Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Transportu Jerzy Król

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Transportu Jerzy Król"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Transportu Jerzy Król
PISKP ZAKOPANE Przepisy wykonawcze do ustawy „Prawo o ruchu drogowym” w zakresie dotyczącym SKP. Synteza wprowadzonych i zamierzonych zmian. Ministerstwo Transportu Jerzy Król

2 Stacje Kontroli Pojazdów MINISTRA INFRASTRUKTURY
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 października 2005 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 219, poz. 1869)

3 Stacje Kontroli Pojazdów
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275)

4 SKP nie spełniające wymagań, o których mowa w:
§ 3 (przegroda); § 9 (wymagania ogólne dla stanowiska kontrolnego); § 11 (wymiary stanowiska kontrolnego); § 12 (wymiary ław pomiarowych); § 13 ust. 1 i 2 (wymiary kanału przeglądowego); § 15 pkt 4 (wentylacja), które w dniu wejścia w życie rozporządzenia przeprowadzały badania techniczne pojazdów uznaje się do dnia 31 grudnia 2010 r. za spełniające te wymagania.

5 Motocykle i motorowery MINISTRA INFRASTRUKTURY
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów (Dz. U. Nr 162, poz. 1360)

6 Pojazdy samochodowe i przyczepy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. Nr 238, poz. 2010)

7 Ciągniki rolnicze i przyczepy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep (Dz. U. Nr 237, 2009)

8 Diagności – Z czym problemy

9 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu dla którego określono wymagania
techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

10 Badanie pojazdów nienormatywnych
Odstępstwo od warunków technicznych w oparciu o art. 67 PRD

11 Co nowego ?

12 Teksty polskich tłumaczeń regulaminów EKG ONZ publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Transportu i Budownictwa Nr xx/2006 z tekstami regulaminów EKG ONZ: 11, 13, 29, 45, 49, 67, 83, 98, 99, 100, 107, 110, 115, 116, 117, 118, 119, 120.

13 Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Pasy bezpieczeństwa (autokary turystyczne i samochody ciężarowe) Przednie elementy ochronne w pojazdach Siedzenia boczne Warunki dodatkowe dla autobusu zbudowanego w drodze zmiany rodzaju pojazdu

14 Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym
Podstawowe SKP – pojazdy zasilane gazem Prowadzenie SKP przez szkoły, jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, jednostki wojskowe itp. Uzupełniające szkolenia diagnostów Ośrodki szkolenia diagnostów Czterokołowiec (definicja, badania techniczne) Badania techniczne pojazdu przystosowanego do przewozu towarów niebezpiecznych

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ o


Pobierz ppt "Ministerstwo Transportu Jerzy Król"

Podobne prezentacje


Reklamy Google