Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonał: Ewelina Męcina kl. II b

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonał: Ewelina Męcina kl. II b"— Zapis prezentacji:

1 Wykonał: Ewelina Męcina kl. II b
Pontyfikat Jana Pawła II: jeden z najdłuższych i najowocniejszych Wykonał: Ewelina Męcina kl. II b

2 Papież Jan Paweł II-historia pontyfikatu
Jesteśmy świadkami najdłuższego pontyfikatu XX wieku, a jak Bóg pozwoli, drugiego co do czasu trwania w dziejach papiestwa. Mowa tu o długości posiadania władzy kościelnej przez wielkiego Polaka- Karola Wojtyłę czyli Jana Pawła II. Urodził się On w Wadowicach dnia 18 maja 1920 roku. Miał 9 lat, gdy zmarła mu matka, a 3 lata później świat opuścił brat. Jego wychowaniem zajął się ojciec. Posłał go do męskiego gimnazjum o profilu klasycznym. Karol debiutował jako aktor w szkolnych przedstawieniach. Po maturze w 1938 przeprowadził się z ojcem do Krakowa. Rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rok później musiał je przerwać, ponieważ wybuchła wojna. Pracował w kamieniołomach, a następnie w fabryce. Kontynuował jednocześnie studia na tajnym nauczaniu. W 1941 po śmierci ojca, związał się z Teatrem Rapsodycznym. Wtedy też poczuł swoje powołanie. Najpierw chciał zostać karmelitą bosym. Ostatecznie wstąpił do podziemnego sanktuarium duchownego w 1942 w Krakowie. 1 listopada 1946 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Sapiehy. Studia teologiczne odbył w Rzymie, a w 1948 wrócił do kraju. Pracował jako wikary w Niegowici, a potem u św. Floriana w Krakowie. Od tego czasu zaczął angażować się w duszpasterstwo akademickie. Był niezwykłym kapłanem. Wraz ze studentami chodził w góry, pisał wiersze i dramaty, dużo czytał. W tym samym roku zaczął wykładać na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie ponad 20 lat kierował Katedrą Etyki. Na początku lipca 1958 został mianowany biskupem. Dowiedział się o tym, gdy pływał z młodzieżą na kajakach po jeziorach mazurskich. Prymas Stefan Wyszyński wezwał go wtedy do Warszawy. Na pytanie co zamierza teraz zrobić, odparł: „Wrócę na Mazury, aby dalej uczestniczyć w obozie”. Jako biskup brał udział we wszystkich sesjach Sobory Watykańskiego II w Rzymie w latach , wniósł wkład w powstanie wielu dokumentów. W 1963 został arcybiskupem metropolitą krakowskim, a w 1967 kardynałem. 3 października 1978 wyjechał do Rzymu na pogrzeb papieża Jana Pawła I i na konklawe. Gdy wychodził na lotnisko z domu Urszulanek, jedna z sióstr zapytała: „Nie wiem czego mam życzyć Eminencji: by powrócił, czy żeby pozostał...?” Kard. Wojtyła odparł: „W naszym życiu jest tyle spraw, o których nic nie wiemy...”. Kiedy nad Kaplicą Sykstyńską pojawił się biały dym, z balkonu Bazyliki św. Piotra rozległo się radosne: Habemus papam! Było to dnia 16 października Po chwili głos zabrał nowy papież: „Nie wiem czy potrafię wyrażać się jasno w waszym..., w naszym języku włoskim, więc jak się pomylę, to mnie poprawiajcie”. Tak rozpoczął swój pontyfikat, zaskakując wszystkich swoim niekonwencjonalnym zachowaniem. Jest pierwszym papieżem słowianinem i od 445 lat nie Włochem. Od początku był otwarty na potrzeby ludzi i Kościoła. Od początku swojej „kariery” odbył już około 100 pielgrzymek do 143 krajów (w tym 9 pielgrzymek do Ojczyzny), ogłosił 13 encyklik, 12 adhoracji apostolskich, 10 konstytucji, 3137 listów apostolskich i 23 „motu proprio”. Wydał nowy Kodeks Prawa Kanonicznego i Katechizm kościoła Katolickiego. Przewodniczył on 150 uroczystościom kanonicznym i beatyfikacyjnym, ogłosił 1267 błogosławionych, a 451 wiernych wyniósł na ołtarze. Miejmy nadzieję, że XIX pielgrzymka nie będzie ostatnią wizytą w rodzinnym kraju...

3 ROK PIERWSZY (16 X X 1979) 16 X 1978, ok. godz wybór kard. Karola Wojtyły na papieża; ok. godz pierwsze wystąpienie publiczne i błogosławieństwo "Urbi et Orbi"; 17 X - radiowo-telewizyjne orędzie "Urbi et Orbi"; wizyta w poliklinice Gemelli u chorego przyjaciela, bpa Andrzeja Deskura; 22 X - uroczysta inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II; 5 XI - pielgrzymka do grobów Patronów Italii: św. Franciszka (Asyż) i św. Katarzyny Sieneńskiej (rzymska bazylika Santa Maria sopra Minerva); 12 XI - ingres do bazyliki św. Jana na Lateranie; 18 XI - spotkanie z abpem Marcelem Lefebvrem; 3 XII - rozpoczęcie systematycznych odwiedzin w parafiach rzymskich; 1 I XII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju"; 6 I - święcenia biskupie ks. Franciszka Macharskiego, nowego metropolity krakowskiego; 24 I - audiencja dla Andrieja Gromyki, ministra spraw zagranicznych ZSRR; 25 I - 1 II - pierwsza zagraniczna podróż Jana Pawła II do Dominikany, Meksyku i na Wyspy Bahama; 4 III - encyklika "Redemptor hominis"; 12 III - audiencja dla przedstawicieli organizacji żydowskich; 3 IV - list do kard. Slipego z okazji zbliżającego się milenium chrztu Ukrainy; 8 V - list apostolski "Rutilans agmen" do Kościoła w Polsce z okazji 900-lecia męczeństwa św. Stanisława; 31 V - beatyfikacja (przez zatwierdzenie kultu) Jadwigi, królowej Polski; VI - podróż do Polski (Warszawa, Gniezno, Częstochowa, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Oświęcim-Brzezinka, Nowy Targ); 30 VI - pierwszy konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Franciszek Macharski, bp Władysław Rubin oraz jeden kardynał mianowany in pectore (w tajemnicy) - po kilku latach okazało się, że był nim chiński biskup Ignatius Gong Pin-mei; 29 IX - 8 X - podróż do Irlandii i USA (2 X - przemówienie na forum ONZ).

