisma Przygotowanie i wysłanie pisma zewnętrznego Inne wybrane ekrany © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

30 Rejestracja pisma Przygotowanie pisma Przekazanie do akceptacji
3/24/ :35 AM Rejestracja pisma Przygotowanie pisma Przekazanie do akceptacji Akceptacja Przekazanie pisma do odbiorcy © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

31 3/24/ :35 AM Wybrane ekrany © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

32 Podsumowanie Aplikacja obsługi formularzy BHP i OŚ
Aplikacja e-Kancelaria

33 Inne rozwiązania Inne rozwiązania:
Web-party wspierające administrację firmy Rezerwacja zasobów Urlopy Zaawansowana wyszukiwarka Akty prawne Zarządzanie AD przez intranet Szablon witryny intranetowej obejmujący: Strona główna Moduł who-is-who Aktualności Zasoby Forum inne Obsługa help-desk Wnioski Zgłoszenia Work-flow Realizacja

34 Inne rozwiązania Archiwum skanów Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Bezpiecznie Archiwum Elektroniczne Doręczanie Pism Rozwiązania wykorzystujące Kwalifikowany Podpis Cyfrowy Zarządzanie projektami EPM Zaawansowane rozwiązania raportujące Wiele innych

35 Pytania ?


Pobierz ppt "Rozwiązania w technologii MOSS 2007"

Podobne prezentacje


Reklamy Google