Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Infrastruktura języka UML w wersji 2.2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Infrastruktura języka UML w wersji 2.2"— Zapis prezentacji:

1 Infrastruktura języka UML w wersji 2.2
Część VIII Możliwości rozszerzenia (pakiet Core::Profiles)

2 Pakiet Core::Profiles
Zawiera mechanizmy pozwalające rozszerzać metaklasy istniejących metamodeli w celu ich dostosowania do różnych zastosowań Pozwala to zaadaptować metamodel UML do różnych platform (J2EE, .NET) dziedzin (systemy czasu rzeczywistego, modelowanie procesów biznesowych)

3 Zależności od innych pakietów infrastruktury UML

4 Diagram klas

5 Metaklasa Class Specjalizuje Core::Constructs::Class
Ma pochodne powiązanie określające sposób rozszerzenia danej (meta)klasy przy pomocy stereotypów Stereotyp jest jedynym rodzajem metaklasy, który nie może być rozszerzona przez stereotyp

6 Metaklasa Extension Rozszerzenie oznacza, że właściwości metaklasy są rozszerzone przez zastosowanie stereotypu Rozszerzenie daje możliwość elastycznego dodawania i usuwania stereotypów do klas Rozszerzenie jest rodzajem powiązania Jeden koniec to zwykła właściwość (Property) Wskazuje rozszerzaną klasę Drugi to tzw. koniec rozszerzenia (ExtensionEnd) Wskazuje rozszerzający stereotyp

7 Rozszerzenie – przykłady notacji

8 Metaklasa ExtensionEnd
Rodzaj właściwości typowany zawsze przez stereotyp Koniec typu ExtensionEnd nie jest nigdy nawigowalny Domyślną krotnością jest 0..1 Dopuszczalne krotności to 0..1 i 1 W drugim przypadku atrybut pochodny Extension::isRequired ma wartość true Brak nawigowalności ExtensionEnd wynika z tego, że profil nie może zmieniać odnośnego metamodelu, czyli w szczególności dodawać właściwości do rozszerzanego klasyfikatora.

9 Metaklasa Stereotype Stereotyp określa sposób rozszerzenia istniejącej metaklasy i umożliwia użycie specyficznej dla danej platformy lub dziedziny terminologii albo notacji zamiast lub obok terminologii czy notacji właściwej dla rozszerzanej metaklasy Stereotyp może mieć właściwości, które można rozumieć jako definicje etykiet (tags) Kiedy stereotyp jest stosowany do elementu modelu wartości tych właściwości mogą być rozumiane jako wartości etykietowane (tagged values)

10 Przykłady definicji stereotypów

11 Przykłady prezentacji rozszerzanych klas

12 Metaklasa Image Zawiera fizyczną definicję obrazu graficznego
Atrybut content zawiera zserializowany obraz w danym formacie Atrybut format określa format obrazu Zarezerwowane są wartości SVG, GIF, PNG, JPG, WMF, EMF, BMP oraz przedrostek „MIME: ” (jak w MIME: image/svg+xml) Atrybut location określa lokalizację, która może być użyta alternatywnie do content

13 Metaklasa Package Scala Core::Constructs::Package
Dodaje możliwość posiadania jednego lub więcej zastosowania profilu (ProfileApplication) Ponieważ profil jest pakietem, można aplikować profile do profilów

14 Metaklasa Profile Definiuje ograniczoną możliwość rozszerzenia odnośnego metamodelu Profil wprowadza pewną liczbę ograniczeń (restrykcji) na zwykłe metamodelowanie poprzez użycie swoich metaklas Profil jest ograniczonym metamodelem, który zawsze musi być związany z metamodelem odniesienia (takim, jak UML) Pakiet definiuje reguły filtrowania decydujące o tym, które elementy metamodelu odniesienia są widoczne, a które ukryte po zastosowaniu profilu

15 Przykład profilu

16 Metaklasa ProfileApplication
Związek pokazujący, które profile są zastosowane do danego pakietu Kiedy profil jest stosowany instancje odpowiednich stereotypów powinny zostać stworzone dla instancji tych metaklas, które wymagają rozszerzenia Bez instancji tych stereotypów model nie jest właściwie uformowany

17 Przykład zastosowania profilu

18 Przykład połączenia zastosowania profilu ze zwykłym importem pakietowym


Pobierz ppt "Infrastruktura języka UML w wersji 2.2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google