Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY BRONISZEWSKA MARTA Wydział GIG Kierunek ZiIP Rok I Mgr, Gr I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY BRONISZEWSKA MARTA Wydział GIG Kierunek ZiIP Rok I Mgr, Gr I."— Zapis prezentacji:

1 EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY BRONISZEWSKA MARTA Wydział GIG Kierunek ZiIP Rok I Mgr, Gr I

2 Mianem zjawiska fotoelektrycznego określa się pewne efekty elektryczne, występujące w ciałach pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego (światła, promieniowania ultrafioletowego, promieniowania rentgenowskiego). EFEKT FOTOELEKTRYCZNY

3 Wyjaśnienie i matematyczny opis efektu fotoelektrycznego zawdzięczamy Albertowi Einsteinowi, który w 1905 roku wykorzystał do tego hipotezę kwantów, wysuniętą przez Maxa Plancka w 1900 roku. Za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego Albert Einstein w 1921 roku został laureatem Nagrody Nobla. EFEKT FOTOELEKTRYCZNY

4 Energia wiązki świetlnej rozchodzi się w przestrzeni w postaci skończonych porcji (kwantów) energii zwanych fotonami. h – stała Plancka h - 6.626755 *10 -34 [J*s] ν - częstotliwość padającego fotonu [Hz]

5 Zasadniczo istnieją trzy rodzaje zjawiska fotoelektrycznego:  zewnętrzne  wewnętrzne  zaworowe EFEKT FOTOELEKTRYCZNY

6 Jest to emisja elektronów z powierzchni ciał stałych lub cieczy do otaczającej je przestrzeni pod wpływem ich oświetlania. Inaczej nazywane jest fotoemisją. W przypadku gazów przyjęto je nazywać fotojonizacją Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

7 Światło padając na powierzchnię materiału wybija z niej elektron

8 Ilość wybitych elektronów i ich prędkość jest zależna od natężenia i częstotliwości światła

9 Doświadczenie Ujemnie naładowana płytka cynkowa Światło UV Elektroskop

10 Doświadczenie Naładowana ujemnie płytka cynkowa (ma nadmiar elektronów) jest połączona do elektroskopu, którego wskazówka pokazuje ładunek, jakim jest naładowana. W momencie nałożenia na nią światła UV, ładunek na płycie spadnie, bo fotony zaczną wybijać elektrony. To pokazuje, że światło nie jest tylko falą, ale zachowuje się jak cząsteczka.

11 Czy wiesz, że…

12 Światło słoneczne padając na pył księżycowy wywołuje zjawisko fotoelektryczne. Pył traci elektrony i ładuje się dodatnio. Naładowane cząstki pyłu odpychają się i unoszą nad powierzchnią Księżyca. Zjawisko to obserwuje się jako rodzaj mgły powodującej, że szczegóły powierzchni stają się nieostre oraz jako poświata w czasie zachodu Słońca. Czy wiesz, że…

13 fotokomórka Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne Zastosowanie

14 Fotokomórki wykorzystuje się w badaniach naukowych do pomiarów światła emitowanego przez różne substancje i cząsteczki. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne Zastosowanie

15 Stosowano je w urządzeniach kontrolnych, np. do liczenia przedmiotów przesuwających się na taśmociągu, do pomiaru czasu w zawodach sportowych, w alarmowych systemach przeciwwłamaniowych: w przypadku przerwania przez włamywacza promienia światła padającego na komórkę włącza się alarm. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne Zastosowanie

16 Efekt fotoelektryczny wewnętrzny Jest to wzrost przewodnictwa elektrycznego (przepływu ładunków elektrycznych) pod wpływem oświetlenia. Obserwuje się je w półprzewodnikach oraz dielektrykach. Inaczej nazywane jest fotoprzewodnictwem.

17 Fotorezystor

18 Fotorezystor jest elementem światłoczułym. Oświetlenie fotorezystora powoduje zwiększenie przepływającego prądu (zmniejsza się jego rezystancja). Prąd będący różnicą całkowitego prądu płynącego przez fotorezystor i prądu ciemnego (prąd płynący przez fotorezystor przy braku oświetlenia) nazywamy prądem fotoelektrycznym. Jego wartość zależy od natężenia oświetlenia. Fotorezystor

19 Ze względu na dużą czułość i prosty układ pomiarowy, fotorezystory wykorzystuje się do: pomiaru temperatury poprzez pomiar natężenia promieniowania, ostrzegania w systemach przeciwpożarowych, wykrywania zanieczyszczeń rzek i zbiorników wodnych, detekcji strat ciepła przez izolację termiczną budynków.

20 Do zjawisk fotoelektrycznych wewnętrznych należy zjawisko fotowoltaiczne. Efekt fotowoltaiczny – zjawisko fizyczne polegające na powstaniu siły elektromotorycznej w ciele stałym pod wpływem promieniowania świetlnego. Zjawisko fotowoltaiczne

21 Fotowoltaika to bezpośrednie przetwarzanie energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.

22 Podsumowanie Efekt fotoelektryczny jest powszechnie wykorzystywany w bateriach słonecznych, fotopowielaczach, elementach CCD w aparatach cyfrowych, fotodiodach itd. Pochłaniane przez te urządzenia światło wykorzystywane jest do wytwarzania prądu elektrycznego i generowania ładunku, którego ilość można zmierzyć.

23 Bibliografia Źródła książkowe: 1.Halliday D., Resnick R., 1999, Fizyka. Tom 2, Wydawnictwo naukowe PWN, Wydanie jedenaste, Warszawa Źródła internetowe: 1.http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_fotoelektrycznyhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_fotoelektryczny 2.http://www.if.pw.edu.pl/~labfiz1p/cmsimple2_4/1instrukcje_pdf/36.pdfhttp://www.if.pw.edu.pl/~labfiz1p/cmsimple2_4/1instrukcje_pdf/36.pdf 3.http://portalwiedzy.onet.pl/83547,1,,,efekt_fotoelektryczny,haslo.htmlhttp://portalwiedzy.onet.pl/83547,1,,,efekt_fotoelektryczny,haslo.html 4.http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein#/media/File:Albert_Einstein_Hea d.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein#/media/File:Albert_Einstein_Hea d.jpg 5.http://pl.wikipedia.org/wiki/Fotokom%C3%B3rka#/media/File:1P23.JPGhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Fotokom%C3%B3rka#/media/File:1P23.JPG 6.http://www.tworek.pl/_img/zdjecia/id732.jpghttp://www.tworek.pl/_img/zdjecia/id732.jpg

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY BRONISZEWSKA MARTA Wydział GIG Kierunek ZiIP Rok I Mgr, Gr I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google