4 ROK DRUGI (16 X X 1980) 16 X adhortacja apostolska "Catechesi tradendae" o katechizacji w naszych czasach; 10 XI - wizyta w rzymskiej siedzibie FAO; przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk (apel o podjęcie badań nad "sprawą Galileusza"); 5 - 9 XI - pierwsze od czterech wieków plenarne zgromadzenie kardynałów; XI - podróż do Turcji (spotkanie z patriarchą ekumenicznym Konstantynopola Dimitriosem I; ogłoszenie wspólnej deklaracji o ustanowieniu katolicko-prawosławnej komisji mieszanej do dialogu teologicznego); 29 XI - list apostolski "Inter Sanctos" ogłaszający św. Franciszka patronem ekologów; 15 XII - Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary o niektórych aspektach nauczania teologicznego prof. Hansa Künga; 1 I XIII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Prawda siłą pokoju"; I - Synod Partykularny Kościoła Holenderskiego; 20 II - audiencja dla grupy japońskich buddystów i szintoistów; 24 II - list "Dominicae cenae" o tajemnicy i kulcie Eucharystii; III - Nadzwyczajny Synod Biskupów Kościoła bizantyjsko-ukraińskiego; V - podróż do Afryki: Zairu, Konga, Kenii, Ghany, Górnej Wolty i Wybrzeża Kości Słoniowej (spotkanie z anglikańskim arcybiskupem Canterbury; apel do świata o pomoc dla krajów Sahelu); 5 V - Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary o eutanazji; 15 V - list do Niemieckiej Konferencji Biskupów: "Nieomylność Kościoła darem Chrystusa" w związku ze sprawą ks. Hansa Künga; 30 V - 2 VI - podróż do Francji (2 VI - przemówienie w siedzibie UNESCO); 22 VI - beatyfikacja m.in. Katarzyny Tekakwitha, Indianki z plemienia Mohawków; 30 VI - 12 VII - podróż do Brazylii (w jednej z faweli Jan Paweł zdjął z palca pierścień i zostawił go ubogim); 11 VII - list apostolski "Sanctorum altrix Mater Ecclesia" z okazji 1500-lecia urodzin św. Benedykta; 20 VIII - list do kard. Stefana Wyszyńskiego w sprawie strajków na Wybrzeżu; 1 IX - dokument Stolicy Apostolskiej o wolności religijnej; 26 IX - rozpoczęcie Synodu Biskupów poświęconego rodzinie.

5 ROK TRZECI (16 X X 1981) 25 X zakończenie Synodu Biskupów poświęconego rodzinie; 14 XI - list do szefów państw sygnatariuszy Aktu Końcowego KBWE na temat wolności religijnej; XI - podróż do RFN; 2 XII - encyklika "Dives in misericordia"; 31 XII - list apostolski "Egregiae virtutis" ogłaszający świętych Cyryla i Metodego patronami Europy; 1 I XIV Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Chcesz służyć sprawie pokoju, szanuj wolność!"; 15 I - audiencja dla delegacji NSZZ "Solidarność" z Lechem Wałęsą; 8 II - spotkanie z głównym rabinem Rzymu prof. Elio Toaffem; II - podróż na Daleki Wschód: do Pakistanu, na Filipiny, wyspę Guam, do Japonii i USA - na Alaskę (apel o pokój wygłoszony w Hiroszimie); 25 III - list "A Concilio Constantinopolitano" z okazji rocznicy I Soboru Konstantynopolitańskiego i rocznicy Soboru Efeskiego; 9 V - ustanowienie Papieskiej Rady ds. Rodziny; 13 V, ok. godz , plac Świętego Piotra - zamach na życie Jana Pawła II; 13 V - 3 VI - pobyt w poliklinice Gemelli; 17 V - pierwsza po zamachu publiczna wypowiedź Papieża ("Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze przebaczyłem"); 28 V - list do Polaków w związku ze śmiercią kard. Stefana Wyszyńskiego; 7 VI - ogólnokościelne (i ekumeniczne) obchody rocznicy I Soboru Konstantynopolitańskiego oraz rocznicy Soboru Efeskiego; 20 VI - 14 VIII - pobyt w poliklinice Gemelli; 6 VII - powołanie stałej, 15-osobowej Rady Kardynałów do spraw gospodarczych Stolicy Apostolskiej; 14 IX - encyklika "Laborem exercens" (dokument ten miał być ogłoszony 15 V, w 90. rocznicę encykliki Leona XIII "Rerum novarum").

