Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Materiały przygotowane przez Darię Sawaryn UKŁAD MIĘŚNIOWY W naszym ciele mamy 215 par mięśni szkieletowych

2 Rozróżniamy trzy rodzaje mięśni gładkie, szkieletowe, mięsień sercowy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Materiały przygotowane przez Darię Sawaryn

3 Mięśnie gładkie: Mięśnie gładkie są mięśniami, które występują w ścianach większości narządów wewnętrznych. Mięśnie te nie podlegają wpływom naszej świadomości. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Materiały przygotowane przez Darię Sawaryn

4 Mięśnie poprzecznie prążkowane: To mięśnie szkieletowe Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Materiały przygotowane przez Darię Sawaryn

5 Mięsień sercowy: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Materiały przygotowane przez Darię Sawaryn

6 Mięsień sercowy występuje tylko w sercu. Mięsień ten nie podlega kontroli naszej świadomości. Komórki mięśnia sercowego są połączone przez wstawki. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Materiały przygotowane przez Darię Sawaryn

7 Budowa mięśnia szkieletowego Każdy miesień jest zbudowany z wielu cylindrycznych komórek mięśniowych zwanych włóknami. Te włókna są ułożone w stosunku do siebie równolegle. Oprócz komórek mięśniowych zawierających aparat kurczliwy mięśnia, w każdym mięśniu szkieletowym występuje wiele warstw tkanki łącznej stanowiącej komponent sprężysty mięśnia. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Materiały przygotowane przez Darię Sawaryn

8 Komponent elastyczny Omięsna zewnętrzna – otacza cały mięsień Omięsna wewnętrzna – otacza małe pęczki włókien mięśniowych Śródmięsna – otacza pojedyncze włókno mięśniowe. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Materiały przygotowane przez Darię Sawaryn

9 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Materiały przygotowane przez Darię Sawaryn

10 Pojedyncze włókno mięśniowe jest to komórka mięśniowa. Liczba włókien mięśniowych w mięśniu zależy od jego wielkości i funkcji. Włókno mięśniowe jest otoczone błoną komórkową zwaną sarkolemmą. Główną funkcją sarkolemmy jest przewodzenie elektrycznej fali depolaryzacji wzdłuż powierzchni włókna mięśniowego. Ponadto błona ta nie pozwala na przechodzenie fali depolaryzacji z jednego włókna na drugie. Pod sarkolemmą występują coraz mniejsze jednostki. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Materiały przygotowane przez Darię Sawaryn

11 Ścięgno: Tworzy sarkolemma wraz z pozostałymi błonami zewnętrznymi. Przyczepia oba końce mięśnia do okostnej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Materiały przygotowane przez Darię Sawaryn

12 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Materiały przygotowane przez Darię Sawaryn

13 Komórka mięśniowa Sarkolemma Miofibryle Sarkoplazma (mitochondria) Układ sarkotubularny Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Materiały przygotowane przez Darię Sawaryn

14 Funkcja mięśni: Mięśnie agonistyczne (protagonistyczne) – to grupa mięśni, których skurcz powoduje określony ruch, np. zginanie, Mięśnie antagonistyczne – przeciwstawiają się mięśniom wykonawcom (agonistom), Mięśnie synergistyczne – asystują mięśniom agonistycznym, stabilizują staw Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Materiały przygotowane przez Darię Sawaryn

15 Pobudzenie mięśnia: Impuls nerwowy Uwolnienie neurotransmitera (acetylocholina) Depolaryzacja błony komórkowej Rozchodzenie się pobudzenia po sarkolemmie Uwalnianie jonów Ca Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Materiały przygotowane przez Darię Sawaryn

16 Ze względu na rodzaj pracy wyróżniamy: Skurcze izotoniczne – mięsień się skraca podnosząc jednocześnie ciężar Skurcze izometryczne – mięsień nie zmienia swojej długości Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Materiały przygotowane przez Darię Sawaryn

17 Energia skurczu mięśnia: ATP – ulega rozpadowi ATP – ulega ciągłej resyntezie z glikogenu zmagazynowanego w mięśniach, na drodze beztlenowej oraz z przemian metabolicznych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Materiały przygotowane przez Darię Sawaryn

18 Mięśnie człowieka Zawierają włókna FT i ST Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Materiały przygotowane przez Darię Sawaryn

19 FT: Charakteryzują się wysoką wydolnością beztlenową i wykonują krótkotrwałe wysiłki o wysokiej intensywności Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Materiały przygotowane przez Darię Sawaryn

20 ST: Charakteryzują się wysoką wydolnością tlenową i wykonują krótkotrwałe wysiłki o niskiej intensywności Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Materiały przygotowane przez Darię Sawaryn


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google