Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY"— Zapis prezentacji:

1 EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY
BRONISZEWSKA MARTA Wydział GIG Kierunek ZiIP Rok I Mgr, Gr I

2 EFEKT FOTOELEKTRYCZNY
Mianem zjawiska fotoelektrycznego określa się pewne efekty elektryczne, występujące w ciałach pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego (światła, promieniowania ultrafioletowego, promieniowania rentgenowskiego).

3 EFEKT FOTOELEKTRYCZNY
Wyjaśnienie i matematyczny opis efektu fotoelektrycznego zawdzięczamy Albertowi Einsteinowi, który w 1905 roku wykorzystał do tego hipotezę kwantów, wysuniętą przez Maxa Plancka w 1900 roku. Za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego Albert Einstein w roku został laureatem Nagrody Nobla.

4 EFEKT FOTOELEKTRYCZNY
Energia wiązki świetlnej rozchodzi się w przestrzeni w postaci skończonych porcji (kwantów) energii zwanych fotonami. h – stała Plancka h * [J*s] ν - częstotliwość padającego fotonu [Hz]

5 EFEKT FOTOELEKTRYCZNY
Zasadniczo istnieją trzy rodzaje zjawiska fotoelektrycznego: zewnętrzne wewnętrzne zaworowe

6 Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
Jest to emisja elektronów z powierzchni ciał stałych lub cieczy do otaczającej je przestrzeni pod wpływem ich oświetlania. Inaczej nazywane jest fotoemisją. W przypadku gazów przyjęto je nazywać fotojonizacją

7 Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
Światło padając na powierzchnię materiału wybija z niej elektron

8 Światło padając na powierzchnię materiału wybija z niej elektron Ilość wybitych elektronów i ich prędkość jest zależna od natężenia i częstotliwości światła

9 Doświadczenie Światło UV Ujemnie naładowana płytka cynkowa Elektroskop

10 Doświadczenie Naładowana ujemnie płytka cynkowa (ma nadmiar elektronów) jest połączona do elektroskopu, którego wskazówka pokazuje ładunek, jakim jest naładowana. W momencie nałożenia na nią światła UV, ładunek na płycie spadnie, bo fotony zaczną wybijać elektrony. To pokazuje, że światło nie jest tylko falą, ale zachowuje się jak cząsteczka.

11 Czy wiesz, że…

12 Czy wiesz, że… Światło słoneczne padając na pył księżycowy wywołuje zjawisko fotoelektryczne. Pył traci elektrony i ładuje się dodatnio. Naładowane cząstki pyłu odpychają się i unoszą nad powierzchnią Księżyca. Zjawisko to obserwuje się jako rodzaj mgły powodującej, że szczegóły powierzchni stają się nieostre oraz jako poświata w czasie zachodu Słońca.

13 Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne Zastosowanie
fotokomórka

14 Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne Zastosowanie
Fotokomórki wykorzystuje się w badaniach naukowych do pomiarów światła emitowanego przez różne substancje i cząsteczki.

15 Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne Zastosowanie
Stosowano je w urządzeniach kontrolnych, np. do liczenia przedmiotów przesuwających się na taśmociągu, do pomiaru czasu w zawodach sportowych, w alarmowych systemach przeciwwłamaniowych: w przypadku przerwania przez włamywacza promienia światła padającego na komórkę włącza się alarm.

16 Efekt fotoelektryczny wewnętrzny
Jest to wzrost przewodnictwa elektrycznego (przepływu ładunków elektrycznych) pod wpływem oświetlenia. Obserwuje się je w półprzewodnikach oraz dielektrykach. Inaczej nazywane jest fotoprzewodnictwem.

17 Fotorezystor

18 Fotorezystor Fotorezystor jest elementem światłoczułym. Oświetlenie fotorezystora powoduje zwiększenie przepływającego prądu (zmniejsza się jego rezystancja). Prąd będący różnicą całkowitego prądu płynącego przez fotorezystor i prądu ciemnego (prąd płynący przez fotorezystor przy braku oświetlenia) nazywamy prądem fotoelektrycznym. Jego wartość zależy od natężenia oświetlenia.

19 Fotorezystor Ze względu na dużą czułość i prosty układ pomiarowy, fotorezystory wykorzystuje się do: pomiaru temperatury poprzez pomiar natężenia promieniowania, ostrzegania w systemach przeciwpożarowych, wykrywania zanieczyszczeń rzek i zbiorników wodnych, detekcji strat ciepła przez izolację termiczną budynków.

20 Zjawisko fotowoltaiczne
Do zjawisk fotoelektrycznych wewnętrznych należy zjawisko fotowoltaiczne. Efekt fotowoltaiczny – zjawisko fizyczne polegające na powstaniu siły elektromotorycznej w ciele stałym pod wpływem promieniowania świetlnego.

21 Zjawisko fotowoltaiczne
Fotowoltaika to bezpośrednie przetwarzanie energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.

22 Podsumowanie Efekt fotoelektryczny jest powszechnie wykorzystywany w bateriach słonecznych, fotopowielaczach, elementach CCD w aparatach cyfrowych, fotodiodach itd. Pochłaniane przez te urządzenia światło wykorzystywane jest do wytwarzania prądu elektrycznego i generowania ładunku, którego ilość można zmierzyć.

23 Bibliografia Źródła książkowe:
Halliday D., Resnick R., 1999, Fizyka. Tom 2, Wydawnictwo naukowe PWN, Wydanie jedenaste, Warszawa Źródła internetowe:

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google