6 ROK CZWARTY (16 X X 1982) 22 XI adhortacja apostolska "Familiaris consortio" o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym; 8 XII - list apostolski "Beata Hedvigis", ustanawiający Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie; XII - publikacja raportu o skutkach użycia broni nuklearnej, doręczonego sekretarzowi generalnemu ONZ oraz przywódcom USA, ZSRR, Wielkiej Brytanii i Francji; 18 XII - list do gen. Wojciecha Jaruzelskiego po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego; 24 XII - Jan Paweł II zapalił świecę w oknie na znak solidarności z narodami cierpiącymi, m.in. z Polską; 1 I XV Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Pokój - dar Boga powierzony ludziom"; 7 I - audiencja dla Icchaka Szamira, ministra spraw zagranicznych Izraela; 12 II - deklaracja Stolicy Apostolskiej w sprawie Polski odczytana na madryckim posiedzeniu KBWE; II - podróż do Afryki: do Nigerii, Beninu, Gabonu i Gwinei Równikowej; V - podróż do Portugalii (pielgrzymka do Fatimy - akt zawierzenia świata Matce Bożej); 20 V - ustanowienie Papieskiej Rady ds. Kultury; 22 V - Msza św. koncelebrowana z przedstawicielami Episkopatów Argentyny i Wielkiej Brytanii w intencji pokojowego zakończenia konfliktu zbrojnego o Falklandy/Malwiny; 28 V- 2 VI - podróż do Wielkiej Brytanii (wizyta w anglikańskiej katedrze w Canterbury; ogłoszenie wspólnej deklaracji na temat dialogu teologicznego); 7 VI - audiencja dla prezydenta USA Ronalda Reagana; VI - podróż do Brazylii i Argentyny; 15 VI - podróż do Szwajcarii (wystąpienie na forum Międzynarodowej Organizacji Pracy); 29 VIII - podróż do San Marino; 15 IX - audiencja dla przewodniczącego OWP Jasera Arafata; 28 IX - audiencja dla Dalajlamy; 3 X - beatyfikacja (przez zatwierdzenie kultu) Fra Angelico; 10 X - kanonizacja bł. o. Maksymiliana Kolbego, męczennika Oświęcimia.

7 ROK PIĄTY (16 X X 1983) 31 X - 9 XI podróż do Hiszpanii; 28 XI - konstytucja apostolska "Ut sit validum", nadająca Opus Dei status prałatury personalnej; 1 I XVI Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Dialog na rzecz pokoju - wyzwaniem naszych czasów"; 6 I - bulla "Aperite portas Redemptori" ogłaszająca Rok Święty Jubileuszu 1950-lecia Odkupienia; 25 I - konstytucja apostolska "Sacrae disciplinae leges" promulgująca nowy Kodeks Prawa Kanonicznego; 2 II - konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Józef Glemp, a także Łotysz (obywatel ZSRR), francuski Żyd i o. Henri de Lubac, teolog, ekspert II Soboru Watykańskiego; 24 II - prezentacja książki André Frossarda "Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II"; III - podróż do Ameryki Łacińskiej (przez Portugalię): do Kostaryki, Nikaragui, Panamy, Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Belize i na Haiti; VI - podróż do Polski (Warszawa, Niepokalanów, Częstochowa, Poznań, Katowice, Wrocław, Góra Świętej Anny, Kraków; beatyfikacja m. Urszuli Ledóchowskiej, br. Alberta Chmielowskiego i o. Rafała Kalinowskiego. Pielgrzymka odbyła się w stanie wojennym - po oficjalnej części wizyty Jan Paweł II spotkał się z Lechem Wałęsą); VIII - podróż do Francji (pielgrzymka do Lourdes). IX - podróż do Austrii; 29 IX - rozpoczęcie Synodu Biskupów poświęconego pojednaniu i pokucie

8 ROK SZÓSTY (16 X X 1984) 22 X ogłoszenie Karty Praw Rodziny; 29 X - zakończenie Synodu Biskupów poświęconego pojednaniu i pokucie; 31 X - list do kard. Johannesa Willebrandsa, przewodniczącego Sekretariatu Jedności Chrześcijan, z okazji 500. rocznicy urodzin Marcina Lutra; 11 XII - wizyta w rzymskim kościele luterańskim; 27 XII - wizyta w rzymskim więzieniu Rebibbia i spotkanie z zamachowcem Mehmetem Ali Agcą; 1 I XVII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Pokój rodzi się z serca nowego"; 10 I - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Stanami Zjednoczonymi; 11 II - list apostolski "Salvifici doloris" o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia; 18 II - porozumienie w sprawie rewizji konkordatu laterańskiego pomiędzy Stolicą Apostolską a Republiką Włoską; ogłoszenie bł. Fra Angelico patronem artystów; 24 II - powołanie papieskiej Fundacji na rzecz Krajów Sahelu; 4 III - rzymskie obchody 500. rocznicy śmierci św. Kazimierza, Patrona Litwy; 25 III - adhortacja apostolska "Redemptionis donum" o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy Odkupienia; akt zawierzenia ludzkości, dokonany przed figurą Matki Boskiej Fatimskiej; 6 IV - list do sekretarza stanu: "Nowe zasady zarządzania Państwem Watykańskim"; 20 IV - list apostolski "Redemptionis Anno" na temat Jerozolimy, świętego miasta trzech wielkich religii monoteistycznych; 1 V - list apostolski "Les grands mystčres" do biskupów Kościoła w sprawie pokoju w Libanie; V - podróż na Daleki Wschód (przez Alaskę): do Korei Płd., Papui-Nowej Gwinei, ma Wyspy Salomona, do Tajlandii (kanonizacja 103 męczenników koreańskich; wizyta w obozie uchodźców z Kambodży, Laosu i Wietnamu); 2 VI - oficjalna wizyta Jana Pawła II w siedzibie prezydenta Republiki Włoskiej na Kwirynale; 10 VI - dokument Sekretariatu dla Niechrześcijan: "Postawa Kościoła wobec wyznawców innych religii"; VI - podróż do Szwajcarii (wizyta w siedzibie Światowej Rady Kościołów); VII - wyprawa narciarska w Alpy; 6 VIII - Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary o niektórych aspektach "teologii wyzwolenia"; IX - podróż do Kanady; X - podróż do Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej: do Dominikany i Portoryko (pielgrzymka szlakiem Kolumba; inauguracja nowenny przygotowań do obchodów 500. rocznicy odkrycia Ameryki).

9 ROK SIÓDMY (16 X X 1985) 2 XII adhortacja apostolska "Reconciliatio et paenitentia" o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła; 1 I XVIII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Pokój i młodzi idą razem"; 26 I - 6 II - podróż do Ameryki Łacińskiej: do Wenezueli, Ekwadoru, Peru, Trynidadu i Tobago; 11 II - ustanowienie Papieskiej Komisji Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia; 27 II - audiencja dla ministra spraw zagranicznych ZSRR Andrieja Gromyki; III - rzymskie obchody Międzynarodowego Roku Młodzieży; ustanowienie Międzynarodowego Dnia Młodzieży; 31 III - List apostolski do młodych całego świata; 11 IV - udział Papieża w obradach Konferencji Episkopatu Włoch; 26 IV - audiencja dla uczestników sympozjum nt.: "Wiara chrześcijańska a teoria ewolucji"; V - podróż do Holandii, Luksemburga i Belgii (wizyta w siedzibie EWG i Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości); 25 V - konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Henryk Gulbinowicz, abp Andrzej Deskur oraz abp Lubacziwski, Ukrainiec. 2 VI - encyklika "Slavorum Apostoli"; 24 VI - dokument Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem: "Żydzi i judaizm w głoszeniu słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego"; VIII - podróż do Afryki: do Togo, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kamerunu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Kenii i Maroko (przemówienie do młodzieży muzułmańskiej w Casablance); 8 IX - podróż do Liechtensteinu (przez Szwajcarię).

10 ROK ÓSMY (16 X X 1986) 3 XI beatyfikacja o. Tytusa Brandsmy, męczennika z Dachau; 10 XI - Msza św. dla uczestników 23. sesji FAO (w 40. rocznicę powstania tej organizacji); 25 XI - 8 XII - Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów w 20. rocznicę zakończenia II Soboru Watykańskiego; 1 I XIX Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na Północ-Południe, Wschód--Zachód: jest tylko jeden pokój"; 25 I - zapowiedź Dnia Modlitw o Pokój w Asyżu; 31 I - 11 II - podróż do Indii; 22 III - Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu; 13 IV - wizyta Papieża w rzymskiej Synagodze Większej; 10 V - ustanowienie komisji do opracowania Katechizmu Nauki Katolickiej; 18 V - encyklika "Dominum et Vivificantem"; 21 VI - otwarcie rzymskiego Centrum Solidarności im. Jana Pawła II - ośrodka terapeutycznego dla narkomanów; VI - rzymskie obchody 800-lecia chrystianizacji Łotwy; 1 - 8 VII - podróż do Ameryki Łacińskiej: do Kolumbii i na Wyspy Świętej Łucji; 6 IX - apel do mieszkańców Europy o jedność i pokój, wygłoszony z Mont Chetif (masyw Mont Blanc); 1 X - dokument Kongregacji Nauki Wiary "O duszpasterstwie osób homoseksualnych"; 4 - 7 X - podróż do Francji (m.in. wizyta w Ars i Taizé).

11 ROK DZIEWIĄTY (16 X X 1987) 27 X Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu z udziałem 47 delegacji reprezentujących Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie oraz 13 religii niechrześcijańskich; 6 XI - audiencja dla uczestników Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Kolokwium Teologicznego; 18 XI - 1 XII - podróż na Daleki Wschód: do Bangladeszu, Fidżi, Nowej Zelandii, Australii i na Seszele; 1 I XX Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju"; 13 I - audiencja dla gen. Wojciecha Jaruzelskiego; 20 II - audiencja dla matki Mehmeta Ali Agcy; 22 II - Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania; 25 III - encyklika "Redemptoris Mater"; 31 III - 13 IV - podróż do Ameryki Łacińskiej: do Urugwaju, Chile, Argentyny (Światowy Dzień Młodzieży w Buenos Aires); 30 IV - 4 V - podróż do RFN (beatyfikacja s. Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein, filozofa, Żydówki, męczennicy Oświęcimia); 5 czerwca - list apostolski "Sescentesima anniversaria" na 600--lecie chrztu Litwy; 6 VI - inauguracja Roku Maryjnego; audiencja dla prezydenta USA Ronalda Reagana; VI - podróż do Polski (Warszawa, Majdanek, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Częstochowa, Łódź; beatyfikacja Karoliny Kózkówny i bpa Michała Kozala, męczennika Dachau; spotkanie z Lechem Wałęsą); 25 VI - audiencja dla prezydenta Austrii Kurta Waldheima; 28 VI - beatyfikacja bpa Jerzego Matulaitisa-Matulewicza, Litwina; 2 IX - spotkanie z członkami Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej; IX - podróż do USA i Kanady (m.in. spotkanie z chorymi na AIDS); 1 X - rozpoczęcie Synodu Biskupów poświęconego powołaniu i posłannictwu ludzi świeckich w Kościele i w świecie w 20 lat po Soborze Watykańskim II; 4 X - beatyfikacja m.in. Marcela Callo, świeckiego działacza katolickiego.

12 ROK DZIESIĄTY (16 X X 1988) 25 X kanonizacja Giuseppe Moscatiego, świeckiego; 29 X - zakończenie Synodu Biskupów poświęconego powołaniu i posłannictwu ludzi świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II; 3 - 7 XII - wizyta w Watykanie prawosławnego patriarchy Konstantynopola Dimitriosa I; 4 XII - list apostolski "Duodecimum saeculum" z okazji rocznicy II Soboru Nicejskiego; 27 XII - dokument Papieskiej Komisji "Iustitia et Pax" z okazji Międzynarodowego Roku Schronienia dla Bezdomnych: "Co uczyniłeś ze swoim bezdomnym bratem?"; 30 XII - encyklika "Sollicitudo rei socialis"; 1 I XXI Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Wolność religijna warunkiem pokojowego współistnienia"; 3 I - spotkanie z ubogimi w rzymskim hospicjum Świętej Marty; 25 I - list apostolski "Euntes in mundum" z okazji 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej; 14 II - przesłanie "Magnum baptismi donum" do katolickiej wspólnoty ukraińskiej z okazji 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej; 4 III - audiencja dla delegacji Światowej Federacji Luterańskiej; 8 IV - list do kard. Josepha Ratzingera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, w sprawie Wspólnoty Kapłańskiej Św. Piusa X abpa Marcela Lefebvre’a; V - podróż do Ameryki Łacińskiej: do Urugwaju, Boliwii, Peru i Paragwaju; 21 V - otwarcie na terenie Watykanu schroniska dla ubogich "Donum Mariae"; 14 VI - audiencja dla Dalajlamy; 19 VI - kanonizacja 117 męczenników wietnamskich; VI - podróż do Austrii; 28 VI - konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: Litwin i Chińczyk z Hongkongu (tuż przed konsystorzem zmarł kardynał-nominat Hans Urs von Balthasar, wybitny teolog, ekspert II Soboru Watykańskiego); konstytucja apostolska "Pastor Bonus" o Kurii Rzymskiej; 2 VII - list apostolski "Ecclesia Dei" w związku ze schizmą abpa Marcela Lefebvre’a; VII - rzymskie obchody 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej; 15 VIII - list apostolski "Mulieris dignitatem" o godności i powołaniu kobiety; IX - podróż do Afryki: do Zimbabwe, Botswany, Lesotho i Mozambiku; X - podróż do Francji (wizyta w siedzibie Rady Europejskiej, Parlamencie Europejskim i Trybunale Praw Człowieka).

13 ROK JEDENASTY (16 X X 1989) 28 X Światowy Dzień Modlitwy o Pokój w Rzymie (z udziałem przedstawicieli 8 wielkich religii świata oraz różnych wyznań chrześcijańskich); 3 XI - dokument Papieskiej Komisji "Iustitia et Pax": "Kościół wobec rasizmu. W trosce o pogłębienie braterstwa między ludźmi"; 30 XII - adhortacja apostolska "Christifideles laici" o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po II Soborze Watykańskim; 1 I XXII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju"; 8 I - wizyta w schronisku dla ubogich "Donum Mariae"; 6 II - audiencja dla prof. Andrieja Sacharowa, laureata Pokojowej Nagrody Nobla; 20 IV - audiencja dla delegacji NSZZ "Solidarność" z Lechem Wałęsą; 28 IV - 6 V - podróż do Afryki: na Madagaskar, Reunion, do Zambii i na Malawi; 15 V - apel do sekretarza generalnego ONZ w sprawie Libanu; 27 V - audiencja dla prezydenta USA George’a Busha; VI - podróż do Norwegii, Islandii, Finlandii, Danii i Szwecji; 17 VII - wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską a PRL; 15 VIII - adhortacja apostolska "Redemptoris Custos" o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła; VIII - podróż do Hiszpanii (Światowy Dzień Młodzieży w Santiago de Compostela); 27 VIII - list apostolski z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej; 1 IX - Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Warszawie (orędzie telewizyjne Jana Pawła II); 7 IX - list apostolski "Ancora una volta" o sytuacji w Libanie; 15 IX - audiencja dla mnichów - buddystów tybetańskich; 26 IX - 2 X - wizyta w Rzymie arcybiskupa Canterbury Roberta Runcie (ogłoszenie wspólnej deklaracji o woli współdziałania na rzecz przywrócenia pełnej wspólnoty między katolikami i anglikanami); X - podróż na Daleki Wschód: do Korei Płd., Indonezji i na Mauritius; 15 X - dokument Kongregacji Nauki Wiary: "List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej".

14 ROK DWUNASTY (16 X X 1990) 20 X audiencja dla premiera Tadeusza Mazowieckiego; 12 XI - kanonizacja bł. Agnieszki Czeskiej i bł. br. Alberta Chmielowskiego; 15 XI - audiencja dla uczestników międzynarodowej konferencji nt.: "Kościół wobec AIDS"; 1 XII - audiencja dla przewodniczącego Rady Najwyższej ZSRR Michaiła Gorbaczowa; 1 I XXIII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Pokój z Bogiem Stwórcą - pokój z całym stworzeniem"; wizyta w schronisku dla ubogich "Donum Mariae"; 24 I - orędzie na XXIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu: "Misja Kościoła w erze komputerów"; 25 I - 1 II - podróż do Afryki: do Republiki Zielonego Przylądka, Mali, Gwinei-Bissau, Burkina Faso i Czadu; 9 II - przywrócenie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Republiką Węgierską; 15 III - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i ZSRR; 19 IV - wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Czechosłowacką Republiką Federacyjną; IV - podróż do Czechosłowacji; V - podróż do Ameryki Łacińskiej: do Meksyku i Curaçao; 15 V - przywrócenie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Rumunią; 20 V - beatyfikacja Pier Giorgio Frassatiego, świeckiego; 24 V - Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary o powołaniu teologa w Kościele; V - podróż na Maltę; 27 VIII - audiencja dla przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy; IX - podróż do Afryki (przez Maltę): do Tanzanii, Burundi, Rwandy i Wybrzeża Kości Słoniowej; 30 IX - rozpoczęcie Synodu Biskupów poświęconego formacji kapłanów we współczesnym świecie.

15 ROK TRZYNASTY (16 X X 1991) 18 X konstytucja apostolska "Sacri canones", promulgująca Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich; 28 X - zakończenie Synodu Biskupów poświęconego formacji kapłanów; 18 XI - audiencja dla prezydenta ZSRR Michaiła Gorbaczowa; 5 - 6 XII - obchody 25. rocznicy ogłoszenia soborowej deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate"; 6 XII - wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Bułgarią; 7 XII - encyklika "Redemptoris missio"; 1 I XXIV Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju"; 11 I - orędzie do sekretarza generalnego ONZ w związku z sytuacją w Zatoce Perskiej; 15 I - listy do prezydenta Iraku Saddama Husajna i prezydenta USA George’a Busha w związku z sytuacją w Zatoce Perskiej; 16 I - przywrócenie organizacji kościelnej na Ukrainie; 19 I - audiencja dla przywódców religijnych wyznań chrześcijańskich z Iraku; 21 I - przywrócenie w Polsce Ordynariatu Polowego; 5 II - audiencja dla prezydenta RP Lecha Wałęsy; 13 II - posłanie do Światowej Rady Kościołów; 4 - 5 III - spotkanie z patriarchami katolickich Kościołów Bliskiego Wschodu i przedstawicielami Episkopatów krajów zaangażowanych w wojnę w Zatoce Perskiej; 21 III - list do sekretarza generalnego ONZ w sprawie wojny w Zatoce Perskiej; 4 - 7 IV - konsystorz poświęcony zagrożeniom życia ludzkiego i problematyce sekt; 13 IV - mianowanie hierarchii Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji, na Białorusi i w Kazachstanie; 1 V - encyklika "Centesimus annus" (w 100. rocznicę encykliki Leona XIII "Rerum novarum"); V - podróż do Portugalii; 19 V - list do wszystkich biskupów w sprawie zagrożeń życia ludzkiego; 31 V - list do biskupów kontynentu europejskiego nt. stosunków między katolikami a prawosławnymi w nowej sytuacji Europy Środkowej i Wschodniej; 1 - 9 VI - podróż do Polski (Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomża, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock, Warszawa; beatyfikacja bpa Józefa Pelczara, m. Bolesławy Lament i o. Rafała Chylińskiego); 28 VI - konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: Rumun i Słowak; VIII - podróż do Polski (drugi etap - w dniach 13 do 16 VIII - Kraków, Wadowice, Częstochowa; beatyfikacja Anieli Salawy; Światowy Dzień Młodzieży) i na Węgry; 7 IX - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Albanią; 8 IX - ogłoszenie dnia modlitwy o pokój w Jugosławii; 10 X - list do biskupów Chorwacji; 11 X - list do patriarchy Kościoła prawosławnego w Serbii; X - podróż do Brazylii.

16 ROK CZTERNASTY (16 X X 1992) 23 X apel do wspólnoty międzynarodowej o powstrzymanie działań wojennych w Chorwacji; 27 X - beatyfikacja ks. Adolfa Kolpinga, prekursora społecznej nauki Kościoła; 8 XI - audiencja dla prezydenta USA George’a Busha; 17 XI - kanonizacja o. Rafała Kalinowskiego; 28 XI - 14 XII - Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie; 7 XII - nabożeństwo ekumeniczne z udziałem Papieża w intencji jedności Europy; 8 XII - apel o pokój w Jugosławii; 20 XII - audiencja dla prezydenta Republiki Rosyjskiej Borysa Jelcyna; 1 I XXV Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju". 13 I - uznanie przez Stolicę Apostolską suwerenności Chorwacji i Słowenii; 8 II - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Słowenią, Chorwacją oraz Ukrainą; II - podróż do Afryki: do Senegalu, Gambii i Gwinei (wizyta w Domu Niewolników na wyspie Goreé); 25 III - adhortacja apostolska "Pastores dabo vobis" o formacji kapłanów we współczesnym świecie; bulla "Totus Poloniae populus" dotycząca reorganizacji struktury kościelnej w Polsce; 26 III - audiencja dla przedstawicieli Światowej Rady Metodystów; 4 IV - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Mongolią; 23 IV - audiencja dla delegacji Światowej Federacji Luterańskiej; 9 V - ustanowienie Światowego Dnia Chorego (11 II); 17 V - beatyfikacja Josemarii Escrivy de Balaguera, założyciela Opus Dei, i Giuseppiny Bakhita, niewolnicy sudańskiej; 23 V - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją oraz Mołdawią; 25 V - audiencja dla anglikańskiego arcybiskupa Canterbury George’a Careya; 28 V - list Kongregacji Nauki Wiary o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia; VI - podróż do Afryki: do Angoli, na Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą; 25 VI - zatwierdzenie nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego; VII - pobyt Jana Pawła II w poliklinice Gemelli; 21 VIII - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Republiką Bośni i Hercegowiny; 28 VIII - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Republiką Kirgizji; X - podróż do Dominikany (Msza św. z okazji 500-lecia ewangelizacji Ameryki Łacińskiej); 11 X - konstytucja apostolska "Fidei depositum" z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego.

17 ROK PIĘTNASTY (16 X X 1993) 31 X audiencja dla uczestników sesji Papieskiej Akademii Nauk (rehabilitacja Galileusza: "Sprawa Galileusza lekcją dla współczesnych"); 12 XI - przesłanie do biskupów Bośni i Hercegowiny. 7 XII - prezentacja Katechizmu Kościoła Katolickiego; 20 XII - wizyta w jadłodajni dla ubogich; 1 I XXVI Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim"; 10 I - Dzień Modlitw o Pokój w Europie (Asyż); 2 II - list do arcybiskupa Sarajewa o katastrofalnej sytuacji materialnej i moralnej spowodowanej wojną w Bośni i Hercegowinie; II - podróż do Afryki: do Beninu, Ugandy i Sudanu (m.in. wizyta u dzieci zarażonych wirusem HIV); 11 II - I Światowy Dzień Chorego obchodzony w Lourdes; 1 III - orędzie do sekretarza generalnego ONZ w obronie ludności Bośni i Hercegowiny wystawionej na śmiercionośne szaleństwo wojny; 20 III - beatyfikacja (przez zatwierdzenie kultu) Dunsa Szkota, filozofa i teologa; 6 IV - telegram do Komisji Koordynacyjnej Organizacji Żydowskich RP z okazji 50. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim; 9 IV - list do sióstr karmelitanek w sprawie Karmelu w Oświęcimiu; 18 IV - beatyfikacja m.in. s. Faustyny Kowalskiej; 25 IV - podróż do Albanii; 8 VI - dokument Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan: "Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu"; VI - podróż do Hiszpanii; 2 VII - pobyt w poliklinice Gemelli (badania kontrolne); 28 VII - podpisanie konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską; 6 VIII - encyklika "Veritatis splendor"; VIII - podróż do Ameryki: na Jamajkę, do Meksyku i USA (Światowy Dzień Młodzieży w Denver); IX - podróż na Litwę, Łotwę i do Estonii; 21 IX - audiencja dla głównego rabina Izraela Meira Laua.

18 ROK SZESNASTY (16 X X 1994) 16 X audiencja dla Aleksandra Sołżenicyna; XI - pobyt w poliklinice Gemelli (zwichnięcie stawu barkowego); 30 XII - podpisanie porozumienia o podstawowych zasadach regulujących stosunki pomiędzy Stolicą Apostolską a Izraelem; 1 I XXVII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości"; ustanowienie Papieskiej Akademii Nauk Społecznych; 4 - 5 I - spotkanie poświęcone sprawie pokoju na Bałkanach z udziałem Papieża, watykańskiego sekretarza stanu, 7 kardynałów, oraz nuncjuszy apostolskich w Chorwacji, Słowenii i Bośni; 11 I - apel Papieskiej Rady "Iustitia et Pax": "Pokój na Bałkanach jest możliwy"; 23 I - Światowy Dzień Modlitwy o Pokój na Bałkanach (Papież zapalił lampkę oliwną, która miała płonąć, dopóty dopóki nie ustanie wojna na Bałkanach); 2 II - List do rodzin; 11 II - ustanowienie Papieskiej Akademii Obrony Życia; 17 III - audiencja dla premiera Izraela Icchaka Rabina; 8 IV - odsłonięcie odrestaurowanego "Sądu Ostatecznego" Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej; 9 IV - telegram do biskupów i wiernych Kościoła w Rwandzie w związku z wojną domową w tym kraju; 10 IV - 8 V - Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów poświęcone Afryce; 14 IV - list do przywódców państw oraz do sekretarza generalnego ONZ w związku z Międzynarodową Konferencją w Kairze nt. zaludnienia i rozwoju: "Rodzina należy do dziedzictwa ludzkości"; 24 IV - beatyfikacja dwóch świeckich kobiet, matek: Elżbiety Canori Mora i Joanny Beretty Molla; 28 IV - wypadek Jana Pawła II (złamanie kości udowej); 29 IV - 27 V - pobyt w poliklinice Gemelli; 19 V - audiencja dla prezydenta RP Lecha Wałęsy; 22 V - list apostolski "Ordinatio sacerdotalis" o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom; 9 VI - przesłanie do Kościoła i narodu rwandyjskiego; VI - nadzwyczajny konsystorz poświęcony przygotowaniom do obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000; 15 VI - dzień modlitw o pokój w Rwandzie; 8 IX - Msza św. o pokój na Bałkanach (w tym dniu Papież chciał być w Sarajewie); apel do prezydenta Republiki Bośni i Hercegowiny; IX - podróż do Chorwacji; 14 IX - dokument Kongregacji Nauki Wiary: "List do biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania Komunii św. przez wiernych rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach"; 29 IX - audiencja dla pierwszego ambasadora Izraela przy Stolicy Apostolskiej; 2 X - rozpoczęcie Synodu Biskupów poświęconego życiu konsekrowanemu.

19 ROK SIEDEMNASTY (16 X X 1995) 29 X zakończenie Synodu Biskupów poświęconego życiu konsekrowanemu. 19 X - prezentacja książki Jana Pawła II "Przekroczyć próg nadziei"; 10 XI - list apostolski "Tertio Millennio adveniente" w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000; 11 XI - ogłoszenie przez Jana Pawła II i patriarchę Asyryjskiego Kościoła Wschodu Mar Dinkha IV wspólnej deklaracji chrystologicznej; 26 XI - konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Kazimierz Świątek (Białoruś), Czech, 92-letni Albańczyk, Chorwat i Libańczyk oraz o. Yves Congar, teolog, ekspert II Soboru Watykańskiego; 13 XII - List do dzieci; 26 XII - Jan Paweł II ogłoszony "Człowiekiem Roku" przez amerykański tygodnik "Time"; 1 I XXVIII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju"; I - podróż na Filipiny, do Papui-Nowej Gwinei, Australii i Sri Lanki (Światowy Dzień Młodzieży w Manili); 25 III - encyklika "Evangelium vitae"; listy: na 400-lecie Unii Brzeskiej i na 350-lecie Unii Użhorodzkiej; 7 IV - audiencja dla sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów pastora Konrada Raisera; 2 V - list apostolski "Orientale lumen"; V - podróż do Czech (m.in. kanonizacja bł. ks. Jana Sarkandra) i nieoficjalna wizyta w Polsce (22 V: Skoczów, Bielsko-Biała, Żywiec); 25 V - encyklika "Ut unum sint"; 3 - 4 VI - podróż do Belgii; VI - wizyta w Watykanie patriarchy ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja I (ogłoszenie wspólnej deklaracji podsumowującej dotychczasowe dokonania na drodze dialogu ekumenicznego); 29 VI - List do kobiet w związku ze zbliżającą się IV Światową Konferencją poświęconą Kobiecie (Pekin, IX); 30 VI - 3 VII - podróż na Słowację (kanonizacja trzech męczenników z Koszyc, m.in. ks. Melchiora Grodzieckiego; hołd złożony męczennikom protestanckim) IX - spotkanie z młodzieżą Europy w Loreto; IX - podróż do Afryki: do Kamerunu, RPA i Kenii (14 IX - ogłoszenie adhortacji apostolskiej "Ecclesia in Africa"); 4 - 9 X - podróż do USA (5 X - przemówienie na forum ONZ).

20 ROK OSIEMNASTY (16 X X 1996) 17 X spotkanie z biskupami b. Jugosławii; 12 XI - list apostolski na 400-lecie Unii Brzeskiej. 26 XI - 14 XII - Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów poświęcone Libanowi; 1 I XXIX Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju"; 21 I - wizyta w schronisku dla ubogich "Donum Mariae"; II - podróż do Ameryki Środkowej: do Gwatemali, Nikaragui, Salwadoru i Wenezueli; 22 II - konstytucja apostolska "Niversi Dominici gregis" o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymu; 25 III - adhortacja apostolska "Vita consecrata" o życiu konsekrowanym; 14 IV - podróż do Tunezji; 15 IV - audiencja dla głównego rabina Rzymu prof. Elio Toaffa; 18 IV - list apostolski na 350-lecie Unii Użhorodzkiej; V - podróż do Słowenii; 15 VI - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Watykanem i Tadżykistanem; VI - podróż do RFN (beatyfikacja ks. Bernarda Lichtenberga i ks. Karola Leisnera, męczenników II wojny); 6 - 7 VII - rzymskie obchody 400-lecia Unii Brzeskiej; 6 - 7 IX - podróż na Węgry; IX - podróż do Francji; X - pobyt w poliklinice Gemelli.

21 ROK DZIEWIĘTNASTY (16 X 1996 - 15 X 1997)
22 X przesłanie do członków Papieskiej Akademii Nauk: "Magisterium Kościoła wobec ewolucji"; 27 X - rzymskie obchody 350-lecia Unii Użhorodzkiej; XI - obchody 50. rocznicy święceń kapłańskich Jana Pawła II (z udziałem ok kapłanów wyświęconych w 1946 r.); 13 XI - wizyta w rzymskiej siedzibie FAO; 15 XI - prezentacja książki Jana Pawła II "Dar i tajemnica"; 19 XI - audiencja dla prezydenta Kuby Fidela Castro; 24 XI - beatyfikacja dwóch austriackich męczenników II wojny: ks. Ottona Neururera i ks. Jakuba Gappa; 3 - 5 XII - wizyta w Watykanie anglikańskiego arcybiskupa Canterbury George’a Careya (nabożeństwo ekumeniczne; ogłoszenie wspólnej deklaracji na temat dialogu); XII - wizyta w Watykanie patriarchy Ormian Karekina I Sarkissiana (ogłoszenie wspólnej deklaracji); 25 XII - list do mieszkańców Rzymu ("Z Ewangelią w życie"), dostarczony wszystkim rzymskim rodzinom; 1 I XXX Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Przebacz, a zaznasz pokoju"; I - wizyta w Watykanie ormiańskiego katolikosa Cylicji Arama I Keshishiana (ogłoszenie wspólnej deklaracji); 2 II - I Dzień Życia Konsekrowanego; 3 II - audiencja dla premiera Izraela Benjamina Netanjahu. 4 III - list do sekretarza generalnego ONZ w związku z sytuacją w Zairze; 30 III - inauguracja "strony" Stolicy Apostolskiej w Internecie; 7 IV - audiencja dla prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego; IV - podróż do Bośni i Hercegowiny; IV - podróż do Czech; 4 V - beatyfikacja cygańskiego męczennika Zefiryna Giméneza Malla; V - podróż do Libanu (10 V - ogłoszenie adhortacji apostolskiej "Nowa nadzieja dla Libanu"); 31 V - 10 VI - podróż do Polski (Wrocław, Legnica, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Zakopane, Ludźmierz, Kraków, Dukla, Krosno; Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu; milenium śmierci św. Wojciecha - spotkanie z 7 prezydentami państw Europy Środkowo-wschodniej; kanonizacja bł. królowej Jadwigi i bł. Jana z Dukli, beatyfikacja m. Bernardyny Jabłońskiej i m. Marii Karłowskiej); 17 VII - list do prezydenta Rosji w sprawie projektu ustawy o wolności religijnej dyskryminującej katolików; VIII - podróż do Francji (Światowy Dzień Młodzieży w Paryżu; beatyfikacja Fryderyka Ozanama, świeckiego działacza katolickiego); 2 - 6 X - podróż do Brazylii (Światowe Spotkanie Rodzin).

22 ROK DWUDZIESTY (16 X X 1998) 19 X list apostolski "Divini amoris scientia" z okazji ogłoszenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus Doktorem Kościoła; 31 X - 2 XI - watykańskie sympozjum nt.: "Korzenie antyjudaizmu w środowisku chrześcijańskim"; 9 XI - beatyfikacja węgierskiego biskupa Vilmosa Apora, zamordowanego przez żołnierzy Armii Czerwonej; 10 XI - porozumienie pomiędzy Stolicą Apostolską a Izraelem w sprawie osobowości prawnej Kościoła katolickiego w tym kraju; 16 XI - 12 XII - Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Ameryce; 1 I XXXI Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Sprawiedliwość każdego człowieka źródłem pokoju dla wszystkich"; 3 I - wizyta na terenach dotkniętych trzęsieniem ziemi (m.in. w Asyżu); 11 I - list do biskupów niemieckich w sprawie kościelnych poradni rodzinnych; I - podróż na Kubę; 21 II - konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Adam Kozłowiecki, polski misjonarz w Zambii oraz dwaj kardynałowie mianowani "in pectore" (w tajemnicy"); 23 II - ratyfikacja konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską; 15 III - beatyfikacja bułgarskiego biskupa Wincentego Eugeniusza Bosiłkowa, uwięzionego i zamordowanego przez komunistów; 16 III - dokument Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem "Pamiętamy: Refleksje nad Szoa"; 19 III - święcenia biskupie ks. Stanisława Dziwisza, osobistego sekretarza Ojca Świętego; III - podróż do Nigerii; 25 III - wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską; 19 IV - 14 V - Specjalne Zgromadzenie Biskupów poświęcone Azji; V - Światowe spotkanie ruchów kościelnych w Rzymie; 31 V - list apostolski "Dies Domini" o świętowaniu niedzieli; 12 VI - audiencja dla przewodniczącego Autonomii Palestyńskiej Jasera Arafata; VI - podróż do Austrii (beatyfikacja m.in. s. Restituty Kafki, męczennicy II wojny); 1 VII - list apostolski "Ad tuendam fidem" o obowiązku przyjęcia przez wierzących prawd dotyczących wiary i moralności; 23 VII - list apostolski "Apostolos Suos" o prawnej i teologicznej naturze konferencji episkopatu; 20 IX - beatyfikacja Giuseppe Toviniego, świeckiego działacza katolickiego, bankowca; 2 - 4 X - podróż do Chorwacji (beatyfikacja kard. Alojzije Stepinca, komunistycznego więźnia politycznego); 11 X - kanonizacja s. Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein, Żydówki i zakonnicy, filozofa, męczennicy Oświęcimia.

23 Koniec


Pobierz ppt "Wykonał: Ewelina Męcina kl. II b"

Podobne prezentacje


Reklamy Google